Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

10). Трансферти в натуральній формі (in-kind trans-fers) - урядова допомога найбіднішим верствам населення,

10). Трансферти в натуральній формі (in-kind trans-fers) - урядова допомога найбіднішим верствам населення, що надається у формі товарів і послуг (гл. 20). У Убування граничного продукту (diminishing mar-ginal product) - властивість, згідно з яким при зростанні кількості використовуваного у виробництві ресурсу граничний продукт уби-кість (гл. 13, 18). Зростаючий прибутковість (diminishing returns) - властивість капіталу, що виявляється в тому, що додаткові рівні вкладення капіталу опору-Глосарій 779 вождающейся зменшенням приросту випуску про-дукції (гл. 24). Рівняння кількісної теорії грошей (quantity equation) - рівнянням х V=PxY, пов'язуючи-ющее кількість грошей і швидкість їх звернень-ня з номінальною вартістю вироблених товарів і послуг (гл. 28). Рівень бідності (poverty rate) - виражена у відсотках частка населення, сімейний дохід кото-рій знаходиться нижче якогось абсолютного рів-ня - межі бідності (гл. 20). Рівень безробіття (unemployment rate) - відно-шення числа безробітних до загальної кількості робочої сили, виражене у відсотках (гл.
26). Утилітаризм (utilitarianism) - політична фі-лософ, відповідно до якої держава повинна прагнути до максимізації сукупної по корисності для кожного члена суспільства (гл. 20). Облікова ставка (discount rate) - ставка відсотка, за якою Центральний банк видає позики нужда-ющимся в них кредитним установам (гл. 27). Ф Фактори виробництва (factors of production) - ресурси, що використовуються для виробництва това-рів і послуг (гл. 18). Фізичний капітал (речовинний капітал) (physical capital) - обладнання, будівлі та со-оружения, використовувані для виробництва това-рів і послуг (гл. 24). Фінансова система (financial system) - сукупність-ність економічних інститутів, що допомагають спрямувати ресурси осіб, які бажають зробити сбе-реження, до суб'єктів економіки, які потребують позикових коштах для інвестицій (гл. 25). Фінансові посередники (financial intermediaries) - фінансові інститути, за посередництва ко-торих кошти, спрямовані на заощадження, потрапляють до конкретних позичальникам (гл. 25). Фінансові ринки (financial markets) - сукупність-ність фінансових установ, що дозволяють особі, що бажає зробити заощадження, нада-вити свої ресурси безпосередньому позичальнику (гл.
25). Федеральна резервна система (ФРС) (federal re-serve (Fed)) - Центральний банк США (гл. 27). ц Ціна рівноваги (рівноважна ціна) (equilibrium price) - ціна, що врівноважує попит і перед-ложение (гл. 4). Цінова дискримінація (price discrimination) - практика бізнесу, коли один і той же товар продається різним покупцям за різними цінами (гл. 15). Центральний банк (central bank) - інститут, контролюють роботу банківської системи стра-ни і регулюючий кількість грошей в звертання-нии (гл. 27). Циклічна безробіття (cyclical unemploy-ment) - періодичні відхилення фактичних-го рівня безробіття від природного (гл. 26). ч Часткове банківське резервування (часткове резервне покриття) (fractional-reserve ban-king) - система, при якій банки розміщують в резервах тільки частину загальної суми вкладів (гл.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 10). Трансферти в натуральній формі (in-kind trans-fers) - урядова допомога найбіднішим верствам населення, "
 1. Отримані нами результати протягом багатьох років характеризують амери-канського суспільство.
  Трансфертами в натуральній формі. Стандартні показники ступеня нерівності не враховують трансферти в натуральній формі. Так як трансферти в натуральній формі отримують переважно убожій-рілі члени суспільства, вони значно впливають на показники рівня бідності. За даними Бюро перепису населеніяСША, якби трансферти в натуральній формі включалися в дохід за їх ринковою вартістю,
 2. Саме з цієї причини трансферти в натуральній формі більш популярні, ніж грошові виплати.
  Трансферти в натуральній формі більш популярні, ніж грошові виплати. 442 Частина 6. Теорія ринку праці Прихильники грошових платежів стверджують, що трансферти в натуральній формі неефективні і неетичні. Уряд не знає, в яких товарах і послугах найбільше потребують бідняки. Багато малозабезпечені громадяни - звичайні люди, яким просто не пощастило, але вони мають право
 3. На графіках (б) виплата допомоги продуктами обмежує споживання одержувача, в результаті чого його
  трансферту готівкою. 'Лава 21. Теорія споживчого вибору 473 тчу хотілося б, отже, його матеріальне становище, порівняно з ситуа-цією, коли він отримує грошовий трансферт, щодо погіршується. Таким чином, теорія споживчого вибору допомагає нам зробити висновок про равнітельних достоїнствах різних видів допомог малозабезпеченим. Якщо посо-ле в
 4. Коментарі
  натуральних поставок. Збір аннона у II ст. був підприємством, що давали відкупникам можливість збагачення; з IV в. повинність, падаюча на куриалов, від якої багато з них втекли, кидаючи майно. Куріали (декуріоти) члени міських рад (сенатів і курій), в IV ст. перетворилися в особливий стан, до якого належали (в обов'язковому порядку) навколишні середні землевласники. У міру
 5. Тіньова економіка
  трансферти у грошовій і натуральній формі, що залежать від величини доходу або соціального статусу одержує допомогу; система прогресивного оподаткування, що змушує багатьох платити багато більше, ніж платять бідні. При цьому головна роль у зменшенні нерівності належить трансфертними платежами, оскільки можливості збільшення оподаткування обмежені. Високі податки знижують деловную
 6. Облік трансфертів у натуральній формі ускладнює оцінку змін рівня бідності.
  Трансфертів у натуральній формі ускладнює оцінку змін рівня бідності. У міру розвитку суспільної політики, спрямованої на допомогу мало-імущим, співвідношення вспомоществованія у вартісній і натуральній формах змінюється. Отже, деякі коливання в рівні бідності відображають ско-реї зміна форм державної підтримки найбідніших верств населення, неже-ли справжню ступінь
 7. He-отори економісти вважають, що оскільки податковий кредит на зароблений леход відноситься
  трансфертних виплатах малоіму-щим сім'ям. Трансферні платежі в натуральній формі Ще один спосіб надання допомоги малозабезпеченим - пряме надання визна-: енних товарів і послуг. Наприклад, благодійні організації забезпечують-туждающіхся продуктами харчування, дахом та іграшками на Різдво. Правитель-. ГВО видає бідним сім'ям талони на харчування, які використовуються для
 8. Нозік) призову-ють держава гарантувати справедливості процесу розподілу доходів, але не його
  трансферти в натуральній формі. Хоча кожна з програм дозволяє деяким незаможним громадянам ви-рватися з «кістлявих рук» бідності, всі вони сполучені з негативними побічними ефек-тами. Так як у міру зростання доходів найбідніших сімей фінансова допомога уряду зменшується, малозабезпечені люди стикаються: надзвичайно високими ефективними межа; - ними ставками податку,
 9. 2. Державна політика доходів
  трансферти - це система грошових або натуральних виплат населенню, не пов'язаних з його участю у господарській діяльності в даний час або в минулому. Метою соціальних трансфертів є гуманізація відносин у суспільстві, запобігання росту злочинності, а також підтримання внутрішнього попиту. Держава, організовуючи через бюджет перерозподіл доходів, вирішує проблему підвищення
 10. 28.1. Економічний зміст державного внутрішнього боргу
  натуральна форма. Основну частку в загальній сумі державних позик становлять внутрішні позики (у Великобританії - 97%, у Франції - 96, в Італії - 90 і в Японії - 87%). У зв'язку з інтернаціоналізацією світових ринків позикових капіталів провести грань між внутрішніми і зовнішніми позиками досить важко. Державні позики випускаються як центральним урядом, так і місцевими органами
© 2014-2022  epi.cc.ua