Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Єфімова. Економіка для юристів, 1999 - перейти до змісту підручника

Тести


1. Виробнича функція показує:
а) можливість збільшення одного продукту при скороченні виробництва іншого;
б) можливі обсяги виробництва 2-х продуктів при повному використанні наявних ресурсів;
в) максимальний випуск продукції, який може бути досягнутий при використанні даного обсягу ресурсів;
г) всі відповіді невірні.
2. Изокванта характеризує:
а) витрата виробничих факторів;
б) комбінацію факторів виробництва, що забезпечує мінімальні витрати;
в) можливості взаємозамінності факторів виробництва;
г) результат взаємодії факторів виробництва.
3. Витрати праці: 1, 2, 3. Сукупний продукт: 20, 60, 120.
Граничний продукт при кожному обсязі витрат праці дорівнює:
а) 40, 60, в) 20, 40, 60;
б) 20, 30, 40, р) 40, 60, 90.
4. Витрати праці: 1, 2, 3. Сукупний продукт: 20, 60, 120.
Середній продукт при кожному обсязі витрат праці дорівнює:
а) 40, 60, в) 20, 40, 60;
б) 20, 30, 40, р) 40, 60, 90.
5. Із збільшенням вкладень змінного фактора граничний продукт:
а) спочатку скорочується, потім зростає;
б) спочатку зростає, потім скорочується;
в) збільшується зростаючими темпами;
г) убуває зростаючими темпами.
6. Економічні витрати виробництва - це:
а) всі платежі, необхідні щоб залучити й утримати обмежені ресурси в межах даного напрямку діяльності;
б) витрати виробництва продуктів-замінників;
в) вартість продукції, від виробництва якої доводиться відмовитися у зв'язку з виробництвом даного продукту;
г) витрати виробництва конкуруючих фірм, що випускають аналогічну продукцію.
7. Зовнішні витрати виробництва - це:
а) доходи, які міг би отримати власник при альтернативному використанні власних ресурсів;
б) платежі, які забезпечують використання чужих ресурсів у даному виробництві;
в) доходи постачальників ресурсів самостійних по відношенню до даного підприємства;
г) витрати на власний і самостійно використовуваний ресурс.

8. Внутрішні витрати - це:
а) доходи, які міг би отримати власник при альтернативному використанні власних ресурсів;
б) платежі, які забезпечують використання чужих ресурсів у даному виробництві ;
в) доходи постачальників ресурсів самостійних по відношенню до даного підприємства;
г) витрати на власний і самостійно використовуваний ресурс.
9. Економічні витрати виробництва включають:
а) зовнішні та внутрішні витрати, в тому числі нормальний прибуток;
б) зовнішні витрати, але не включають внутрішні;
в) внутрішні, але не включають зовнішні витрати;
г) внутрішні та зовнішні витрати, але не включають нормальний прибуток.
10. Постійні витрати фірми - це:
а) витрати на ресурси за цінами, що діяли в момент їх придбання;
б) мінімальні витрати виробництва будь-якого обсягу виробництва;
в) витрати, які несе фірма навіть у тому випадку, якщо продукція не виробляється;
г) внутрішні витрати.
11. Зі збільшенням обсягу виробництва загальні перемінні витрати виробництва:
а) рівномірно падають;
б) рівномірно зростають;
в) не змінюються ;
г) зростають різними темпами.
12. Зі збільшенням обсягу виробництва загальні постійні витрати виробництва:
а) рівномірно падають;
б) рівномірно зростають;
в) не змінюються ;
г) зростають різними темпами.
13. Граничні витрати виробництва - це:
а) витрати виробництва додаткової одиниці продукції;
б) мінімальні витрати виробництва;
в) постійні витрати в розрахунку на одиницю продукції;
г) всі відповіді невірні.
14. Якщо фірма збільшує витрати на ресурси на 10%, а обсяг виробництва зростає на 15%, то в цьому випадку:
а) спостерігається негативний ефект масштабу;
б) спостерігається позитивний ефект масштабу;
в) діє закон спадної віддачі;
г) фірма отримує максимальний прибуток.

15. Сукупний дохід - це:
а) додатковий дохід, що отримується від продажу додаткової одиниці продукції;
б) добуток ціни на обсяг реалізованої продукції;
в) дохід, що отримується в середньому від продажу одиниці продукції;
г) різниця між виручкою від реалізації і витратами виробництва.
16. Приріст сукупного доходу в результаті продажу додаткової одиниці продукції - це:
а) прибуток;
б) середній дохід;
в) сукупний дохід;
г) граничний дохід.
17. Граничний дохід конкурентної фірми:
а) постійний і дорівнює ціні товару;
б) падає із збільшенням обсягу виробництва;
в) зростає із збільшенням обсягу виробництва;
г) вірні всі відповіді.
18. Фірма буде отримувати прибуток, якщо:
а) сукупні витрати більше від сукупного доходу;
б) сукупні витрати менше сукупного доходу;
в) середній дохід дорівнює граничним витратам;
г) сукупний дохід дорівнює сукупним витратам.
19. Фірма припинить виробництво (закриється) в короткостроковому періоді, якщо:
а) її сукупні витрати більше її сукупного доходу;
б) вона несе збитки;
в) її збитки більше її постійних витрат;
г) її збитки більше змінних витрат.
20. Щоб отримати максимум прибутку, фірма повинна вибрати такий обсяг випуску, при якому:
а) граничні витрати дорівнюють ціні продукту;
б) граничні витрати дорівнюють сукупним витратам;
в) граничний дохід дорівнює граничним витратам;
г) середні сукупні витрати дорівнюють граничному доходу.
==================================***===================================
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Тести "
 1. Обидві концепції пояснюють, чому більш освічені робіт - :: ки отримують високу заробітну плату.
  Тести, що дозволяють відбирати найбільш здібних індивідів. Такі тести: л встановлення випробувального терміну, наприклад, обійдуться значно дешевий-т ніж вимога провести чотири роки в коледжі тільки для того, щоб: тановила вроджені здібності індивіда. Так як при відборі працівників гіоми покладаються здебільшого на дипломи, а не на дешеві варіанти-бору, можливо, вплив
 2. Додаткова література
  Блок М. Апологія історії або ремесло історика. - М., 1986. Майдачевскій Д.Я. Економічне пояснення історії: Навчальні матеріали і програма курсу з історії економіки. -Іркутськ, 1995. Модельскі Дж., Томпсон У. Хвилі Кондратьєва, розвиток світової економіки та міжнародна політика / / Зап. економіки. 1992. № 10. Февр Л. Бої за історію. - М., 1991. Тести з
 3. Додаткова література
  Все починалося з десятини: цей багатоликий податковий світ / Під. ред. Б.Є. Ланина. - М., 1992. Тести по темі
 4. Додаткова література
  Амосов А. Економічний і еволюційний аспект національних дер-жавних інтересів / / Зап. економіки. 1994. № 2. С. 89. Спаський І.Г. Російська монетна система. - М., 1962. Тести по темі
 5. Додаткова література
  Грацианский Н. П. З соціально-економічної історії західно-європейського середньовіччя. - М., 1960. Миронов Б. Н. Російський місто в 1740-1860 рр.. - Л., 1990. Ремесло, мануфактура, фабрика: Зб. ст. / Відп. ред. Н.Є. Носов - Л., 1975. Черняєв Д. А. Особливості виникнення і розвитку акціонер-них товариств у Росії / / Укр. МГУ. Сер. економ. 1993. № 5. Тести по темі
 6. Додаткова література
  Абрамс Р.М. До питання про вивчення історії індустріалізації / / Економічна історія: дослідження, історіографія, полеміка. - М.: Наука, 1992. Амосов А. Економічний і еволюційний аспект національно-державних інтересів / / Зап. економіки. 1994. № 2. Насінням Л.С. Митна політика Росії в 40-50 рр.. ХIХ в. і промисловий переворот / / Зап. історії Росії ХIХ-початку ХХ ст. - Л.: ЛДУ,
 7. Додаткова література
  Мау В. Реформи і догми. 1914-1929. - М., 1993. Тести по темі
 8. Додаткова література
  Європа і Росія. Досвід економічних перетворень. - М., 1996. Лаврівський Б. Параліч радянської індустрії: технологічні ис-токі / / Зап. економіки. 1991. № 8. Московська А.А. Взаємодія економіки та культури: досвід аналізу / / Суспільство і економіка. 1994. № 3-4. Никифоров Л., Кузнєцова Т., Фельзенбаум В. Тіньова економіка: основи виникнення, еволюція і ослаблення / / Зап.
 9. Додаткова література
  Європа і Росія: досвід економічних перетворень / Відп. ред. В. М. Кудрі. - М., 1996. Тести по темі
 10. Нерівномірний накопичення
  тести показують, що фіксована фракція може приносити тисячі контрактів до кінця розглянутого тимчасового
© 2014-2022  epi.cc.ua