Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 42. Статистика обладнання

У складі основних виробничих фондів особливо важливе місце належить машин і встаткування як активної частини основних фондів, безпосередньо пов'язаної з впливом на предмети праці і виробництвом продукції.
У завдання статистики устаткування входить аналіз наявності, складу, стану та використання двох груп устаткування - виробничого та енергетичного.
Виробничим обладнанням називаються знаряддя праці, які використовуються для безпосереднього впливу на предмет праці в процесі виробництва продукції. При вивченні виробничого обладнання велике значення мають угруповання обладнання за виробничим і технологічним призначенням, за методом впливу на предмет праці, за ступенем автоматизації та іншими ознаками.
Енергетичним обладнанням називаються знаряддя праці, які використовуються при виробництві різних видів енергії і перетворенні одного виду енергії в інший.
Чисельність наявного обладнання враховується за станом на певну дату і в середньому за період. Також при обліку обладнання використовуються показники потужності.
Потужність - це здатність обладнання проводити певну роботу в одиницю часу.

Потужність виробничого обладнання може характеризуватися різними показниками, наприклад кількістю виробленої продукції в одиницю часу, кількістю сировини, що переробляється в одиницю часу та ін
Під потужністю енергетичного обладнання розуміється кількість енергії , виробленої або споживаної в одиницю часу.
Для аналізу ефективності використання обладнання використовується система статистичних показників, до якої входять показники використання устаткування за чисельністю, часу, потужності та обсягом роботи.
До показників використання устаткування за чисельністю відносяться:
1) частка працював устаткування в загальній чисельності наявного обладнання;
2) частка працював обладнання в загальній чисельності встановленого обладнання.
До показників використання устаткування за часом роботи відносяться:
1) коефіцієнт змінності, що характеризує кількість змін, які в середньому працювала кожна одиниця обладнання протягом доби:


2) коефіцієнт екстенсивного навантаження устаткування, який розраховується як відношення часу, фактично відпрацьованого обладнанням, до одного з фондів часу (календарному, режимному або плановому).

До третьої групи належать показники використання устаткування по потужності, або коефіцієнти інтенсивного навантаження устаткування:


де? М - середня фактична потужність обладнання;
Ммах - потенційна потужність обладнання.
Коефіцієнти інтегрального навантаження характеризують використання обладнання за обсягом робіт. Вони розраховуються як відношення фактично виконаного обсягу робіт до максимально можливого обсягу роботи за цей період.
Узагальнюючим показником виробничого потенціалу підприємства є показник виробничої потужності, тобто максимально можливого обсягу річного випуску продукції або переробленої сировини при повному використанні виробничого обладнання в умовах встановленої номенклатури продукції та режиму роботи підприємства:


« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Питання 42. Статистика обладнання "
 1. Питання 1. Поняття економічної статистики, її предмет і методи
  статистика є однією з найбільш важливих галузей статистики як наукової діяльності та виду практичної діяльності органів державної статистики. Економічна статистика займається вивченням кількісної боку різних масових економічних явищ і процесів суспільного життя з урахуванням їх якісної сторони. Мета економічної статистики полягає в адекватній
 2. § 1. ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
  статистики державного бюджету є характеристика його основних показників, що визначають зміст і спрямованість фіскальної політики. Більш конкретно завдання статистики державного бюджету полягають у тому, щоб визначити: загальну величину доходів і видатків державного бюджету, розмір перевищення витрат над доходами (дефіцит) або доходів над витратами (профіцит); структуру
 3. 3. Податкова статистика і податкова інформація: значення для економічних агентів
  питання 3: На основі аналізу наявної податкової інформації складіть переліки країн із зазначенням рівня оподаткування, граничних ставок корпоративного податку, податку на розподіл прибутку, індивідуального прибуткового податку, ПДВ, соціальних
 4. § 4. ПУБЛІКАЦІЇ ЗА митної статистики зовнішньої торгівлі
  питання 1. У чому відмінність «загальної» системи обліку зовнішньої торгівлі від «спеціальної»? 2. Які показники є вихідними для формування митної статистики зовнішньої торгівлі? 3. Які товари включаються до митну статистику зовнішньої торгівлі? 4. Чи враховується в митній статистиці зовнішньої торгівлі монетарні і немонетарні золото? 5. Назвіть основні митні режими, які
 5. РЕЗЮМЕ
  питання про уніфікацію методів збору інформації, її статистичній обробці, порівнянності класифікаторів, що беруть участь у міжнародному обміні товарів і послуг, видів діяльності, одиниць вимірювання та
 6. Питання 3. Розробка методології статистичного показника. Система показників економічної статистики
  статистики - це деякий упорядкований безліч взаємопов'язаних і взаємоузгоджених показників, що характеризують основні аспекти економічних процесів і явищ, а також економіку в цілому. Економічна статистика характеризується системним підходом до вивчення економічної сторони життєдіяльності суспільства, що передбачає розробку системи показників, яка охоплює основні
 7. ЛІТЕРАТУРА
  статистика, 1992. Гришаєв СП. Що потрібно знати про цінні папери. М.: ЮРИСТ, 1997. Миркин ЯМ. Цінні папери та фондовий ринок. М: Перспектива, 1995. Проблеми розвитку ринку цінних паперів в Росії / / Економіка і життя, 1995 № 35. Федеральний Закон «Про акціонерні товариства» / За ред. А. А. Ігнатенко і СІ. Мовчан. М: Інформаційно-видавничий дім «Філін», 1996. Четиркін Є.М. Фінансові
 8. Тема 2. Характеристика податкової статистики зарубіжних країн
  статистики зарубіжних
 9. Література
  статистика, 1988. Поляк Г.Б. Фінанси місцевих Рад. - М.: Фінанси і статистика, 1991. Соляннікова С.П. Бюджети територій. - М.: Фінанси і статистика, 1993. Фінансовий менеджмент: Підручник / За ред. Г.Б. Поляка. - М.: ЮНИТИ, 1997. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. Н.В. Колчин. - М.: ЮНИТИ, 1998. Фінанси: Підручник / За ред. В.М. Родіонової - М.: Фінанси і статистика, 1994.
 10. Питання 15. Статистика ринку праці. Класифікація занять (ОКЗ)
  статистики ринку праці виділяють такі підрозділи: 1) статистика економічно активного населення; 2) статистика зайнятості та безробіття; 3) статистика робочого часу; 4) статистика трудових конфліктів. Інформація про ринок праці є одним з найважливіших інструментів при розробці економічної і соціальної політики держави. Перехід України до ринкової економіки викликало
 11. ПЕРЕДМОВА
  питання, важливі для управління економікою і розробки економічної політики, наприклад, питання про те, в якому напрямку розвивалася економіка, в яких галузях і секторах. відбувалося зростання, наскільки ефективно використовувалися ресурси, які були темпи зростання цін і зайнятості, який вплив чинила зовнішня торгівля на вітчизняну економіку і т. д. При викладі основ економічної
 12. 2. МЕХАНІМЗ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ СТАТИСТИКИ
  питань, збір, аналіз, публікування і оновлення статистичних відомостей, одержуваних від держав-членів і спеціалізованих установ ООН; - поліпшення порівнянності даних шляхом організації додаткових досліджень і розрахунків; координація статистичної діяльності ООН , спеціалізованих установ, національних статистичних і міжнародних економічних організацій; -
 13. § 4. БУДІВНИЦТВО
  статистики капітального будівництва. Основними джерелами інформації є звіти: про введення в дію об'єктів, основних фондів і використанні капі ^ тальних вкладень; про введення в дію потужностей, об'єктів і виконання підрядних робіт; про введення в дію індивідуальних житлових будинків. У цих звітах містяться основні показники, що характеризують інвестиційний процес і будівельну
© 2014-2022  epi.cc.ua