Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.Е.Рибалкін. Міжнародні економічні відносини., 1997 - перейти до змісту підручника

2. МЕХАНІМЗ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ СТАТИСТИКИ


Початок процесу організації міжнародної статистики було покладено групою європейських статистиків, що запропонували в 1853 р. утворити Міжнародний статистичний конгрес з метою вироблення на науковій основі єдиних методів, однакових правил і програм спільних робіт. У розвиток цього міжнародного форуму було вирішено заснувати Міжнародний статистичний інститут - МСІ (InternationalStatisticalInstitute-ISI), який був створений в 1885 р. Відповідно до Статуту, основним завданням МСІ є розвиток та удосконалення статистичних методів у різних країнах світу. Фактично МСІ проводить курс на досягнення міжнародної порівнянності статистичних показників шляхом вироблення однакових методів їх обчислення і розробки загальноприйнятних класифікацій таких показників у різних галузях статистики, на розвиток обміну думками між науковими та практичними працівниками статистики та їх організаціями.
МСІ є автономною міжнародною організацією, але має консультативний статус при ЕКОСОР ООН і ЮНЕСКО, не входить в систему спеціалізованих установ ООН, але регулярно бере участь у роботі Статі-стической комісії ООН, не будучи її членом. Практична діяльність МСІ координується його виконавчим органом - Постійним бюро, які знаходяться в на-варте час в м. Воорбурге (Нідерланди).
У сучасному механізмі міжнародної статистики простежується свого роду поділ праці: одні статистичні організації розробляють статистичну мето-довгий, програми спостереження, інші безпосередньо здійснюють збір, обробку та публікацію статистичних даних.
До першого типу організацій відносяться прово-дившиеся раніше міжнародні статистичні конгреси (МСК) і чинний нині Міжнародний статистичний інститут. До другого типу - статистичний апарат ООН та її спеціалізованих установ і статистичні служби інших численних міжнародних організацій.
Основна практична діяльність в галузі міжнародної статистики здійснюється спеціалізованими службами ООН. При цьому найбільшу за обсягом роботу проводить Статистична Комісія ООН і Статистичне бюро Секретаріату ООН, що виконують функції секретаріату Комісії.
Статистична комісія ООН - (створена в 1946р.) Є однією з т.зв. функціональних комісій Економічної і соціальної ради ООН (ЕКОСОР), спрямовуюча і контролює діяльність всіх підрозділів ООН в галузі статистики.
В даний час статистична комісія здійснює свою діяльність за такими напрямками:
- аналіз досвіду окремих країн у розробці статистичної методології;
- поліпшення порівнянності даних і розробка міжнародних стандартів;
- застосування в міжнародній статистиці ЕОМ і розвиток інтегрованих систем збору і обробки міжнародної інформації;
- розробка заходів з надання допомоги країнам, що розвиваються у розвитку національної статистики.
Кінцевою метою роботи Статистичної комісії є досягнення єдиної системи інформації, обробки та розповсюдження міжнародної статистичної інфор-мації органами та установами ООН.

У функції Статистичного бюро Секретаріату ООНвходят:
- підготовка всіх заходів для сесій статистичної комісії;
- підготовка та остаточна обробка методологічних доповідей та обробка висновків країн і різних організацій за статистичними питань, збір, аналіз, публікування і оновлення статистичних відомостей, одержуваних від держав-членів і спеціалізованих установ ООН;
- поліпшення порівнянності даних шляхом організації додаткових досліджень і розрахунків ; координація статистичної діяльності ООН, спеціалізованих установ, національних статистичних і міжнародних економічних організацій;
- сприяння розвитку та поліпшенню статистики взагалі і в першу чергу країн, що розвиваються, підготовка необхідних матеріалів та обслуговування сесій Статистичної комісії.
Статистичне бюро у своєму складі має шість підрозділів, кожне з яких вирішує коло конкретних інформаційних, функціональних і технічних завдань і підготовляє відповідні цифрові і методичні публікації. У віданні центрального апарату ООН знаходяться демографічна статистика і всі інші галузі економічної статистики, за винятком статистики сільського господарства та праці, які є компетенцією спеціалізованих установ. Координацію їх діяльності здійснюють Статистична комісія і Статистичне бюро / 1 /.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. МЕХАНІМЗ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ СТАТИСТИКИ "
 1. Коментарі
  організацію у профспілки, перший в історії США Закон про соціальне забезпечення (Social Security Act), Закон про справедливе наймі робочої сили (Fair Labor Standards Act), що встановлював мінімум заробітної плати і максимум тривалості робочого дня для деяких категорій зайнятих. 27 травня 1935 NIRA був визнаний Верховним судом США неконституційним. [56] Фуллартон Джон англійський економіст,
 2. Рекомендована література
  організації: Навчальний посібник. - Ростов-на-дону: Фенікс, 2006. 44. Шевчук Д.А. Економіка організації: Конспект лекцій. - Ростов-на-дону: Фенікс, 2007. 45. Шевчук Д.А. Ділове спілкування: Навчальний посібник. - Ростов-на-дону: Фенікс, 2006. 46. Шевчук Д.А. Рекламна справа: Конспект лекцій. - Ростов-на-дону: Фенікс, 2007. 47. Шевчук Д.А. Міжнародний облік: Конспект лекцій. -
 3. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕД ОБЛИЧЧЯМ глобальних загроз
  організація (ВТО), заснована в Марракеші, але це марна організація, без лідерства і з процедурою голосування «одна країна - один голос », що гарантує її нездатність спроектувати нову систему. 'Будь міжнародна організація зі 117 членами, в якій Маврикій має таке ж право голосування, як Сполучені Штати або Китай, не може бути організацією, здатною прийти до яких-небудь
 4. Економічне зростання
  організації праці, найбільш ефективних методів державного регулювання економіки. Найбільш важливу роль серед інтенсивних чинників зростання відіграє науково-технічний прогрес (НТП). Його базою служать накопичення і розширення знань, якими володіє суспільство; наукові відкриття і винаходи, які дають нові знання; нововведення, які є формою реалізації наукових відкриттів і
 5. Галузева і професійно-кваліфікаційна структура
  організації праці та виробництва. Використання ЕОМ істотно змінює характер праці інженерно-технічного персоналу. Особливо в цьому плані відзначимо роль персональних комп'ютерів, а також систем автоматизованого проектування. Користування інформаційної технікою вимагає від інженерів, крім спеціальності, знань програмування. Докорінно змінюються зміст праці та функції багатьох
 6. Масштаби безробіття
  організації праці) склала до початку 1999 р. близько 8,5 млн. чоловік, тобто порядку 11,5% робочої сили. З них статус офіційно зареєстрованих безробітних мали близько 2 млн. чоловік. Представляється, що офіційні дані не відображають справжнього стану в сфері зайнятості в Росії. Зокрема, статистика не враховує у складі безробітних осіб, відправлених у неоплачувані відпустки,
 7. Особливості кредитної системи в Росії
  організації. Центральний банк РФ (Банк Росії, Центробанк, ЦБ РФ) є емісійним центром країни, володіє монопольним правом випуску в обіг і вилучення з нього готівкових грошових знаків у формі банкнот і монет. В якості банку банків він надає централізовані кредити комерційним банкам, є головним банкіром Уряду РФ, виконує функції керуючого золотовалютними
 8. § 25. Причини виникнення ринково-регульованої системи і основні функції держави
  організація спільних підприємств, фірм, обмін патентами, науково-технічною інформацією. Вищою формою розвитку корпоративної планомірності є створення широкої мережі багатогалузевих транснаціональних корпорацій (ТВК). У середині 90-х рр.. на 600 найбільш великих промислових ТНК припадало від 1/5 до 1/4 умовно чистої продукції капіталістичного світу, а на ТНК в цілому - від 1/4 до 1/3 ВНП,
 9. § 47. Сутність і методи державного регулювання економіки
  організацій на розвиток суспільного способу виробництва з метою його стабілізації і пристосування до мінливих умов. Таке регулювання найповніше здійснюється через державні замовлення, закупівлю державою значної частини продукції, що означає гарантований попит на неї. Державне регулювання здійснюється також за допомогою проведення антициклічної,
 10. Список рекомендованої літератури
  організація, управління, аналіз. - М.: ВО Агропромиздат, 1989. 29. Барр Р. Політична економія: У 2 т. - М.: Міжнародні відносини, 1995. 30. Бартенєв С.А. Економічні теорії та школи (історія і сучасність). - М.: ВІК, 1996. - 31. Бевентер Е., Хампе І. Основні знання з ринкової економіки у восьми лекціях. - М.: Республіка, 1993. 32. Бенавідес П. Довгий
© 2014-2022  epi.cc.ua