Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

5.1.4. Державний борг


Сума прямих договірних зобов'язань органів державного управління перед економічними одиницями; інших секторів економіки усередині країни є внутрішнім боргом, а перед зарубіжними кредиторами - зовнішнім боргом. Державний борг
виникає в результаті запозичення в грошовій формі, випуску боргових зобов'язань для оплати закупівель, прийняття на себе боргів інших економічних одиниць, «безгрошового» випуску боргових зобов'язань. Погашення державного боргу здійснюється грошовими виплатами, обміном боргових зобов'язань на податкові звільнення, анулюванням заборгованості кредитором. З метою фінансового планування та виявлення впливу державного боргу на економіку країни його численні елементи агрегуються в однорідні категорії за аналогією з категоріями, прийнятими для аналізу фінансування дефіциту за типом кредитора і типом боргового зобов'язання. Крім того, проводиться розподіл боргу відповідно до хронологічним порядком його обслуговування. Це дозволяє планувати суми, що підлягають погашенню в тому чи іншому періоді, і визначати час, найбільш сприятливий для розміщення нових випусків цінних паперів.
Зрослий державний борг і витрати на його обслуговування в 90-ті роки стали однією з центральних економічних проблем Росії.
У 1996 р. витрати з обслуговування державного боргу склали 12,8% у загальному обсязі видатків федерального бюджету і поглинали кожен восьмий рубль. Державні органи змушені нести додаткові витрати з метою виплати відсотків по заборгованості та її погашення до закінчення встановлених строків за рахунок додаткових надходжень від збільшення податків, нового запозичення або за рахунок скорочення витрат на інші потреби. Додаткові витрати є неминучою платою за полегшення становища в момент отримання позикових коштів.
Державним бюджетом Російської Федерації на 1997 р. встановлено верхню межу внутрішнього боргу на 1.01.98 р. (включаючи цільові боргові зобов'язання) в сумі 560 трлн.-р і верхній «межа державного зовнішнього боргу в сумі +136800000000 дол США.
Глибина загального економічної та фінансової кризи і його особливий характер, пережиті Росією, масштабне пе ^ е | еШпр'еделе-ніе'фінансових ресурсів країни на фінансування дефіциту / дер жавних фінансів можуть привести економіку до стабілізації в депресивному стані, і тоді перехід до економічного зростання мо же бути здійснений лише за рахунок іноземних інвестицій. Щоб пожвавити виробництво, створити ситуацію економічного підйому і на цій основі оздоровити фінанси, необхідні неординарні заходи з підтримки реального сектора виробництва в області налогообло вання, кредиту, збільшення грошової маси в обігу з доданням емісії інвестиційного характеру та ін
v

Контрольні питання
1. Що входить до складу державних фінансів (інституційний обхват)?
2. Які обсяги фінансових ресурсів, якими управляє держава при планово-розподільчій системі і в ринковій економіці?
3. Що є основою побудови бюджетних та інших класифікаторів державних фінансів?
4. Назвіть основні проблеми, пов'язані з забезпе-
ням доходів держави.
5. Назвіть основні невирішені проблеми, пов'язані
з витратами і чистим кредитуванням.
6. Охарактеризуйте основні джерела фінансування ня бюджетного дефіциту.
ЛІТЕРАТУРА
Державний бюджет / Под ред. М.І. Ткачук. Мінськ: Вища школа, 1995.
Закон про федеральний бюджет на 1997 р. Російська газета від 4 березня 1997
Міністерству фінансів Росії 190 років. М.: Фінанси, 1993.
Загальна теорія фінансів / Под ред. Л.А. Дробозиной. Банки і біржі. М.: ЮНИТИ, 1995.
Родіонова В.М. Фінанси. М.: ЮНИТИ, 1995.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.1.4. Державний борг "
 1. Державний борг
  Спроба вирішення проблем державного дефіциту або інших соціально-економічних проблем шляхом запозичень породжує державний борг. Державний борг - це сума заборгованості за випущеними і непогашеним державним позикам. Він пов'язаний з використанням державних позик в якості однієї з форм залучення грошових ресурсів з метою забезпечення економічного розвитку
 2. 34.2. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ: ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОБЛЕМИ, ПОВ'ЯЗАНІ З НИМ
  Державний борг? загальний розмір заборгованості федерального уряду власникам державних цінних паперів. Він виступає у двох видах: внутрішнє і зовнішнє. Державний внутрішній борг? заборгованість федерального уряду громадянам і організаціям своєї країни. Державний зовнішній борг? заборгованість федерального уряду країни громадянам і організаціям інших
 3. Державний кредит
  . Державний кредит розглядають у двох аспектах: активному, коли держава є кредитором, і пасивному, коли воно виступає позичальником. У фінансовій практиці державним кредитом вважають кредит, що надається державою, якщо ж воно його отримує, то такий кредит називається державним позикою, який призводить до утворення державного боргу. Отже,
 4. Стаття 97. Державний борг Російської Федерації
  1. Державним боргом Російської Федерації є боргові зобов'язання Російської Федерації перед фізичними та юридичними особами, іноземними державами, міжнародними організаціями ... 2. Державний борг Російської Федерації повністю і без умов забезпечується усім, хто знаходиться у федеральній власності майном, що становлять державну
 5. Основні терміни і поняття
  Державний бюджет, податки, принципи оподаткування, прямі податки , непрямі податки, податкова система, ставка податку, крива Лаффера, податкові пільги, бюджетна система, фіскальний федералізм, бюджетний дефіцит, бюджет «повної зайнятості», структурний бюджетний дефіцит, циклічний бюджетний дефіцит, «ефект витіснення», державні цінні папери, внутрішній державний борг,
 6. ГЛАВА 34. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ
  Перед вивченням даної глави уважно прослухайте введення до глави. Потім вивчите послідовно матеріали параграфів глави, звертаючись по мірі необхідності до об'єктів «Відеоматеріали», «Глосарій», «Персоналії». Після вивчення кожного параграфа рекомендується виконати тренувальні завдання. Після вивчення всіх параграфів прослухайте основні висновки по чолі. Потім перевірте свої знання з
 7. ГЛАВА 34. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ
  Перед вивченням даної глави уважно прослухайте введення до глави. Потім вивчите послідовно матеріали параграфів глави, звертаючись по мірі необхідності до об'єктів «Відеоматеріали», «Глосарій», «Персоналії». Після вивчення кожного параграфа рекомендується виконати тренувальні завдання. Після вивчення всіх параграфів прослухайте основні висновки по чолі. Потім перевірте свої знання з
 8. Зовнішній борг
  Зовнішній борг - зобов'язання, що виникають в іноземній
 9. Г Л А В А 11 ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ , БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ
  У сучасному світі уряди всіх країн як інструмент впливу на економіку широко використовують державний бюджет. Змінюючи розміри і правила оподаткування, обсяги та напрями державних витрат, уряду можуть впливати на рівень цін і зайнятість, на темпи економічного зростання і ефективність виробництва. Однак перш ніж аналізувати механізм впливу цих
 10. Внутрішній борг
  Внутрішній борг - зобов'язання, що виникають у валюті
 11. Державний борг
  Заборгованість урядових органів власникам державних цінних паперів накопичується і перетворюється на державний борг. Його доводиться виплачувати з відсотками. Кажуть, що сьогоднішні державні позики - це завтрашні податки. Деякі платники податків є власниками державних цінних паперів. Вони отримують відсотки за цими паперами і одночасно платять податки,
 12. Види і наслідки державного боргу
  Залежно від ринку розміщення позик державний борг підрозділяється на внутрішній і зовнішній. Внутрішній державний борг виникає в результаті розміщення на внутрішньому ринку державних позик. Про розміри державного боргу дозволяє судити його частка по відношенню до внутрішнього валового продукту або сумі бюджетних витрат. Зовнішній державний борг виникає в
 13. Питання 51 Внутрішній борг
  Відповідь Позики держави приводять до виникнення державного боргу, рівного сумі накопичених протягом деякого часу бюджетних дефіцитів, погашення якого пов'язане з відволіканням коштів від витрачання їх на державні потреби. Відношення величини боргу до обсягу ВВП являє собою так зване тягар боргу. Державний борг в РФ може існувати у формі: - кредитних
 14. Державний борг, його види та наслідки
  Державний борг являє собою суму накопичених бюджетних дефіцитів, скориговану на величину бюджетних надлишків (якщо такі мали місце). Державний борг, таким чином, - це показник запасу, оскільки розраховується на певний момент часу (наприклад, за станом на 1 січня 2006 р.), на відміну від дефіциту державного бюджету, що є показником потоку
 15. Стаття 6. Поняття і терміни, що застосовуються у цьому Кодексі
  ... бюджет - форма освіти і витрати фонду грошових коштів, призначених для фінансового забезпечення завдань і функцій державного і місцевого самоврядування; консолідований бюджет - зведення бюджетів всіх рівнів бюджетної системи ... бюджетна система Російської Федерації - заснована на економічних відносинах і державному устрої Російської Федерації, регульована
 16. Управління державним боргом
  Виникнення і зростання державного боргу викликали до життя необхідність управління ім. Управління державним боргом - це сукупність фінансових заходів держави, пов'язаних з погашенням позик, організацією виплат доходів за ними, проведенням конверсії та консолідації державних позик. Конверсія державних позик передбачає зміна первинних їх умов (відсотка,
© 2014-2022  epi.cc.ua