Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова. Історія світової економіки, 2002 - перейти до змісту підручника

34.2. Післявоєнне відновлення народного господарства


Велика Вітчизняна війна закінчилася великою перемогою народів нашої країни над сильним і жорстоким агресором. Але це було досягнуто ціною величезних людських і матеріальних втрат. За всю історію людства жодна країна не зазнала такої шкоди в результаті військових дій. Радянський Союз втратив близько 30% національного багатства і десятки мільйонів людей.
З перших днів вигнання фашистських окупантів з радянської території почалися роботи з відновлення господарства звільнених районів. Вже 29 грудня 1941 виходить постанова РНК СРСР про відновлення шахт в Підмосковному вугільному басейні. У 1943 р. для організації відновлювальних робіт у Раді Народних Комісарів СРСР був утворений спеціальний комітет, а в Держплані СРСР - керування, що забезпечує планування діяльності всіх відомств, причетних до цієї роботи. Постанова ЦК ВКП (б) і РНК СРСР від 21 серпня 1943 «Про невідкладні заходи з відновлення господарства в районах, звільнених від німецької окупації» намітило програму відновлювальних робіт, визначило засоби для їх здійснення. У Держплані СРСР та наукових установах були розроблені короткострокові та довгострокові плани відновлення народного господарства як у цілому, так і по окремих галузях.
В результаті зусиль всіх радянських народів з відродження промисловості визволених районів відновлювався економічний потенціал країни. Всі республіки допомагали відновлювати сільське господарство у звільнених районах. Наприклад, для відновлення в них тваринництва Казахська РСР виділила 550 тис. голів худоби, Киргизька РСР - понад 130 тис., Грузинська РСР - близько 30 тис. голів. Таким чином, відроджувані колгоспи отримали 1,7 млн. голів худоби і 516,8 тис. голів домашньої птиці. Держава наділяло колгоспників насіннєвим фондом. У 1944 р. для проведення посівної кампанії з державних резервів виділили 50 тис. т зерна. Тільки до Литовської РСР було завезено в 1945 р. 10 тис. т насіння зернових і 4 тис. т картоплі. Вже в 1944 р. у звільнених районах було засіяно понад 16 млн. га ріллі. На початку 1945 р. на визволеній землі було відновлено 84700 колгоспів, 1883 радгоспу і 3093 машинно-тракторні станції. Ними було засіяно 72% довоєнних площ і отримано 51% довоєнної сільськогосподарської продукції, в тому числі половина товарного зерна, понад 75% цукрових буряків, 30% молока та молочної продукції, 25% худоби і птиці.
Після закінчення війни, незважаючи на зусилля, довоєнний рівень розвитку народного господарства за основними показниками не був досягнутий. Обсяг промислової продукції склав 91% до рівня 1940 р., видобуток вугілля - 90%, нафти - 62%, виплавка чавуну - 59%, сталі - 67%, випуск тканини - 41%, вантажообіг всіх видів транспорту - 76%, роздрібний товарообіг - 43%, середньорічна чисельність робітників і службовців - 87%. Посівні площі скоротилися на 37 млн. га, а поголів'я худоби зменшилося на 7 млн. голів. Дохід країни в 1945 р. склав 83% до рівня 1940 Найбільш важко відбилася війна на трудових ресурсах: число робітників і службовців знизилося на 5,3 млн. осіб, у тому числі в промисловості - на 2,4 млн., у сільській місцевості кількість працездатного населення зменшилася на 1/3, працездатних чоловіків - на 60% *.
* Поляк Г.Б. Післявоєнне відновлення народного господарства. - М.: Фінанси і статистика, 1986.-С. 66.
До економічних проблем СРСР додалися й зовнішньополітичні. Вже на початку 1946 р. колишні союзники з антигітлерівської коаліції перебували в стані «холодної війни». Радянський Союз був позбавлений зовнішньоекономічної допомоги та у відновленні зруйнованого війною господарства мав спиратися на власні сили.
П'ятирічний план відновлення і розвитку народного господарства
У березні 1946 р. на сесії Верховної Ради СРСР був затверджений п'ятирічний план відновлення і розвитку народного господарства на 1946-1950 рр.. Основне його завдання - відновити постраждалі від війни райони країни, досягти довоєнного рівня розвитку промисловості і сільського господарства, а потім перевершити його. П'ятирічний план був націлений на якнайшвидше відновлення районів, постраждалих від фашистської окупації, включення наявних у них природних, виробничих і людських ресурсів в економічний потенціал держави.
Для здійснення передбачених п'ятирічним планом робіт з відновлення і розвитку народного господарства необхідний був значний обсяг капітальних вкладень. За роки четвертої п'ятирічки розмір капітальних вкладень державних і кооперативних підприємств та організацій склав 348,7 млрд.
руб. З цієї суми понад чверть було надано регіонам, що постраждали під час війни. Фінансування капітальних вкладень вимагало значних фінансових ресурсів. Введені в експлуатацію відновлені підприємства потрібно було наділити необхідними обіговими коштами. Здійснення соціально-культурних заходів також вимагало збільшення бюджетних асигнувань.
У повоєнні роки на стан радянських фінансів сприятливо відбилися зміни в структурі суспільного продукту. Збільшилася частка промисловості у виробництві сукупного суспільного продукту. Значно збільшилися темпи зростання національного доходу країни. У 1949 р. дохід зріс на 17%, а в 1950 р. - вже на 21% до попереднього року (за 1949-1950 рр.. Щорічно збільшувався на 19%). Найважливішими факторами зростання національного доходу були збільшення продуктивності праці, істотна економія у витрачанні всіх ресурсів на одиницю продукції.
Таким чином, вдосконалення структури суспільного продукту, розвиток виробництва сприяли зростанню національного доходу країни, зміцненню фінансової системи і динамічному розвитку державного бюджету СРСР, який за роки післявоєнної п'ятирічки зріс з 325 до 422 млрд. руб.
Зміцненню фінансової системи в післявоєнні роки сприяла і грошова реформа 1947 р. У роки війни в результаті величезних військових витрат і дефіциту державного бюджету держава змушена була вдатися до грошової емісії. Крім того, на тимчасово окупованих територіях фашисти з метою підриву економіки СРСР пустили в обіг значну кількість фальшивих грошей. Все це призвело до того, що після війни в обігу була грошова маса, в 3,8 рази перевищує довоєнну і значно перевищує потреби народного господарства, внаслідок чого купівельна спроможність рубля знизилася.
Для розвитку госпрозрахунку, зміцнення товарно-грошових відносин у народному господарстві, відновлення повноцінності радянського рубля, підвищення ролі грошей необхідно було вилучити з обігу надлишок грошової маси. Одночасно з грошовою реформою була скасована карткова система. Виділені в 1946-1950 рр.. з державного бюджету 708,4 млрд. руб. стали головним джерелом фінансування заходів з відновлення галузей народного господарства, їх технічного переозброєння. Відновлення галузей народного господарства стримувалося труднощами, які зазнавало народне господарство в повоєнні роки. У їх числі нестача трудових ресурсів, будівельних матеріалів, обладнання, сировини.
Переклад економіки в роки війни на військові рейки привів до диспропорцій у розвитку окремих галузей промисловості, які треба було подолати. Належало відновити зруйновані виробничі зв'язки не тільки між окремими підприємствами, а й промисловими центрами країни, перерозподілити, погодившись з завданнями мирного часу, матеріальні, фінансові та трудові ресурси між галузями народного господарства, значно підвищити в загальному обсязі промислового виробництва питома вага цивільної промислової продукції.
Відмінною рисою повоєнного періоду було поєднання відновлювальних робіт з новим будівництвом промислових підприємств. Тільки у звільнених від фашистів республіках і областях було розпочато будівництво 263 нових підприємств. У їх числі такі великі об'єкти, як Курський завод гумотехнічних виробів, Мінський автомобільний завод, рейок-балковий стан і блюмінг на металургійному заводі «Азовсталь» та ін Масштаби і темпи відновлювальних робіт та нового будівництва були такі, що виробничі показники з найважливіших галузей народного господарства до кінця п'ятирічки були вище, ніж до війни. Так, вугілля було видобуто на 57% більше, ніж у 1940 р., нафти - на 22%, виробництво чорних металів зросло на 45%, продукції машинобудівних заводів - в два рази.

Відновлений металургійний завод в Кривому РозіВійна завдала найважчий шкоди сільському господарству. Фашисти зруйнували і пограбували більше 40% всіх колгоспів і радгоспів. Працездатне населення в сільській місцевості скоротилася з 35,4 млн. до 23,9 млн. осіб. Чисельність тракторів у сільському господарстві склала 59% довоєнного рівня, а кількість коней знизилося з 14,5 до 6,5 млн. голів. Це призвело до скорочення посівних площ на 36 млн. га і зниження валового збору зерна з 762 до 333 млн. ц. У цілому обсяг валової продукції сільського господарства зменшився на 40%.
Після Великої Вітчизняної війни рівень сільськогосподарського виробництва порівняно з довоєнним виявився нижчим, ніж рівень після Першої світової війни та Громадянської війни.
У перший рік післявоєнної п'ятирічки до величезного збитку, нанесеному сільському господарству війною, додалося стихійне лихо. У 1946 р. Україну, Молдавію, області Центрально-Чорноземної зони, Нижнє і частина Середнього Поволжя охопила посуха. Це була найжорстокіша посуха, яка вразила нашу країну за попередні п'ятдесят років. У цей рік колгоспи зібрали зерна в 2,6 рази менше, ніж до війни. Засуха важко відбилася і на тваринництві. У охоплених засухою районах чисельність тільки великої рогатої худоби знизилася на 1,5 млн. голів. На виручку районам, постраждалим від посухи, прийшли трудівники інших регіонів країни, виділили зі своїх мізерних ресурсів матеріальні та фінансові кошти.
Щорічно збільшувалися асигнування на розвиток сільського та лісового господарства з державного бюджету. При цьому зростали не тільки абсолютний розмір цих коштів, але і їх питому вагу у видатках на народне господарство. Якщо в 1946 р. вони становили 12,9 млрд. руб., Або 11,9% видатків на народне господарство, то в 1950 р. їх обсяг склав 34 млрд. руб., А питома вага - 21,6%. Всього за роки післявоєнної п'ятирічки з державного бюджету було спрямовано в сільське і лісове господарство 115,5 млрд. руб.
Крім централізованої допомоги сільському господарству з боку держави, не менш важливою була допомога промислових підприємств і жителів міст. Міські підприємства побудували і відремонтували десятки тисяч житлових будинків, машинно-тракторних станцій, виробничих будівель, дитячих садків, клубів, бібліотек і т. п. Все це дозволило зміцнити матеріально-технічну базу сільського господарства. Однак коштів для сільського господарства не вистачало. Недостатнє ресурсне забезпечення сільського господарства особливо проявилося в посуху 1946 Перед державою з усією гостротою постало завдання планомірного перетворення природи посушливих районів країни, з тим щоб знизити залежність сільськогосподарського виробництва від погодних умов.
Досвід багатьох поколінь хліборобів, наукові розробки доводили, що одним з методів боротьби з посухою є лісорозведення в степових районах. Полезахисні лісові смуги охороняють поля від суховіїв, покращують водний режим грунту, зволожують повітря, створюють сприятливий мікроклімат для посівів, запобігають видування верхнього родючого шару і ерозію грунту. Для того щоб надати лісорозведення в степових і лісостепових районах організований характер і державних масштабів, був прийнятий «План полезахисних насаджень, впровадження травопільних сівозмін, будівництва ставків і водойм для забезпечення високих і сталих врожаїв у степових і лісостепових районах Європейської частини СРСР». Особлива увага в ньому приділялася лісорозведення. Протягом 1950-1965 рр.. передбачалося створення в 16 областях в основному в РРФСР, УРСР восьми великих державних лісових смуг загальною протяжністю 5320 км. Крім того, намічалося насадження захисних лісових смуг на полях радгоспів і колгоспів загальною площею 5 млн. 709 тис. га.
Навесні 1949 широким фронтом почалися Лісосадильна роботи. Особливо активно вони велися в Краснодарському краї, Сталінградської, Рязанської, Ростовській і Тульській областях. Розпочаті в роки першої післявоєнної п'ятирічки роботи з перетворення землі, поліпшення умов для сільськогосподарського виробництва дали позитивні результати. Колгоспи, радгоспи і лісгоспи заклали до 1951 р. полезахисні лісові смуги на площі 1852 тис. га: Камишин - Волгоград, Воронеж - Ростов-на-Дону, Пенза - Каменськ, Білгород - Дон, Чапаевск - Володимирівка та ін Їх довжина становила понад 6 тис. км.
Створені більше 40 років тому лісонасадження і сьогодні захищають близько 25 млн. га сільськогосподарських угідь і є прикладом мирного докладання людських сил і мудрого ставлення до землі та природи.
Таким чином, за роки першої післявоєнної п'ятирічки в результаті відновлення промислового та сільськогосподарського виробництва, швидко проведеною конверсії військового виробництва обсяг промислової продукції порівняно з 1940 р. зріс на 73%, капітальні вкладення - в три рази , продуктивність праці - на 37%, а вироблений національний дохід - на 64%.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 34.2. Післявоєнне відновлення народного господарства "
 1. Тоталітаризм
  післявоєнного відновлення народного господарства. Вони були тією ціною, яку довелося заплатити за створення Великої країни з потужною еконо-Мікою і порятунок народу від знищення в протистоянні з сильним ворогом. Вся справа в тому, що ціна виявилася невиправдано високою. Як ставитися до цього факту? приватне де-ло кожного. Видається, що консолідованої позиції з цього питання в нашому
 2. 34.1. Економіка СРСР у період Великої Вітчизняної війни
    післявоєнне відновлення народного господарства. Наслідки такого великого шкоди людських ресурсів відбилися на подальшій демографічної ситуації в СРСР, що виразилася в зниженні в післявоєнні роки народжуваності, а потім у «повторному луні війни», коли стало менше дітей у осіб, що народилися у воєнні роки. Ще до початку війни з Радянським Союзом під час розробки «Плану Барбаросса»
 3. Антициклічного регулювання
    післявоєнного відновлення і перебудови народного господарства, але і обстановкою гострої боротьби двох суспільних систем і «холодної війни». У зазначений період у Західній Європі та Японії, правда, відзначалися циклічні коливання темпів зростання ВВП, але не було скільки-небудь помітних циклічних криз. У США такі кризи спостерігалися неодноразово, з більш-менш яскраво вираженої періодичністю,
 4. 8.2. Радянська економіка в роки війни (1941-1945) і в післявоєнний період (1945-1953)
    післявоєнного розвитку народного господарства укладаючи-лась не тільки в ліквідації завданих війною збитку і досягненні довоєнного рівня народного господарства, але й надалі підйомі продуктивних сил. При переході до мирного будівництва керівників-дство країни знову повернулося до розробки п'ятирічних планів як основній форми планування. Як і в роки перших п'ятирічок, основна увага
 5. 9.2. Національні програми відродження економіки
    післявоєнного стану економіки західноєвропейської-пейських країн особливо гнітюче виглядала Німеччина. У 1946 р. про-промислове виробництво становило близько 1/3 від довоєнного 1939 р., років на 30 назад було відкинуто сільське господарство. Інфляція достига-ла 600% до довоєнного рівня. Розроблені ще в ході другої миро-вої війни і остаточно узгоджені на Берлінській (Потсдамській) конференції 1945
 6. 9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
    післявоєнного розвитку за-падних країн був феномен так званого "надолуження". "Надолуження" - особлива стратегія щодо здійснення актив-ної політики індустріалізації та модернізації примітивної еконо-міки, що виявляється в темпах розвитку настільки високих, наскільки велике було відставання даної країни від групи лідерів. Зміст стратегії "надолуження". Стимулювання попиту:
 7. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
    післявоєнної економіки. При цьому вони перепливли-талісь зі світовими галузевими, насамперед сировинними і енерге-тичними, і структурними кризами. Серед факторів, що викликають розбалансованість економіки, можна відзначити новий виток науково-го прогресу, вичерпання можливостей екстенсивного типу економіч-ського зростання, а також обмеженість традиційних заходів державно-го регулювання
 8. 10.1. ОБ'ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ ПЕРЕТВОРЕННЯ Командно-адміністративної економіки
    повоєнної відбудови. Так, до 1970-х років середньорічні темпи виробництва валового суспільного продукту (ВОВ), національного доходу (НД), промислової продукції, про-дуктивності праці були досить високими і перевищували 7%. По виробництву валового національного продукту (ВНП), НД, промислової продукції Радянський Союз вийшов на друге місце, після США. Виробництво НД
 9. § 3. Макроекономічна нерівновага
    післявоєнний період падіння виробництва. Ця обставина знову нагадало про великих циклах, виявлених Н. Д. Кондратьєвим. Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники внесли чимало нового в концепцію "великих циклів". Насамперед підтвердилася нерівномірність і циклічність науково-технічного прогресу. Але не виявлений зв'язок довгих хвиль з оборотом основного капіталу. Було
 10. 2. LDC у світовій торгівлі
    післявоєнних між-народного фінансів. (Бреттон-Вудс - курорт в штатеНью-Гемпшир, де проходили міжнародні перегово-ри і була заснована ця система.) Бреттон-Вудська си-стема націлена на стабілізацію валютних курсів, атакож на безперешкодну бездискриминационнуюторговлю і являє собою приклад системи регулюються-руемих фіксованих валютних курсів, розглянуто-ної в гол 38. МВФ забезпечує
© 2014-2022  epi.cc.ua