Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.А. Єршов. Міжнародні вантажоперевезення: довідник для імпортерів і експортерів, 2009 - перейти до змісту підручника

3.2.1. Накладна СМГС

Договір перевезення оформляється накладною єдиного зразка. Накладна складається з листів :
1 - оригінал накладної (супроводжує вантаж до станції призначення і видається одержувачу з листом 5 і вантажем);
2 - дорожня відомість (супроводжує вантаж до станції призначення і залишається на залізниці призначення);
3 - дублікат накладної (видається відправнику після укладення договору перевезення);
4 - лист видачі вантажу (супроводжує вантаж до станції призначення і залишається на дорозі призначення);
5 - лист повідомлення про прибуття вантажу (супроводжує вантаж до станції призначення і видається одержувачу разом з листом 1 і вантажем), а також необхідної кількості додаткових примірників дорожньої відомості, а саме:
- двох примірників для дороги відправлення і
- одного примірника для кожної бере участь у перевезенні транзитної залізниці.
Одночасно з пред'явленням вантажу до перевезення відправник для кожної відправки повинен представити станції відправлення правильно заповнену і підписану накладну. Накладна повинна бути заповнена в суворій відповідності з Поясненнями щодо заповнення накладної СМГС (Додаток 12.5). У внутрішніх правилах, діючих на залізниці відправлення, може передбачатися складання необхідної кількості додаткових примірників дорожньої відомості станцією відправлення, а також інша кількість додаткових екземплярів дорожньої відомості для дороги відправлення.
Листи 1, 2, 4 і 5 накладної супроводжують вантаж до станції призначення. Лист 3 накладної (дублікат накладної) повертається відправнику після укладення договору перевезення. Цей лист не має сили оригіналу накладної (аркуша 1 накладної).
Бланки накладної друкуються мовою країни відправлення, а також на одному або двох з робочих мов ОСЗ (китайською, російською) . Заповнення накладної проводиться на мові країни відправлення з перекладом на один з робочих мов ОСЗ (китайська, російська), а саме:
- при перевезенні до Азербайджанської Республіки, Республіки Білорусь, Республіки Болгарія, Грузії, Ісламську Республіку Іран, Республіки Казахстан, Киргизьку Республіку, Латвійську Республіку, Литовську Республіку, Республіку Молдова, Республіку Польща, Російську Федерацію, Республіку Таджикистан, Туркменистан, Республіку Узбекистан, Україну, Естонської Республіки - на російську мову;
- при перевезенні до Соціалістичної Республіки В'єтнам, Китайської Народної Республіки та Корейську Народно-Демократичну Республіку - на китайський або російську мову;
- при перевезенні в або транзитом через Монголію - на російську мову. При цьому залізниці , що беруть участь у перевезенні, можуть домовитися між собою про інший порядок перекладу відомостей, внесених накладну.
Бланки накладної друкуються:
1) для перевезення вантажів малою швидкістю - шрифтом чорного кольору на білому папері;
2) для перевезення вантажів великою швидкістю - шрифтом чорного кольору на білому папері з нанесенням червоних смуг шириною 1 см на лицьовій і зворотній сторонах у верхнього і нижнього країв.
Відповідно до внутрішніх правил, що діють на залізниці відправлення, дублікат накладної (лист 3 накладної) може друкуватися і на папері іншого кольору.
Вибір відправником бланка накладної білого кольору або бланка накладної з червоними смугами вказує, малої або великою швидкістю повинен бути перевезений вантаж на всьому шляху прямування.
За погодженням із зацікавленими залізницями може бути допущений прийом вантажу до перевезення з пасажирськими поїздами повагонной відправкою, а в безперевантажувальних сполученні - відправкою великотоннажного контейнера по одній або декількох залізницям - учасницям СМГС. Про таку перевезення відправник повинен повідомити залізниці відправлення не пізніше ніж за 8 днів до пред'явлення вантажу до перевезення.
Після отримання згоди на перевезення вантажу з пасажирськими поїздами відправник зобов'язаний в накладній у графі "Заяви відправника" вписати: "По.
.. Залізницям (скорочені найменування залізниць) вантаж перевозиться з пасажирськими поїздами ". Такі перевезення оформляються накладними великій швидкості.
Дані, що вносяться до накладну, повинні бути написані розбірливо чорнилом, кульковою ручкою (якщо це не суперечить внутрішнім правилам, що діють на дорозі відправлення), на друкарській машинці, комп'ютері, виконані типографським способом або нанесено штемпелем. Червоним кольором дані вносяться тільки в тих випадках, коли це спеціально наказано Угодою.
Всі відомості в накладну повинні бути внесені відправником або залізницею у відповідні графи.
Якщо СМГС не передбачено інше, скорочення при заповненні накладної не допускаються. Накладаються на накладну штемпелі повинні мати ясні і чіткі відбитки. Відомості, внесені відправником, не повинні мати виправлень (закреслень, заклеювання тексту тощо), а також підчисток або помарок. У виняткових випадках відправник може зробити виправлення в накладній не більше ніж в одній графі або у двох, якщо вони взаємно пов'язані. При цьому зроблене виправлення повинно бути їм обумовлено в графі "Заяви відправника" і завірено підписом або штемпелем. Зміни та доповнення відомостей, внесених накладну залізницею, робляться за підписом відповідного працівника залізниці і завіряються станційним штемпелем.
У накладній відправник повинен вказати вихідні прикордонні станції країни відправлення і транзитних країн, через які повинен пройти вантаж. Якщо існує можливість перевезення вантажів від вихідний прикордонної станції через декілька вхідних прикордонних станцій сусідньої країни, то в накладній повинна бути зазначена також вхідна прикордонна станція, через яку буде здійснюватися перевезення.
Також відправник повинен по можливості вказати ті прикордонні станції, відстань перевезення через які від станції відправлення до станції призначення є найкоротшим. Для транзитних доріг відправником повинні бути вказані тільки ті прикордонні станції, які наведені в застосовуваному для даної міжнародної перевезення транзитному тарифі.
При перевезеннях в КНДР відправник повинен в накладній у графі "Дорога і станція призначення" та при перевезеннях із КНДР у графі "Станція відправлення", крім найменування станції, вказати умовний номер цієї станції і дороги.
Одержувачем або відправником вантажу може бути тільки одна фізична або юридична особа. Не допускається внесення в накладну в графу "Одержувач, поштова адреса" даних, в яких немає найменування одержувача та його поштової адреси, якщо згідно з положеннями транзитного тарифу, який застосовується зацікавленими залізницями для даного міжнародного сполучення, не встановлено іншого врегулювання.
При перевезеннях до Соціалістичної Республіки В'єтнам, Китайської Народної Республіки та Корейську Народно-Демократичну Республіку й у зворотному напрямку в накладній у графі "Відправник, поштова адреса" або в графі "Одержувач, поштова адреса" допускається зазначати встановлене в цих країнах умовне позначення відправника або одержувача і його поштової адреси (наприклад, 6 ДМ-12).
Вантажі повинні бути пойменовані в накладній наступним порядком:
1) вантажі, допускаються до перевезення на особливих умовах, мають бути позначені відповідно до встановлених для них вимогам;
2) вантажі, що перевозяться транзитом по залізницях, які беруть участь в Угоді, іменуються за номенклатурою застосовуваного для даної міжнародної перевезення транзитного тарифу. Крім цього найменування, відправник може в дужках вказати найменування вантажу по номенклатурі внутрішніх тарифів, що діють на залізницях відправлення або призначення, або два найменування за номенклатурами внутрішніх тарифів, що діють на залізницях відправлення та призначення;
3) вантажі, що перевозяться між двома сусідніми країнами, якщо між залізницями цих країн встановлений прямий тариф, повинні іменуватися відповідно до номенклатури цього прямого тарифу;
4) у всіх інших випадках найменування вантажу позначається за номенклатурами внутрішніх тарифів, що діють на дорогах відправлення або на дорогах відправлення та призначення; крім того, в накладній слід вказати стан і характеристику вантажу для його тарифікації.

Вантажі, не зазначені у вищенаведених п. п. 1 - 4, позначаються тими найменуваннями, під якими вони звертаються в торгівлі.
При пред'явленні до перевезення лісоматеріалів відправник може зазначити в накладній у графі "Найменування вантажу" кількість штабелів і їх висоту в сантиметрах або обсяг в кубометрах і т.п.
У випадках, якщо під навантаження повагонной відправки використовується вагон, на який нанесений трафарет "ABC", в накладній у графі "Підйомна сила (т)" записується буква "C" і зазначена під нею максимальна маса .
Маса вантажу, а також спосіб її визначення зазначаються у накладній у відповідних графах за внутрішніми правилами, що діють на залізниці відправлення.
При нестачі в накладній місця для запису в графах 9 - 13 даних про вантаж, а в графах 18 і 19 для запису даних про контейнери і перевізних пристосуваннях до листів 1 - 5 накладної і до кожного додаткового примірника дорожньої відомості прикріплюється додатковий лист розміром в накладну. У додаткові аркуші вносяться відповідні відомості окремо по кожній графі, для якої це необхідно. У графах 9 - 11 або 18 і 19 накладної робиться відмітка: "Дані дивися в додатковому аркуші". У графах 12 і 13 накладної зазначаються загальна кількість місць і загальна маса вантажу. При нестачі в накладній місця для запису в графах 27 - 30 даних про вагонах наступні відомості вносяться до додатковий лист. До листам 1 - 5 накладної і до кожного додаткового примірника дорожньої відомості прикріплюється по одному примірнику такого додаткового аркуша. На останньому рядку граф 27 - 30 робиться відмітка: "Продовження дивися в додатковому аркуші".
Відправник може прикріпити до накладної додаткові аркуші також до графів "Заяви відправника" і "Документи, прикладені відправником". Відправник повинен підписати всі додаткові аркуші і в накладній у графі "Документи, прикладені відправником" вказати кількість прикріплених додатково аркушів.
Якщо у відповідності з внутрішніми правилами, чинними на залізниці відправлення, додаткові екземпляри дорожньої відомості заповнюються станцією відправлення, то відправник зобов'язаний передати станції відправлення на її вимогу необхідну кількість додаткових аркушів для прикріплення їх до додаткових екземплярів дорожньої відомості .
У графі накладної "Відмітки, що не обов'язкові для залізниці" відправник вантажу може зробити стосуються даної відправці позначки, які призначаються тільки для відомості одержувача вантажу і не покладають ніяких зобов'язань і ніякої відповідальності на залізниці, як, наприклад: "В рахунок договору від ...", "За нарядом N (по трансу N або за замовленням N) ...", "Для подальшого напрямку ...".
Договір перевезення є реальним, в силу чого ув'язнених він визнається з моменту прийому станцією відправлення вантажу і накладної до перевезення. Прийом до перевезення засвідчується накладенням на накладну календарного штемпеля станції відправлення. Крім того, станція відправлення повинна проставити календарний штемпель на додаткових аркушах, прикріплених до накладної. Календарний штемпель повинен бути накладений негайно після здачі відправником всіх вантажів, перерахованих у накладній, і після оплати ним прийнятих на себе платежів у відповідності з внутрішніми правилами, діючих на залізниці відправлення. За накладення штемпеля накладна служить доказом укладення договору перевезення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.2.1. Накладна СМГС "
 1. 37. Свідоцтво про вантаження, дублікатних накладна
  накладні міжнародного залізничного, автомобільного та повітряного сполучення (дублікатние накладні). Дублікатних накладна являє собою документ, що свідчить про фактичну передачу товару відправником на відправку зазначеному в накладній вантажоодержувачу. Крім того, видача дублікатних накладної означає безвідкличний відмова вантажовідправника від права розпоряджатися товаром. Таким
 2. 3.2. Укладення договору перевезення. Накладна
  3.2. Укладення договору перевезення.
 3. Прямі і непрямі витрати
  накладні), постійні та змінні. Прямі витрати - це такі витрати, які можна повністю віднести до товару чи послуги. До них відносяться: - вартість сировини і матеріалів, використовуваних при виробництві і реалізації товарів і послуг; - заробітна плата робітників (відрядна), безпосередньо зайнятих виробництвом товарів; - інші прямі витрати (всі витрати, які так чи інакше
 4. Прямі і непрямі витрати
  накладні, витрати встановлюються у певному відсотку до прямих витрат праці. Цей підхід був розроблений для такого виробництва, де прямі трудовитрати становили основну статтю виробничих витрат. На сучасних автоматизованих заводах частка праці виробничих робітників знижується до 10% витрат, витрати на інженерний і управлінський труд все час зростають. Незважаючи на
 5. § 5. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ І МЕТОДИ ЇЇ РОЗРАХУНКУ
  накладних витрат. Відповідно загальна економія на зниженні собівартості складеться з економії на цих витратах: де: - загальна економія від зниження собівартості, млн. руб. - економія на матеріальних витратах, млн. руб. - економія на заробітній платі персоналу з нарахуваннями на неї, млн. руб. - економія на накладних витратах (цехових,
 6. Постійні, змінні та валові витрати
    накладні витрати, як комісійні торговим посередникам, плата за телефонні розмови, витрати на канцелярські товари, збільшуються з розширенням бізнесу, а тому в даному випадку відносяться до категорії змінних витрат. Однак здебільшого прямі витрати фірми завжди відносяться до категорії змінних, а накладні витрати відносяться до постійних (рис. 10.1). Рис. 10.1. Взаємозв'язок
 7. 3.6. Термін доставки вантажу
    накладна. Якщо вантаж прийнятий з попередніми до відправлення зберіганням, то термін доставки починається з 00.00 год дня, наступного за днем, в який цей вантаж призначений до навантаження. Про день навантаження вантажу у накладній повинна бути зроблена відмітка. Термін на перевезення обчислюється по дійсно пройденого вантажем відстані між станцією відправлення і станцією призначення. Термін доставки збільшується на 2
 8. 1.13.2. Облік матеріальних запасів
    накладна, меню-вимога на видачу продуктів харчування, відомість видачі МЦ на потреби установи, шляховий лист і
 9. § 3. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ НА СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
    накладні. До основних слід віднести ті витрати, без яких при заданій технології неможливе виробництво даної продукції (сировина, наприклад), а ті ж витрати, без яких можна виготовляти, хоча з великими витратами і гіршою якістю, називають неосновними (наприклад, накладні). 6. Витрати по відношенню до господарюючого суб'єкта також діляться на залежні і не залежні від нього самого.
 10. Стаття 12. Підстави для прийняття органами регулювання природних монополій рішень про застосування методів регулювання
    накладні витрати; податки та інші платежі; вартість основних виробничих засобів, потреби в інвестиціях, необхідних для їх відтворення, і амортизаційні відрахування; прогнозований прибуток від можливої реалізації товарів за різними цінами (тарифами); віддаленість різних груп споживачів від місця виробництва товарів; відповідність якості вироблених (реалізованих)
 11. ГЛАВА Операційні витрати: на що Уоррен дивиться особливо уважно
    накладних витратах. Всі ці статті складаються в величину поточних витрат, яка потім віднімається з валового прибутку, в результаті чого ми дізнаємося, яка операційний прибуток (або збиток) компанії. Оскільки всі ці статті витрат мають відношення до довгострокової економічної природу бізнесу, давайте присвятимо їх більш пильному розгляду наступні кілька глав, звертаючи особливу
 12. "Внутрішній ринок" інформації
    накладних витрат і безпосередньо відповідати за результати
 13. Порядок застосування податкових відрахувань
    накладних поставки виноматеріалів, рахунків-фактур; 4) купажних актів; 5) акта списання виноматеріалів у виробництво. Відрахування сум акцизу, зазначені в пунктах 1-4 статті 200 НК, виробляються в частині вартості відповідних підакцизних товарів, використаних в якості основної сировини, фактично включеної до витрат на виробництво інших підакцизних товарів, прийняті до відрахування при
 14. 19.6. Аналіз непрямих витрат
    накладних витрат за рахунок економії за кошторисом: {foto593} Якщо перераховану суму зіставити з плановою, дізнаємося, як змінилися накладні витрати за рахунок обсягу виробництва продукції: {foto594} Такий же результат можна отримати, якщо помножити планову суму змінних витрат на відсоток перевиконання (недовиконання) плану по випуску продукції і розділити на 100: {foto595}
 15. § 4. ФАКТОРИ, ДЖЕРЕЛА ТА ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В ПРОМИСЛОВОСТІ
    накладних витрат. 4. Повна ліквідація непродуктивних витрат. Виявлені фактори і резерви зниження собівартості продукції реалізуються певними шляхами. У кожній галузі промисловості ці шляхи будуть конкретними. Однак для галузей промисловості до найбільш важливим і пріоритетним слід віднести наступні шляхи. 1. Поліпшення якості використовуваного сировини, збільшення корисних
 16. Відмінність явних і неявних витрат проливає світло на важливе розходження в аналізі бізнесу бухгалтерами та економістами. Економістів
    накладним, і вважатиме за краще закрити пекарню, щоб працювати програмістом повний робочий день. Вартість капіталу як витрати втрачених можливостей До важливих альтернативним іздержкампрактіческі будь-якого бізнесу відносяться витрати втрачених можливостей інвестованого в нього фінансового капі-
 17. 1.13.1. Облік основних засобів
    накладні. Прийом в експлуатацію відображають: Д 101 - До 106 (умень. кап. Влож.). Вибуття ОС оформляють первинним документом - акт списання та бух. проведенням: Д 104 (амортизація), 401 (доходи від реалізації) і т.д. - До 101. З метою контролю за рухом ОС та матеріально-відповідальних осіб за рахунками аналітичного обліку рахунку 101 складається оборотна відомість по нефінансовим
 18. 28. ВИДИ ВИТРАТ
    накладним витратам виробництва відносять витрати, спрямовані на створення необхідних умов для роботи підприємства, пов'язаної з виробництвом продукції. Середні витрати виробництва - витрати, що припадають на одиницю продукції. Граничні витрати виробництва - витрати, що характеризують збільшення обсягу виробництва продукції при додаванні додаткових виробничих змінних
 19. 35. Види документів, що використовуються у зовнішньоторговельній діяльності
    накладна міжнародного сполучення, авіанакладна, експедиторське свідоцтво про отримання вантажу, поштова квитанція. Страхові документи включають страховий поліс і страховий сертифікат. До товарних і митних документів належать: рахунок-фактура, консульська фактура, митний рахунок, свідоцтво про походження товару, санітарне свідоцтво, свідоцтво про огляд, свідоцтво про
 20. 20.1. Завдання аналізу фінансових результатів
    накладні на відвантаження продукції, дані аналітичного бухгалтерського обліку за рахунками 46, 47, 48 і 80, фінансової звітності ф.2 "Звіт про прибутки і збитки", а також відповідні таблиці бізнес-плану
© 2014-2022  epi.cc.ua