Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.А. Єршов. Міжнародні вантажоперевезення: довідник для імпортерів і експортерів, 2009 - перейти до змісту підручника

3.1. Загальні положення

Джерелами правового регулювання міжнародних залізничних перевезень є норми внутрішнього законодавства, зокрема Транспортний статут залізниць РФ, а також норми міжнародного законодавства. Одним з основних уніфікованих міжнародно-правових актів є Угода про міжнародне залізничне вантажне сполучення (СМГС) (введено в дію з 1 листопада 1951 р.). Поряд з Російською Федерацією, до якої зобов'язання за даною Угодою перейшли в порядку правонаступництва від СРСР, його учасниками є: Азербайджанська Республіка, Республіки Албанія, Республіка Білорусь, Республіка Болгарія, Соціалістична Республіка В'єтнам, Грузія, Ісламська Республіка Іран, Республіка Казахстан, Китайська Народна Республіка , Корейська Народно-Демократична Республіка, Киргизька Республіка, Латвійська Республіка, Литовська Республіка, Республіка Молдова, Монголія, Республіка Польща, Республіка Таджикистан, Туркменістан, Республіка Узбекистан, Україна, Естонська Республіка.
Зазначена Угода застосовується до всіх перевезень вантажів у прямому міжнародному залізничному вантажному сполученні між усіма станціями, які відкриті для вантажних операцій у внутрішніх повідомленнях держав - учасниць Угоди, за накладними СМГС і тільки по мережі залізниць держав- учасників. СМГС має обов'язкову силу для залізниць, відправників та одержувачів вантажів.
Перевезення вантажів з країн, залізниці яких беруть участь в Угоді, транзитом через країни, залізниці яких також є учасницями цієї Угоди, в країни, залізниці яких в Угоді не беруть участь, і в зворотному напрямку здійснюються в порядку і на умовах, передбачених транзитним тарифом, застосовуваним зацікавленими залізницями для даного міжнародного сполучення, якщо не застосовується інше угоду про прямому міжнародному залізничному вантажному повідомленні.
Відповідно до ст. 4 СМГС до перевезення в прямому міжнародному залізничному вантажному повідомленні не допускаються: 1) предмети, перевезення яких заборонено хоча б в одній з країн, залізниці якої мали б брати участь у перевезенні; 2) предмети, що становлять монополію поштового відомства хоча б однієї з країн , залізниці якої мали б брати участь у перевезенні; 3) розривні снаряди, вогнепальні і бойові припаси, крім мисливських та спортивних; 4) вибухові речовини, стислі, зріджені або розчинені під тиском гази, самозаймисті речовини, а також радіоактивні речовини; 5) дрібні відправки масою менше 10 кг в одному місці.
Це обмеження не стосується до вантажів, у яких обсяг одного місця перевищує 0,1 куб. м; 6) вантажі масою більше 1,5 т на критих вагонах з стулкою дахом у перевантажувальному сполученні; 7) дрібні відправки в перевантажувальному сполученні на відкритому рухомому складі масою менше 100 кг в одному місці; це положення не відноситься, однак, до вантажів, для яких передбачається максимальна маса одного місця менш 100 кг.
Якщо під час виконання договору перевезення буде виявлено, що прийняті предмети, що не допускаються до перевезення, хоча б і під правильним найменуванням, то вони затримуються і з ними надходять за внутрішніми законами і правилами країни, в якій вантаж був затриманий.
Усі інші вантажі підлягають обов'язковій перевезенні залізницями країн, що беруть участь в СМГС, за умови, що:
- перевезення передбачена у плані перевезень вантажів залізниці відправлення, якщо діючі на залізниці відправлення внутрішні правила не передбачають іншого порядку;
- перевезення може проводитися перевізними засобами, якими володіє залізниця;
- відправник виконує умови Угоди;
- виконання перевезення не перешкоджають обставини, які залізниця не може запобігти і усунення яких від неї не залежить.
Крім того, в числі вантажів, не заборонених виділені окремі категорії, перевезення яких можлива тільки за попереднім погодженням між залізницями:
1) вантажі масою в одному місці понад 60 т, а в перевантажувальному повідомленні для Соціалістичної Республіки В'єтнам - понад 20 т;
2) вантажі завдовжки більше 18 м, а при перевезенні у В'єтнам - довжиною більше 12 м. За винятком вантажів, що відправляються в Соціалістичну Республіку В'єтнам, допускаються до перевезення без попереднього узгодження:
- вантажі завдовжки більше 18 м і до 25 м, якщо вони занурені на один вагон і слідують в безперевантажувальних повідомленні. У разі застосування вагонів прикриття вантаж не повинен спиратися на них;
- залізничні рейки і кругла арматурна сталь для залізобетону довжиною до 30 м, а для європейських залізниць шириною колії 1435 мм - довжиною до 36 м;
3) вантажі, що перевищують допустимий габарит навантаження хоча б на одній із залізниць, що беруть участь у перевезенні (негабаритні вантажі).
У перевантажувальному повідомленні при розрахунку негабаритності приймається, що висота підлоги вагона від головки рейки складає 1300 мм, а для залізниць Соціалістичної Республіки В'єтнам - 1100 мм. При цьому слід виходити з того, що вагон стоїть на прямому горизонтальному ділянці шляху і поздовжня вісь вагона збігається з віссю колії;
4) вантажі, перевезення яких у перевантажувальному сполученні здійснюється на транспортерах;
5) хімічні вантажі, що перевозяться в перевантажувальному сполученні в спеціальних цистернах;
6) всі наливні вантажі в цистернах при перевезенні до В'єтнаму.

Перевезення вантажів виробляються:
- без перевантаження на прикордонних станціях залізниць, що мають однакову ширину колії;
- з перевантаженням вантажів або з перестановкою вагонів на колісні пари іншої ширини колії на прикордонних станціях примикання залізниць різної ширини колії або із застосуванням розсувних колісних пар. Порядок перевезення вантажів з перевантаженням або з перестановкою вагонів на колісні пари іншої ширини колії або із застосуванням розсувних колісних пар визначається залізницею на підставі угод між залізницями межують країн, що мають різну ширину колії.
Перевезення вантажів призначенням на залізницю КНДР проводиться тільки до станцій, найменування яких повідомляється цією дорогою всіх залізницях - учасницям Угоди і публікується у відповідності з внутрішніми правилами, діючими на цих залізницях.
Перевезення вагонних відправок і відправок великотоннажних контейнерів на залізниці КНР і КНДР і в зворотному напрямку вимагають попереднього узгодження з залізницями цих країн, а також з транзитними залізницями, які беруть участь у перевезенні.
За вказівкою відповідних урядових органів залізниця має право:
- тимчасово припинити рух повністю або частково;
- тимчасово припинити прийом деяких вантажів або допускати їх прийом тільки на певних умовах;
- тимчасово приймати до перевезення переважно певні вантажі.
Крім цього, залізниця має право прийняти зазначені заходи, якщо вони будуть необхідні, у зв'язку з обставинами, які залізниця не може запобігти і усунення яких від неї не залежить (наприклад, стихійні явища, інші форс-мажорні обставини). Залізниця, на якій введено заходи, зобов'язана негайно по телеграфу повідомити про це заінтересовані залізні дороги, що беруть участь в Угоді. Ці залізні дороги повинні бути негайно повідомлені також і про скасування зазначених заходів. Інформація про зазначені заходи публікується, якщо це потрібно, у відповідності з внутрішніми правилами, чинними на залізницях.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.1. Загальні положення "
 1. Критерій максимізації прибутку
  загальні витрати. Загальні витрати складаються з суми постійних і змінних витрат незалежно від того, відносяться вони до зовнішніх або до внутрішніх витратам
 2. Загальні витрати
  загальні витрати виробництва. Графічно ці види витрат представлені на рис. 19.1. Крива загальних витрат повторює графік змінних витрат, але вона зміщена вгору на величину постійних витрат. Рис. 19.1Совокупние постійні, змінні та загальні витрати. {Foto76} У сукупності постійні та змінні витрати дорівнюють сумі внутрішніх і зовнішніх витрат. Складові і постійних і
 3. Розділ I ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ
  загальні закономірності економічної організації суспільства, проблеми власності як найважливішої характеристики економічної системи, аналізуються основні риси ринкової економіки, місце і роль держави в господарському житті суспільства, особливості сучасної російської економіки.==================================***
 4. 4. Мінімізація збитків за критерієм «валовий дохід - загальні витрати»
  загальні витрати на виробництво того чи іншого обсягу продукції, підприємство стоїть перед рішенням завдання не максимізації прибутку, а пошуку шляхів скорочення збитків. Якщо підприємство не в змозі отримувати прибуток, то йому слід зосередити зусилля на мінімізації
 5. Стаття 4. Визначення основних понять
  загальні умови обігу товару на відповідному товарному ринку або ускладнювати доступ на ринок іншим суб'єктам. Домінуючим визнається становище господарюючого суб'єкта, частка якого на ринку певного товару становить 65 відсотків і більше ... Домінуючим визнається становище господарюючого суб'єкта, частка якого на ринку певного товару становить менше 65
 6. Запитання для повторення
  загальні економічні умови, що підготували перехід до рабовласницького спо-собу виробництва, 2 . Назвіть загальні закономірності економічного розвитку країн Стародавнього Сходу? 3. У чому суть давньоєгипетської системи освоєння сільськогосподарських угідь? 4. Охарактеризуйте господарство Стародавньої Греції після об'єднання полісів? 5. Охарактеризуйте господарство Стародавнього Риму в період його розквіту?
 7. РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
  РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО
 8. Розділ I ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  Розділ I ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ
 9. РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПЕРЕХІД-ІНШОЇ ЕКОНОМІКИ
  РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПЕРЕХІД-ІНШОЇ
 10. 2. Моделі AD-AS і IS-LM
  загальні положення, так і специфічні концептуальні підходи представників різних шкіл і напрямків. Відмінності в підходах пов'язані з глибиною розробок, із змінами самої економічної дійсності. В тій чи іншій мірі вони зазвичай відображають національні особливості та конкретні ситуації окремих країн. Аналіз функціональних залежностей між окремими макропараметрами допомагає зрозуміти
 11. Оцінюючи політику генерації нових знань, важливо відрізняти загальні знання від специфічних технологічних знань.
  Загальні знання від специфічних технологічних знань. Технологічні знання, такі Kai винахід нового акумулятора великої ємності, можна запатентувати. Изоб-ретатель має можливість витягувати велику, хоча безумовно не всю, частину вигоди зі своєї розробки. Навпаки, математик не має можливості запа-тент теорему; подібного роду знання відносяться до загальнодоступних. Други-ми
 12. Валовий дохід та змінні витрати
  загальні витрати Сукупність ва прибуток або збитки Середні загальні витрати Повні змінні витрати Середні змінні витрати Граничний-ні витрати 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 200 1111 12 000 11111800 --- 200 - »- 246,202,166,158,162,169,180 -» - 111 550 - »- 163,122,131,141,155 -» - 275 Однак якщо припустити, що ринкова або галузева ціна одиниці виробу знизилася з
 13. 5. Механізми ринкової рівноваги
  загальні уявлення про стан ринкової рівноваги, розглянемо механізми його встановлення в
 14. Чому в цілому ці підходи не можуть стимулювати фірми, кото-які повинні справити більше скорочення ? в. Економісти вважають, що
  загальні витрати? б. Уявімо, що адміністрації невідомі витрати скорочення забруднення. Якщо ад-міністрація вирішить досягти спільної мети з по-міццю нав'язування фірмам єдиного предпи сания про скорочення викидів, розрахуйте витрати кожної фірми і загальні витрати фірм. в. Порівняйте загальні витрати забруднення в по-прос (а) і (б). Якщо адміністрації неизв-стни витрати фірм, може
 15. Загальні підсумки
  положення, 91% населення забезпечений питною водою. Середня очікувана тривалість життя перевищила 60 років (1980 р. - 50,4 року). У світовому виробництві, незважаючи на величезні зрушення в індійській економіці, країна виділяється сировинними і базовими галузями. Наприкінці 90-х років на частку Індії доводилося 30% світового виробництва земляних горіхів, 28 - чаю, 21 - рису, 11 - молока, цукру,
 16. Загальні положення.
  Положення людини в суспільстві, культурного рівня, національних традицій, кліматичних умов, демонстраційного ефекту і
 17. Терміни і поняття
  загальні) витрати Середні витрати Граничний продукт Граничні витрати Позитивний і негативний ефект
© 2014-2022  epi.cc.ua