Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.А. Єршов. Міжнародні вантажоперевезення: довідник для імпортерів і експортерів, 2009 - перейти до змісту підручника

3.12. Претензії

Право пред'явлення претензій, заснованих на договорі перевезення, належить відправнику або одержувачу.
Претензії повинні бути пред'явлені в письмовому вигляді з відповідним обгрунтуванням та зазначенням суми відшкодування відправником - до дороги відправлення, а одержувачем - до дороги призначення. Претензії пред'являються щодо кожної відправки окремо за винятком:
1) претензій про повернення переборів провізних платежів. Такі претензії можуть пред'являтися на кілька відправок;
2) випадків, коли за кількома отправкам складений тільки один комерційний акт. У таких випадках претензія пред'являється на всі відправки, зазначені в комерційному акті.
Претензії про повернення сум, сплачених за договором перевезення, можуть бути пред'явлені тією особою, яка справило даний платіж, і тільки до тієї залізниці, яка стягнула ці суми.
Претензії по одній накладній, за винятком претензій по несохранной перевезень вантажів, що належать приватним особам, що пред'являються в разі повної або часткової втрати, зменшення маси, пошкодження, псування або зниження якості вантажу з інших причин, на суму до 23 швейцарських франків включно, не підлягають задоволенню і не пред'являються. Якщо такого роду претензія пред'являється на суму понад 23 швейцарських франків, а по розгляді вона визнається підлягає задоволенню в розмірі до 23 швейцарських франків включно, то ця сума відшкодування заявнику не виплачується.
Претензії по одній накладній, що пред'являються в разі повної або часткової втрати, зменшення маси, пошкодження, псування або зниження якості вантажу з інших причин, що належать приватним особам, на суму до 5 швейцарських франків включно не підлягають задоволенню і не пред'являються. Якщо такого роду претензія пред'являється на суму більше 5 швейцарських франків, а по розгляді вона визнається підлягає задоволенню в розмірі до 5 швейцарських франків включно, то ця сума відшкодування заявнику не виплачується.
Претензії по одній накладній, що пред'являються в разі прострочення доставки вантажу або переборів провізних платежів на суму до 5 швейцарських франків включно, не підлягають задоволенню і не пред'являються. Якщо такого роду претензія пред'являється на суму більше 5 швейцарських франків і по розгляді вона визнається підлягає задоволенню в розмірі до 5 швейцарських франків включно, то ця сума відшкодування заявнику не виплачується.
У разі коли претензія пред'являється від імені відправника або одержувача уповноваженою особою, то право на це пред'явлення має бути підтверджено довіреністю відправника або одержувача. Ця довіреність має відповідати внутрішнім законам і правилам тієї країни, до залізниць якої пред'явлена претензія. Довіреність залишається у залізниці, до якої була пред'явлена претензія.
Претензії пред'являються для розгляду компетентним органам залізниць.

Пред'явлення претензій до залізницями провадиться:
1) у разі повної втрати вантажу:
- відправником за умови подання дубліката накладної (листа 3 накладної);
- одержувачем за умови подання дубліката накладної (листа 3 накладної) або оригіналу накладної та листа повідомлення про прибуття вантажу (листів 1 і 5 накладної). При цьому в дублікаті накладної або в оригіналі накладної та в аркуші повідомлення про прибуття вантажу має міститися відмітка про неприбуття вантажу, засвідчена календарним штемпелем станції призначення;
2) у випадку часткової втрати, пошкодження, псування чи зниження якості вантажу з інших причин:
- відправником або
- одержувачем за умови подання оригіналу накладної та листа повідомлення про прибуття вантажу (листів 1 і 5 накладної) і комерційного акта , виданого одержувачу залізницею на станції призначення;
3) у разі прострочення доставки вантажу:
- одержувачем за умови подання оригіналу накладної та листа повідомлення про прибуття вантажу (аркушів 1 і 5 накладної), а також претензійної заяви про прострочення в доставці вантажу у разі перебору провізних платежів;
- відправником - по тих сумах, які він сплатив за перевезення, - за умови подання дубліката накладної (листа 3 накладної) або іншого документа відповідно до внутрішніх правил, що діють на залізниці відправлення;
- отримувачем - по тих сумах, які він сплатив за перевезення, - за умови подання оригіналу накладної та листа повідомлення про прибуття вантажу (листів 1 і 5 накладної).
Документи, видані відправнику або одержувачу залізницею, можуть бути пред'явлені претендателямі до залізниці тільки в оригіналах. Якщо замість загублених при перевезенні документів одержувачу видані замінять їх документи разом з комерційним актом, то претензія може бути заявлена на основі цих замінюють документів і відноситься до них комерційного акта.
До претензій крім перерахованих документів повинні додаватися рахунок іноземного постачальника або інші документи, що підтверджують вартість вантажу або зменшення його вартості, а також при необхідності і інші документи, які обгрунтовують претензію (специфікація змісту відправки або її частини, по якій заявлена претензія, пакувальні листи, акт експертизи та ін.)
До претензій, заявляється від імені відправника або одержувача уповноваженою особою, слід докласти також довіреність відправника або одержувача.
Якщо до письмової заяви про претензії до залізниці додані не всі необхідні документи або документи, що підлягають поданням в оригіналі, прикладені в копіях, то таке неповне або неправильне заяву про претензії повертається претендателю залізницею в строк не пізніше 15 днів з дня її надходження до органу залізниці із зазначенням, які документи відсутні або представлені в копіях.
В таких випадках не настає призупинення перебігу строку давності. Якщо залізниця поверне претендателю таке неповне або неправильне заяву пізніше 15-денного терміну, то протягом терміну давності зупиняється з наступного дня після закінчення цього терміну до дня отримання претендателямі даного неповного або неправильного заяви про претензії. Повернення залізницею претендателю такої заяви не є відхиленням претензії згідно § 2 ст. 30 і не дає претендателю права звернутися до залізниці з позовом в суді.
Залізниця зобов'язана в 180-денний термін з дня заяви претензії, підтвердженого поштовим штемпелем пункту відправлення або розпискою залізниці в отриманні безпосередньо пред'явленої претензії, розглянути цю претензію, дати відповідь претендателю і при повному або частковому визнанні її сплатити йому належну суму.
Якщо при видачі однакового по найменуванню та якістю вантажу, прослідував з перевантаженням на прикордонній станції від одного відправника на адресу одного одержувача, опинилася в одних вагонах недостача вантажу, а в інших його надлишок, то при розгляді претензії надлишок зараховується в рахунок покриття недостачі.
При перевезеннях вантажів призначенням в країни, залізниці яких не беруть участь в СМГС, з країн, залізниці яких є його учасницями, але не беруть участь у міжнародних залізничних угодах з тими країнами, куди вантаж прямує, претензії пред'являються одержувачем вантажу безпосередньо дорозі призначення або іншим дорогах, не бере участі у СМГС, якщо несправність перевезення сталася на цих залізницях.
Претензії з перевезень вантажів у країни, залізниці яких є учасницями СМГС, з країн, залізниці яких учасницями СМГС не є, пред'являються одержувачем вантажу безпосередньо залізниці призначення. Залізниця після розгляду претензії, що відноситься до відповідальності залізниць - учасниць СМГС, повідомляє про результат заявника претензії. Якщо при цьому виявиться, що частина претензії або вся претензія відноситься до відповідальності залізниці, що не бере участь в СМГС, то претензія повністю або у відповідній частині відхиляється і представлені при претензійній заяві документи повертаються заявнику для безпосереднього пред'явлення претензії відповідної залізниці.
Залізниця, повідомляючи претендателю про часткове або повне відхилення його претензії, зобов'язана повідомити йому підстави відхилення претензії і одночасно повернути документи, прикладені до претензійної заяви.
У разі визнання з боку залізниці претензії, що підлягає задоволенню в повному розмірі, з представленими при претензійній заяві документами залізниця, регулююча претензію, надходить у відповідності з внутрішніми правилами, чинними на цій залізниці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.12. Претензії "
 1. 4. Міжнародне кредитування криза заборгованості
  претензій, висунутих LDC і перерахований-них наприкінці п. 1, третьої за рахунком є утверж-дення про те, що терміни кредитування являютсяслішком жорсткими, а кредит недостатньо досту-пен, особливо у світлі вже існуючого крізісазадолженності. На світових ринках капіталу LDCтрадіціонно є позичальниками. Витрати етіхстран перевершують їх доходи, або, в макроекономічних-чеських термінах, інвестиції в
 2. Заставна
  претензій до корпорації. У разі ліквідації останньої такі папери можуть стояти в розкладці цінних паперів навіть після поточних зобов'язань. Беззаставні облігації випускаються акціонерними
 3. 3.7. Видача вантажу. Розшук вантажу
  претензійному порядку сплачені за накладною платежі за невиданий частину вантажу. Тарні вантажі, маса яких визначається при упаковці і вказується на кожному вантажному місці, а також вантажні місця однаковою стандартної маси видаються при справній тарі або упаковці без зважування. В іншому видача вантажу провадиться відповідно до внутрішніх правил, діючих на залізниці
 4. на зустрічних курсах
  претензіями до іноземних учасників проекту «Сахалін-2», і втручанням в земельні конфлікти в Підмосков'ї. І все-таки якість продуктів харчування в магазинах порівняно високо за мірками країн, що розвиваються, так що звести всю діяльність Росепіднадзора до чистої політики неможливо. Точно також і інші регулятори: не ідеально, але працюють. Втім, для професійного песиміста це лише
 5. 5.1. Три мотиву написання цієї глави
  претензії і антагонізм. Відбуваються й інші нові явища іншого характеру. Другий. У умовах, що змінюються дуже важливий порівняльний аналіз двох великих систем управління якістю - КС УКП і стандартів ISO серії 9000. Він необхідний для виявлення сильних і слабких сторін досвіду впровадження КС УКП і стандартів ІСО в нашій країні, щоб на цій основі забезпечити наступність у розробці та
 6. 22. АНАЛІЗ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ. ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
  претензій у зв'язку з поставкою продукції, якість якої не відповідає умовам договору або контракту на поставку продукції. Наявність або відсутність рекламацій є узагальнюючим показником нестабільності (стабільності) якості продукції. На закінчення аналізу необхідно виявити вплив рекламування продукції (зниження якості) на фінансові результати. Для розрахунку кількісного
 7. 46 БАНКРУТСТВО: ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРИЧИНИ, ПРОЦЕС
  претензії до підприємства-боржника в загальній сумі складуть не менше 500 мінімальних розмірів оплати праці. Заява про банкрутство юридичних осіб подається до арбітражного суду за місцезнаходження боржника - юридичної особи. У справі про банкрутство беруть участь боржник, арбітражний керуючий, конкурсні кредитори, податкові та інші уповноважені органи за вимогами по обов'язкових платежах,
 8. Урок № 19. У ринковій економіці банкрутства необхідні
  претензії була: статистичне дослідження даних про банкрутства промислових підприємств відповідно до закону 1998 показало, що арбітражні судді часто вирішували долі підприємств в інтересах регіональних адміністрацій. Однак виникає в пресі шум має, здебільшого, іншу природу - нерозуміння самої суті процедури
 9. Додаток 1 Відгуки на «Загальну теорію»
  претензією його теорії на спільність, зі специфічною роллю відсотка, нарешті, з основним висновком про нездатність капіталістичної системи до саморегулювання і про необхідність втручання. У той же час вони високо оцінили його інтерес до проблеми невизначеності. Розбіжності стосувалися і ролі грошової політики. Вельми своєрідною була реакція представників стокгольмської школи (Б. Улін, Г.
 10. Додаток 1 Відгуки на «Загальну теорію»
  претензією його теорії на спільність, 11 - специфічною роллю відсотка, нарешті, з основним висновком про-- пособности капіталістичної системи до саморегулювання і про необ-\ [имости втручання. Водночас вони високо оцінили його інтерес I-. проблемі невизначеності. Розбіжності стосувалися і ролі грошової політики. Вельми своєрідною була реакція представітей стокгольмської шко-HI.I (Б. Доказів,
© 2014-2022  epi.cc.ua