Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

29). Пошук роботи (job search) - процес підбору ра-боти, що задовольняє нахилам і квалі-фікації працівника

29). Пошук роботи (job search) - процес підбору ра-боти, що задовольняє нахилам і квалі-фікації працівника (гл.26). «Пол» (нижня межа) ціни (price floor) - офі-них мінімум ціни, за якою може бути проданий товар (гл. 6). Корисність (utility) - показник щастя або удов-летворенія (гл. 20). Повна взаємодоповнюваність товарів (здійснений-ні доповніть чи, вчинені комплементи) (perfect complements) - властивість двох това-рів, що виражається в тому, що їх криві безраз-личия утворені двома відрізками прямих, розташованими під прямим кутом (гл. 21) . Повна взаємозамінність товарів (здійснений-ні замінники, вчинені субститути) (perfect substitutes) - властивість двох товарів, що виражається в тому, що їх криві безразл-чия являє собою пряму лінію (гл. 21). Зниження курсу валюти (depreciation) - нижче-ня вартості валюти по відношенню до вартості грошових одиниць інших країн, що виражається в тому, що за одиницю національної валюти можна придбати меншу кількість іноземної ва-люті (гл. 29). Постійна віддача від масштабу (constant returns to scale) - ситуація, коли середні сукупні витрати в довгостроковому періоді залишаються-змінитися, незалежно від обсягу вироб-ництва (гл.
13). Постійні витрати (fixed costs) - витрати, величина яких при зміні обсягу ви-пуску залишається постійною (гл. 13). Постійний дохід (permanent income) - звичайні-ний дохід індивіда (гл. 20). «Стеля * - (верхня межа) ціни (price ceiling) - офіційний максимум ціни, за якою може бути проданий товар (гл. 6). Споживчий надлишок (consumer surplus) - різниця між ціною, яку покупець го-тов заплатити за товар, і сумою, отриманою за нього продавцем (гл. 7). Споживання (consumption) - витрати домашніх господарств на оплату всіх товарів і послуг за винятком коштів, що спрямовуються на придбання-ня нового житла (гл. 22). Гранична норма заміщення (marginal rate of substitution) - пропорція, в якій потреби-тель готовий замінити одне благо іншим (гл. 21). Гранична ставка податку (marginal tax rate) - додаткові податки з кожного додаткового одиничного приросту доходу (гл. 12). Граничні витрати (marginal cost) - приро-щення сукупних витрат при виробництві додаткової одиниці продукції (гл. 13). Граничні зміни (marginal changes) - не-великі зміни, що вносяться до плану дій (гл.
1). Граничний дохід (marginal revenue) - зраді-ня валового доходу в результаті продажу до виконавчої одиниці продукції (гл. 14). Граничний продукт (marginal product) - при-ріст обсягу виробництва, обумовлений ис-користуванням додаткової одиниці ресурсу (гл. 13). Граничний продукт праці (marginal product of labor) - збільшення обсягу випуску товару на кожну додаткову одиницю праці (гл. 18). Пропозиція грошей (грошова маса) (money sup-ply) - кількість грошей в економіці (гл. 27). Прибуток (profit) - різниця валового доходу та сукупних витрат (гл. 13). Принцип одержуваних вигод (benefits principle) - ідея, яка полягає в тому, що люди повинні платити податки відповідно з вигодою, яку вони отримують від використання наданих урядом благ (гл. 12). Принцип способностізаплатіть податок (ability-to-pay principle) - ідея про те, що розмір податку має визначатися залежно від способнос-ти індивіда нести податковий тягар (гл.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 29). Пошук роботи (job search) - процес підбору ра-боти, задовольняє нахилам і квалі-фікації працівника "
 1. Їх кількість набагато перевищувало число імев-ліхся вакансій.
  Пошук роботи. Якби відмінності між працівниками, а також між пропонованими їм робочими місцями відсутні, пошук роботи Не перед-складало б особливих проблем і безробітні швидко вирішували б питання трудоуст-ройства. Однак індивіди розрізняються по нахилам і кваліфікації, а кожна робота висуває до них певні вимоги. Інформація ж про вакансії та про потенційних кандидатів
 2. 2. З історії методологічних дискусій: від суперечок про предмет і завдання до проблеми критерію істинності теорії
  пошуком вирішення практичних завдань. Так, Д.І. Пихно одночасно і практично тими ж словами, що і Дж.Н. Кейнс, пропонував розмежовувати «мистецтво як уміння ставити ті чи інші практичні завдання, знаходити поєднання умов для їх здійснення і виконувати ці завдання найбільш придатним способом» і науку, що досліджує зміст і закони тих чи інших явищ ". У 20-ті роки XX в. близьку з цією
 3. 6. Монопольні ціни
  пошуки того, що слід вважати показником однаковості вироби. Немає необхідності обговорювати питання, чи всі краватки можна назвати екземплярами одного виробу, або їх слід розрізняти по тканині, кольором і моделі. академічність розмежування різних виробів марно. Має значення тільки те, як покупці реагують на підвищення цін. Теорії монопольних цін немає чого називати кожного виробника
 4. 6. Вплив минулого на діяльність
  пошук нових процесів і пристроїв. Ті, хто журиться з приводу уявного приховування винаходів системою вільного підприємництва, має бути, не замислюються над тим, що обгрунтовують свої твердження, посилаючись на те, що багато патенти або взагалі ніколи не використовуються, або знаходять застосування після тривалих затримок. Очевидно, що безліч патентів, можливо, більша їх частина,
 5. 1. Інтровертний і екстровертний працю
  пошук правди і знань заради них самих, а не в якості засобу підвищення власних здібностей і навичок виконання інших видів праці, що переслідують інші цілі [Пізнання не прагне до цілей, які є поза пізнавального акту. Мислителя задовольняє процес мислення як такої, а не набуття досконалого знання, бо це мета, недосяжна для людини.]. 2. Людина може скоритися
 6. 3. Нерівність
  пошуках прибутку бізнесу, більше того, вона стверджує, що орієнтується на стійкі земні інтереси країни на противагу короткостроковим устремлінням спекулянтів, промоутерів і капіталістів, що займаються виключно спекуляцією і не піклуються про майбутнє суспільства в цілому. Зрозуміло, друга заява несумісне з акцентом цієї школи на короткостроковій політиці в порівнянні з довгостроковими
 7. 1.2. Види бюджетних організацій та їх особливості як об'єктів управління
  пошуку способів «заробляння» позабюджетних доходів, а лише в нарощуванні бюджетного фінансування незалежно від реальної
 8. 4.5. Кредитний консалтинг
  пошуку і розв'язання проблем, а тільки навчає клієнта і перевіряє правильність виконання «домашнього завдання». На практиці всі три підходи часто перетинаються і взаємодоповнюють один одного. Акценти зміщуються в залежності від того, що більше за все необхідно клієнту : щоб рішення проблеми знайшли за нього, або щоб йому допомогли вирішити проблему, або ж щоб навчили, як її вирішувати.
 9. ХТО змінив структуру ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
  пошуках винного важливо мати на увазі, що на початку 70-х рр.. імпорт з інших країн ОЕСР швидко зростав і був досить великий, щоб надати великий вплив на спостережувані заробітки в Сполучених Штатах, між тим як ці країни були в той час, в порівнянні з Сполученими Штатами , областю низької заробітної плати. До кінця цього періоду деякі з країн ОЕСР, наприклад, Німеччина і Японія,
 10. 1. Теорія граничної корисності як теорія ціноутворення
  пошук умов, при яких виробничі послуги розподіляються з оптимальним результатом між конкуруючими цілями. Це питання економічної ефективності, і як раз граничний аналіз обслуговує даний принцип. Слід додати, що економічна модель, яка є предметом маржіналісткого аналізу, є статичною, де проблемам економічного зростання місця немає. Але нас в першу
© 2014-2022  epi.cc.ua