При аналізі управління слід виділяти різні прояви">
Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.Г. Войтов. Економіка. Загальний курс, 2003 - перейти до змісту підручника

2.7.4. Функції менеджменту

br> При аналізі управління слід виділяти різні прояви лідерства в суспільстві. Розпорядження? головне прояв діяльності керівника. Воно особливо важливо в сфері військових відносин в якості командування. В цілому, його основою можна вважати силу, владу. Управління? дію правом. Маніпулювання передбачає використання психологічними, психотропними і т.п. методами для впливу на людей:
розпорядження? управління? маніпулювання.
Спочатку лідерство виникло на підприємствах. Потім воно стало основою монополій. Централізація капіталу вела до появи великих економічних комплексів, що складаються з відносно самостійних підприємств. У такому випадку мова вже йшла не просто про лідерство в сфері виробництва, а й про лідерство в сфері економіки. Це лідерство погоджувало не тільки виробництво, але і комерцію, фінанси, кредит і тим самим, було економічним.
У той же час вся капіталістична економіка залишалася анархічною, тобто обходилася без управління. У ній виникло і загострювалося протиріччя між планомірністю всередині підприємств і анархією в суспільстві. «Вся сіль буржуазного суспільства полягає саме в тому, що в ньому свідомо не існує ніякого свідомого суспільного регулювання виробництва» [79, Т.32, с.461]. Випливає з цього протиріччя обмеженість капіталістичної економіки народжує революційну ситуацію? створює об'єктивні і суб'єктивні передумови революції. Ф. Енгельс бачив сутність соціалістичної революції в тому, щоб відняти керівництво суспільним виробництвом і розподілом в панівного класу капіталістів [см.: 79, Т.20, с.623].
Керівну функцію в економіці покликане виконати держава. Постановку проблеми дав В.І. Ленін в роботі «Чергові завдання радянської влади».
В цілому, його концепцію покажемо так:
Завдання соціалістичного
одна перебудови суспільства
- --- + ---
дві зруйнувати? творити
капіталізм соціалізм
--- + ---
три переконати? завоювати? управляти
--- + ---?
Багато конкретних завдань з управління: облік? Контроль? ...
Системно розглядаючи завдання соціалістичної перебудови суспільства, В.І. Ленін показав, що після революції головною, центральною, основною, економічним завданням стає управління взагалі, економікою, насамперед. У зв'язку з цим була створена система управління економікою, і виник державний капіталізм чи соціалізм. Різниця між державним капіталізмом і соціалізмом несуттєві. І в тих умовах це могло бути тільки у формі командної (мобілізаційної) економіки. Такий розвиток економіки дозволило вирішити багато проблем. Перш за все, був створений єдиний економічний ринок в країні. Більше того, виник і постійно розвивався «єдиний народногосподарський комплекс» (ЕНХК), який представляв більш розвинену систему в порівнянні з традиційними монопольними об'єднаннями:
підприємства? конгломерати? ЕНХК.
Підприємствами зазвичай називають невеликі виробничі процеси, спеціально створювані підприємцями. Підприємством може бути діяльність всього лише одного працівника, спеціально юридично оформив свій бізнес. Зростання розмірів підприємств привів до створення різного роду економічних союзів, об'єднань, корпорацій, конгломератів. У такому випадку інтегрувалася діяльність багатьох підприємств, фірм і т.
п. Найбільшими з них на приватній основі ставали конгломерати, які об'єднували діяльність багатьох функціональних елементів економіки: виробників, комерсантів, фінансистів. Подальший прогрес цього процесу полягав у освіту державного сектора економіки при капіталізмі, а потім і при соціалізмі. Він послужив матеріальною основою створення ЕНХК.
Названі процеси усуспільнення, централізації, інтеграції економічних підприємств породжували необхідність складних форм управління й відбувалися в міру становлення ієрархічних систем управління: підприємством, конгломератом, сектором економіки країни, економікою країни в цілому. Все це передбачало зростання менеджменту. Якість всієї цієї діяльності зумовлювало плідність цих процесів. І не тільки на початку ХХ століття, але і зараз вірні слова В.І. Леніна, який писав про те, що головне, чого нам не вистачає,? культурності, вміння керувати [68, Т.33, с.223]. І це відноситься не тільки до Росії, але і до всіх країн світу.
«Всякий безпосередньо суспільний або спільна праця, здійснюваний в порівняно великому масштабі, потребує більшою чи меншою мірою в управлінні, яке встановлює узгодженість між індивідуальними роботами і виконує загальні функції, що виникають з руху усього виробничого організму в відміну від руху його самостійних органів »[79, Т.23, с.342]. І цю функцію виконує особлива група людей? лідери, що складаються з названих раніше типів. У ХХ столітті всіх лідерів називають менеджерами. Зараз менеджерами іноді називають не тільки найманих працівників, але й самодіяльних підприємців та багатьох інших, у тому числі не мають до нього ніякого відношення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.7.4. Функції менеджменту "
 1. КИТАЙ
  функції головного командування можуть виконувати в Гонконзі ті з них (тайванці), хто вміє пропускати через Гонконг свої гроші або свій талант . Ці заморські китайці (що живуть в Гонконзі, на Тайвані, в Північній і Південній Америці, в Південно-Східній Азії та Сінгапурі) приносять гроші і техніку, але найцінніше з усього, що вони приносять, - це знання і зв'язки, необхідні для капіталістичної гри . Далі,
 2. 2.8 ПЛАНУВАННЯ
  функцій. Менеджери виконують різні функції в процесі своєї праці: облік, контроль, аналіз і т.п. Чим вище рівень системи управління економікою, тим більше ці функції менеджменту відокремлюються один від одного і виконуються професіоналами. Планування? найважливіша функція менеджменту. Фундаментальною підставою проблеми планування може бути наступне положення І. Канта: «Третій крок розуму,
 3. 6.3. Аналіз руху та забезпеченості основними засобами
  функціонального потенціалу установи, скорочення його потужності і ділової активності. В даний час гострим питанням для більшості бюджетних та наукових установ і організацій є їх забезпеченість основними засобами. На жаль, сьогодні рівень такої забезпеченості далеко не завжди відповідає потребам. Це пов'язано в основному з тим, що розмір, стан
 4. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ і ПРИРОДА ФІРМ
  функції у світі бізнесу (те, що військові називають С3). Якщо звіти повинні відбуватися обличчям до обличчя, то, як багато людей фізично здатне звітувати перед іншою людиною - двадцять чи тридцять? Яке б не було це число, розділіть його на загальну чисельність персоналу фірми, і ви знайдете необхідні рівні ієрархії. Коли люди, звітують один перед одним, повинні були жити в одному місці,
 5. 1. Виробництво. Ефект масштабу. Закон спадної граничної продуктивності
  функція виробництва зберігається за будь-якої його соціальній формі. Для того щоб почати процес виробництва, необхідно мати фактори (ресурси) виробництва. Для нас важливо з'ясувати, які чинники беруть участь у виготовленні) б лаг. В економічній теорії під фактором виробництва розуміється особливо важливий елемент або об'єкт, який робить вирішальний вплив на можливість і
 6. Склад державної власності та особливості управління нею
  функціонуючого ринку в країнах Заходу в принципі теж не доведено, що приватизація державних підприємств призводить до зростання їх ефективності. Масштабне скорочення держсектора в розвинених країнах в 80-х рр.. в основному мало на меті усунення надмірної бюрократизації управління держпідприємствами, постійного і безконтрольного втручання в економіку державного чиновництва.
 7. Масштаби державного сектора
  функціонування державного сектора перехідної економіки в більшості країн показав, що держава, як і будь-який інший власник, може виконувати свої функції недостатньо ефективно. Послідовної політики держави по відношенню до залишився у його власності майну немає практично ні в одній країні, і дії держави спрямовані на вирішення окремих очевидних проблем.
 8. 3. Приватні підприємства в перехідній економіці
  функції власності та професійного управління повністю збігаються тільки в рамках дрібних фірм. Що ж стосується середніх і особливо великих приватних підприємств, утворених у результаті приватизації, то в їх рамках неминуче відбувається відоме розщеплення капіталу на капітал-власність (контроль) і капітал-функцію (управління), що дозволяє використовувати найманих професійних
 9. Висновки
  функції професійного менеджменту від контролю власника. Під державним контролем залишаються також угоди купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення. 4. Приватний сектор перехідної економіки включає підприємства двох типів: приватні фірми на власній основі, засновані на кошти громадян і недержавних юридичних осіб, а також приватні та змішані компанії,
 10. § 1. Сутність і структура продуктивних сил і виробничих відносин
  функцій, виконуваних у процесі праці, певна річ може виступати і предметом, і засобом праці. Так, функціонуючий токарний верстат належить до засобів праці, а перебуває на ремонті, - до предметів праці. У процесі еволюції економічної системи, зокрема при переході до комплексного автоматизованого виробництва та створенню інформаційної економіки, традиційний обсяг понять
© 2014-2022  epi.cc.ua