Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

1 ВПЛИВ ИНФЛ-ЦИИ НА ОПОДАТКУВАННЯ ЗАОЩАДЖЕНЬ У ВІДСУТНІСТЬ ІНФЛЯ-ЦІЇ 25-ПРОЦЕНТНИЙ ПРИБУТКОВИЙ ПОДАТОК ЗНИЖУЄ

1 ВПЛИВ инфл-ЦИИ НА оподаткування ЗАОЩАДЖЕНЬ У відсутність інфля-ції 25-процентний прибутковий податок знижує реальний відсотковий дохід з 4% до 3%. При 8% інфляції той же податок зменшує реальний відсоток-ний дохід з 4% до 1%. 22 Частина 10. Гроші і ціни в довгостроковому періоді У Економіці 2 реальна процентна ставка також дорівнює 4%, але темпи інфляції становлять 8%. Відповідно до ефекту Фішера номінальна процентна ставка досягне 12%. Оскільки закон про прибутковий податок розглядає ці 12% як доходу, держава забирає з нього 25% на свою користь. У резуль-Таті після сплати податку номінальна процентна ставка знизиться до 9%, а реаль-ная - до 1%.
Таким чином, при 25-процентному прибутковий податок реальний процентний дохід у Економіці 1 дорівнює 4%, а в Економіці 2 - тільки 1%. Оскільки величина реального процентного доходу після сплати податку служить основним стимулом для направлення коштів на заощадження, привабливість сбе-реження в безінфляційними Економіці 2 вище, ніж в інфляційній Економіці 1. Податки на номінальний дохід від приросту капіталу і на номінальну ставку відсотка по заощадженнях представляють тільки два приклади спільного воздей-наслідком податкового законодавства та інфляції на доходи населення. Однак існують і багато інших. Через фактичне збільшення оподаткування, викликаного впливом інфляції, при збереженні високих темпів зростання цін при-розважальні заощаджень для населення знижується.
Водночас заощадження - основні інвестиційні ресурси, в свою чергу є ключовою складових економічного зростання. Таким чином, оскільки інфляція призводить до фактичного збільшення оподаткування доходів від заощаджень, вона ограни-чує швидкість довгострокового економічного зростання. Однак слідвідзначити, що серед економістів відсутня згода з приводу ступеня цього воздей-наслідком.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1 ВПЛИВ инфл-ЦИИ НА оподаткування ЗАОЩАДЖЕНЬ У відсутність інфля-ції 25-процентний прибутковий податок знижує "
 1. 5. Наслідки бюджетного дефіциту
  вплив дефіциту на інвестіцііотсутствует. Ця логіка була проаналізована іотвергнута англійським економістом Давидом Рікардо (1772-1823). Звідси й з'явилося названіеравенство Рікардо для тези про эквивалентностифинансирования даного рівня государственнихрасходов допомогою боргу і за допомогою налого ЕМПІРИЧНІ ДАНІ. Логіка рівності Рі-кардо цікава з теоретичної точки зору,
 2. Глосарій
  впливу інфляції. ВАЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ. Gross investment Сумарна ве-личина випуску продукції, додають до основного капіта-лу і запасами протягом даного періоду. Чисті інвестіцііравни валових інвестицій за вирахуванням амортизації. ВАЛЮТНІ РИНКИ Foreign exchange markets. Ринки, де священики купуються і продаються валюти різних країн. Речовими БАГАТСТВО. Tangible wealth Реальні
 3. Проте практична реалізація такого сценарію навряд чи здійсненна.
  Вплив Дефі-цита бюджету на заощадження, інвестиції та ставку відсотка (гл. 25). Але як оцінити значення самої проблеми дефіциту? Пріоритетно чи досягнення рівноваги доходів бюджету і державних витрат? Доводи «за» рівноважний бюджет З початку 1980-х рр.. загальна сума витрат американського уряду значно перевищила його податкові надходження. Дефіцит бюджету висловився в
 4. 8.4. Бюджетно-податкового (фіскальної) ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ. ПОНЯТТЯ ПОДАТКОВОГО мультиплікаторів і мультиплікаторів ДЕРЖАВНИХ ВИТРАТ
  вплив на зміни обсягу виробництва, зайнятості, рівня цін і прискорення економічного зростання. У цьому визначенні важливо про-ратить увагу на те, що законодавчі органи діють цільових перевірок направлено, приймаючи відповідні закони, що стосуються обсягу державних витрат, ставок оподаткування, введення нових податків і т. п. Дискреционная стримуюча податково-бюджетна політика
 5. 9.4. ВАЛЮТНИЙ КУРС
  вплив на зайнятість, зростання і рівень цін в народному господарстві. Ревальвація ускладнює експорт і стимулює імпорт. Тому вона може сприяти тому, щоб стримувати швидкий підйом ділової активності. З іншого боку, ревальвація посилює тен-денця спаду. Девальвація, навпаки, стимулює експорт і утрудняє їм-порт. Збільшується виробництво і зайнятість на внутрішньому ринку, і це
 6. Справедливе оподаткування
  вплив на рас-пределеніе доходоа Законом про податкову реформу 1986 налоговаяструктура була спрощена (хоча навіть упрощеннаяструктура залишилася надзвичайно складною). Цей за-кон ввів дві основні податкові ставки: 15% і28% б. Може здатися, що, маючи так мало опо-вих ставок, важко зробити податкову систему про-прогресивної. Однак податкова система може битьпрогрессівной навіть при одній
 7. Інфляція при невірних очікуваннях
  інфляціяпрі невірних очікуваннях, або непередбачена ін-фляции. Витрати, які ми виділяємо в етомслучае, виникають в результаті перераспределеніядоходов або матеріальних цінностей між креди-торами і позичальниками. Це може відбуватися так-же в тих умовах, коли всі інститути в економікеполностью адаптувалися до існування інфля-ції. Розглянемо такі випадки. ПЕРЕРОЗПОДІЛ. Коли ціни
 8. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  вплив інфляційного або дефляційного руху цін на величину ставки первинного відсотка, немає ніякої відповідності між нею і тимчасовими змінами валової ринкової ставки відсотка внаслідок змін грошового відношення під дією грошових факторів. Якщо приплив або відплив грошей і заступників грошей в ринковій системі спочатку надає дію на позиковий ринок, це тимчасово
 9. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  вплив вимушених заощаджень, були послідовні, то вони захищали б фіскальну систему, субсидує багатих за рахунок податків, що збираються з людей зі скромними доходами. Вимушені заощадження, створені таким методом, забезпечили б чисте збільшення маси готівкового капіталу без одночасного проїдання капіталу в набагато більшому масштабі. Адвокати кредитної експансії далі підкреслили б,
 10. 1. Держава і автономія ринку
  вплив на процес виробництва на власний розсуд; кожен індивід зобов'язаний коритися наказам верховного ради виробничої адміністрації. Те, що в системі цих наказів називається цінами, ставками заробітної плати і процентними ставками, вже більше не є таким в каталлактіческом сенсі цих термінів. Вони являють собою просто кількісні визначення, зафіксовані
© 2014-2022  epi.cc.ua