Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
І.В. АНТОНОВА, М.В. ЛИСЕНКО. Економіка. Курс лекцій для студентів, 2007 - перейти до змісту підручника

19.3. Макроекономічна рівновага в моделі IS-LM


Моделі макроекономічної рівноваги, розглянуті нами раніше, описували тільки реальний сектор економіки, тобто ринки товарів і послуг без урахування грошових ринків. Однак грошовий ринок робить істотний вплив на стан загальної економічної рівноваги в економіці. Спільне рівновага на ринках благ і грошей аналізується в моделі Хікса-Хансена (IS - LM). Вона дозволяє знайти умови одночасної рівноваги цих ринків (рис. 3.1).
Крива IS (інвестиції - заощадження) відображає умову рівноваги на товарних ринках, тобто показує всі варіанти поєднань доходів Y і процентної ставки R, при яких інвестиції дорівнюють заощадженням і, отже, реалізується весь вироблений в економіці кінцевий продукт.

Рис. 19.1. Модель IS-LM


Крива LM (перевага ліквідності - кількість грошей) - це крива рівноваги на грошовому ринку, вона показує всі варіанти поєднань доходу Y і процентної ставки R, при якій попит на гроші дорівнює їх пропозиції .
Точка перетину цих кривих показує, за яких умов в рівновазі знаходяться і товарні, і грошові ринки.
Зрушення кривих IS і LM відображають проводиться державою економічну політику. Крива IS зсувається головним чином під дією інструментів бюджетно-податкової політики, а крива LM - грошово-кредитної.
Ступінь впливу державної економічної політики різна на різних ділянках кривих. Грошово-кредитна політика найбільш ефективна при поєднанні відносно крутої кривої LM і пологої кривої IS. У цьому випадку навіть невелика зміна пропозиції грошей призведе до істотної зміни процентної ставки, що зробить значний вплив на поведінку економічних суб'єктів, особливо інвесторів. На пологом ділянці LM процентна ставка змінюється вкрай незначно навіть при істотній зміні грошової маси, тобто грошова політика малоефективна.
Пропозиція грошей змінюється значно, а попит на них, що залежить від відсоткової ставки, практично не змінюється через низьку чутливість процентної ставки до зміни грошової маси. При такому поєднанні кривих істотно зростає значимість бюджетно-податкової політики.
Саме таким поєднанням кривих відбивається кризовий стан економіки, коли у економічних суб'єктів істотно збільшується схильність до ліквідності, тобто грошові доходи вони воліють зберігати у вигляді маси готівки, а не передавати у використання в умовах суттєвого ризику і щодо низької прибутковості.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 19.3. Макроекономічна рівновага в моделі IS-LM "
 1. Терміни і поняття
  макроекономічної рівноваги
 2. 12.1. Поняття макроекономічної рівноваги
  макроекономічним ідеалом є побудова моделей загальної одно-іссія економічної системи. Макроекономічні моделі являють собою формалізовані (логічно, графічно) описи різних економічних явищ і процесів з метою виявлення функціональних взаємозв'язків між ними. II езважаючи на те що на практиці існують різні порушення вимог такої моделі, знання
 3. Г Л А В А 10 макроекономічної рівноваги
  макроекономічну рівновагу. Досягнення макроекономічних цілей, стабільність економіки можливі тільки в умовах її збалансованості. При цьому економічна теорія розглядає два випадки рівноваги: рівновага при змінюються цінах (класична модель: «сукупний попит - сукупна пропозиція») і рівновагу в умовах постійних цін (кейнсіанська модель: «сукупні
 4. Тема 10 Макроекономічна рівновага
  рівноваги. Ефект «храповика». Стагфляція. Сукупні витрати. Споживання і заощадження. Крива споживання. Показники, що характеризують споживання і заощадження. Споживання і національний обсяг виробництва. Інвестиції. Попит на інвестиції та фактори, його визначають. Інвестиції і національний обсяг виробництва. Мультиплікаційний ефект. Макроекономічна рівновага. Модель:
 5. Контрольні питання
  макроекономічну рівновагу? Які його види ви знаєте? 2. Які моделі макроекономічного рівноваги ви знаєте? 3. Що таке сукупний попит і які його складові? 4. З чим пов'язана зворотна залежність між величиною сукупного попиту і рівнем цін? 5. Назвіть нецінові фактори сукупного попиту. 6. Що таке сукупна пропозиція і які фактори роблять на нього вплив?
 6. 1. Поняття макроекономічної рівноваги
  макроекономічне) рівновага - це одночасне рівновагу на всіх ринках, рівновага економічної системи в цілому. В економічній теорії макроекономічним ідеалом є побудова моделей загальної рівноваги економічної системи. Макроекономічні моделі являють собою формалізоване (логічно і графічно) опис різних економічних явищ і процесів з метою виявлення
 7. 11.Макроекономіческое рівновагу між реальним обсягом виробництва і рівнем цін (аналіз моделі AD - AS).
  Макроекономічної рівноваги AD - АS, сформулюємо поняття сукупного попиту та сукупної пропозиції з урахуванням факторів, їх визначальних. Сукупний попит показує реальний обсяг національного виробництва, який споживачі, підприємства і уряд готові купити при будь-якому можливому рівні цін. Характер кривої сукупного попиту (AD) визначається трьома факторами:-ефектом
 8. Тема 3. Сукупного попиту та сукупної Пропозиція (МОДЕЛЬ «AD - AS»)
  макроекономічна модель - це модель «сукупного попиту - сукупної пропозиції» («AD - AS»). Вона дозволяє, по-перше, виявити умови макроекономічної рівноваги, визначити величину рівноважного обсягу виробництва і рівноважного рівня цін, по-друге, пояснити коливання обсягу виробництва і рівня цін в економіці, по-третє, показати причини і наслідки цих змін і,
 9. Глава 9. Макроекономічна рівновага і макроек-номическое регулювання національної економіки
  макроекономічного регулювання І командна економіка, і економіка вільного ринку ... являють собою ... крайні випадки ... Еконо-. мические системи всіх країн є змішаними. С. Фішер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензі1 Фішер С, Дорнбуш Р., Шмалензі Р. - автори популярного в США курсу "Економіка" (російський переклад. - М., 1993). Однією з базових проблем макроекономіки є проблема
 10. 10.1. Визначення спільного макроекономічної рівноваги
  макроекономічну рівновагу товарного та грошового ринків - ситуація, коли ринок товарів і послуг і ринок грошей одночасно знаходяться в рівновазі (рис. 10.1). {Foto168} Рис. 10.1. Рівновага ринку товарів і послуг Макроекономічна рівновага на ринку товарів і послуг (тобто рівність планованих витрат і сукупного випуску, а також рівність інвестиційного попиту та обсягу
 11. М.Є. Дорошенко, Г.М. Куманін, І.Є. Рудакова. Введення в макроекономіку: Навчальний посібник для вузів, 2000
  макроекономічні показники, модель ринку товарів і послуг, рівновага на ринку і його регулювання, фіскальна політика, кредитно-фінансова система сучасної економіки, грошово-кредитна політика, рівновагу товарного та грошового ринків, макроекономічна нестабільність, платіжний баланс і валютний курс, теорія міжнародної торгівлі та ін Для студентів економічних спеціальностей і
 12. Поняття стабілізаційної політики
  макроекономічної рівноваги на рівні, близькому до повного використання факторів виробництва в умовах стабільного рівня цін. Ця політика зазвичай пов'язана з впливом на сукупний попит як більш динамічний компонент макроекономічної рівноваги, регулюючи який, можна досить швидко повернути економіку до повної зайнятості і забезпечити рівновагу, принаймні, у короткостроковому
© 2014-2022  epi.cc.ua