Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Лобачова. Економічна теорія, 2012 - перейти до змісту підручника

12.1. Поняття макроекономічної рівноваги

Макроекономічна рівновага - це такий стан національної жономікі, коли використання обмежених економічних ресурсів для створення товарів і послуг та їх розподіл між різними членами суспільства збалансовані, тобто існує сукупна пропорційність між ресурсами та їх використанням; факторами виробництва та результатами їх використання; виробництвом і споживанням; пропозицією і попитом; матеріально-речовими та фінансовими потоками. Досягнення повної рівноваги - це економічний ідеал,
I юскольку в реальному житті неминучі економічні кризи, неповне або неефективне використання ресурсів.
В економічній теорії макроекономічним ідеалом є побудова моделей загальної одно-іссія економічної системи.
Макроекономічні моделі являють собою формалізовані (логічно, графічно) описи різних економічних явищ і процесів з метою виявлення функціональних взаємозв'язків між ними.
II езважаючи на те що на практиці існують різні порушення вимог такої моделі, знання теоретичних моделей макроекономічної рівноваги дозволяє визначити конкретні чинники відхилень реальних процесів від ідеальних, знайти шляхи реалізації найбільш оптимального стану економіки. В економічній науці існує досить багато моделей макроекономічної рівноваги, що відображають погляди різних напрямів економічної думки на цю проблему:
- модель простого відтворення Ф.
Кене на прикладі економіки Франції XVIII в.;
- класична модель макроекономічної рівноваги;
- модель загальної економічної рівноваги в умовах досконалої конкуренції Л. Вальраса;
- схеми капіталістичного суспільного відтворення (модель К. Маркса);
- модель короткострокового економічної рівноваги Дж. Кейнса;
- модель «витрати - випуск» В. В. Леонтьєва .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.1. Поняття макроекономічної рівноваги "
 1. Терміни і поняття
  Сукупний попит Сукупна пропозиція Макроекономічна рівновага Рівновага на товарному і грошовому ринках« Пастка ліквідності »Модель AD-AS Модель IS- LM Макроекономічна неравновесность Умови загальної рівноваги Закон Вальраса Теорія макроекономічної рівноваги
 2. Поняття стабілізаційної політики
  Стабілізаційна політика спрямована на відновлення і підтримання макроекономічної рівноваги на рівні, близькому до повного використання факторів виробництва в умовах стабільного рівня цін. Ця політика зазвичай пов'язана з впливом на сукупний попит як більш динамічний компонент макроекономічної рівноваги, регулюючи який, можна досить швидко повернути економіку до повної
 3. Г Л А В А 10 макроекономічної рівноваги
  Ринкова економіка, що складається з безлічі локальних, індивідуальних ринків, 'сама є одним величезним ринком. І подібно до того як для нормального функціонування окремого ринку необхідно рівновагу між попитом і пропозицією, так і в масштабах всієї економіки необхідно макроекономічну рівновагу. Досягнення макроекономічних цілей, стабільність економіки можливі тільки в умовах
 4. Тема 10 Макроекономічна рівновага
  Сукупний попит і фактори, що його визначають. Сукупна пропозиція. Характеристика кривої сукупної пропозиції. Рівновага: реальний рівень виробництва і рівень цін. Порушення рівноваги. Ефект «храповика». Стагфляція. Сукупні витрати. Споживання і заощадження. Крива споживання. Показники, що характеризують споживання і заощадження. Споживання і національний обсяг виробництва.
 5. 10.1. Визначення спільного макроекономічної рівноваги
  Спільне макроекономічну рівновагу товарного та грошового ринків - ситуація, коли ринок товарів і послуг і ринок грошей одночасно знаходяться в рівновазі (рис. 10.1). {Foto168} Рис. 10.1. Рівновага ринку товарів і послуг Макроекономічна рівновага на ринку товарів і послуг (тобто рівність планованих витрат і сукупного випуску, а також рівність інвестиційного попиту і
 6. 1. Поняття макроекономічної рівноваги
  Макроекономічна рівновага (МР) - це такий стан національної економіки, коли використання обмежених економічних ресурсів для створення товарів і послуг та їх розподіл між різними членами суспільства збалансовані. Макроекономічна рівновага припускає досягнення відповідності між такими параметрами:-виробництвом і споживанням; - доходами і видатками;
 7. Контрольні питання
  и 1. Що таке макроекономічну рівновагу? Які його види ви знаєте? 2. Які моделі макроекономічної рівноваги ви знаєте? 3. Що таке сукупний попит і які його складові? 4. З чим пов'язана зворотна залежність між величиною сукупного попиту і рівнем цін? 5. Назвіть нецінові фактори сукупного попиту. 6. Що таке сукупна пропозиція і які чинники роблять
 8. Розділ IV Макроекономічна рівновага у відкритій економіці
  ЯКЩО економіка має відкритий характер, уряду країни при розробці та здійсненні макроекономічної політики доводиться вирішувати два основні завдання. Одна з них пов'язана з досягненням внутрішньої рівноваги, під яким розуміється прагнення до повної зайнятості і стабільності цін. Інше завдання передбачає досягнення зовнішньої рівноваги, що вимагає виключення надмірної
 9. Глава 14. Макроекономічна рівновага. Споживання. Заощадження. Інвестиції
  Найважливішим методом дослідження стану економіки є метод рівноважного аналізу, про який ми говорили при дослідженні мікроекономіки. Цей метод цілком застосовний при аналізі категорій сукупних народно-господарських показників, тобто національного доходу, інвестицій, споживання, заощаджень, зайнятості і т.д. Важливо відзначити, що терміни теорії макроекономічної рівноваги пронизані
 10. Глава 14. Макроекономічна рівновага. Споживання. Заощадження. Інвестиції
  Найважливішим методом дослідження стану економіки є метод рівноважного аналізу, про який ми говорили при дослідженні мікроекономіки . Цей метод цілком застосовний при аналізі категорій сукупних народно-господарських показників, тобто національного доходу, інвестицій, споживання, заощаджень, зайнятості і т.д. Важливо відзначити, що терміни теорії макроекономічної рівноваги пронизані
 11. Лекція 15 Тема: макроекономічної рівноваги. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
  У лекції розглядаються такі питання: - роль і значення для розвитку економіки економічної рівноваги; - теорії макроекономічної рівноваги; - роль держави в регулюванні
 12. Примірний перелік екзаменаційних питань з курсу «Макроекономіка»
  1. Предмет і основні цілі макроекономіки. 2. Методи макроекономічних досліджень. 3. Основні теоретичні концепції макроекономічного світу. 4. Макроекономічні моделі та їх види. 5. Модель кругових потоків. Макроекономічний кругообіг і відтворення економічних благ. 6. ВВП, ВНП, ВНД і сполучені показники. 7. Методи розрахунку ВВП. 8. Номінальний і реальний ВВП.
 13. М . Е. Дорошенко, Г.М. Куманін, І.Є. Рудакова. Введення в макроекономіку: Навчальний посібник для вузів, 2000
  Концентрований виклад матеріалу і наведені в посібнику приклади і завдання допоможуть студенту швидко засвоїти даний курс і навчать застосовувати дослідницький апарат при аналізі реальних економічних ситуації. Розглянуто основні питання з таких тем, як: макроекономічні показники, модель ринку товарів і послуг, рівновага на ринку і його регулювання, фіскальна політика,
 14. Тема 4 Теорія попиту та пропозиції
  Споживчий вибір і бюджетне стримування. Умова рівноваги споживача згідно кардіналістіческой теорії. Бюджетна лінія. Крива байдужості споживача. Карта кривих байдужості. Умова рівноваги споживача згідно ордіналістіческой теорії. Попит: поняття і фактори, що визначають попит. Еластичність попиту. Види еластичності і фактори, що впливають на неї. Пропозиція: поняття і
 15. Глава 4 макроекономічної рівноваги
  Макроекономічна рівновага виступає однією з найважливіших проблем як економічної теорії, так і економічної політики. Згідно з положеннями теорії систем стійкою, здатною нормально функціонувати протягом тривалого часу є рівноважна система, елементи якої збалансовані і не заважають один одному. Системам притаманний механізм саморегуляції, що дозволяє досягати і
 16. Тематика курсових робіт з дисципліни «Макроекономіка»
  1. Основні проблеми та методи макроекономічних досліджень. 2. Макроекономічна політика в різних економічних системах. 3. Макроекономічна збалансованість на основі ринкових методів господарювання. 4. Національна економіка та її структура. 5. Макроекономічна ефективність. 6. Різноманіття форм власності - одна з важливих передумов ефективної макроекономічної
© 2014-2022  epi.cc.ua