Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
І.В. АНТОНОВА, М.В. ЛИСЕНКО. Економіка. Курс лекцій для студентів, 2007 - перейти до змісту підручника

19.2 Банківська система. Функції Центрального і комерційних банків


Для більшості країн в даний час характерна дворівнева банківська система:
- Центральний банк, що діє під контролем держави;
- система комерційних банків та інших фінансово-кредитних організацій.
Центральний банк виконує такі функції:
1. Це завжди емісійний банк, тобто саме за рішеннями Центрального банку спільно з Міністерством фінансів здійснюється грошова емісія (випуск грошей) або ремісія (вилучення), тобто Центральний банк здійснює пропозицію готівки.
2. Центральний банк є банком банків, тобто здійснює кредитування комерційних банків.
3. Здійснює зберігання золотовалютного резерву країни.
4. Спільно з Міністерством фінансів здійснює регулювання грошово-кредитної системи країни.
Комерційні банки - це самостійні фінансово-кредитні установи, основною функцією яких є залучення на взаємовигідній основі тимчасово вільних грошових коштів фізичних і юридичних осіб та видача на платній основі позичок.
Основним джерелом прибутку комерційних банків є різниця між відсотками по позиках і відсотками по вкладах.
Джерелами тимчасово вільних грошових коштів, крім заощаджень домашніх господарств, можуть бути тимчасово вільні кошти підприємств і фірм. До них відносяться:
1. Амортизаційні фонди, оскільки кошти в ці фонди перераховуються постійно, тому що перенесена вартість засобів виробництва включається в ціну кожного товару і послуги. Ремонт або заміна обладнання здійснюються періодично.

2. Заборгованість по заробітній платі. Працівник спочатку здійснює виробництво товарів або послуг, лише потім отримує заробітну плату.
3. Частина прибутку, що спрямовується на розширення виробництва, тобто фонд накопичення. До тих пір, поки цей фонд не досягне розмірів, необхідних для здійснення запланованих заходів.
Пропозиція залучених коштів у використання істотно збільшує загальну пропозицію грошей у країні.
Здатність банківської системи збільшувати грошову пропозицію визначається банківським або грошовим мультиплікатором:

банківський мультиплікатор


(19.3)
де RR - норма обов'язкових резервів.
Ця норма встановлюється Центральним банком і визначає, яку частину залучених коштів банк не має права розміщувати у вигляді позик, а зобов'язаний передавати в спеціальний резервний фонд при Центральному банку країни. Спочатку основною функцією норми обов'язкових резервів була функція страхування внесків. В даний час основною функцією обов'язкових резервів є регулююча функція. Змінюючи норму обов'язкових резервів, Центральний банк впливає на здатність всієї банківської системи здійснювати пропозиція грошових коштів. Підвищення норми обов'язкових резервів сприяє зниженню пропозицій банківської системи, і навпаки.
Регулююча функція норми обов'язкових резервів може бути обмежена в тих випадках, коли комерційні банки крім обов'язкових мають надлишкові резерви, тобто утрудняються розмістити всі залучені кошти.
Тому основними інструментами регулювання грошово-кредитної системи є: операції на відкритому ринку з державними цінними паперами, регулювання дисконтної ставки відсотка.
Здійснюючи випуск і розміщення державних цінних паперів, Уряд скорочує пропозицію як готівки, так і банківських грошей. Таким чином може бути:
а) знижений рівень інфляції;
б) держава може отримати кошти для фінансування дефіциту державного бюджету.
Погашаючи раніше розміщені зобов'язання, держава збільшує пропозицію грошей з урахуванням мультиплікаційного ефекту.
Під обліковою ставкою розуміється та ставка відсотка, під яку Центральний банк здійснює кредитування комерційних банків. Змінюючи облікову ставку відсотка, держава побічно впливає на рівноважну процентну ставку на грошовому ринку в цілому. Ці три інструменти кредитно-грошової політики є основними інструментами регулювання грошового ринку. У деяких країнах у держави виникає необхідність більш жорсткого регулювання фінансових ринків. У цих випадках застосовуються селективні методи та інструменти регулювання. Як правило, вони носять характер непрямого, а прямого втручання у функціонування грошово-кредитної системи. До них можна віднести обмеження тих чи інших видів кредитування, встановлення нормативів формування кредитного портфеля і т.п. Роль грошової емісії в сучасній економіці відходить на задній план.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 19.2 Банківська система. Функції Центрального і комерційних банків "
 1. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  банківської? 2. Які основні функції Центрального банку та комерційних банків? 3. Який механізм впливу національного банку на діяльність інших банків, насамперед комерційних? 4. Як змінювалися функції банків на різних стадіях розвитку капіталізму? 5. Дайте характеристику пасивних операціях банку. 6. Що таке активні операції банків? 7. Дайте характеристику структури
 2. 1. Структура банківської системи
  банківських систем в різних країнах світу всіх їх ріднить єдиний основоположний принцип - дворівневість. Верхній, або перший рівень банківської системи утворюють центральні банки або один центральний банк. Незалежно від форми засновництва центральні (федеральні) банки у всіх без винятку країнах функціонують як державний орган, покликаний регулювати грошово-кредитне
 3. ДЕШЕВІ ГРОШІ
  банківського кредиту внаслідок проведення центральним банком таких заходів: зниження облікової ставки (процента під який центральний банк видає позики комерційним банкам), зниження норм обов'язкових резервів, які комерційні банки зобов'язані зберігати в центральних банках, покупки центральними банками у комерційних банків державних цінних паперів. У результаті збільшуються вільні
 4. Комерційні банки
  банківські векселі). На рубежі 80-90-х рр.. почалося активне впровадження комерційних банків у страховий бізнес. У результаті клієнти комерційних банків можуть користуватися послугами найширшого діапазону. Очевидно, даний напрямок універсалізації комерційних банків буде розвиватися і в найближчі
 5. 7.3. РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ В СУЧАСНІЙ кредитної системи країни. ФУНКЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ
  банківської діяль-ності ». Діяльність Центрального банку пов'язана з формировани-ем і реалізацією грошово-кредитної політики, що сприяє роз-витку і зміцнення банківської системи країни, а також стабільно-сті національної валюти. Роль Центрального банку в кредитній системі виявляється в ви-полнении ним таких функцій: 1. Центральний банк має монопольне право на випуск в об-рощення
 6. Банківські резерви
  банківські резерви. Банківський резерв - це та сума грошей, яка необхідна для розрахунків з кредиторами і зберігається в центральному банку (банках) без виплати відсотків. В даний час вона оцінюється в межах 3-15% від загальної суми вкладів. Резерви виконують подвійну функцію. З одного боку, вони покликані гарантувати повернення залучених грошових коштів. Одночасно це дозволяє
 7. Центральний банк
  банківського розрахункового центру, фінансового агента уряду. Він може виступати як продавець і покупець на міжнародних грошових ринках, координувати зарубіжну діяльність приватних банків. У всіх країнах центральні банки формують і здійснюють кредитно-грошову політику, контролюють і координують діяльність комерційних банків. Комерційні та спеціалізовані
 8. обов'язкових резервів банків
  банківських резервів неоднакові в різних країнах і періодично змінюються під впливом господарської кон'юнктури і з урахуванням банківської
 9. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА
  банківській системі на першому рівні знаходиться центральний банк (в США - федеральна резервна система), а на другому рівні - мережа комерційних банків та інших розрахунково-кредитних
 10. ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК
  функціями, особливо правом емісії грошових знаків та регулювання діяльності комерційних банків. Центральний банк є «банком банків», органом, що допомагає державі, уряду налагоджувати грошове звернення, управляти бюджетом. Основними функціями є емісія грошей, зберігання золотовалютних резервів держави, кредитування і ведення рахунків комерційних банків і
 11. Основні терміни і поняття
  банківський, іпотечний, споживчий, державний, міжнародний кредит , дворівнева банківська система, банк, банківський прибуток, власний капітал банку, залучений капітал, активні і пасивні операції банків, баланс банку, обов'язкові резерви, надлишкові резерви, грошовий мультиплікатор, центральний
 12. Питання для самоперевірки
  банківські фінансово-кредитні організації? 4. Охарактеризуйте роль Центрального банку і назвіть виконувані ним функції. 5. З яких операцій складається діяльність комерційних банків? 6. Які види пасивних і активних операцій комерційних банків Ви знаєте? 7. Що таке депозит і депозитні операції банків? 8. Як здійснюється грошово-кредитне регулювання? 9. Що таке
© 2014-2022  epi.cc.ua