Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Віра Амосова, Галина Гукасьян, Галина Маховікова. Економічна теорія, 2008 - перейти до змісту підручника

15.2.1. Класична модель макроекономічної рівноваги


Відповідно до цієї моделі, система функціонує у відповідності з тими правилами, які диктує ринок, тобто споживач. Такий підхід вперше сформулював А. Сміт у своїй знаменитій книзі «Дослідження про природу і причини багатства народів» (1777). На думку Сміта, ринок приватних товаровиробників повинен бути повністю звільнений від державного контролю. За образним висловом А. Сміта, «невидима рука» ринкової самонастроювання (попит, пропозиція, конкуренція , ціна) без жодного зовнішнього втручання змусить виробника діяти в інтересах всього суспільства. Під «невидимою рукою» А. Сміт розумів стихійне дію об'єктивних економічних законів. Гаслом невтручання держави в економіку став вислів «Laisser faire»: «Надайте людям робити свої справи, надайте справах йти своїм ходом ».
Послідовники А. Сміта економісти-неокласики виходять з того, що ринкова система забезпечує повне використання ресурсів в економіці. Причому виникають іноді диспропорції вирішуються на основі автоматичного саморегулювання ринку. Завдяки йому в економіці завжди досягається рівень виробництва при повній зайнятості. Для ілюстрації цього положення расмотрим рис. 15.2.

Варіант рівноваги


Різні підходи двох економічних шкіл видно на кривій сукупної пропозиції (AS).
Класичною точці зору, згідно з якою економіка допомогою саморегулювання приходить до того обсягу виробництва, при якому досягається повна зайнятість, відповідає вертикальний відрізок кривої пропозиції.
В основі класичної макроекономічної моделі лежить ідея про те, що зміна сукупної пропозиції породжує точно такий же сукупний попит.
Це так званий закон Сея, згідно з яким пропозиція товарів створює власний попит і, отже, відсутня можливість розриву між сукупним попитом і сукупною пропозицією і немає причин побоюватися перевиробництва: суспільство повністю споживає національний дохід. Але тоді виникає питання: що станеться, якщо частина доходу піде у заощадження і не буде спожита? Класики вважають, що це не страшно, так як що було збережено, буде в Зрештою витрачено у вигляді інвестицій. А якщо заощадження виявляться надмірними, то впадуть процентні ставки, що, в свою чергу, буде стимулювати використання заощаджень у вигляді інвестицій.
Таким чином, рівновага заощаджень та інвестицій - головне умова саморегулюючої економіки в неокласичної моделі.
Ще одне кредо класичної моделі: вплив на рівновагу ринку праці. Логіка міркувань тут така: зниження цін на товарних ринках призводить до зниження заробітної плати або виникнення безробіття, якщо оплата праці залишається в колишньому розмірі.
В останньому випадку пропозиція праці буде перевищувати попит і робітники під загрозою безробіття будуть погоджуватися на більш низькі ставки оплати праці. Ставки знижуватимуться до тих пір, поки підприємцям не буде вигідним наймати всіх бажаючих працювати при більш низькій зарплаті. Інакше кажучи, ринкові сили діють у напрямку досягнення рівноваги і на ринку праці, що веде до повної зайнятості робочої сили.
Наступний постулат класиків - аналіз впливу на рівновагу грошової маси. Вони виходять з того, що при даному рівні сукупної пропозиції збільшення кількості грошей в обігу призводить до збільшення сукупного попиту. Тому підтримку рівноваги припускає контроль за пропозицією грошей як основи для стабільності цін і сукупного попиту. З класичної моделі випливає однозначний висновок про роль держави:
Якщо ринок має регуляторами, здатними забезпечити повне використання наявних ресурсів, то втручання держави є зайвим.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "15.2.1. Класична модель макроекономічної рівноваги"
 1. 1. Поняття макроекономічної рівноваги
  класична модель макроекономічної рівноваги; - модель загальної економічної рівноваги в умовах досконалої конкуренції Л. Вальраса; - схеми капіталістичного суспільного відтворення К. Маркса; - модель короткострокового економічної рівноваги Дж. Кейнса; - модель "витрати-випуск "В. Леонтьєва та ін У ринковій економіці головною проблемою теорії МР є рівновага
 2. 4. Класична теорія макроекономічної рівноваги
  класичної теорії є: 1.« Закон Сея » (за прізвищем французького економіста початку XIX в.), згідно з яким «пропозиція товарів створює свій власний попит», і отже, обсяг попиту завжди дорівнює обсягу пропозиції (AD=AS). Згідно міркуванням Сея, в умовах поділу праці люди виробляють товари для того , щоб їх продати і відразу купити інші товари, витративши усі
 3. Моделі загального макроекономічного рівноваги
  класичної та неокласичної школи (А.Маршал, В.Пігу) наприкінці 18 століття і проіснувала до перших десятиліть 20 століття. Вся економіка, відповідно до цієї теорії, ділиться на 2 сектори: реальний і грошовий. Реальний сектор: провідне місце в ньому відводиться ринку праці, на цьому ринку завжди присутній збалансованість завдяки гнучкості рівноважних значень зайнятості та рівноважної величини
 4. 3.1. Класична модель макроекономічної рівноваги
  класичній макроекономічній моделі: 1. Дослідження поведінки економіки в довгостроковому періоді. 2. Ціни на товари та послуги, так само як і ціни факторів виробництва (зарплата, процентна ставка), є абсолютно гнучкими, і саме з їх допомогою економіка адаптується до будь-яких змін. 3. В економіці існує автоматична тенденція до повної зайнятості і максимально ефективному
 5. ДІЛОВІ ЦИКЛИ
  класичної кейнсіанської грошової та податкової політики. Але вони повністю провалилися, ледве почавши цю політику, і були змушені перейти до політики суворої економії. Десятьма роками пізніше новий консервативний уряд Франції також обіцяло активно боротися з безробіттям, але до кінця 1995 р. воно теж намагалося нав'язати країні політику суворої економії. Франція - четверта в світі економічна
 6. Класична модель
  класичної моделі були закладені ще у ХVIII ст., а її положення розвивали такі видатні економісти, як А. Сміт, Д. Рікардо, Ж. - Б. Сей, Дж. - С. Мілль, А. Маршалл та ін Основні положення класичної моделі наступні. 1. Головна її передумова - існування на всіх ринках досконалої конкуренції, що відповідало економічної ситуації кінця ХVIII - початку ХIХ в. Всі економічні
 7. Кейнсіанська макроекономічна модель
  класичної школи полягала не в тому, що її представники в принципі приходили до неправильних висновків, а в тому, що їхні висновки розроблялися в ХIX ст. та положення класичної моделі відображали економічну ситуацію того часу, тобто епохи досконалої конкуренції. Однак вони вже не відповідали економіці першої третини ХХ в., характерною рисою якої стала недосконала конкуренція. Дж.
 8. 1. Необхідність державного втручання в економіку
  класична теорія, що знайшла відображення в роботі А. Сміта «Дослідження про природу і причини багатства народів», в якій він стверджував, що «вільна гра ринкових сил (принцип laissez faire) створює гармонійне пристрій». Відповідно до класичним підходом держава повинна забезпечувати безпеку життя людини та її власності, вирішувати спори, тобто робити те, що індивідуум або
 9. Сукупний попит і сукупна пропозиція
  класичної моделі (рис. 14.1, а) економічні агенти (сектора національної економіки) розташовують обмеженим бюджетом і збільшують попит в міру зниження ціни товару, скорочують його у випадку її зростання. У макроекономічній теорії Кейнса ціна і обсяг попиту визначають обсяг виробництва нації: чим більше факторні доходи (заробітна плата, прибуток, відсоток, рента), тим більше національний
 10. 1. Теорія граничної корисності як теорія ціноутворення
  класичної політичної економії було положення, що в основі вартості і ціни товарів лежать витрати праці (або, в іншому варіанті - витрати виробництва). Але одночасно продовжувала жити ідея, що йде ще від Аристотеля, що мінова вартість і ціна товару визначається інтенсивністю бажань вступають в обмін осіб, "зоряний час" якої відноситься до періоду 70-80-х років дев'ятнадцятого
 11. 2. Економічні погляди А. Маршалла
  класичного напряму в економічній теорії. У 1890 році він опублікував роботу "Принципи політичної економії", яка лягла в основу економічної освіти аж до 40-х років двадцятого століття. Тривале і потужний вплив роботи А. Маршалла частково пов'язують з компромісним об'єднанням у своїй теорії поглядів як представників класичної політичної економії в особі Сміта і
 12. Тема 44. макроекономічної рівноваги В НАРОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ
  класична школа) виходять з автоматизму у формуванні ОЕР , так як пропозиція товарів, на їх думку, створює попит: адже ніхто не буде виробляти товари та виносити їх на ринок, якщо їх там ніхто не купить. Тому ОЕР дотримується при AS=AD, (44.1) де AS-сукупна пропозиція; AD-сукупний попит. Механізм переходу з макроекономічного рівня рівноваги до ОЕР в рамках цієї
 13. На графіку (б) процентна ставка визначає чисті іноземні інвес-тиции, які забезпечують
  класичної дихотомії і припущення нейтральності грошей. Згадаймо, що класична ді-: томия являє собою теоретичне поділ гальних і номінальних економічних величин. нашої моделі відкритої економіки використовуються толь-: реальні змінні, що включають в себе як колі-перервною параметри (заощадження, інвестиції, чис-ь: е іноземні інвестиції і чистий експорт), так і
 14. Висновки
  класичної теорії загальної рівноваги. Моделі Кейнса і його послідовників, в тому числі моделі AD-AS, IS-LM, допомагають усвідомити взаємопов'язаність основних макропоказників, представити картину загальної ринкової рівноваги в динаміці. На відміну від монетарної концепції, згідно з якою рівновагу в економіці встановлюється автоматично, кейнсіанці виходять з того, що для досягнення відповідності
 15. Глосарій
  класичному напрямку широке коло теоретиків, завершуючи історію класиків працями А. Маршалла Комерційна діяльність - діяльність з виробництва товарів і надання послуг для третіх осіб (фізичних і юридичних) з метою отримання комерційної вигоди Комерційний кредит - кредит, що надається одними підприємствами іншим у вигляді продажу товарів з відстрочкою платежу Конверсія
 16. § 6. Основні напрямки сучасної економічної теорії
  класична економічна теорія. Монетаризм. Неолібералізм. Інституціоналізм. Кейнсіанство та його еволюція. Неокласичний синтез. Ліворадикальна політична економія Неокласична економічна теорія. В останній третині XIX в. з розвитком внутрішніх економічних і соціальних суперечностей капіталізму починається стадія, що характеризується виникненням монополій і активним втручанням
© 2014-2022  epi.cc.ua