Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

14.4. Методика аналізу та шляхи підвищення ефективності використання ресурсів організації торгівлі


Передумовами інноваційного економічного зростання торговельних організацій разом з впровадженням нових торгових технологій є підвищення ефективності використання наявного у них економічного потенціалу. У цьому зв'язку важливе значення має аналіз ефективності використання ресурсів з метою виявлення невикористаних резервів.
Як відомо, основними показниками оцінки діяльності торгових організацій є прибуток і товарообіг в зіставлених цінах.
Розглянемо методику розрахунку впливу використання функціонуючих застосованих ресурсів на динаміку цих показників.
Вплив зміни ефективності використання конкретного виду застосованих ресурсів на динаміку товарообігу визначається за формулою:
а) по основних фондах

де? Т1 - сума приросту (зниження) товарообороту за рахунок ефективності використання основних фондів,
Фо і ФБ - фондовіддача по основних фондах в звітному і базисному періодах,
ОФО - сума основних фондів в звітному періоді,
УОФб - питома вага основних фондів у базисному періоді в загальній вартості застосованих ресурсів.
Б) по оборотних коштів

де? Т2 - сума приросту (зниження) товарообороту за рахунок ефективності використання оборотних коштів,
Фо . об. і Фб.об. - Фондовіддача по оборотних коштів у звітному і базисному періодах,
ОБО - сума оборотних коштів у звітному періоді,
УОБб - питома вага оборотних коштів у базисному періоді в загальній вартості застосованих ресурсів.
В) з трудових ресурсів

де? Т3 - сума приросту (зниження) товарообороту за рахунок ефективності використання трудових ресурсів,
Тфзп . о. і Тфзп.б. - Товарообіг на 1 рубль фонду заробітної плати у звітному і базисному періодах,
ФЗПо - сума витраченого фонду заробітної плати у звітному періоді,
УФЗПб - питома вага суми фонду заробітної плати в базисному періоді в загальній вартості застосованих ресурсів.
За аналогічною методикою проводиться розрахунок впливу ефективності використання окремих видів ресурсів на прибуток. Різниця лише в тому, що замість фондовіддачі, тобто товарообігу на 1 рубль конкретного виду ресурсу, приймається прибуток на 1 рубль ресурсів, тобто коефіцієнт прибутковості ресурсів, тоді формула приймає вигляд:

де? П - сума приросту (зниження) прибутку за рахунок ефективності використання конкретного виду ресурсів,
По і Пб - прибуток на 1 рубль конкретного виду ресурсу в звітному і базисному періодах,
Оро - сума конкретного виду ресурсу у звітному періоді,
УВБ - питома вага конкретного виду ресурсу в базисному періоді в загальній вартості застосованих ресурсів.

Частка приросту чи зниження прибутку (? Пп.р.) за рахунок зміни ефективності використання застосованих ресурсів (інтенсивних факторів) визначається за формулою:

де? Пп.р . - Темп приросту (зниження) суми застосованих ресурсів,
? Пп. - Темп приросту (зниження) прибутку.
За аналогічною методикою визначається частка приросту (зниження) товарообороту за рахунок інтенсивних факторів. У формулу замість темпу приросту прибутку (? Пп.) Підставляється величина темпу приросту товарообороту (Тп.).
Зробимо аналіз ефективності використання застосованих ресурсів у роздрібній торговельній організації за викладеною методикою.
Таблиця 14.1. Вихідні дані для визначення впливу ефективності використання застосованих ресурсів на товарообіг і прибуток торгової організації, млн. руб. Таблиця 14.2. Розрахунок впливу ефективності використання ресурсів на тов
Показники Минулий рік Звітний рік Змін (+, -)
1. Роздрібний товарообіг 40550 49800 +9250
2. Прибуток 1622 2132 +510
3. Застосовані ресурси, всього

в тому числі:

Основні фонди

питома вага

Оборотні кошти

питома вага

Фонд заробітної плати

питома вага
11113,764,218,66 12217,761,220,96 + + +0, + -3, + +2,3
4. Фондовіддача

- по основних фондах

- по оборотних коштів

- по трудових ресурсів


21 , 5,19,34


23,6,19,59


+1, +1, +0,25
5. Коефіцієнти прибутковості (прибуток на 1 рубль ресурсів)

- по основних фондах

- по оборотних коштів

- по трудових ресурсів


0,0,0,77


1,0,0,84


+0, +0, +0,07

арооборот Частка приросту товарообігу за рахунок підвищення ефективності
Показники Розрахунок Результат впливу
Приріст товарообігу у звітному році

в тому числі за рахунок:

зростання фондовіддачі

- по основних фондах

- по оборотних коштів

- по трудових ресурсів
49800-40550=9 (23,57-21,63) х 2112 х 16,68: (6,66-5,58) х 7478 х 64,68: (19,59-19,34) х 2542 х 18,66: 100 -

+683 , +5223, +118,6
Разом   6025,7

використання застосованих ресурсів (за інших рівних умов) становить:
65% (6025,7: 9250 х 100) або? Тр=(1 - 8/22, 8)
Питома вага екстенсивних факторів у забезпеченні зростання товарообігу 35% (100-65)
Таблиця 14.
3. Розрахунок впливу ефективності використання застосованих ресурсів на прибуток

Показник Розрахунок Результат впливу
Приріст прибутку у звітному році

в тому числі за рахунок:

зростання коефіцієнта прибутковості

- по основних фондах

- по оборотних коштів

- по трудових ресурсів
2132-1 (1,009-0,96) х 2112 х 16,68: (0,285-0, 22) х 7478 х 64,68: (0,84-0,77) х 2542 х 18,66: 100 + +52, +314, +33,2
Разом   +400,1

Частка приросту прибутку за рахунок підвищення ефективності використання застосованих ресурсів (за інших рівних умов) становить:
78,5% (400,1: 510 х 100)
Наступним етапом аналізу є розрахунок і оцінка приватних показників, що характеризують соціально-економічну ефективність торгової діяльності. Перелік і методика розрахунку цих показників наведені в таблиці 14.1.
За результатами проведеного аналізу необхідно розробити комплекс конкретних заходів щодо поліпшення використання основних фондів, оборотних коштів і трудових ресурсів. Основні шляхи та можливі резерви підвищення ефективності використання перерахованих видів ресурсів розглянуті в темах 6,7,8.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 14.4. Методика аналізу та шляхи підвищення ефективності використання ресурсів організації торгівлі "
 1. Література
  аналізу діяльності НДІ і КБ / ЦНДІ« РУМБ », 1983. 5. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської діяльності в бюджетних і наукових установах: Підручник. М., 1989. 6. Скрипченко Д.Г. Оплата праці та шляхи її реформування. Мн., 1997. 7. Довідковий посібник з аналізу діяльності наукових організацій / А.К. Казанцев, Б.І. Майданчик, Б.Д. Моторигін та ін М., 1989. 8. Скільки «мані» у
 2. 23.3. Ретроспективна оцінка ефективності інвестицій
  аналізу. Шляхи підвищення їх рівня. Для оцінки ефективності інвестицій використовується-комплекс показників. Додатковий вихід продукції на рубль інвестицій: Е=(ВП1 - ВПО) / І, де Е - ефективність інвестицій; ВП0, ВП1 - валова продукція відповідно при вихідних і додаткових інвестиціях; І - сума додаткових інвестицій. Зниження собівартості продукції в розрахунку на рубль
 3. 10.1. Основні об'єкти аналізу праці та заробітної плати в науково-дослідному інституті
  методик аналізу використання трудових ресурсів, формування фонду заробітної плати та оцінки продуктивності праці. В якості об'єкта аналізу прийнятий типовий науково-дослідний інститут Академії наук. Методики аналізу показників трудових ресурсів, фонду заробітної плати, продуктивності праці та ін будуть проілюстровані на основі звітних і планових даних за період 2000-2001
 4. 11.1. Основні правила організації аналізу
  методик. Проведення аналізу повинно стати органічною частиною службових обов'язків кожного фахівця, керівника різних рівнів господарства, обов'язком всіх службовців, які мають відношення до прийняття управлінських рішень. Звідси випливає ще один важливий принцип організації аналізу - обгрунтований розподіл обов'язків з проведення АХД між окремими виконавцями. Від того,
 5. 5.2 Оцінка економічної ефективності взаємодії торговельних організацій з постачальниками товарних ресурсів
  методик відбору постачальників та оцінки ефективності угод являє собою один з найважливіших елементів оцінки ефективності взаємодії торговельних організацій з постачальниками. Щоб прийняти зважене рішення щодо вибору постачальників потрібно застосувати спеціальні методи.
 6. 26. АНАЛІЗ матеріаломісткі
  аналізу виявляються можливості вдосконалення структури матеріальних витрат шляхом застосування нових, прогресивних видів матеріалів, використання замінників (металокераміки і т. п.). Аналіз матеріаломісткості проводиться наступним чином: 1. Розраховується матеріаломісткість товарної продукції за планом і за звітом, визначається відхилення, дається оцінка зміни. 2. Аналізується зміна
 7. ПЕРЕДМОВА
  методики аналізу найважливіших економічних показників в таких галузях, як охорона здоров'я, освіта, органи адміністративного управління та ін При підготовці навчального посібника використовувалися нормативні документи, що регулюють функціонування організацій невиробничої сфери, сучасні методичні прийоми і способи кількісного і якісного аналізу господарської діяльності. Усі
 8. ПЕРЕДМОВА
  методикою системного, комплексного економічного аналізу, майстерністю точного, своєчасного, всебічного аналізу результатів господарської діяльності. У першій частині книги викладаються теоретичні основи аналізу господарської діяльності як системи узагальнених знань про предмет, метод, завдання, методику та організації економічного аналізу на підприємствах. У другій частині
 9. Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001

 10. 3.3. Методика комплексного аналізу господарської діяльності
  методиці аналізу. Зміст методики. Послідовність комплексного АХД. Способи аналізу та їх призначення. Використання методу АХД проявляється через ряд конкретних методик аналітичного дослідження. Це можуть бути методики дослідження окремих сторін господарської діяльності або методики комплексного аналізу. Треба відзначити, що кожному виду аналізу відповідає своя методика. Під
 11. 27. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ АНАЛІЗУ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
  аналізу: вивчення та оцінка забезпеченості підприємства та його структурних підрозділів трудовими ресурсами в цілому, а також за категоріями і професіями; визначення та вивчення показників плинності кадрів; виявлення резервів трудових ресурсів , більш повного і ефективного їх використання; вивчення та оцінка рівня продуктивності праці на підприємстві; вивчення організації оплати праці персоналу
© 2014-2022  epi.cc.ua