Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Олександр Володимирович Глічев. Якість, ефективність, моральність, 2009 - перейти до змісту підручника

14.2. Ймовірні орієнтири


Нам є про що подумати, виходячи із специфіки нинішніх російських реалій. Але перш за все потрібно сформулювати кілька положень як орієнтири для руху в потрібному напрямку. Назвемо ці орієнтири.
Перше. Про вихідний принципі
В основі повинна залишатися системно-комплексна методологія, що витримала випробування часом. Вона послідовно пройшла ряд етапів розвитку і, досягнувши кульмінації, втілилася в міжнародні стандарти ISO серії 9000. Вона діє, постійно збагачуючись "локальними" інструментами і методиками підвищення ефективності діючих систем якості (статистичні методи, гуртки якості, методика «5S» «20 ключів» тощо).
Зберігаючи свої інтеграційні можливості, системно-комплексна методологія повинна отримати подальший розвиток. Комплексність і системність ширше будуть використовуватися на всіх рівнях управління якістю, і у всіх функціях, проникаючи вглиб систем. Належить підвищити рівень упорядкування на всіх рівнях структурних і функціональних елементів і блоків систем.
Друге. Про критерії оцінки систем якості
Ринковий господарський механізм орієнтує товаровиробників на прибутковість, на комерційний інтерес. Якщо раніше системи якості в основному мали забезпечити відповідність випущеної продукції вимогам стандартів і технічних умов протягом всього терміну їх дії, то тепер система якості, в першу чергу, повинна забезпечити виготовлення продукції, добре купується споживачем, що приносить прибуток, тобто конкурентоспроможної і вигідною для товаровиробника. Це вже інша філософія!
Який же бачиться критеріальна складова оцінки систем якості наступного покоління? Це буде інтеграція двох оцінок. Першою, пріоритетною оцінкою стане ефективність, другий залишиться відповідність вимогам міжнародних і вітчизняних стандартів.
Зрозуміло, що ефективність має більше, в ряді обставин, вирішальне значення. Суворе, а на практиці часто формальне, дотримання вимог нормативної документації ще не свідчить про ефективність системи якості. Таке дотримання вимог, як правило, втілюється в комплекті непогано складених документів, але їх вимоги дотримуються далеко не повністю, залишаючись паперами для формальної сертифікації.
Проте, невідповідність системи якості вимогам стандартів, особливо міжнародних, може підірвати престиж підприємства в очах замовника, споживача і призвести до «втрати обличчя» і програшу в конкурентній боротьбі. У рамках зазначених протиріч і доводиться працювати теперішнім товаровиробникам, дуже часто віддаючи перевагу формальним вимогам.
Приріст прибутку в системах якості наступного покоління від вдосконалення системи якості стане найбільш переважним показником. Однак при оцінці ефективності систем якості на практиці не завжди вдається визначити пряму кількісну і функціональну залежність цього показника від заходів щодо вдосконалення системи. У силу цього доведеться йти по шляху диференціації оцінки не тільки вартісних, а й натуральних показників ефективності. Їх досить багато, наприклад:
- скорочення термінів створення нової продукції і виходу з нею на ринок;
- зменшення втрат від браку і рекламацій;
- прискорення процесів сертифікації продукції;
- точна і своєчасна оцінка ринкової кон'юнктури;
- інтенсифікація виробничого процесу;
- забезпечення стійкості в конкурентній боротьбі та ін
Як бачимо, у розпорядженні керівників, менеджерів, експертів є велика номенклатура показників, піддаються кількісному вимірюванню.
Однак комплексно реалізувати названі вище критеріальні вимоги буде зробити непросто. Справа в тому, що показники ефективності можуть виражатися як у відносних, так і в абсолютних величинах, в той час як показники відповідності тільки у відносних.
Оцінюючи ефективність систем якості, потрібно розуміти, що динаміка показників буде коливатися в часі і мати різні величини і різну спрямованість у різні періоди часу. Іноді вони будуть істотно високими, іноді на якийсь час зберігати досягнуті значення, іноді знижуватися, міняти спрямованість. І все ж генеральний напрямок вектора ефективності повинно залишатися позитивним.
Треба думати, що системи якості наступного покоління вироблять практичні методи збалансованої інтеграції обох груп показників.
Враховуючи рухливість ефективності, необхідно буде на її основі вести спостереження за розвитком системи якості. Доведеться створити інструмент зворотних зв'язків, розробляти і організовувати єдину мережу моніторингу ефективності роботи систем.
Цей захід дозволить налагодити регулярну вироблення і реалізацію заходів з підвищення ефективності систем і своєчасне внесення відповідних змін у нормативну документацію.
Робота на основі критерію ефективності та мережі моніторингу стане одним з напрямків створення систем якості наступного покоління, які по праву можна буде називати «Системи якості безперервного розвитку».
Третє. Про прийняття рішень на основі фактів і моніторингу
Своєчасне прийняття ефективних, обгрунтованих рішень в системах якості вимагає великої підготовчої роботи з пошуку і перевірки фактів, обставин, можливостей техніки, економіки, ринку.
Можна вибрати хорошу структурно-функціональну модель, розробити необхідний комплект документів, але якщо не встановлені правила прийняття рішень, якщо персонал не має необхідних професійних знань і навичок, якщо немає хорошої методичної бази і найголовніше - у персоналу немає стійких моральних, моральних принципів, то прийняття і виконання рішень не принесе бажаного ефекту. У багатьох випадках процес підготовки та прийняття рішень перетворюється у важкі професійні, морально-моральні випробування. Хочемо ми чи не хочемо бачити цю сторону складного процесу, але вона реально існує.
До труднощів прийняття рішень додалася стійка тенденція скорочення часу на їх підготовку, прийняття та реалізацію.
З безлічі проблем, пов'язаних з формуванням систем якості наступного покоління, ще раз підкреслимо роль моніторингу (тобто систематичного, перманентного відстеження) динаміки розвитку та ефективності як системи якості в цілому, так і окремих її параметрів. Це дещо складніший елемент системи, ніж так звані записи, передбачені стандартами ISO серії 9000.
Моніторинг займе належне місце у функціональній і організаційній структурі систем якості наступного покоління. Це дозволить у поєднанні з законом S-подібної кривої (див. розділ 8) оцінювати в русі рівень ефективності системи, темпи її зростання, а також визначати момент необхідного переходу до моделі більш високого рівня або здійснення якісних змін у діючої моделі. Тим більше, що сучасні інформаційні технології та їх технічне забезпечення відкривають широкі можливості оперативного отримання та обробки даних, прискорюють аналітичні процеси і забезпечують швидке реагування на дані моніторингу.
Четверте. Про наукову обгрунтованості вибору з числа альтернативних варіантів
Стрімкий розвиток сучасних технологічних можливостей дозволяє створювати нову продукцію і методи організації її виробництва, пропонуючи у все зростаючих кількостях можливі альтернативні варіанти управління цими процесами. Така тенденція зберігатиметься і надалі, народжуючи нові методичні проблеми, які повинні враховуватися і реалізовуватися в системах якості наступного покоління. Реально одній з центральних стала проблема обгрунтованого вибору з безлічі можливих варіантів передбачуваних змін кращого, що дає найбільший виграш в якості продукції і (або) підвищення ефективності системи якості.
В даний час практично у всіх випадках вибір здійснюється емпіричним шляхом, з опорою на досвід фахівців, менеджерів з якості, їх професіоналізм та інтуїцію. Однак емпіричні методи нестійкі, оскільки містять багато суб'єктивізму і йдуть зі зміною персоналу.
Поступово у все більшій мірі ці методи залучають статистику, моделювання, кваліметрію. Останнім часом для вибору найкращих варіантів вдосконалення систем якості або якості продукції розглядаються можливості ентропійної методології [61]. Цілком імовірно, що є й інші методи, які застосовуються в інших галузях науки, перспективні для вирішення наших завдань. І вони чекають свого дослідника та розробника.
П'яте. Про двуединстве систем якості та гармонії
Широко поширена думка, що ефективність систем якості залежить від обраної моделі. Це справедливо, але тільки частково. На практиці в безлічі випадків при проектуванні систем, їх впровадженні, вдосконаленні та сертифікації основна увага і зусилля зосереджуються на структурно-функціональної складової. При цьому інша дуже важлива складова залишається в тіні, хоча саме вона приводить у дію механізм, закладений в моделі.
Ми вже підкреслювали, що модель системи якості - лише «каркас», вона стає системою, тільки наповнившись живою тканиною людських дій і відносин. Такі відносини в різноманітних формах розподілені по блоках моделі систем якості. Весь цей комплекс рухається, змінюється в пропорціях і в складі.

Таким чином, тільки об'єднавшись, дві складові створюють систему якості. Ось чому ми маємо право говорити про двоєдиної природі систем якості, що виражається в злитті моделі і дій людей. Таке розуміння двуединства є ключем забезпечення ефективного функціонування будь-якої системи якості і тим більше систем якості наступного покоління.
При цьому виникає проблема пропорційності і гармонії всіх елементів. Це гармонія між професійними навичками працівників, технологічними та естетичними властивостями знарядь і предметів праці (ергономіка); гармонія у взаєминах між людьми-учасниками виробничого процесу (моральність, етика); гармонійне поєднання формальної та змістовної сутностей системи якості (стандартизація) і ін
Організаційно-функціональні, структурні схеми систем якості досить добре осмислені і зрозумілі. Питання ж гармонії, дотримання оптимальних пропорцій між елементами, блоками структурних схем та їх функціональним змістом поки залишаються без належної уваги. Робота з підвищення рівня пропорційності і гармонійності систем якості заради зростання їх ефективності, треба думати, буде характерна для систем якості наступного покоління.
Можливо, в результаті об'єднання методів теорії ймовірностей, інформатики, теорії ігор і кваліметрії буде запропонована кількісна міра рівня пропорційності і гармонійності. Досить імовірно, що можна знайти корисні ідеї та аналогії в теорії та методах музичної композиції, де питання гармонії і дисгармонії є ключовими.
Шосте. Про людське факторі, етиці, лібералізації і влади Теоретичні розробки, а головне, практика передових компаній переконливо свідчать, що для систем якості наступного покоління буде характерна гуманізація, тобто поглиблений інтерес до людини, до вдосконалення індивідуальних і колективних взаємин людей у виробничому процесі . Складну тканину цих відносин у рамках систем якості належить не тільки добре зрозуміти, а й укласти в певні нормативи: кодекси, правила поведінки, заповіді і т. п. Належить більш глибоко і змістовно розробляти проблематику духовності, моральності, етики. Ми вже відзначали, що тут немає ніякої містики. Духовність, наприклад, розуміється як позитивний стан людини, яке володіє якимись властивостями, здатними більшою чи меншою мірою впливати на ефективність системи. Можна говорити про силу духу, розуміючи, що об'єктивно існує і бездуховність.
Людський потенціал системи оцінюється в основному такими показниками, як професіоналізм, фізичне здоров'я, духовність, етика міжособистісних і групових відносин. Першим двом в літературі приділено багато уваги, два останніх тільки починають вивчатися.
Для нас, виходячи з цілей цієї глави, найбільший інтерес представляє етика. Вона виступає в ролі практичного каталізатора можливостей духовності і моральності. Етика, як було зазначено в попередньому розділі, є позитивною середовищем, в якій ці фактори реалізуються. Характер відносин між людьми може різко посилити дії факторів ефективності або знизити їх роль, іноді навіть зруйнувати систему.
Серйозною етичною проблемою нашого часу є подолання навмисної фальсифікації товарів, обману з корисливими цілями. Про це доводиться говорити неодноразово, так як за масштабами негативних економічних, моральних і психологічних наслідків фальсифікація і користолюбство перевершують багато інших форми прояву неетичної поведінки. В умовах ринкових відносин, гострої конкурентної боротьби та прагнення до вилучення максимального прибутку боротися з цими явищами, що руйнують душі людей і налаштованість на сумлінну роботу, надзвичайно важко, але необхідно. Потреба протистояти таким явищам гостро відчувається в суспільстві.
Належить знайти форми реалізації фундаментальних, засадничих принципів управління якістю в умовах зазначених вище процесів. Необхідно буде також встановити і обгрунтувати межі допустимої лібералізації, за якими лібералізм або неприпустимий, або неефективний. Не слід відмовлятися від застосування жорстких владних заходів, спрямованих на те, щоб зупинити фальсифікацію якості товарів, торгівлю контрафактною продукцією, злісне недотримання стандартів, норм і правил та неповагу до споживача.
  Застосування таких заходів частково знайшло відображення в законі «Про технічне регулювання» і наступних поправках і доповненнях до нього.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "14.2. Ймовірні орієнтири"
 1. 7. Інтеграція каталлактіческіх функцій
    ймовірність подібних сумнівів, вони можуть бути розсіяні використанням терміну промоутер замість підприємця. Підприємницька функція в стаціонарній економіці Ринок ф'ючерсів може звільнити промоутера від частини підприємницьких функцій. У тій мірі, в якій підприємець застрахувався шляхом укладення відповідних форвардних угод від можливих збитків, він перестає бути
 2. В обмін на гарантії зайнятості ОПРАП погоджується визнати за компанією право на встановлення нижчої зарплати на
    ймовірність виникнення подібних конфліктів може бути знижена, так як малооп-ЛАчІВАЕТ робітники будуть сконцентр-рова на нових виробництвах та їх контакти з висококваліфіковані-ми колегами скорочуються. В інтерв'ю від 5 вересня прези-дент і виконавчий директор ком-панії Ford Олександр Тротман зая-вив, що компанія зацікавлена в розвитку нових виробництв, якщо
 3. § 47. Сутність і методи державного регулювання економіки
    ймовірно досягнуть кількох сотень мільярдів доларів. Подальше розгортання НТР зумовить ще глибші структурні зрушення в економіці. Згідно з прогнозами, у 2000 р. близько 70% всієї робочої сили в розвинених країнах буде зайнято в інформаційному та «комунікаційному» секторах економіки, тому більша частина капіталовкладень, найновішого обладнання направляється в наукові лабораторії,
 4. 3. Економічний аналіз злочинності
    ймовірністю упіймання і засудження, вагою покарання і т.д. Якщо це так, то, наприклад, високий відсоток рецидивізму не повинен дивувати, оскільки очікувана тривалість-Becker GS Crime and Punishment. An Economic Approach / / Journal of Political Economy. 1968. Vol. 76. № 2. 728 жительность «відсидок» враховується злочинцями заздалегідь, в момент вибору професії. Ринок злочинів, як і
 5. § 1. ПОТРЕБИ СУСПІЛЬСТВА І ЕКОНОМІКА
    ймовірно, тільки третій варіант. У ньому піднесення потреб природно спирається на поступальний розвиток матеріальної і духовної культури, на що посилюється поділ праці, збільшення грошових доходів і реального багатства в розрахунку на кожного жителя. Однак і для третього варіанту характерно протиріччя між потребами і виробництвом: невідповідність між тим, що люди хотіли б
 6. ХОРОШИЙ ПРАВИЛО-АКУРАТНО ВЕСТИ У Чет УГОД
    орієнтиром при перехресній перевірці точності записів онлайнового брокера. Це надзвичайно важливо, тому що в іншому випадку ви опинитеся у владі бухгалтерії брокерської фірми. Якщо ви, як і я, проводите по 400 угод на місяць, то дуже просто втратити рахунок грошам. Брокерська фірма надішле вам місячний фінансовий звіт про всі угоди,
 7. Ламані олигополистическим КРІВАЯСПРОСА
    ймовірно, всі фірми змінять свої мненіяотносітельно поведінки своїх конкурентів. Тогдацена може рости, і навіть настільки різко, що під-штовхне фірми до нового витка зниження цін. Навіть коли змову неефективний, большінствоекономістов вважають, що олігопольні ціни бу-дуть, як правило, вище їх конкурентного уровня.Но міра цього перевищення залежить як від того, чтознают олігополісти про поведінку
 8. Жити мрією
    ймовірні і високоприбуткові угоди. Я збираюся познако-мить вас з сімома потужними стратегіями короткострокової торгівлі. Сім стратегій, з яких можна вибирати - це хороший ассор-6 тімент, що відповідає вашим вимогам. Тому давайте повернемо-ся до першого мого питання і дозвольте мені його перефразувати: "Яким типом хижака ви є?" Вам же доведеться визна-лити,
 9. Бичачі графічні фігури
    ймовірність повторної перевірки виявленого рівня підтримки. Розміщуючи точку виходу нижче рівня, що став тепер підтримкою в точці "С", ви істотно підвищуєте шанси залишитися в ринку, тобто не відбудеться ситуація передчасної останов-ки. Чим довше за часом стан консолідації зберігається в районі опору перед проривом, тим краще. При роботі з внутрішньоденних графіками,
 10. 1. Загальна оцінка концепції проекту федерального бюджету на 2002 рік
    ймовірно, складається новий підхід до формування основних параметрів проекту федерального бюджету на 2002 рік; - напрям цього нібито профіциту федерального бюджету на виплату ще однієї частини зовнішнього боргу (приблизно 4 млрд. дол.) У цьому випадку доходи бюджету будуть дорівнюють витратам (нульові профіцит і дефіцит), але не забезпечується виплата усього зовнішнього боргу, що припадає за оригінальним
© 2014-2022  epi.cc.ua