Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.П. Колесов, М.В. Кулаков. Міжнародна економіка, 2004 - перейти до змісту підручника

14.2. РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ


Після краху Бреттон-Вудської системи валютні кризи 1990-х рр.., Що вразили послідовно країни з ринками, знову породили гострі дискусії про роль МВФ. З'явилося безліч пропозицій про реорганізацію всієї міжнародної валютної системи, що включає заміну МВФ в цій системі іншою структурою. Однак у міру поглиблення в розумінні проблеми більшість експертів сходяться на думці, що МВФ повинен залишатися головною міжнародною організацією, що забезпечує підтримку стабільності міжнародної валютної системи, оскільки саме у МВФ накопичений найбагатший досвід у цій галузі.
Міжнародний валютний фонд був створений за рішенням Бреттон-Вудської конференції, що відбулася в 1944 р. Він був наділений трьома основними функціями:
- забезпечувати стабільність обмінних курсів валют;
- сприяти усуненню дефіциту платіжних балансів країн-учасниць, зберігаючи при цьому автономію країн у проведенні ними макроекономічної політики;
- сприяти розвитку міжнародної торгівлі шляхом підтримки стабільної системи купівлі та продажу валют, з тим щоб платежі в іноземній валюті могли здійснюватися між країнами безперешкодно і без затримок. Забезпечення стабільності обмінних курсів з Бреттон-Вуд-
ським угодами досягалося шляхом прив'язки долара США до золота (1 дол=7з5 тройської унції золота), а для решти валют встановлювався паритет щодо долара (див. гл . 12).
На МВФ покладався обов'язок, виходячи зі стану платіжного балансу схвалювати або не затверджувати девальвацію або ревальвацію національної грошової одиниці в межах не більше 1% в ту або іншу сторону. Згідно зі Статутом МВФ країни-учасниці не мали права купувати золото за ціною нижче паритету і продавати його за ціною вище паритету. Відхилення допускалися також у межах 1%. Це забезпечувало підтримання ринкової ціни золота в доларах на рівні офіційно прийнятої.
У зв'язку з внесенням на Ямайської конференції (1976 р.) змінами до Статуту МВФ країни можуть самі вибирати режим валютного курсу, але на них покладено обов'язок співпрацювати з Фондом та країнами-партнерами у підтримці стабільності валютних курсів .
Зокрема, країни не повинні маніпулювати курсом своєї валюти і не проводити політики «розоряй сусіда» в цілях отримання конкурентних переваг.
З переходом все більшого числа країн до плаваючих курсів зростає роль регулюючої функції МВФ, націленої на усунення валютних обмежень. Так, Фонд відповідно до Статті VIII свого Статуту веде постійну роботу з усунення множинності валютних курсів і запровадження вільної конвертованості валют по рахунку поточних операцій платіжного балансу.
Як би не старалися країни урізноманітнити валютні режими, всім їм на різних етапах свого розвитку доводиться стикатися з дефіцитом платіжного балансу і звертатися за допомогою до МВФ. Усунення дефіциту платіжного балансу, підтримка стабільності валютних курсів Фонд здійснює шляхом надання країнам-учасницям короткострокових кредитів. Ресурси для надання таких кредитів формуються за рахунок внесків (квот) країн, що вступають в МВФ. Розмір квот встановлюється залежно від обсягу ВВП і зовнішньої торгівлі відповідної країни (табл. 14.3). При цьому спочатку внесок формувався на 25% із золота і на 75% з національної грошової одиниці. Після краху Бреттон-Вудської системи 25% у вигляді золотого внеску замінюються будь твердою валютою. Після внесення змін до Статуту МВФ на основі ямайських угод була скасована офіційна ціна золота в доларах і, більше того, на Фонд покладався обов'язок не допускати встановлення фіксованої або регульованої ціни на золото.
Квоти використовуються для різних цілей. По-перше, вони утворюють грошовий фонд, яким МВФ може користуватися для
кредитування держав-членів, що зазнають фінансові труднощі. По-друге, квота служить основою визначення суми коштів, яку може запозичувати країна, що сплатила свій внесок, або яку країна може отримати при періодичному розподіл спеціальних прав запозичення (СДР). Чим
Таблиця 14.3
Розподіл квот МВФ по окремих країнах (у%) на 31.
05.2000 р.
Італія Канада Австралія Швеція
17,7
6,3
6,2
5,1
5,1
Промислово розвинені країни У тому числі .
США
Японія
Німеччина
Франція
Великобританія
розвиваються, і країни з перехідною економікою
Африка
0,9 0,8 0,6
Кот-д 'Івуар
Замбія
Кенія
В тому числі.
ПАР Нігерія Алжир
Таїланд Сінгапур Філіппіни
2,2 2,0 1,0 0,5
Азія У тому числі:
Китай Індія Індонезія Пакистан
Болгарія Казахстан Хорватія
2,8 0,7 0 , 7 0,5
Європа У тому числі:
Росія Польща Україна Туреччина
3,3 0,7 0,7
Єгипет
Ізраїль
Ірак
Близький Схід У тому числі Саудівська Аравія Іран Кувейт
62,1
3,4 3,0 1,5 1,1
37,9 5,4
0,2
0,2
0,1 9,6
0,5 0,4 0,4
8,0
0,3 0,2 0,2
7,4
0,4 0,4 0,2
Латинська Америка
У тому числі:
Бразилія Венесуела Мексика Аргентина
1,4 1,3 1,2 1,0
Колумбія
Чилі
Перу
0,4 0,4 0,3
Всього *
100%
* Загальна сума внесків на цю дату становила 275 600 000 000 дол, внесок Росії - 7793000000 дол
Джерело: IMF, International Financial Statistics. July 2000. P. 4, 10-12.
Більше внесок країни, тим більший кредит вона може при необхідності отримати. По-третє, квота визначає кількість голосів держави-члена. Розмір квоти переглядається кожні п'ять років і може бути збільшений або зменшений залежно від потреб МВФ та економічного стану країни. Початок формування ресурсів МВФ за рахунок внесків було покладено в 1946 р., коли 35 держав-членів внесли 7,6 млрд дол США, в даний час накопичені квоти перевищують 270 млрд дол
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 14.2. РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ "
 1. Введення
  роль Міжнародного валютного фонду (МВФ), провідні позиції в якому займають США, і знизилося значення нарад керівників семи провідних в економічному відношенні держав Заходу. У 80-ті роки в правлячих колах Заходу активізувалися настрої на користь обмеження колективного регулювання світогосподарських процесів. На практиці це призвело до ослаблення обов'язковості прийнятих
 2. КИТАЙ
  роль схильності комуністичних батьків-засновників. Сталін навчався своїй економіці в 20-ті р., коли зразком для наслідування всюди вважався завод Форда «Руж Плант» в Детройті - де в одну сторону заводу входили залізна руда і вугілля, а з іншого боку виходили автомобілі, причому на підприємстві трудилося 112 000 чоловік (26). Сталін полюбив такі підприємства, і 77% всієї автомобільної продукції,
 3. Крім того, іноземні інвестиції дозволяють країнам, що розвиваються-освоїти самі передові технології, розроблені та застосовуються
  роль освіти, по суті представляє собою інвестиції в людський капітал, важлива нітрохи не менше, ніж нові вкладення в капітал
 4. 9.1. Економічні наслідки другої світової війни
  роль світової конвертованої валюти. Його золотий вміст визначивши в 35 дол за унцію золота. Долар став розрахунковою і резерв-ної грошовою одиницею, нарівні із золотом він був гарантом вар-тості банкнот. Тоді ж було прийнято рішення про заснування між-народної інвестиційної організації, що отримала назву Світовий банк реконструкції та розвитку (або Світовий банк). А трохи раніше в
 5. § 6. Основні напрямки сучасної економічної теорії
  роль у формуванні економічної кон'юнктури та встановленні прічінноследственной зв'язків між зміною кількості грошей і величиною валового національного продукту, а також у розвитку виробництва. Монетаризм виник у середині 50-х рр.. XX в. в США. Його лідер - керівник чиказької школи політичної економії М. Фрідмен - виступає проти активного і широкомасштабного втручання
 6. § 64. Еволюція міжнародної валютної системи
  роль відіграє американський долар - 40%. Валюти інших країн відповідно до їх питомою вагою в міжнародній торгівлі розділилися так: німецька марка - 21%, японська ієна - 17%, французький франк і англійський фунт стерлінгів - по 11%. Прийняте рішення сприяло ослабленню коливань курсів валют, страхували кредиторів від їх різкого падіння. Водночас Ямайська угода дало
 7. ГЛАВА 18. Специфіка оподаткування в офшорних зонах
  роль при цьому надається використанню податкових важелів регулювання економіки і грамотному податковому плануванню господарюючих суб'єктів. Недооцінка стимулюючого впливу реформи податкової системи на економіку призводить до зростання податкового тиску, перешкоджає активному інвестуванню і, як наслідок, до витоку капіталу за кордон при загальному зниженні податкової дисципліни. С
 8. § 3. Макроекономічна нерівновага
  роль зіграла орієнтація на переважно I екстенсивний розвиток народного господарства. Передумови кризи недовироблення виникли ще в 70-х роках, коли екстенсивний шлях розширеного відтворення став вичерпувати свої можливості, що позначилося на зниженні темпів збільшення рівня національного доходу. Якщо середньорічні темпи приросту національного доходу в нашій країні в 1966-1970 рр..
 9. Активи
  роль грошей в обігу. Однак Fed владеетнекоторим кількістю золота, основна маса ко-торого була придбана в 30-ті роки, коли сталоясно, що війна в Європі практично неізбежнаСегодня Fed вже не здійснює операції ні попродажам, ні з купівлі золота, проте вже існуючої золоті авуари відображаються в її бухгалтер-ських кнігах9. 8 Казначейство також тримає рахунки в комерційних банках.
 10. Глосарій
  роль держави в процесі розподілу ресурсовсводітся до виробництва суспільних благ. При плановомкапіталізме держава відіграє важливу роль в процесі рас-пределенія ресурсів, незважаючи на те, що капітал знаходиться восновном в приватній власності. КАРТЕЛЬ. Cartel Угода між змагаються продавши-цями, що має метою підняти ціну і обмежити об'емивипуска. КВОТА Quota
 11. АКАДЕМІЧНИЙ ДІАГНОЗ
  роль. Драма поточного моменту - це протистояння вашингтонського і нового, поствашінгтонского консенсусу. У нашому нинішньому уряді домінують займають представники вашингтонського консенсусу, а в академічній науці панівною є «поствашінгтонская» ідеологія. - Але чи можна вважати наше нинішній уряд безумовно ліберальним? Його дії швидше суперечливі.
 12. НЕ ДІЛИТИ, А ЗАРОБЛЯТИ
  роль зіграла і відсутність єдиного розуміння, відсутність когорти однодумців, думаючих і діючих синхронно, а не вроздріб. Зрозумійте, я за різноманіття думок, відтінків і так далі, але в чомусь команда повинна бути одностайною і розуміти головне завдання однозначно. Без цього, я думаю, нам буде дуже складно рухатися далі ... - Ну хоча б у цьому плані, на ваш погляд, є якісь
© 2014-2022  epi.cc.ua