Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
А. В. Бризгалін. Податки і податкове право, 1998 - перейти до змісту підручника

§ 14.14. Податкова відповідальність за неутримання податку у джерела виплати


Питання про відповідальність за неутримання податку у джерела виплати також не знайшов належного висвітлення в чинному законодавстві, тому він був дозволений в ході діяльності судових органів.
В огляді практики вирішення арбітражними судами спорів, що стосуються загальних умов застосування відповідальності за порушення податкового законодавства (лист Вищого Арбітражного Суду РФ від 31 травня 1994 р. № С1-7/ОП-370 '), міститься приклад розгляду справи, пов'язаної із застосуванням до збирачеві податків відповідальності з підстав, перелічених у ст. 13 Закону про основи податкової системи.
Дана стаття була застосована до виявлених порушень порядку перерахування до бюджету прибуткового податку з працівників підприємства.
При розгляді цієї справи арбітражний суд виходив з того, що ст. 13 Закону про основи податкової системи встановлює відповідальність платника податків за порушення податкового законодавства. Під платником податків розуміється особа, яка має той чи інший об'єкт оподаткування і зобов'язане у зв'язку з цим сплачувати відповідний податок. Платниками прибуткового податку є фізичні особи (ст. 1 Закону про прибутковий податок). Підприємство ж виступало в даному випадку не як платника податків, а як особа, яка в силу встановленого законом порядку зобов'язана утримувати та перераховувати до бюджету податок з доходів, виплачуваних фізичним особам (збирач податків), тому збирачі податків не можуть бути притягнуті до відповідальності за порушення податкового законодавства з підстав, перелічених у ст. 13 Закону про основи податкової системи.
У листі Державної податкової служби РФ від 24 травня 1996 р. № ПВ-б-11/361 «Про застосування відповідальності до платника податків і джерела виплати доходів» також роз'яснюється, що відповідальність джерела виплати доходів, зобов'язаного перерахувати податок з цього доходу в бюджет, Законом про основи податкової системи не передбачена.
Однак збирачі податків несуть відповідальність за порушення порядку утримання та перерахування до бюджету конкретних видів податків у випадках, спеціально передбачених відповідними податковими законами.

Стосовно до підприємствам, які виплачують дохід фізичним особам, така відповідальність встановлена в ст. 22 Закону про прибутковий податок.
Зокрема, при встановленні фактів порушення порядку перерахування прибуткового податку до бюджету, встановленого ст. 9 Закону про прибутковий податок, до порушників застосовуються такі міри відповідальності: з підприємств, установ і організацій, своєчасно не втрималася, утриманого неповністю або не перерахували до бюджету податки, в безспірному порядку стягуються їх суми, а також штраф у розмірі 10% цих сум. Крім того, за несвоєчасне перерахування податку з підприємств стягується пеня в розмірі 0,3% за кожен день прострочення.
При цьому відповідальність підприємства настає за наявності таких умов:
1. Підприємство виплатило громадянину дохід. У зв'язку з тим, що Закон про прибутковий податок з фізичних осіб не дає визначення доходу громадянина, на практиці виникає багато спірних ситуацій щодо того, що вважати цим доходом.
2. Дохід має бути фактично отриманий громадянином.
Відповідно до ст. 2 Закону про прибутковий податок оподаткуванню підлягає отриманий фізичною особою дохід. Відповідальність не може застосовуватися, коли підприємство нарахувало громадянину дохід, але фактично його не виплатила.
3. Фінансова санкція не може бути накладена, якщо підприємство порушило встановлену законом процедуру, так як стягнення прибуткового податку у джерела виплати було неможливо з об'єктивних причин. Така ситуація виникає при виплаті фізичним особам доходів у натуральній формі, наприклад, акціями, продукцією, послугами і т.д.
У цьому випадку відсутнє джерело сплати податку, так як в його якості можуть виступати тільки гроші . Вчення про елементи податку говорить про те, що, якщо відсутній необхідний елемент податку, немає й обов'язку щодо його сплати. Право ж збирача податків вимагати внесення обов'язкових платежів до каси підприємства законодавством не передбачено.

У подібних випадках підприємство зобов'язане лише сповістити податковий орган про що утворилася у громадянина заборгованості перед бюджетом.
4. Як джерело виплати виступає підприємство, установа, організація або приватний підприємець. Нотаріуси, згідно з чинним законодавством, не віднесені до категорії громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, тому застосування до них даного виду відповідальності неприпустимо.
По порядку застосування відповідальності за неутримання прибуткового податку з фізичних осіб цікаво також думка Вищого Арбітражного Суду РФ, викладене в постанові Президії від 2 липня 1996 р. № 191/962.
Податкова інспекція стягнула з СП «Схід-Захід» до бюджету суму стягнутого прибуткового податку, штраф у розмірі 10% суми зазначеного податку та пені за несвоєчасне перерахування податку до бюджету. Підприємство розцінило стягнення з нього суми прибуткового податку як сплату податку за фізичних осіб (дебіторську заборгованість фізичних осіб) і утримало з них дану суму, що не перерахувавши її до бюджету.
При повторній перевірці податкова інспекція прийняла рішення про стягнення вказаної суми прибуткового податку, штрафу в розмірі 10% цієї суми та пені за несвоєчасне перерахування податку до бюджету. Законність цього рішення в кінцевому підсумку була підтверджена Вищим Арбітражним Судом РФ, оскільки відповідно до ст. 20 Закону про прибутковий податок податок з нарахованих фізичним особам доходів перераховується до відповідного бюджету безпосередньо з доходів цих осіб, а сплата податку з доходів фізичних осіб за рахунок коштів підприємства не допускається.
1. Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації, 1994. № 8.
2. Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації, 1996. № 10.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 14.14. Податкова відповідальність за неутримання податку у джерела виплати "
 1. § 9.7. Утримання податку у джерела виплати
  податкового агента. Податкових агентів ні в якому разі не слід ототожнювати з налогоплательщікамі2, незважаючи на те що податкові агенти в чому володіють тими ж правами і обов'язками. В якості податкових агентів можуть бути визнані не тільки юридичні, а й фізичні особи - підприємці, нотаріуси і т. п. 3. Спосіб утримання податків використовується в наступних випадках: - при
 2. § 14.2. Суб'єкти податкової відповідальності
  податкового правопорушення, тобто особою, яка вчинила правопорушення, на яке за законом може бути покладено обов'язок нести податкову відповідальність, виступають, як правило, платники податків. Однак поняття платника податків і суб'єкта відповідальності не тотожні, оскільки в законодавстві можуть бути встановлені випадки, коли податкове правопорушення може бути скоєно іншою особою
 3. Глосарій
  податків, для відмивання незаконно нажитих коштів і т. п. Біженці - особи, що залишають країну або територію всередині країни з причин політичної, економічної чи етнічної дискримінації, а також в результаті воєн і стихійних лих Безготівкові гроші - записи на рахунках у банках Безробіття - соціально-економічне явище, при якому частина робочої сили (економічно активного
 4. 9.2. Національні програми відродження економіки
  податкова реформа: зниження ставок прибуткового податку, податків на підприємницьку діяльність і прибуток корпорацій. Максі-мальна сума податкових ставок знизилася з 95 до 65%. Всі ці заходи стимулювали процес утворення внутрішніх дже-рел капіталовкладень, які в подальшому зумовили "не-німецьких економічне диво". "Економічне диво" - процес, що характеризується швидкими
 5. § 27. Підприємства та їх основні види
  податкові пільги для створення нових підприємств, їх кооперації з середніми і великими фірмами, стимулює впровадження нових технологій, субсидує науково-технічні роботи, надає державні контракти, звільняє від податків у разі впровадження ними передових досягнень науки і техніки тощо Важлива роль відводиться створенню таких підприємств в економічно відсталих регіонах країни. В
 6. § 33. Заробітна плата, її форми і функції
  податкової політики) або обсяги самого виробництва; представників інституціоналізму - що цей ринок визначається особливостями змін окремих галузей, професій, демографічними факторами. До факторів зростання вартості робочої сили відноситься підвищення загальноосвітнього і кваліфікаційного рівнів працівників. Зарубіжний досвід свідчить про необхідність визнання значущості та
 7. 7.2. Виконання бюджету
  податкові органи, кредитні установи, юридичні та фізичні особи-платники податків до бюджету, одержувачі бюджетних коштів. Виконання бюджету грунтується на таких принципах: 1) єдності каси, що передбачає зарахування всіх доходів на єдиний бюджетний рахунок і здійснення всіх передбачених витрат з єдиного бюджетного рахунку; 2) забезпечення бюджетних витрат і
 8. 15.2. Прибутковий податок з фізичних осіб
  податковій системі РФ податок з фізичних осіб - найбільш значний за сумами надходжень і колу платників. Цей податок в основному зараховується до територіальних бюджетів. Прибутковий податок - один з основних податків, що формують бюджети сучасних держав. Він охоплює різноманітні джерела доходів громадян, оскільки пов'язаний з різними сферами їх діяльності. Прибутковий податок виник
 9. Словник термінів
  податковий платіж в систему федеральних податків. Різновид непрямих податків. Акціонерне товариство - компанія, що є юридичною особою, капітал якої складається з внесків пайовиків-акціонерів і засновників. Форма організації виробництва на основі залучення грошових коштів шляхом продажу акцій. Існують закриті та відкриті акціонерні товариства. Акціонерний капітал - основний
 10. Глосарій
  податків, субсидій і прямих ограниче-ний на імпорт і експорт. ЗОВНІШНІ ЕФЕКТИ Externality. Мають місце в тих випад-ях, коли виробництво або споживання товару без-посередньо впливає на фірми або споживачів, що не вовлеченнихв акт купівлі-продажу; такі ефекти не враховуються в повній мірі в ринкових цінах. ВНП на душу населення. GNfP per capita. Обсяг ВНП, який припадає на душу населення.
© 2014-2022  epi.cc.ua