Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Мариганова, С.А. Шапіро,. МАКРОЕКОНОМІКА. ЕКСПРЕС-КУРС, 2010 - перейти до змісту підручника

11.4.1. Валюта і валютні курси


Будь-яка національна грошова одиниця є валютою, проте як тільки вона починає розглядатися з точки зору участі в міжнародних економічних відносинах і розрахунках, то набуває цілий ряд додаткових функцій і характеристик.
Валюта - це будь-які виражені в тій чи іншій національній грошовій формі платіжні документи або грошові зобов'язання, які використовуються в міжнародних розрахунках. Це банкноти, казначейські білети, різні види банківських рахунків, чеків, векселів, акредитивів та інших платіжних засобів.
Ці платіжні засоби, виражені в різних валютах, купуються і продаються на валютному ринку. Попит і пропозиція на ньому формуються в результаті зіткнення грошових вимог і зобов'язань, виражених в різних валютах, опосредующих міжнародний обмін товарами, послугами і рух капіталу. Наприклад, американський експортер, що продає в Європу партію комп'ютерів за євро, бажає обміняти їх на національну валюту, тим самим формуючи попит на долари і збільшуючи пропозицію євро. А американський імпортер автомобілів з Німеччини пропонуватиме на національ & ж ринку долари в обмін на євро для оплати свого контракту.
Попит та пропозиція валюти формується по всіх операціях, опосредующим міжнародний обмін і віддзеркалюваним в платіжному балансі будь-якої країни. Це можуть бути і торгові (експортно-імпортні) операції, та неторгові (транспортні, страхові, туристичні), та інші послуги, а також рух коротко-, середньо-і довгострокового капіталу (надання та погашення кредитів, відтік і приплив прямих і портфельних інвестицій).
Національний режим регулювання валютних угод по різних видах операцій для резидентів і нерезидентів визначає ступінь конвертованості валюти.
Всі види валют можна умовно розділити на три групи:
1) вільно конвертована валюта (ВКВ) - валюта країн, де відсутні будь-законодавчі обмеження на здійснення валютних угод по будь-яким видам операцій (торговим, неторговими, руху капіталу) як для резидентів, так і для нерезидентів. Такими, наприклад, є долар США і євро;
2) частково конвертована валюта - валюта тих країн, де є кількісні обмеження або спеціальні дозвільні процедури на обмін валюти за окремими видами операцій або для різних суб'єктів валютних угод;
3) неконвертована (замкнута) валюта - грошові одиниці країн, де законодавчо передбачені обмеження майже за всіма видами операцій. До середини 1992 класичним прикладом такої валюти був радянський (російський) рубль. Зразком такої валюти став білоруський рубль.
Механізм формування попиту та пропозиції на валютному ринку тим більше відповідає ринковим відносинам, чим менше мається обмежень в даній країні на вчинення валютних операцій.
Сукупність усіх відносин, що виникають між суб'єктами валютних операцій, називається валютним ринком. З інституційної точки зору він являє собою безліч великих комерційних банків та інших фінансових установ, сполучених один з одним складною мережею сучасних комунікаційних засобів зв'язку, за допомогою яких здійснюється торгівля валютами. Механізм роботи валютного ринку такий. На даному ринку співробітники спеціального відділу комерційного банку (дилери), перебуваючи на своїх робочих місцях, за допомогою електронних комунікацій встановлюють контакти з дилерами інших банків. При цьому вони мають перед собою поточні котирування курсів усіх основних валют, за якими різні банки в даний момент проводять валютні операції. Будь-який банк може купити або продати валюту по найкращому курсу як за свій рахунок, так і за дорученням свого клієнта.
Дилер банку-покупця безпосередньо пов'язується з банком-продавцем і укладає угоду. Час здійснення операції становить від декількох десятків секунд до декількох хвилин. Підтверджуючі угоду документи відсилаються пізніше, а проводки по банківських рахунках виконуються, як правило, протягом двох банківських днів. Така форма організації торгівлі валютою називається міжбанківським валютним ринком.
Більшість валютних операцій проводиться в безготівковій формі, тобто по поточних і строкових банківських рахунків. Тільки незначна частина операцій на ринку припадає на обмін готівки і торгівлю монетами.
У ряді країн частина міжбанківського ринку організаційно оформлена у вигляді валютної біржі.

Сучасні засоби комунікацій дозволяють здійснювати торгівлю валютою цілодобово, за винятком вихідних днів. Західноєвропейський банк, що має розгалужену структуру філій по всьому світу, може одночасно торгувати валютою в Нью-Йорку, Парижі, Сінгапурі та інших містах, переміщаючи операції з одного часового поясу в інший. Таким чином, сьогодні можна говорити про те, що національні валютні ринки тісно пов'язані між собою, взаімопереплетени і є складовою частиною глобального світового валютного ринку.
Співвідношення обміну двох грошових одиниць, або ціна однієї грошової одиниці, виражена в грошовій одиниці іншої країни, називається валютним курсом.
Фіксування курсу національної грошової одиниці в іноземній називається валютної котируванням.
При цьому курс національної грошової одиниці може бути встановлений у формі як прямого котирування (1, 10, 100 одиниць іноземної валюти=кількості одиниць національної валюти), так і зворотного котирування (1, 10, 100 одиниць національної валюти=кількості одиниць іноземної валюти).
У більшості країн світу встановлена пряме котирування курсу іноземної валюти, у Великобританії - зворотне котирування, в США застосовуються обидві котирування.
Розглянемо основні види валютних курсів.
1. Курс покупця і курс продавця. Застосовується для професійних учасників валютних ринків. Курс покупця, за яким банк-резидент купує іноземну валюту за національну, а курс продавця - курс, за яким він продає іноземну валюту за національну. Так, котирування комерційного банку в країні, що входить до єврозони, 1 дол.=1,265 / 85 євро означає, що цей банк готовий купити у клієнта 1 дол. за 1,265 євро, а продати - за 1,285 євро. При прямій котирування курс продавця вищий, ніж курс покупця. Різниця між курсом продавця і курсом покупця називається маржею. Вона покриває витрати і формує прибуток банку з валютних операцій. Будь-який банк зацікавлений в максимально низькому курсі покупця і максимально високому курсі продавця, однак жорстка конкуренція змушує банки знижувати різницю між ними. Скорочення маржі компенсується залученням додаткових клієнтів, що дозволяє виграти на масі прибутку.
2. Валютні курси розрізняються за видами платіжних документів, що є об'єктом обміну. До них відносяться курс телеграфного переказу, курс чеків, курс міняльних контор.
3. Крос-курс. Являє собою котирування двох іноземних валют, жодна з яких не є національною валютою учасника угоди, який встановлює курс, наприклад курс долара до ієни, встановлений англійським банком. Будь курс, отриманий розрахунковим шляхом із курсів двох валют до третьої, і є крос-курс. Котирування крос-курсів на різних національних валютних ринках можуть відрізнятися один від одного, що створює умови для валютного арбітражу, тобто для операцій з метою отримання прибутку з різниці валютних курсів однієї і тієї ж грошової одиниці на різних валютних ринках.
4. Валютні курси диференціюються залежно від виду валютних угод. Розрізняють курси готівки (касових) угод - курс «спот», при яких валюта поставляється негайно (протягом двох робочих днів), і курси термінових угод (форвардний курс), при яких реальна поставка валюти здійснюється через чітко визначений період часу.
Курс «спот» - це базовий курс валютного ринку. Відповідно до нього регулюються поточні торговельні та неторгові операції.
Форвардний курс - курс, що встановлюється учасником валютної угоди, яка реально буде здійснена через певний період часу на фіксовану дату. Приміром, у банку єврозони при курсі продавця «спот» на 1 березня 2006 р. 1 дол.=1,285 євро форвардний курс на термін 3 місяці (тобто з поставкою 1 червня 2006) складає 1,300 євро. Тобто банк повинен був 1 червня продати своєму клієнту долари по 1,300 євро за штуку незалежно від того, який курс «спот» буде визначений на цю дату.
Форвардний валютний курс на термін три місяці не можна плутати з майбутнім курсом «спот» через три місяці. Форвардний валютний курс - це своєрідне «бронювання» курсу на певну дату в майбутньому.
Форвардні валютні курси пов'язані з процесом валютного арбітражу. Учасники валютного ринку здійснюють операції або в чисто спекулятивних цілях, або для страхування валютних ризиків.
Цілі страховиків ризиків (хеджерів) і валютних спекулянтів прямо протилежні.
Страхування, або хеджування, валютних ризиків, обумовлених коливанням курсів, являє собою дію, спрямовану на те, щоб не допустити ні чистих активів, ні чистих пасивів в будь-якій валюті. У фінансових термінах це означає дії по ліквідації так званих відкритих позицій в іноземній валюті. Відкриті позиції бувають двох видів: 1) «довга» позиція (вимоги перевищують зобов'язання) і 2) "коротка" позиція (зобов'язання перевищують вимоги)
Хеджування є нормальною операцією для експортерів та імпортерів, для яких важливіше орієнтуватися на якийсь певний курс протягом терміну дії зовнішньоторговельного контракту, ніж піддавати себе ризику валютних втрат.
Спекуляція на валютному ринку означає дії, спрямовані на відкриття «довгої» або «короткій» позиції в іноземній валюті. У цьому випадку дії учасників валютного ринку будуються на свідомому розрахунку, заснованому на оцінці майбутньої динаміки курсу, і мають на меті отримання додаткового прибутку.
Прибутковість спекулятивних операцій в іноземній валюті залежить від того, наскільки курс національної валюти впаде понад різниці в процентних ставках по депозитах у національній валюті, з одного боку, і в іноземній валюті - з іншого.
Ряд значень курсу однієї валюти по відношенню до іншої за певний проміжок часу дає уявлення про динаміку обох валют відносно один одного. Динаміка обмінного курсу двох валют, природно, не дає повного уявлення про їх реальний русі. Наприклад, підвищення англійського фунта стосовно долара не виключає того, що курс фунта падав по відношенню до швейцарського франка і залишався стабільним по відношенню до євро.
При фіксуванні кількості одиниць кожної національної валюти, включеної в «кошик», можна застосувати ряд критеріїв. Найчастіше зустрічаються такі критерії, як частка країни у світовому експорті, частка країни в сукупному ВВП країн, валюти яких включені в «кошик», частка країни у світових резервах і т.д.
Якщо «валютного кошика» дати якесь найменування, то утворюється нова колективна валюта. Найбільш відомими рахунковими колективними одиницями є ЕКЮ (застосовувалася в рамках Європейської валютної системи і розраховувалася на базі «кошика» всіх валют цієї системи) і вже згадувана СДР, рахункова одиниця, використовувана МВФ і розраховує на базі «кошика» з п'яти основних валют: долара США , німецької марки, французького франка, японської єни, англійського фунта стерлінгів. З 2001 р. німецька марка і французький франк були замінені на євро. У зв'язку з тим що курс «кошика», як правило, набагато більш стабільний, ніж курси окремих валют, що входять до неї, колективні лічильні одиниці, а також різні «кошики» без назви широко використовуються в міжнародних економічних відносинах для індексації валюти ціни у контрактах або валюти позики, а також низкою країн при розрахунку курсів національних валют. Так, офіційний курс рубля до 1992 р. розраховувався на основі шести валют: долара США, німецької марки (ФРН), японської ієни, французького франка, швейцарського франка й англійського фунта стерлінгів.
В результаті економічної і валютної інтеграції держав може виникнути нова реальна валюта, яку не можна плутати з згаданими вище штучними рахунковими одиницями. Так, 1 січня 1999 р. 11 з 15 держав Євросоюзу ввели в безготівковому обороті єдину валюту - євро. Перехід цих країн на єдину валюту проводився в два етапи. З 1 січня 1999 р. були зафіксовані курси згаданих 11 країн до євро. За цим курсам проводилася деномінація і перераховувалися всі фінансові та інші активи як усередині валютного союзу, так і за його межами. Почалося паралельне використання євро і прив'язаних до нього валют для безготівкових розрахунків.
З 1 січня 2002 р. почався другий етап, протягом якого шість місяців у країнах-учасницях одночасно зверталися банкноти і монети євро, а також національні валюти. З 1 липня 2002 р. звернення національних валют припинилося, що ознаменувало повний перехід економіки країн - учасниць зони євро на нову валюту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.4.1. Валюта і валютні курси "
 1. Примірний перелік екзаменаційних питань з курсу« Макроекономіка »
  валютної системи та етапи її формування. 48. Валюта і валютні курси. 49. Фактори, що визначають валютні курси. 50. Грошово-кредитна політика та валютний
 2. 15. Міжрегіональні курси валют
  валютному ринку, питання суто технічне. У будь-якому випадку ціна, яку житель А (або В) платить за платіж, який підлягає виплаті в В (або А), тримається в межах, визначених витратами на доставку. Вона не може бути вище номіналу більше, ніж на вартість доставки (експортна золота точка) і не може впасти нижче вартості доставки (імпортна золота точка). Може існувати при збереженні без
 3. 16. Процентні ставки і грошове відношення
    валют, а також відмінність грошових стандартів, якщо таке існує. Візьмемо, наприклад, дві країни А і В. В А існує золотий стандарт, в В срібний. Кредитор, що збирається надати позичку з А в В, повинен спочатку продати золото за срібло, а при погашенні позики продати срібло за золото. Якби на дату погашення ціна срібла проти ціни золота впала, то на основну суму позики,
 4. 19. Золотий стандарт
    валюти. Демонетизація срібла і встановлення золотого монометалізму стали результатом свідомого втручання держави в грошові сфери. Безглуздо задаватися питанням, а що б сталося, якщо цього не станеться. Але не слід забувати, що метою держави було не встановлення золотого стандарту. Держава прагнула до подвійного стандарту. Воно прагнуло встановити жорстке,
 5. 8. Рухливість інвестора
    валютного контролю є запобігання витоку капіталу за кордон. Однак валютному контролю вдається тільки перешкодити власникам внутрішніх вкладень обмежити свої втрати, вчасно обмінявши внутрішні вкладення, які вони вважають ненадійними, на іноземні вкладення, які вони вважають надійними. Якщо всім або деяким видам внутрішніх вкладень загрожує часткова або повна
 6. 6. Валютне регулювання і двосторонні валютні угоди
    валюти на більш високому рівні, ніж ринок, тобто якщо воно встановлює максимальні ціни на золото та іноземну валюту нижче потенційної ринкової ціни, то виникає ефект, описуваний законом Грешема. У результаті створюється стан справ, який вельми неадекватно називається дефіцитом іноземної валюти. Відмітною ознакою економічного блага якраз є те, що його готівковий
 7. Коментарі
    валюти в обігу регулює цінність всієї валюти і витісняє з обігу всі інші форми валюти. Закон Грешема діє там, де існує одночасне звернення неполновесних монет з повновагими монетами цього ж металу; там, де обертаються два метали, і один недооцінений в порівнянні з іншим, і там, де поряд з металевою валютою в обіг вводяться нерозмінні паперові гроші.
 8. ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ
    валюти, - звідки у людей може взятися впевненість, що держава захистить їх власність від зазіхань і стане на сторожі неухильного дотримання контрактів, караючи за злочинну поведінку? Якщо уряд "розбавляє" гроші, воно навряд чи здатне покарати, наприклад, підприємця, розбавляє апельсиновий сік водою, або корпорацію, розбавляючих свій капітал при
 9. Сильніші фінансових потрясінь
    валют не можуть бути утримані постійними, якщо основні величини (головним чином, різниця між темпом інфляції і темпом зростання виробництва) не братимуть еквівалентні в будь-якій парі країн. Але оскільки основні величини майже ніколи не еквівалентні, світ з фіксованими біржовими курсами передбачає їх періодичне регулювання. При системі фіксованих біржових курсів ці курси мають тенденцію
 10. Валютна політика держави
    валютного ринку, яка характеризується різним ступенем його участі в цьому ринку. У зв'язку з цим розрізняють два типи валютної політики, заснованих на двох протилежних системах організації валютного курсу: система жорстко фіксованих валютних курсів і режим вільно плаваючих валютних кур'сов. В умовах фіксованих обмінних курсів зміни попиту та пропозиції на валютному ринку не
© 2014-2022  epi.cc.ua