Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Е-І, 2013 - перейти до змісту підручника

ЗАБОРГОВАНІСТЬ ДЕБІТОРСЬКА

сума боргів, належних підприємству, фірмі, компанії з боку інших підприємств, фірм, а також громадян , які є їх боржниками (дебіторами).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ЗАБОРГОВАНІСТЬ ДЕБІТОРСЬКА "
 1. Дебіторська заборгованість
  заборгованість - рахунки до отримання суми, належної від покупців за товари та послуги, продані в кредит. У балансі організації записуються як поточні
 2. ГЛАВА Дебіторська заборгованість: скільки інші повинні компанії
  заборгованістю. Оскільки деяка частка покупців так і не розплачується, прогнозована кількість «поганих» боргів віднімається з дебіторської заборгованості, в результаті чого виходить чиста дебіторська заборгованість. Величина чистого дебіторської заборгованості сама по собі мало що говорить про наявність у компанії довготривалого конкурентної переваги. Однак вона багато чого може сказати, якщо
 3. ГЛАВА Оборот поточних активів: як компанія заробляє гроші
  заборгованість, чиста 3, Авансові витрати 2, Інші поточні активи, всього Всього поточних активів 12,005 Поточні активи називаються також оборотними коштами підприємства, що утворюють свого роду цикл: за гроші компанія купує товарно-матеріальні ресурси, які продаються в кредит торговим організаціям і перетворюються в дебіторську заборгованість. Надалі остання погашається і
 4. 52. АНАЛІЗ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
  заборгованості її слід розділяти на нормальну і прострочену. Наявність простроченої дебіторської заборгованості створює фінансові труднощі, уповільнює оборотність капіталу. Необхідно прискорювати платежі шляхом удосконалювання розрахунків, передоплати, застосування вексельної форми розрахунків і т. д. У процесі аналізу потрібно вивчити динаміку, склад, причини і давність утворення дебіторської
 5. КОМІСІЯ ЛІКВІДАЦІЙНА
  заборгованості, розрахунків з кредиторами, складання ліквідаційного балансу і звіту, що представляється органу, що створив
 6. 12.10. Аналіз стану дебіторської заборгованості
  заборгованості. Оцінка її якості та ліквідності. Період оборотності коштів у дебіторській заборгованості. Збитки від несвоєчасного її погашення. Великий вплив на оборотність капіталу, вкладеного в поточні активи, а, отже, і на фінансовий стан підприємства надає збільшення або зменшення дебіторської заборгованості. Різке збільшення дебіторської заборгованості та її частки
 7. Кредиторська заборгованість
  заборгованість - заборгованість, що виникає при розрахунках з постачальниками; тимчасове використання в грошовому обороті організації коштів
 8. 9.1. Криза міжнародної заборгованості в 80-ті роки і його наслідки
  заборгованості почався в серпні 1982 р., коли ряд латиноамериканських країн виявився не в змозі виплачувати свою заборгованість іноземним комерційним банкам і оголосив про припинення частини своїх платежів по боргами. Криза зовнішньої заборгованості швидко поширився на велику кількість держав і перетворився з регіонального в
 9. 55 ФАКТОРИНГ: СУТНІСТЬ, ПЕРЕВАГИ
  заборгованості), що виникають між контрагентами в ході процесу реалізації товарів і послуг на умовах комерційного кредиту, що поєднується з аспектами бухгалтерського, інформаційного, збутового, страхового, правового та іншого обслуговування підприємства-постачальника. Купівля дебіторської заборгованості клієнтів фактор-компанією найчастіше проводиться без права зворотної вимоги і передбачає
 10. 12.5. Аналіз наявності, складу і динаміки джерел формування капіталу підприємства
  заборгованості. Відомості, які наводяться в пасиві балансу, дозволяють визначити, які зміни відбулися в структурі власного і позикового капіталу, скільки залучено у оборот підприємства довгострокових і короткострокових позикових коштів, тобто пасив показує, звідки взялися кошти, кому зобов'язане за них підприємство. За ступенем приналежності використовуваний капітал підрозділяється на
 11. КЛІРИНГ З лімітуються САЛЬДО
  заборгованості в певних межах. У разі, коли різниця заборгованості перевищує ліміт, боржник зобов'язаний погасити сальдо (понадлімітну заборгованість) у валюті або товарами за рахунок перевищення експорту над
 12. 90. ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ
  заборгованістю. Швидко реалізованих активи повинні бути більше короткострокових кредитів. Наприклад, дебіторська заборгованість. Повільно реалізованих активи повинні бути більше довгострокових і середньострокових. Важкореалізовані активи більше постійних пасивів. Найбільш узагальнюючим показником фінансової стійкості організації вважається надлишок джерел коштів для формування запасів по окремих
 13. Який рівень економічних показників малих підприємств?
  Заборгованості організаціям. Різниться кредиторська і дебіторська заборгованості. Кредиторська заборгованість включає заборгованість за розрахунками з постачальниками та підрядниками (будівельними організаціями, які виконують роботи за договором з підприємствами-забудовниками) за товари, роботи і послуги. Така заборгованість малих підприємств значно зросла: з 1507185 млн руб. в 2000 р. до 4
 14. 11.4. Порівняльний аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості
  заборгованість повинна аналізуватися комплексно у взаємозв'язку один з одним. Показовим для порівняльного аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості є спеціальний коефіцієнт, що характеризує співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості. Він розраховується як відношення залишків кредиторської заборгованості до залишків дебіторської заборгованості на початок і кінець досліджуваного
 15. 2.6. Аналіз касових та фактичних видатків
  заборгованості. В цілому по звіту касові видатки менше фактичних на 21 710 900 000 руб., Тобто за звітний період установа не здійснювало значного збільшення запасів матеріалів, а також кредиторська заборгованість ЛУ перевищує дебіторську, що підтверджується даними балансу (дебіторська заборгованість 5 038 300 000 руб., кредиторська - 342 690,0 млн руб.). Зміна касових і
 16. 11.1. Зміст і завдання аналізу розрахункових операцій, джерела інформації для аналізу кредиторської та дебіторської заборгованості
  заборгованості. Наукові установи та організації мають різноманітні економічні зв'язки з постачальниками товарів, бюджетом, профспілковими органами, підзвітними особами, робітниками і службовцями та іншими організаціями та особами, безпосередньо вступаючи з ними в розрахунки. Система економічних розрахунків має бути побудована таким чином, щоб всі платежі проходили в стислі терміни і здійснювалися на
 17. Питання 79 Зовнішній борг
  заборгованості РФ до середини 2005 р. становили борги країнам - членам Паризького клубу (рис. 98). До початку 2007 р. заборгованість Паризькому клубу була практично погашена; основна маса боргу припадає на єврооблігації (рис. 99). [160] Росія є не тільки боржником, але і кредитором інших держав. Сума боргів різних країн РФ на 01.01.2006 р. дорівнює приблизно $ 66,5 млрд.
 18. Економічна сутність основних і оборотних коштів
  заборгованість. Сума основного капіталу об'єкта охорони здоров'я включає в себе активну частину основних фондів, незавершене будівництво, нематеріальні засоби і довгострокові інвестиції. Довгострокові інвестиції являють собою фінансові вкладення, абстрактні з обороту об'єкта охорони здоров'я. До нематеріальних активів належить те, що характеризує величину інтелектуальної
 19. ГЛАВА Активи
  заборгованість, чиста 3, Авансові витрати 2, Інші поточні активи, всього 0 Всього поточних активів 12, будівлі, обладнання, засоби виробництва 8,493 Гудвіл, чистий 4, Нематеріальні активи, чисті 7,863 Довгострокові інвестиції 7, Інші довгострокові активи 2, Інші активи 0, Усього активів 43,059 Активи - це все те, на чому тримається компанія: грошові кошти, засоби виробництва,
 20. Запитання до теми
  заборгованості на початку 80-х років? 2. Який вплив зробила боргова криза на країни, що розвиваються? Які позиції зайняли розвинені країни Заходу щодо кризи міжнародної зайнятості? 3. Які форми врегулювання кризи заборгованості застосовувалися розвиненими і країнами, що розвиваються? 4. Які соціально-економічні наслідки врегулювання
© 2014-2022  epi.cc.ua