Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
М.Є. Дорошенко, Г.М. Куманін, І.Є. Рудакова. Введення в макроекономіку: Навчальний посібник для вузів, 2000 - перейти до змісту підручника

Завдання


Завдання 1. У таблиці представлені витрати на виробництво одного комп'ютера і одного дивана країнами А і Б в людино-годинах: Виріб СтранаА СтранаБ Комп'ютер 100 125 Диван 40 20
Чи можлива торгівля між цими країнами? Якщо так, то яка країна який товар буде експортувати і до а к о в и будуть умови торгівлі?
Завдання 2. У країні з малою відкритою економікою внутрішні попит і пропозиція на одноразові ручки описані такими рівняннями:
Попит: Р=8 - 0,05 Q; пропозиція: Р=- 4 + 0,2 Q,
де Q - кількість ручок, млн шт.;
Р - ціна однієї ручки, руб.
Світова ціна дорівнює 6 руб. за одну ручку. Уряд вводить експортну субсидію у розмірі 1 руб. на ручку. Як зміниться обсяг експорту ручок з цієї країни?
Завдання 3. У країні з малою відкритою економікою внутрішні попит і пропозиція на сигарети описані такими рівняннями:
Попит: Q=240 - 15Р; пропозиція: Q=60 + 10Р,
де Q - кількість пачок сигарет, тис. шт.;
Р - ціна однієї пачки сигарет, руб.
Світова ціна дорівнює 4 руб. за одну пачку сигарет.
А) Уряд вводить квоту, рівну половині існуючого обсягу імпорту. Як це вплине на величину попиту, пропозиції та ціну на внутрішньому ринку сигарет в порівнянні з початковою ситуацією?
Б) Уряд вводить тариф у розмірі 80 коп. на одну пачку сигарет. Як це вплине на величину попиту, пропозиції на внутрішньому ринку сигарет і на обсяг імпорту сигарет в країну в порівнянні з початковою ситуацією?
Завдання 4. Припустимо, що якийсь сорт вина виробляється тільки в двох країнах з великою відкритою економікою, які торгують цим вином тільки один з одним. Внутрішні попит і пропозиція цього вина в обох країнах виглядають таким чином:
Країна А Країна Б
Попит: Q=135 - 5Р; Попит: Q=350 - 10Р ;
пропозиція: Q=15 +5 Р, пропозиція: Q=20 + 10Р,
де Q - кількість пляшок вина, тис. шт.;
Р - ціна однієї пляшки вина, руб.
А. Визначте, яка країна буде експортувати вино, а яка його імпортувати? Яка світова ціна на пляшку вина буде встановлена і до а к о в буде обсяг торгівлі?
Б. Уряд країни-імпортера ввело тариф на продаж вина у розмірі 1 руб. 50 коп. на одну пляшку. Як це вплине на обсяг торгівлі вином між цими країнами і яка ціна за пляшку буде встановлена в кожній країні?
В. Уряд країни-імпортера ввело квоту на торгівлю вином у розмірі 10 тис. пляшок. За якою ціною тепер продаватиметься вино і до а до при цьому зміниться ситуація на внутрішньому ринку вина в обох країнах?
Р. Уряд країни-експортера вирішило ввести експортну субсидію у розмірі 3 руб. на кожну пляшку. Як це вплине на обсяг торгівлі вином між цими країнами і до а-к а я ціна за пляшку буде встановлена в кожній країні?
Завдання 5. Якщо одна і та ж країна є одночасно і експортером і імпортером продукції однієї і тієї ж галузі, то говорять, що в цій країні має місце внутрішньогалузева торгівля. Більшість промислово розвинених країн є активними учасниками внутрішньогалузевої торгівлі. Як ви думаєте, чи суперечить розвиток міжнародної внутрішньогалузевої торгівлі постулатам теорії порівняльних переваг? Мотивуйте вашу відповідь.
Завдання 6. Як ви вважаєте, чи варто Росії вступати до Світової організації? Які вигоди і негативні наслідки випадуть на долю Росії у разі вступу в цю організацію?
Завдання 7. Чому Росія домагається визнання її економіки ринковою в міжнародних організаціях?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Завдання "
 1. 3. Людська праця як засіб
  Працею називається застосування в якості засобу фізіологічних функцій і проявів людського життя. Прояв потенційних можливостей людської енергії і життєвих процесів, які людина не використовує для досягнення зовнішніх цілей, відмінних від простого перебігу цих процесів і від тієї фізіологічної ролі, яку вони відіграють у біологічному підтримці його життєвої структури, що не
 2. 7. Нерівність багатства і доходу
  Нерівність багатства і доходів індивідів є суттєвою рисою ринкової економіки. Те, що свобода несумісна з рівністю багатства і однаковістю доходів, підкреслювалося багатьма авторами. Немає необхідності вдаватися в подробиці емоційних аргументів, висунутих у цих роботах. Не варто також піднімати питання про те, чи може сам по собі відмова від свободи гарантувати
 3. 1. Властивості ринкової економіки
  Ринкова економіка є суспільна система розподілу праці в умовах приватної власності на засоби виробництва. Всі її учасники виступають від свого імені; але дії кожного з них, поряд із задоволенням своїх власних потреб, спрямовані на задоволення потреб інших людей. Діючи, кожен робить послуги оточуючим його людям. З іншого боку, кожному надають послуги навколишні
 4. 2. Радість і тягар праці
  Тільки екстровертний, не приносить безпосереднього задоволення праця є темою дослідження каталлактики. Відмінна риса цього виду праці те, що він виконується заради мети, що знаходиться поза процесом його виконання та пов'язаної з ним негативної корисності. Праця сам по собі причина негативної корисності. Але крім цієї негативної корисності, яка є стомлюючої і
 5. 3. Заробітна плата
  Праця є рідкісним фактором виробництва. І як такий він продається і купується на ринку. Якщо виконавець роботи є продавцем продукції або послуг, то ціна праці входить в ціну продукції або послуг. Якщо праця як така продається або купується сам по собі або підприємцем, зайнятим виробництвом продукції на продаж, або споживачем, бажаючим використовувати надані послуги для
 6. 8. Вплив превратностей ринку на ставки заробітної плати
  Праця є фактором виробництва. Ціна, яку продавець праці може отримати на ринку, залежить від стану ринку. Кількість і якість праці, які індивід здатний надати, визначаються його вродженими і набутими особливостями. Вроджені здібності не можна змінити за допомогою цілеспрямованого поведінки. Це спадок індивіда, яким його обдарували предки в момент народження.
 7. 3. Гармонія правильно розуміються інтересів
  З незапам'ятних часів люди базікають про благословенних умовах, якими їх предки насолоджувалися в первісному природному стані. Зі старих міфів, переказів і поем образ первісного щастя перейшов в різні філософії XVII і XVIII ст. На їх мові термін природний означав те, що добре і корисно для людських справ, в той час як термін цивілізація мав образливий зміст. Відхилення від
 8. 5.1. Аналіз виконання кошторису витрат лікарні за загальними показниками
  При аналізі виконання кошторису витрат бюджетної установи насамперед вивчаються склад і структура витрат. З цією метою витрати групуються за статтями бюджетної класифікації. Крім того, вони поділяються, по-перше, на поточні та капітальні, а по-друге, на залежні і не залежні від зміни показників мережі, штатів та контингенту. Склад і структура витрат за цільовим призначенням
 9. 5.3. Аналіз дотримання кошторисних призначень
  Аналіз дотримання кошторису витрат здійснюється шляхом зіставлення касових та фактичних видатків з витратами як в цілому по кошторису, так і по кожній статті окремо. Це дозволяє встановлювати недорасхода кошторисних призначень або надкошторисних витрати і таким чином давати характеристику діяльності установи з виконання кошторису витрат. Недовикористання бюджетних коштів небажано,
 10. 7.1. Інформаційна та методична база аналізу матеріальних цінностей
  Головною умовою функціонування бюджетних установ є їх повне забезпечення матеріальними ресурсами і раціональне їх використання. В умовах економічної кризи і під впливом інфляційних процесів, у зв'язку з браком бюджетних коштів перед більшістю бюджетних установ стоїть завдання, пов'язана із забезпеченням їх матеріальними цінностями, необхідними для нормальної
© 2014-2022  epi.cc.ua