Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

Вища освіта

. НТП з особливою гостротою ставить питання про підготовку працівників вищої кваліфікації. Давно помічено, що легше зробити відкриття, ніж зрозуміти його практичне значення і знайти можливість для його технічного застосування. Необхідно високоякісне спільне, технічну та економічну освіту. Кадри вищої кваліфікації, насамперед розумової праці, служать джерелом нововведень у сфері науки, створення нових технологій, управління та організації виробництва.
У розширенні вищої освіти також відбулися важливі зміни. Частка молоді, зайнятої різними формами вищої освіти, піднялася з 9,2% в 1970 р. до 17,4% у 1997 р. Таке зрушення відбулося в основному за рахунок розвинених країн. Найбільш високий рівень поширення вищої освіти відзначається в Канаді, США, Франції, Німеччині і в малих промислово розвинених країнах - Австралії, Бельгії, Новій Зеландії, але й вони за рахунок власних освітніх систем не забезпечують повністю потреби своїх національних господарств у фахівцях з ряду новітніх спеціальностей .

Відбулися зміни в підготовці спеціалістів вищої кваліфікації в країнах, що розвиваються. У 1997 р. відношення студентів до чисельності відповідної вікової групи склало 10% (1970 р. - 2,9%). Збільшилася підготовка інженерів, агрономів, лікарів, що в багатьох випадках дозволило ліквідувати гострі прогалини в навчанні професіям, необхідним для розвитку національних господарств.
У країнах приблизно 90% студентів навчаються з гуманітарних та соціальних спеціальностями, а в індустріальних країнах - 75%. Найбільш висока частка цих спеціальностей у навчальних закладах азіатських країн. Частка технічного і юридичного освіти залишається невисокою. Досягнутий рівень вищої освіти не дозволяє периферійним країнам ліквідувати брак фахівців за новітніми спеціальностями.

У країнах, які створили і підтримують сильні освітні системи, інвестиційний процес забезпечує можливості для сталого економічного зростання. Адекватна оцінка вкладу освіти в економічне зростання вимагає уваги до взаємозв'язку основних параметрів (рівень освіти і рівень розвитку), а також обліку інших явищ, що відбивають як побічні ефекти процесу навчання, так і вплив на нього різних соціальних реалій. Недооцінка цих обставин призводить до спотворення ефективності вкладень в освіту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Вища освіта "
 1. 2.3. Аналіз бюджетного фінансування
  вищу освіту і 07 - підвищення кваліфікації та підготовка кадрів). Кошториси витрат складаються окремо по кожному підрозділу. У цьому посібнику використовуються дані про фінансування по розділу 2.14 підрозділу 06. Аналіз фінансування припускає вивчення забезпеченості установи бюджетними коштами, а також повноти їх використання. Для цього планове фінансування порівнюється з
 2. 4.5. Кредитний консалтинг
  вищу освіту (а не тільки курси) і досвід реальної штатної роботи в банках (бажано в різних і у відповідних підрозділах на керівних посадах, а не тільки стажування), то він істотно підвищить ймовірність позитивного рішення по кредиту (так само як грамотний юрист збільшить ваші шанси в суді і при складанні юридичних документів) і швидкість ухвалення рішення. Можу
 3. 4.6. Додаткова інформація
  вищу освіту. У більшості - 86% - батьки належать до інтелігенції. Серед "капітанів" російського бізнесу практично відсутні люди без вищої освіти. Вчені як визначальних виділяють три основних критерії, що впливають на тривалість життя: спадковість (до 20%), спосіб життя (до 55%) та екологічні чинники (20%). При цьому в показнику «спосіб життя» на
 4. Рекомендована література
  освіту. Навчальний посібник. - М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2008. 16. Шевчук Д.А. Управління якістю. - М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2008. 17. Шевчук Д.А., Шевчук В.А. Гроші. Кредит. Банки. Курс лекцій в конспективному викладі: Учеб-метод. пособ. - М: Фінанси і статистика, 2006. 18. Шевчук Д.А., Шевчук В.А. Макроекономіка: Конспект лекцій. - М.: Вища освіта, 2006. 19. Шевчук
 5. Громадські товари
  вищу освіту має риси суспільного товару, так як студенти споживають його послуги колективно і порівну, але воно ж має і риси приватного товару, оскільки не відповідає принципу неісключаемості із споживання. Тому система вищої освіти може розвиватися на поєднанні ринкової та державної основ. Три розглянуті функції - це максимум того, що може робити держава в
 6. |: кодательного акта, який «дав:» JO щупальцям »компаніям кабель-Ii -: телебачення.
  Вищу освіту наблизяться до цін конкурентного ринку ... Останньому претенденту, NCAA, чудовим чином вдавалося стримувати «платню», яка виплачується моє університетським спортсменам. Одна справа - просто змовитися і ус-тановила стелю виплат (наприклад, обмежувати виплати таким чином, щоб вони ие перевищили вартість обу-чення і кімнати з пансіоном, плюс НЕ-яка
 7. Галузева і професійно-кваліфікаційна структура
  вищу освіту - з 21 до 56,2%. Схожі процеси характерні і для інших розвинених країн. За показниками освіти і кваліфікації робочої сили Росія знаходиться на одному з провідних місць у світі. Так, на початок 1998 р. вищу освіту в країні мало більш 19% всіх зайнятих, а середнє (загальне та спеціальне) - близько 69%. У тому ж році державними та недержавними вищими навчальними
 8. 4.2. Федеральний бюджет Російської Федерації
  вищу освіту кошти федерального бюджету перевищують 90%, професійно-технічну та середню спеціальну освіту - приблизно 50%, на соціальну політику - близько 50%, культуру і мистецтво більше - 20%. Третє місце в витратах федерального бюджету займають всі зростаючі асигнування на обслуговування державного боргу (більше 9%). Витрати на підтримку галузей народного
 9. 23.1. Соціальне значення бюджетних витрат на освіту
  вищу освіту - 11,5%. Необхідно відзначити, що бюджети різних рівнів беруть неоднакову участь у фінансуванні різних установ освіти. Так, середні школи на 99% фінансуються з бюджетів суб'єктів Федерації і тільки на 1% з федерального бюджету, в той же час вищі навчальні заклади на 96% фінансуються з федерального бюджету і лише на 4% з територіальних
 10. § 2. ВИРОБНИЦТВО І ЙОГО СУЧАСНА СТРУКТУРА
  вищу освіту, охорону здоров'я та ін.) Існування інфраструктури прямо свідчить про те, що сучасне виробництво та його підрозділи внутрішньо пов'язані між собою великими і міцними взаємозв'язками. Останні в якійсь мірі об'єднують господарську діяльність у цілісну єдність, а тим самим надають їй системному характер. Розглянемо докладніше такий характер
© 2014-2022  epi.cc.ua