Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Г. Вечканова, Г. Вечканов. Економічна теорія, 2010 - перейти до змісту підручника

Питання 74 Сукупна пропозиція в короткостроковому і довгостроковому періодах

Відповідь
Сукупна пропозиція (AS) - це загальна кількість кінцевих товарів і послуг, яке може бути запропоновано (вироблено) в економіці при різних рівнях цін.
Залежність обсягу пропозиції від середнього рівня цін в країні показує крива AS. На характер кривої AS впливають: а) цінові фактори, б) нецінові фактори. Перші змінюють обсяг сукупної пропозиції (переміщення вздовж кривої AS). Другі (зміна в технології, цінах ресурсів, обсязі застосовуваних ресурсів, оподаткування фірм, структурі ринку і т.д.) призводять до зсуву кривої AS.
Форма кривої AS тлумачиться по різному класиками і кейнсіанцями. Класична модель розглядає економіку в довгостроковому періоді.
Довгостроковий період - це період, протягом якого ціни на ресурси встигають пристосуватися до цін на товари так, щоб в економіці підтримувалася повна зайнятість.
Довгострокова крива AS відображає виробничі можливості країни і будується виходячи з таких умов:
- обсяг виробництва обумовлений тільки кількістю факторів виробництва і наявної технологією і не обумовлений рівнем цін;
- зміни у факторах виробництва і технології здійснюються повільно;
- економіка функціонує при повній зайнятості факторів виробництва і, отже, обсяг виробництва дорівнює потенційному;
- ціни і номінальна заробітна плата гнучкі, їх зміни підтримують рівновагу на ринках.

У даних умовах крива AS вертикальна. Вона характеризує природний (потенційний) рівень обсягу виробництва тобто обсягу виробництва в умовах повної зайнятості, при якому ресурси економіки повністю використовуються, а безробіття знаходиться на природному рівні. Коливання сукупного попиту (рис. 74.1) змінюють рівень цін. Наприклад, при зменшенні пропозиції грошей крива AD1 зміщується вліво в положення AD2. Економічна рівновага переміщається з точки E1 в точку E2, проте кількість виробленої продукції AS залишається на колишньому рівні (рис. 74.1).

Рис. 74.1. Зрушення кривої сукупного попиту


Зрушення кривої сукупної пропозиції в довгостроковому періоді можливі тільки при зміні величини факторів виробництва і технології. У короткостроковому періоді така модель неприйнятна.
Кейнсіанська модель описує економіку в короткому періоді і заснована на наступних передумовах: неповна зайнятість в економіці; ціни на товари і номінальна заробітна плата жорсткі.
У цих умовах крива сукупної пропозиції горизонтальна. Коливання сукупного попиту впливають на обсяг виробництва, рівень цін не змінюється. Наприклад, зменшення пропозиції грошей зміщує AD 1 в положення AD2. Економічна рівновага переміщається з точки E1 в точку E2. Обсяг виробництва - з точки Y1 в точку Y2 (рис.
74.2).

Рис. 74.2. Зрушення кривої сукупного попиту в короткостроковому періоді


Сучасні концепції пояснюють відміну короткострокової кривої AS від довгострокової недосконалістю ринку, тобто негибкостью цін і недосконалістю інформації. Крива AS в короткостроковому періоді показує, що величина випуску відхиляється від свого природного (потенційного) значення, якщо рівень цін відхиляється від очікуваного (рис. 74.3) і описується рівнянням Y=Y * + a (P - Pe),
де: Y - фактичний випуск; Y * - природна (потенційна) величина випуску; P - рівень цін; Pe - очікуваний рівень цін; a - коефіцієнт, що характеризує інтенсивність реакції підприємців на відхилення фактичних цін від очікуваних.

Рис. 74.3. Довгострокова і короткострокова криві сукупної пропозиції


У точці Е ціни на ресурси і товари врівноважені. Короткострокова крива сукупної пропозиції має три ділянки: горизонтальний (кейнсіанський) (I), проміжний (висхідний) (II), вертикальний (класичний) (III), які представлені на рис. 74.4.

Рис. 74.4. Горизонтальний, проміжний і вертикальний ділянки короткострокової кривої сукупної пропозиції« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Питання 74 Сукупна пропозиція в короткостроковому і довгостроковому періодах"
 1. У довгостроковому періоді крива сукупного запропонованого-вання вертикальна, в той час як в короткостроковому періоді вона
  питання раніше, коли аналізували процес економічного зростання. У довгостроковому періоді обсяг пропонованих економік товарів і послуг залежить від пропозиції капіталу і праці, а також 'лава 31. Сукупний попит і сукупна пропозиція 685 Рівень цін Довгострокове сукупна пропозиція 1. Зміна рівня цін ... Обсяг випуску Природний рівень виробництва
 2. 2.2. Сукупна пропозиція
  сукупного випуску, який виробники готові продати при кожному значенні рівня цін. Крива сукупної пропозиції (рис. 2.2): а) у короткостроковому періоді (при фіксованих цінах) являє собою пряму, паралельну осі Y, б) в довгостроковому періоді (при гнучких цінах) являє собою пряму, паралельну осі Р, що відсікає на осі Y відрізок , рівний потенційному ВВП. {Foto20}
 3. На-проти, довгострокова крива сукупної пропозиції вертикальна, тобто уро-вень цін не
  сукупної пропозиції вертикальна, тобто уро-вень цін не впливає на обсяг пропозиції в довгостроковому періоді. У гол. 31 були представлені три теорії позитивного нахилу короткострокової кривої сукупність-ного пропозиції: теорія невірних уявлень про відносних цінах, теорія жорсткої заробітної плати і теорія негнучких цін. Оскільки з плином часу подання, заробітна плата і
 4. З'явилася, однак, важлива нова змінна, що впливає на положення короткостроковій
  сукупної пропозиції, - очікуваний економічними суб'єктами рівень цін. Як ми обговорили, в короткостроковому періоді обсяг перед-бачуваних товарів і послуг залежить від хибних уявлень індивідів, жорстко-сті заробітної плати і цін. Проте уявлення, заробітна плата і ціни фор-нормуються на основі очікуваного рівня цін. Наприклад, якщо наймані працівники очікують зростання цін, вони прагнуть
 5. 4 виробництва і витратами довгостроковому періоді
  краткосрочногоспособностью фірми вільно варіювати всі фак-тори, виробництва в довгостроковому періоді. У тойчас як будівлі та обладнання фірми не могутбить замінені в короткостроковому періоді, в довгостро-РОЧНО періоді фірма може побудувати або арен-довать додаткові виробничі примі-ня і встановити саме ті машини, які їй не-обхідних. У довгостроковому періоді всі фактори є при-ляють
 6. Ключові терміни
  сукупна пропозиція Довгострокове сукупна пропозиція Витіснення Скорочення податків як фактор зростання
 7. Тому витрати , пов'язані з виробничими потужностями підприємств, в довгостроковому
  сукупних витрат у короткостроковому періоді - для малого, середнього та великого підприємства, а також крива середніх сукупних витрат у довгостроковому періоді. При русі по кривій совокуп-них витрат у довгостроковому періоді потужності підприємств фірми змінюються відповідно об'єму випуску продукції. Графік показує зв'язок між витратами в короткостроковому і довгостроковому періодах. Крива
 8. Ми обговорювали, що довгостроковий економічний ріст детермінують безліч факторів, включаючи
  сукупної пропозиції зсувається. Положення довгострокової кривої сукупної пропозиції залежить і від ес-тественного рівня безробіття. Тобто коливання природного рівня без безробіттю зумовлюють флуктуації природного рівня виробництва і зміщення довгострокової кривої сукупної пропозиції. Наприклад, якщо Конгрес США приймає рішення про підвищення мінімальної заробітної пла-
 9. Але рівновага в долгосроч-ном і короткостроковому періодах досягається при зраді-ванні різних неременних: - У довгостроковому
  сукупний попит на товари і послуги) процентна ставка. Коливання сукупного попиту приводять до того, що обсяг вироблених економікою товарів і послуг відхиляється від рівня, определяемости-го пропозицією факторів виробництва і технологією. Спробуємо пройти наш шлях у зворотному напрямку; 1. Рівень цін жорстко зафіксований на деякому рівні і відносно нечутливий до зміни
 10. 20. СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ
  сукупної пропозиції. Характер впливу рівня цін на обсяг національного виробництва і, отже, вигляд кривої сукупної пропозиції у вирішальній мірі залежить від тривалості аналізованого проміжку часу. Тому слід розрізняти довгострокову і короткострокову криві сукупної пропозиції. У макроекономіці (на відміну від мікроекономіки) основним критерієм виділення
 11. Ключові терміни
  пропозиції фірми Короткострокова ціна припинення випуску Короткострокова ціна беззбитковості Ринкова короткострокова крива пропозиції Довгострокова крива пропозиції фірми Довгострокова ціна беззбитковості Надприбутки Технічний прогрес Галузева крива граничних
 12. Пропозиція в довгостроковому періоді
  сукупної пропозиції на рис. 26.2 характеризується вертикальним відрізком кривої ПС в довгостроковому періоді. Це означає, що національне виробництво і сукупні пропозиції придбали фіксований характер і не залежать від рівня цін. Вертикальний відрізок кривої ПС відповідає поглядам класичної економічної школи та її послідовників - неокласиків, з точки зору яких ринкова
© 2014-2022  epi.cc.ua