Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня
Колектив авторів. Лекції з податків та оподаткування, 2012 - перейти до змісту підручника

Питання 3 Передбачувані зміни в оподаткуванні прибутку

.
Податок на прибуток підприємств і організацій є регулюючим податковим доходом на підставі ст . 10 Федерального закону "Про федеральний бюджет на 2000 рік". Згідно ст. 5 Закону Російської Федерації "Про податок на прибуток підприємств і організацій", ставка податку на прибуток, що зараховується до федерального бюджету, становить 11%. До бюджетів суб'єктів РФ даний податок направляється за ставками, що встановлюються законодавчими (представницькими) органами суб'єктів Російської Федерації. Разом з тим федеральний законодавець визначає граничний розмір цих ставок - 19%, а з прибутку, отриманого від посередницьких операцій та угод, страховиків, бірж, брокерських контор, банків, інших кредитних організацій, - 27%.
Органи державної влади суб'єктів РФ не має права встановлювати пільги по федеральних податків і зборів. Це твердження має конституційну основу. У ст. 71 Конституції Російської Федерації закріплено норму про те, що федеральні податки і збори знаходяться у веденні Російської Федерації.
Отже, тільки федеральний законодавець повноважний приймати по них будь-які рішення. Дане конституційне положення отримало розвиток в НК РФ. У п. 2 ст. 12 НК РФ федеральні податки і збори визначаються як встановлюються Податковим кодексом і обов'язкові до сплати на всій території Російської Федерації.
Згідно п. 3 ст. 12 ч. 1 НК РФ, законодавчі (представницькі) органи державної влади суб'єктів РФ наділені правом встановлювати податкові пільги та підстави для їх використання платниками податків лише по регіональних податків і зборів.
Таким чином, щодо федеральних податків і зборів податкові пільги можуть передбачатися лише на федеральному рівні: НК РФ, а до введення в дію частини другої НК РФ - федеральними законами про окремі податки.
Норма, яка передбачає встановлення федеральних податків федеральними законами, закріплена і в нині чинному Законі Російської Федерації "Про основи податкової системи в Російській Федерації" (п. 5 ст. 19).
В цілому для законодавства Російської Федерації характерна тенденція розширення переліку податкових пільг. У Державну Думу РФ постійно вносяться законопроекти про надання нових пільг по федеральних податків і зборів. Так, у квітні 2000 р. депутатами Державної Думи був ініційований проект федерального закону "Про внесення змін і доповнень до Закону Російської Федерації" Про податок на прибуток підприємств і організацій ". Цим законопроектом передбачалося виключити з оподатковуваної бази банків суму позитивних курсових різниць, що утворилися при переоцінці в рублях заборгованості за інвестиційними кредитами, виданими банками в іноземній валюті на строк понад два роки, в рамках міжурядових угод, урядових програм та інвестиційних проектів, схвалених Міністерством економіки Російської Федерації з єдиним обмеженням: названа сума не повинна бути більше, ніж перевищення позитивних курсових різниць над негативними курсовими різницями.
Іншим законопроектом, також присвяченим внесенню змін до Закону РФ "Про податок на прибуток підприємств і організацій", передбачалося зменшення оподатковуваної бази для обчислення податку за фактичного прибутку підприємств і організацій, включаючи кредитні організації, на суму перевищення позитивних курсових різниць над негативними курсовими різницями, що утворилася при переоцінці в рублях коштів в іноземній валюті, внесених до статутного капіталу, незалежно від застосовуваної облікової політики відображення цих курсових різниць на рахунках бухгалтерського обліку.

Аналогічна тенденція спостерігається і в зарубіжному податковому законодавстві. Зокрема, щодо американського податку на прибутки корпорацій чітко простежується зниження забезпечуваної їм частки в доходах федерального бюджету США, що пояснюється низкою факторів, і в тому числі введенням низки пільг корпораціям при сплаті даного податку , а також зниженням ставок оподаткування. Американські фахівці з Національного бюро економічних досліджень відзначають, що тільки законодавче зниження ставок оподаткування прибутків корпорацій в останні 25 років сприяло скороченню обсягу надходжень податку на прибутки корпорацій майже на 50% (Див.: Мещерякова О.В. Податкові системи розвинених країн світу: Довідник. М., 1995. С. 32-33.).
В Австрії прийняті законодавчі положення, згідно з якими від корпоративного податку звільняється дохід, отриманий компаніями від капітальних вкладень. Ця пільга дозволяє на практиці звільняти від оподаткування будь-яку частку доходу, а також дивіденди, які виплачуються однієї австрійської корпорацією інший. Якщо ж компанії беруть участь у капіталі іноземних фірм, то одержувані ними від національних корпорацій дивіденди, доходи від приросту капіталу і доходи від так званого неявного розподілу прибутку зарубіжних фірм також не підлягають обкладенню корпоративним податком (Див.: Податкові системи зарубіжних країн. М., 1997. С. 61.).

« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Питання 3 Передбачувані зміни в оподаткуванні прибутку"
 1. 3. Нерівність
  Нерівність доходів і багатства властиво ринковій економіці. Його усунення повністю зруйнувало б ринкову економіку [Cм. с. 282283 та 755758.]. Люди, що вимагають рівності, завжди мають на увазі збільшення своєї власної купівельної спроможності. Підтримуючи принцип рівності як політичний постулат, ніхто не бажає ділитися власним доходом з тими, хто має менше них. Коли
 2. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [див Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 3. 2. Становлення політичної економії як науки. Економічні погляди А. Сміта
  Сам термін "політична економія" виник задовго до того як політична економія стала наукою. В оборот її ввів представник меркантилізму Монкретьєн де Воттевіль ще в 1615 році, написавши "Трактат політичної економії", суто практичне твір , яке містить рекомендації у дусі представників даної школи. Нам важливо значення, яке було вкладено у поняття "політична економія". Зі
 4. 3. Економічні погляди Д. Рікардо
  Д . Рікардо (1771-1823) - талановитий фінансист і один з найбагатших людей лондонського фінансового світу свого часу - є одночасно людиною, яка внесла величезний внесок у розвиток класичної політичної економії. Д.Рикардо досліджував економіку як складну систему, де діють об'єктивні економічні закони та існує механізм, що забезпечує дію цих законів як
 5. 31.4. Методи і порядок проведення документальних перевірок
  Методи перевірок. При документальних перевірках податковий інспектор стикається зі значною трудомісткістю проведеної роботи. Більший обсяг переробки інформації викликає необхідність оптимізації методів перевірок: визначення центрів відповідальності, дослідження руху потоків інформації, знаходження ключових точок контролю і т. п. Необхідність перевірки та аналізу великої кількості
 6. § 3. ЗМІШАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
  "Повстання" неоконсерваторів проти кейнсіанців. Кейнсіанська революція дала західній консерваторів проти економіці "друге дихання". Примітно, що в 50-ті, 60-ті і в першій половині 70 - х років були досягнуті найвищі темпи економічного зростання, найбільша зайнятість (в західні країни притягувалася додаткова робоча сила із слаборозвинених країн) і значний підйом добробуту
 7. Очікувана інфляція при неполнойпріспособленності інститутів
  Зміни в законодавстві та функционирова -ванні інститутів влади відбуваються дуже медленнодаже у разі очікуваної інфляції. КОНТРОЛЬ НАД ставки відсотка і «ВИТРАТИ НА ВЗУТТЄВІ підметки». Максі-формальні номінальні ставки зазвичай контролиру-ються законодавчо і, отже, не вполнеоператівно реагують на інфляцію. Прімеромздесь служать Сполучені Штати, де процентниеставкі, виплачувані
 8. Глосарій
  АВТОМАТИЧНІ СТАБІЛІЗАТОРИ. Automatic stabiliz-ers. Економічні механізми, такі, як прибутковий податок, які автоматично пом'якшують реакцію рівня ВНП назміна сукупного попиту. акордний ПОДАТКИ. Lump-sum taxes. Податки, встановлювали-емие державою на рівні, не що залежить від розмірів до-ходів або покупок. АЛЬТЕРНАТИВНА ВАРТІСТЬ. Opportunity costs.Альтернатівная вартість товару
 9. Відповіді на запитання з залу
  *: - Питання із залу: Пане Абалкін, яка зараз Ваша політична платформа? підтримуєте Ви яку-небудь партію? Як Ви думаєте, на яку форму власності треба спиратися Росії, щоб вийти з кризи? Ваше ставлення до ситуації в країні. - Ні до якого політичного руху не належу, ні в одну партію, ні в один рух не входжу. Останні п'ять років з політикою зав'язав
 10. 4.2. Сукупний попит і сукупна пропозиція
  Для того щоб краще розібратися в проблемі макроекономічної рівноваги, розглянемо сукупний попит і сукупна пропозиція (модель AD-AS). Сукупний попит (AD - aggregate demand) - це сума всіх видів попиту, або сумарний попит на всю кінцеву продукцію та послуги, вироблені в суспільстві. Сукупний попит відображає залежність між рівнем цін і обсягом виробленого продукту, який
© 2014-2022  epi.cc.ua