Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Лекції з податків та оподаткування, 2012 - перейти до змісту підручника

Питання 6 Особливості обчислення податку на додану вартість в окремих галузях господарства

.
Відповідно до статті 159 НК при передачі платником податку товарів (виконанні робіт, наданні послуг) для власних потреб, витрати на які не приймаються до відрахування (у тому числі через амортизаційні відрахування), при обчисленні податку на прибуток організацій, податкова база визначається як вартість цих товарів (робіт, послуг), обчислена виходячи з цін реалізації ідентичних (а за їх відсутності - однорідних) товарів (аналогічних робіт, послуг), що діяли в попередньому податковому періоді, а при їх відсутності - виходячи з ринкових цін. При цьому враховуються акцизи (для підакцизних товарів та підакцизного мінерального сировини) і не включається податок на додану вартість і податок з продажів, а податковий період дорівнює одному календарному місяцю. Слід зазначити, що визначення податкової бази в даному випадку відповідає загальним принципам визначення цін для цілей оподаткування, передбаченим ст.40 НК РФ.
Однорідними вважаються товари, які, не будучи ідентичними, мають подібні характеристики і складаються зі схожих компонентів, що дозволяє їм виконувати одні й ті ж функції та (або) бути комерційно взаємозамінними.

Ідентичними визнаються товари, що мають однакові характерні для них основні ознаки. Під час визначення ідентичності товарів враховуються їх фізичні характеристики, якість і репутація на ринку, країна походження та виробник. Згідно ст.26 Закону Російської Федерації "Про митний тариф" країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених цим законом.
При цьому під країною походження товару може розумітись група країн, митні союзи країн, регіон чи частина країни, якщо є необхідність їх виділення з метою визначення походження товару.
Товарами, повністю виробленими в даній країні, вважаються:
а) корисні копалини, видобуті на її території або в її територіальних водах, або на континентальному шельфі та в морських надрах, якщо країна має виключні права на розробку цих надр;
б) рослинна продукція, вирощена чи зібрана на її території;
в) живі тварини, що народилися і вирощені в ній;
г) продукція, отримана в цій країні від вирощених у ній тварин;
д) вироблена в ній продукція мисливського, рибальського та морського промислів;
е) продукція морського промислу, видобута та (або) вироблена у Світовому океані суднами даної країни або суднами, орендованими (зафрахтованими) нею;
ж) вторинна сировина та відходи, є результатом виробничих та інших операцій, здійснюваних у даній країні;
з) продукція високих технологій, отримана у відкритому космосі на космічних суднах, що належать даній країні або орендовані нею;
і) товари, вироблені в даній країні виключно з продукції, зазначеної у пунктах "а" - "з".

При виконанні будівельно-монтажних робіт для власного споживання податкова база визначається як вартість виконаних робіт, обчислена виходячи з усіх фактичних витрат платника податку на їх виконання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 6 Особливості обчислення податку на додану вартість в окремих галузях господарства "
 1. ГЛАВА 10. Податок на додану вартість
  питання про заміну податку з обороту іншим податком, здатним забезпечити в колишньому обсязі формування дохідної частини бюджету. Вивчення світового досвіду показало, що існують два види податків, здатних замінити податок з обороту. Це податок на додану вартість і податок з роздрібних продажів. Вони є податками на споживання і стягуються, коли люди витрачають гроші, а не заробляють. При податок на
 2. 4.6. Додаткова інформація
  запитальник. Рівень матеріального благополуччя робить значний вплив на спосіб життя. Люди з меншими доходами частіше хворіють і рідше вдаються до медичної допомоги. Однак на здоров'я людини впливають не стільки самим гроші, скільки характер їх використання в інтересах здоров'я. Наприклад, люди з більш високими доходами мають можливість отримати кращу освіту. У свою чергу, смертність
 3. Три групи найважливіших макроекономічних показників
  питання про необхідність виключення з вартості всіх товарів вартості використаних при їх створенні засобів виробництва. Висновок про єдність суспільного продукту і національного доходу отримав надалі своє нове теоретичне обгрунтування в працях французького економіста Ж.Б. Сея, який побудував свою систему доказів на виявленні ролі факторів виробництва - праці, землі і капіталу
 4. ГЛАВА 17. Особливості оподаткування суб'єктів малого підприємництва
  особливості функціонування малих підприємств, обумовлені закономірностями і тенденціями соціально-економічного розвитку та ринкового господарювання. Серед них - можливість гнучкого реагування на зміни кон'юнктури ринку, швидкий перехід на нові види товарів і послуг, ефективність використання сировини і трудових ресурсів, відходів виробництва і т.д. Малі підприємства покликані
 5. Словник термінів
  питань місцевого значення. Мінімальний місцевий бюджет - розрахунковий обсяг доходів і видатків місцевого бюджету, що враховує державні мінімальні соціальні стандарти. Місцевий бюджет - бюджет муніципального освіти, формування, затвердження і виконання якого здійснюють органи місцевого управління. Мінімальна бюджетна забезпеченість - мінімально допустима вартість
 6. 23.2. Формування господарського механізму ЄС
  питання про валютної стабілізації для нормального функціонування угруповання. Різкі зміни у валютній сфері в світі виступають дестабілізуючим фактором у розвитку країн ЄС. У 1978 р. була досягнута домовленість про введення Європейської валютної системи (ЄВС). Вона включає встановлення меж коливань курсів валют країн ЄС один до одного, розширення масштабів взаємної інтервенції на валютних
 7. Питання 1 Основні принципи та порядок оподаткування некомерційних організацій
  питання, пов'язані з обчисленням і сплатою податку на прибуток. У зв'язку з цим даний документ (Податковий кодекс) - не єдиний відносно регулювання оподаткування прибутку і вимагає подальших роз'яснень та коментарів, а також методичних рекомендацій щодо його застосування на практиці. Так, до 15 січня 2002 Уряду Російської Федерації доручено розробити та затвердити
 8. 3.1 Становлення податкової системи РФ
  особливості економічної структури країни, забезпеченість природними ресурсами та ін Звідси і настільки мале значення платежів за користування надрами та природними ресурсами: всього по 2,2% податкових доходів консолідованого бюджету РФ в 1992 і 1993 роках (для порівняння - 12,0% у 2003 р. після введення з 2002 р. податку на видобуток корисних копалин). Світова практика підтверджує, що система
 9. Коментарі
  питань між австрійськими економістами (насамперед К. Менгером) і представниками нової (молодої) історичної школи (Г. Шмоллер). Почався з публікації К. Менгером Дослідження про методи суспільних наук, де він говорив про точний методі дослідження, за допомогою якого економічна теорія може бути розчленована на свої найпростіші елементи, а історії та соціології відводилася допоміжна
 10. СВОБОДА ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
  питання, корисно нагадати, що для добробуту країни має значення не кількість робочих місць, а обсяг виробництва, який вище в умовах вільної міжнародної торгівлі. Дійсно, в цьому випадку споживачі можуть придбати товар у того продавця, який запитує найнижчі ціни, а виробники - продавати свої товари там, де вони можуть отримати за нього найвищі
© 2014-2022  epi.cc.ua