Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Г. Вечканова, Г. Вечканов. Економічна теорія, 2010 - перейти до змісту підручника

Питання 53 Концепції прибутку

Відповідь
Різні концепції витрат виробництва зумовлюють і різні концепції прибутку . Виділяють бухгалтерську, економічну і нормальний прибуток.
Бухгалтерський прибуток - різниця між загальним виторгом від реалізації продукції (робіт, послуг) і явними (зовнішніми) витратами, тобто платою за виробничі ресурси постачальників. Бухгалтерський прибуток відрізняється від економічного прибутку на величину неявних (внутрішніх) витрат, оскільки економічна прибуток не включає в себе економічні витрати.
Економічна прибуток - загальна виручка за вирахуванням всіх витрат (явних і неявних), включаючи неявні витрати і нормальний прибуток підприємця. Під економічною прибутком мається на увазі чистий прибуток, що означає різницю між виручкою і економічними (альтернативними, дорученими) витратами. Економічна прибуток показує, що на даному підприємстві виробничі ресурси використовуються ефективніше. Тому економічна, а не бухгалтерський прибуток виступає критерієм ефективності використання підприємством витрачених (спожитих) ресурсів. Коли економічні витрати перевищують отриманий дохід, то підприємство несе збитки.
Нормальна прибуток - винагорода за виконання підприємницьких функцій; елемент внутрішніх (неявних) витрат поруч із внутрішньої рентою і внутрішньою зарплатою. Нормальна прибуток дозволяє утримувати підприємницькі ресурси в певній сфері діяльності. Якщо нормальна прибуток не забезпечується, то підприємець або переорієнтує свої зусилля з даного напрямку діяльності на інше, більш прибуткове, або відмовиться від підприємницької діяльності заради отримання зарплати або платні.
Балансовий прибуток - різниця між виручкою від реалізації продукції (робіт, послуг), з одного боку, матеріальними витратами, амортизацією і заробітною платою - з іншого. Балансовий прибуток інакше називають загальної (валової) прибутком. Балансовий прибуток виступає основним джерелом розподілу і використання засобів виробництва.
Гранична прибуток - різниця між граничним доходом і граничними витратами. Гранична прибуток, як і граничний дохід і граничні витрати, є позитивною до певного рівня виробництва продукції, однак після досягнення його стає негативною, тобто випуск продукції стає збитковим. Граничну прибуток інакше називають маргінальною прибутком.
Прибуток, виражена в абсолютних величинах, називається масою прибутку, яка знаходиться в прямій залежності від величини авансованого капіталу і норми прибутку. Норма прибутку виступає важливим показником ефективності виробництва і визначається відношенням маси прибутку до авансованого капіталу.
Конкурентна боротьба між галузями економіки призводить до утворення середньої норми прибутку на рівновеликий капітал, тобто відбувається свого роду вирівнювання галузевих норм прибутку. Але цей процес можливий лише при вільній міжгалузевої конкуренції. Прибуток на авансований капітал, яку видобувають згідно середній нормі прибутку, називається середньої прибутком. Проте існування середньої норми прибутку аж ніяк не означає, що кожен власник капіталу неодмінно її отримає.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 53 Концепції прибутку "
 1. Кількісне визначення прибутку та його динаміка
  Є дві заходи кількісного визначення прибутку. Абсолютний показник цієї категорії - маса прибутку, відносний показник - норма прибутку. Маса прибутку - це її абсолютний обсяг, виражений в грошах. Норма прибутку - це відношення прибутку до авансованого капіталу, вираженого у відсотках. Її формула: {foto84}, (17.1) де П '- норма прибутку; П - величина прибутку; К-
 2. Теорії прибутку
  Величезне значення прибутку викликало до життя різні теорії (концепції, гіпотези), що пояснюють природу прибутку або його складових частин. Теорія прибутку як доходу від економічних ресурсів (факторів виробництва) була описана вище. Її поділяють більшість економістів. Решта теорії швидше доповнюють її. Компенсаторна та інноваційна теорії прибутку, по суті, зводять прибуток до
 3. ТЕОРІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
  Невід'ємною частиною будь-якої теорії вартості є теорія експлуатації. Вона неявно присутня навіть у тих концепціях, які заперечують саме наявність експлуатації, оскільки вони все одно повинні якось пояснити походження прибутку і рас-пределеніе доходів між учасниками виробничого процесу. У марксистській політекономії до теорії експлуатації відноситься все, пов'язане з джерелом і
 4. Питання 58Концепціі прибутку.
  ВІДПОВІДЬ Різні концепції витрат виробництва зумовлюють і різні концепції прибутку. Виділяють бухгалтерську, економічну і нормальний прибуток. Бухгалтерський прибуток - різниця між загальним виторгом від реалізації продукції (робіт, послуг) і явними (зовнішніми) витратами, тобто платою за виробничі ресурси постачальників. Бухгалтерський прибуток відрізняється від економічного прибутку на
 5. Джерела вартості в синтетичної концепції
  Постулат, прийнятий в синтетичної концепції, свідчить, що вартість представ-ляє собою результат порівняння цінності товару і витрат факторів виробництва. Якщо підходити до справи формально, то, слідуючи методологічним принципом виявлення дже-ників вартості, сформульованому в попередньому абзаці, джерелами вартості в синтетичної концепції ми зобов'язані визнати здатність індивіда до
 6. 2.5. Концепції глобальної економічної системи
  Світове господарство як глобальна система є категорією історичною, що розвивається і динамічної. Його еволюція, перехід з однієї фази розвитку в іншу висувала на передній план теоретичні концепції, що пояснюють ці зміни. Історично світове господарство розглядалося як система національних господарств або певних їх груп. Тому в уваги аналізу багатьох концепцій знаходиться
 7. 49.6. ЕКОНОМІЧНА ДУМКА 20? 30-Х РР. XIX В.
  У 20? 30-х рр.. XIX в. завершився процес формування капіталізму в Англії та Франції. Буржуазія в цих країнах завоювала політичну владу. У 1825 р. промисловість пережила першу економічну кризу. Він зруйнував уявлення про несуперечності капіталізму. Фактично було завдано удару по класичної політичної економії. Перед економістами постало завдання дозволити або хоча б послабити
 8. ВИСНОВОК
  Отже, можна констатувати, що у вигляді синтетичної концепції вартості по-лучен ефективний інструмент для вирішення завдань не тільки в сфері економіки, а й у суміжних областях. Весь зміст книги повинно служити підтвердженням цього виводи-так. Аналіз трьох варіантів організації економічного життя суспільства, проведений з позицій синтетичної концепції, підтвердив недостатньо високу
 9. Запитання до теми
  1. Чи існує прямий зв'язок між накопиченням і темпами економічного зростання? 2. Як впливають масштаби амортизації на темпи зростання продуктивності праці? 3. Проаналізуйте динаміку капіталовкладень у світовій економіці в цілому і по підсистемах. 4. Які фактори впливають на динаміку накопичення? 5. Чи існують відмінності в обсяг і динаміку заощаджень та
 10. Прибуток і норма прибутку
  Необхідно відзначити, що специфічні умови виробництва в різних галузях і сферах господарської діяльності обумовлюють можливість отримання різної прибутку на рівний по величині капітал. У найзагальнішому вигляді прибуток являє собою різницю між отриманою виручкою (доходом) від реалізації товару і витратами (витратами), пов'язаними з його випуском і продажем. Отримання різної
 11. ГЛАВА 20. ФІРМА І ПРИБУТОК
  Перед вивченням даної глави уважно прослухайте введення до глави. Потім вивчите послідовно матеріали параграфів глави, звертаючись по мірі необхідності до об'єктів «Відеоматеріали», «Глосарій», «Персоналії». Після вивчення кожного параграфа рекомендується виконати тренувальні завдання. Після вивчення всіх параграфів прослухайте основні висновки по чолі. Потім перевірте свої знання з
 12. Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011
  У книзі викладається нова концепція вартості. В її рамках вдалося обсягів по-дініть всі існуючі теорії вартості. У заключних розділах аналізуються деякі важливі слідства, які з запропонованої концепції. Книга розрахована на фахівців у галузі політичної економії. Вона буде корисною студентам економічних ВНЗ при вивченні відповідних розділів курсу еконо-мічної
 13. Питання 3. Податкові пільги
  . Ефективна система оподаткування прибутку, що передбачає підприємствам додаткові пільги з податку на прибуток, робить вирішальний вплив на стимулювання товаровиробника, має важливе значення для забезпечення позитивних фінансових результатів діяльності, підвищення економічної активності, вирішення соціально-економічних проблем. У діючих Положеннях з
 14. Прибуток фірми
  Коли говорять про прибуток фірми (підприємства), мають на увазі прибуток в широкому значенні. Це комплексний показник, що відображає результати господарської діяльності фірми. Тому в ринковій економіці прибутку приділяють величезну увагу. Так, економісти ретельно аналізують рівень прибутку (так звану норму прибутку) фірми. Прагнучи до її максимізації (див. 8.2), фірма одночасно оцінює,
 15. Питання 55 Фірма: поняття, концепції
  Відповідь Фірма - 1) суб'єкт економіки; 2) економічна одиниця структури ринкових відносин; 3) підприємницька одиниця, наділена економічної та юридичної самостійністю; 4) організаційна структура сучасного бізнесу; 5) організація, яка використовує ресурси для виробництва товару або послуги з метою отримання прибутку, яка володіє і управляє одним або кількома підприємствами.
© 2014-2022  epi.cc.ua