Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Г. Вечканова, Г. Вечканов. Економічна теорія, 2010 - перейти до змісту підручника

Питання 54 Досконала конкуренція: поняття, ознаки

Відповідь
Досконала конкуренція - тип ринкової структури, де ринкове поводження продавців і покупців полягає у пристосуванні до рівноважного стану ринкових умов.
В економічній теорії досконалою конкуренцією називають такий тип організації ринку, при якому виключені всі види суперництва як між продавцями, так і між покупцями.
Досконала конкуренція являє собою наукову абстракцію, ідеальний тип ринкової структури, служить еталоном для порівняння з іншими типами ринкових структур.
Для досконалої конкуренції характерні такі ознаки:
- безліч дрібних продавців і покупців;
- однорідність продукції, тобто продукти , пропоновані конкуруючими фірмами, ідентичні і взаємозамінні;
- вільні вхід на ринок і вихід з ринку (відсутність бар'єрів входу або перешкод для виходу з ринку для існуючих фірм);
- досконала інформованість (досконале знання) продавців і покупців про стан ринку.
Інформація поширюється серед суб'єктів ринку миттєво і нічого їм не варто;
- продавці і покупці не можуть впливати на ціни і приймають їх як дані;
- мобільність виробничих ресурсів.
На ринку досконалої конкуренції окремі продавці не контролюють ціни, за якими вони реалізують свої блага, оскільки ціна визначається попитом і пропозицією. До того ж в умовах постійної перехресної еластичності попиту між однорідними благами конкуруючих продавців ніхто з них не може підвищити ціну вище усталеною ринковою ціни, щоб не втратити своїх покупців.
Досконала конкуренція, незважаючи на свою абстрактність, має велике методологічне і практичне значення. У методологічному відношенні вона дає можливість усвідомити логіку дій підприємства. У практичному сенсі модель досконалої конкуренції дає можливість судити про принципи роботи малих підприємств.
Переваги і недоліки досконалої конкуренції.

До достоїнств досконалої конкуренції можна віднести:
- виробництво здійснюється в технологічному відношенні більш ефективно;
- розподіл ресурсів відбувається в оптимальному режимі ;
- беззбитковість і стійкість підприємств.
Перераховані ознаки не характерні ні для якого типу недосконалої конкуренції.
Можна виділити наступні недоліки досконалої конкуренції:
- нездатність застосовувати високопродуктивну техніку, оскільки для цього типу ринку характерні дрібні підприємства, що не володіють великими розмірами капіталу;
- нездатність заохочувати розвиток науково технічного прогресу, оскільки функціонування НДДКР в довгостроковому періоді вимагає великого капіталу, якого у дрібних підприємств немає;
- нездатність виробляти суспільні блага.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 54 Досконала конкуренція: поняття, ознаки "
 1. Терміни і поняття
  досконалості
 2. Тема 5 Конкуренція і монополія
  досконалої конкуренції. Недосконала конкуренція. Монополія: поняття, походження, типи; олігополія, монополістична конкуренція. Економічний шкоду монополій. Антимонопольна діяльність держави: цілі та методи. Монополії в радянській економіці. Необхідність та шляхи демонополізації. Закон «Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних
 3. 5.1. Ринок недосконалої конкуренції: поняття, еко-номічного форми
  досконалої конкуренції - продукт досить невисокого рівня суспільного розвитку, що показав свою обмеженість і межі вже в другій половині XIX в. Об'єктивний процес виникнення і розвитку монополій та у подальшому - втручання держави в економіку привів до переходу від ринку досконалої до ринку недосконалої, тобто обмеженої, конкуренції. Тому важливо зрозуміти суть і
 4. Запитання для самоперевірки
  досконалою і недосконалою конкуренцією? 8. Чому існує таке поняття, як монополістична конкуренція, адже монополія протилежна конкуренції? 9. Чи правильно стверджувати, що ринок не може усунути наслідки зовнішніх ефектів? 10. Чим пояснюються недосконалості
 5. Терміни і поняття
  досконала, недосконала Види конкурентних структур: досконала конкуренція, монополії, монопсонії, олігополії, дуополии, монополістична конкуренція Методи і засоби конкурентної боротьби Монополія : природна і штучна Переваги і недоліки конкуренції Переваги і недоліки монополії Концентрація виробництва Централізація виробництва Монопольна ціна
 6. Терміни і поняття
  конкуренція Граничний дохід Точка оптимального випуску Валовий
 7. Глава 9. Досконала конкуренція
  досконалою конкуренцією називають таку форму організації ринку, при якій виключені всі види суперництва як між продавцями, так і між покупцями. Таким чином, теоретичне поняття досконалої конкуренції є фактично запереченням звичайного для ділової практики і повсякденного життя розуміння конкуренції як гострого суперництва економічних агентів. Досконала конкуренція
 8. Основні поняття
  досконала конкуренція - Диференційований продукт - Монополістична конкуренція - Граничний дохід - Демпінг Антидемпінгові заходи Зворотний демпінг Динамічно зростаюча
 9. Тема 22. РИНКОВА ВЛАДА: МОНОПОЛІСТИЧНА КОНКУРЕНЦІЯ (Поліполія)
  досконалою конкуренцією і монополією 2. Специфічні особливості полиполии 3. Максимізація прибутку в умовах полиполии 1. Подібність полиполии з досконалою конкуренцією і монополією. Монополістична конкуренція (поліпи-лія) - ринкова структура, в якій є безліч фірм-продавців подібною, але не однакової продукції. Вона одночасно схожа і на монополію, і на досконалу
 10. Рівновага в умовах досконалої конкуренції
  абсолютно конкурентна фірма виробляє такий випуск продукції, при якому якщо є прибуток, то вона максимальна , а якщо є збиток, то він мінімальний. Прибуток максимальна, а збиток мінімальний тоді, коли виконується рівність: МС=МR. Це рівність
 11. Ринок досконалої конкуренції - сутність, основні параметри
  досконалої, конкуренції передбачає велике число незалежних один від одного продавців і покупців, які здійснюють товарно-грошовий обмін. Він володіє максимумом свобод: 1) на ринку вільно діють одноосібні власники товару; 2) виробники створюють продукти без попередньої домовленості з покупцями; 3) виробники самі реалізують вироблені товари. При цьому маються
 12. Глава 7. Конкуренція і ринкова влада. Антимонопольне регулювання
  конкуренції. Конкуренція - це центр ваги всієї системи ринкового господарства, тип взаємовідносин між виробниками з приводу встановлення цін і обсягів пропозиції товарів на ринку. Стимулом, що спонукає людину до конкурентної боротьби, є прагнення перевершити інших. Конкуренція - це динамічний, що прискорює рух процес. Він служить кращому забезпеченню ринку товарами. Конкуренція
 13. Глава 7. Конкуренція і ринкова влада. Антимонопольне регулювання
  конкуренції. Конкуренція - це центр ваги всієї системи ринкового господарства, тип взаємовідносин між виробниками з приводу встановлення цін і обсягів пропозиції товарів на ринку. Стимулом, що спонукає людину до конкурентної боротьби, є прагнення перевершити інших. Конкуренція - це динамічний, що прискорює рух процес. Він служить кращому забезпеченню ринку товарами. Конкуренція
 14. Ознаки монополістичної конкуренції
  досконалої конкуренції і чистої монополії, можна виділити наступні її ознаки. Як і за досконалої конкуренції, передбачається, що в галузі діє багато підприємств і є достатньо вільний вхід в цю галузь і вихід з неї. Інший рисою цього ринку є те, що всі підприємства галузі мають певну можливість «призначати» ціну на вироблений ними товар, оскільки кожне
 15. 4.3. Обмеженість механізму і межі ринку со-завершеною конкуренції
  питання виявимо аргументи "за" і "проти" ринкової
 16. Запитання для самоперевірки
  зовсім! конкуренції: а) фірма не має ринкову владу, б) фірма максимізує прибуток; в) фірма отримує прибуток у довгостроковому періоді? 5. Монополістична конкуренція характеризується тим, що: а) фірми не можуть вільно входити і виходити з ринку, б) на ринку діє обмежене число фірм; в) фірми, що діють на ринку, випускають диференційовану продукцію.
© 2014-2022  epi.cc.ua