Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Ринок досконалої конкуренції - сутність, основні параметри

У ринковому просторі між суб'єктами ринку складаються еконо-вів відносини, які призводять до встановлення ринкової рівноваги як в цілому на товарному ринку, так і на рівні окремих виробників і споживачів товарів.
Найважливішим елементом ринкової системи, що забезпечує взаємодію її суб'єктів, виступає конкуренція.
Конкуренція (лат. concurro - стикаюся) - це суперництво між учасниками ринкового простору за кращі умови виробництва, купівлі-продажу товарів і послуг.
Ринок вільної, або досконалої, конкуренції передбачає велике число незалежних один від одного продавців і покупців, які здійснюють товарно-грошовий обмін. Він володіє максимумом свобод:
1) на ринку вільно діють одноосібні власники товару;
2) виробники створюють продукти без попередньої домовленості з покупцями;
3) виробники самі реалізують вироблені товари.
При цьому є значні економічні свободи, що забезпечують можливість реалізації споживчих переваг - свобода вибору економічних партнерів, напрямків діяльності, форм підприємництва, переміщення ресурсів за сферами діяльності, свобода ціноутворення та ін
, що формують особливий механізм конкуренції між ними, що отримав назву вільної або досконалої конкуренції.
Економічні свободи дозволяє ринку гнучко реагувати на змінюю-щіеся умови виробництва і реалізації.
Дослідники виділяють ряд параметрів, за якими ринок досконалої відрізняється від ринку недосконалої конкуренції.
Це такі найважливіші параметри:
1) кількість продавців певного виду товарів на ринку;
2) свобода "входу" і " виходу "товаровласників на ринок;
3) залежність (або незалежність) учасників ринку один від одного;
4) вплив учасників ринку на встановлення цін.
За наведеними параметрами роль і позиції ринку досконалої і несо-завершеною конкуренції істотно розрізняються.
Ринок досконалої конкуренції має такі ознаки:
- необмежена кількість учасників ринкового взаємодії продуктів вия;
- відсутність бар'єрів "входу" і "виходу" на ринок;
- суб'єкти ринку незалежні один від одного, учасники ринкового суперництва не мають можливості узгоджувати свої дії, кожен приймає рішення і діє самостійно;
- товаровиробники самі встановлюють ринкові ціни, жоден з продавців або покупців не в змозі впливати на ринкову ціну.

Важливими підставами конкурентного суперництва є:
- однорідність вироблених товарів, тобто однаковий рівень їх якості;
- повна і досконала інформація, якою всі учасники ринку повинні мати в рівному обсязі.
Наведені ознаки в сукупності представляють цілісну систему ринку досконалої конкуренції. При невідповідності вказаних параметрах відбувається перехід до іншої моделі - ринку недосконалої конкуренції.
Як правило, механізм ринкового взаємодії опосередковується ціною. Виділяють три рівні цінового регулювання:
1) на рівні продавців;
2) на рівні покупців;
3) на рівні продавців і покупців.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Ринок досконалої конкуренції - сутність, основні параметри "
 1. Тема 5 Конкуренція і монополія
  досконалої конкуренції. Недосконала конкуренція. Монополія: поняття, походження, типи; олігополія, монополістична конкуренція. Економічний шкоду монополій. Антимонопольна діяльність держави: цілі та методи. Монополії в радянській економіці. Необхідність та шляхи демонополізації. Закон «Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних
 2. Глава 4. РИНОК досконалої конкуренції. МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ на товарних ринках
  ринок досконалої конкуренції розвивався протягом ряду століть. При цьому виявив повною мірою свої плюси і мінуси. Разом з тим у міру розвитку він трансформувався в регульований ринок, який має місце в даний час у більшості розвинених країн. Росія 90-х рр.. XX в. почала свій шлях в ринкову систему з вільного ринку. Це зумовило досить повний прояв його плюсів і
 3. 5.2. Недосконала конкуренція: сутність, типи, методи
  ринок практично в тій чи іншій мірі монополізований - це і не зовсім конкурентний ринок, і не чисто монополістичний ринок, це - ринок недосконалої конкуренції. Під недосконалою конкуренцією розуміється ринок, на якому не виконується хоча б одна з умов чистої конкуренції. На більшості реальних ринків переважна частина продукції пропонується обмеженим числом фірм,
 4. Терміни і поняття
  досконалості
 5. Запитання для самоперевірки
  ринок? Наведіть найбільш значущі визначення. 2. Чи правильно стверджувати, що обмін і ринок - це синоніми? 3. Які історичні умови виникнення ринку? 4. Які критерії можуть бути покладені в основу класифікації ринків? 5. Які основні функції ринку? Поясніть, як вони взаємопов'язані. 6. Яку роль виконує на ринку конкуренція? 7. У чому полягає відмінність між досконалої
 6. Контрольні питання і завдання
  ринок досконалої конкуренції. Чому конкурентна фірма не може впливати на ринкову ціну продукту? 5. Чи існують сьогодні ринки «чистої», «ідеальної» конкуренції? Що порушує умови існування таких ринків? Чому конкуренція є благом для суспільства і злом для підприємців? 6. Які причини зміни ринку досконалої конкуренції сучасною системою недосконалої конкуренції?
 7. Ринок досконалої конкуренції.
  Ринок відсутні; 4) інформація досконала; Відмінною рисою досконалої конкуренції є нездатність суб'єктів вплинути на ринкову ситуацію. Внаслідок того, що товар однорідний, єдиний критерій вибору для споживача буде ціна і продавцям не вигідно встановлювати ціну вище (втратять покупців) або нижче ринкової (втратять прибуток) і вони приймають параметри ринку.
 8. Тема 22. РИНКОВА ВЛАДА: МОНОПОЛІСТИЧНА КОНКУРЕНЦІЯ (Поліполія)
  ринок, якщо там є надприбуток, і залишати його у разі збитків. Внаслідок цього на ринку виникає ситуація, притаманна досконалої конкуренції. Але поліполіст в цій ситуації поводиться інакше і все одно отримує надприбуток, так як у нього на відміну від досконалого конкурента: а) є надлишкові виробничі потужності, що дозволяють йому регулювати обсяг виробництва, б) граничні
 9. Лекція 8 Тема: РИНКОВА КОНКУРЕНЦІЯ ТА ЇЇ ВИДИ
  досконалої конкуренції та антимонопольне
 10. Глава 5. МОНОПОЛІЯ. РИНКИ ОЛІГОПОЛІЯ І МОНО-ПОЛІСТІЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦІЇ
  досконалої конкуренції: поняття, економічні фор-ми 5.2. Механізм панування і межа економічної ефективності монополій 5.3. Антимонопольне законодавство. Синтез монополії і конкурен-ції Буквально слово "монополія" означає "єдиний продавець". Але чи є деякий продавець єдиним продавцем, залежить від того, наскільки вузько або широко ми визначаємо продукт. При досить
 11. Глава 7. Монополії і конкуренція
  конкуренцію, а також методи боротьби проти негативних сторін монополізму за допомогою антимонопольного
 12. Біполярність ринку
  ринок яких характеризується як конкуренцією , так і
 13. 2. Ринок досконалої і недосконалої конкуренції
  ринок. Для ринку досконалої конкуренції властиві такі риси: 1. Численність суб'єктів ринку, що характеризуються малими розмірами діяльності, невеликими обсягами попиту та пропозиції і мають невелику частку на ринку. 2. На ринку виробляється і звертається однорідна (стандартизована) продукція. Продукти різних підприємств абсолютно взаємозамінні. У цих умовах ні
 14. Висновки
  ринок виконує свої функції. Конкуренція, змагальність між виробниками дозволяє якнайкраще задовольняти потреби людей і забезпечувати ефективне використання обмежених ресурсів суспільства. Основні методи конкуренції - цінова і нецінова. Розрізняють сумлінну й несумлінну конкуренцію. Перша веде до виграшу споживача (суспільства), другий приносить вигоди
 15. Глава 9. Досконала конкуренція
  досконалою конкуренцією називають таку форму організації ринку, при якій виключені всі види суперництва як між продавцями, так і між покупцями. Таким чином, теоретичне поняття досконалої конкуренції є фактично запереченням звичайного для ділової практики і повсякденного життя розуміння конкуренції як гострого суперництва економічних агентів. Досконала конкуренція
 16. Рівновага в умовах досконалої конкуренції
  абсолютно конкурентна фірма виробляє такий випуск продукції, при якому якщо є прибуток, то вона максимальна, а якщо є збиток, то він мінімальний. Прибуток максимальна, а збиток мінімальний тоді, коли виконується рівність: МС=МR. Це рівність
 17. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  конкуренції. 7. Які особливості дії закону нерівномірності економічного
 18. Ціна на морозиво і кількість проданий-ного морозива визначається не одним покупцем або продавцем. Як
  ринок - ринок, на якому багато покупців і багато про-давця, тому кожен має незначний вплив на ринкову ціну. Контроль кожного продавця морозива над рівнем ціни обмежений, тому що подібні продукти пропонують і його конкуренти. У продавця майже немає причин запитувати ціну меншу, ніж поточна ціна, а якщо він встановить велику ціну, покупці придбають
 19. Глава 11. Ціна і обсяг виробництва
  ринок з
© 2014-2022  epi.cc.ua