Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С.С. Носова. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ, 2008 - перейти до змісту підручника

49.6. ЕКОНОМІЧНА ДУМКА 20? 30-Х РР. XIX В.

У 20? 30-х рр.. XIX в. завершився процес формування капіталізму в Англії та Франції. Буржуазія в цих країнах завоювала політичну владу. У 1825 р. промисловість пережила першу економічну кризу. Він зруйнував уявлення про несуперечності капіталізму. Фактично було завдано удару по класичної політичної економії. Перед економістами постало завдання дозволити або хоча б послабити виниклі суперечності капіталізму. Вони зміщують акцент свого дослідження зі сфери виробництва в сферу обігу.
Економічна думка з цього моменту і до цього дня стала базуватися на так званій мінової концепції, а економіка стала називатися ринкової. В основу цієї концепції покладено примат сфери обігу по відношенню до всіх сторін суспільного життя. (В марксистській літературі представники цієї концепції називаються вульгарними економістами, а політична економія отримала назву вульгарною.) Представники мінової концепції трактують економічні категорії, так як вони проявляються в сфері обігу, на поверхні суспільства. Відхід економістів цього періоду від аналізу процесу виробництва визначив їх відмова від теорії трудової вартості. Вони поставили перед собою завдання спростувати насамперед рікардіанську теорію прибутку і її основу? теорію трудової вартості. Останньою була протиставлена запозичена у А. Сміта теорія витрат виробництва в різних її варіантах. На цій основі економісти по-своєму трактували природу прибутку, відсотка, ренти, заробітної плати. Вони висунули положення про те, що прибуток і відсоток породжуються капіталом, рента? землею, а заробітна плата? працею. Ця «триєдина формула» була взята на озброєння подальшими економістами. Переважна більшість сьогоднішніх західних економістів спирається на цю формулу. (Економісти марксистського напряму вважають, що ця «триєдина формула» маскує природу додаткової вартості, експлуатацію трудящих при капіталізмі.)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "49.6. ЕКОНОМІЧНА ДУМКА 20? 30-Х РР. XIX В."
 1. 2. ВИНИКНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ. ЕКОНОМІЧНА ДУМКА античних і середньовічних
  Економічна думка як одна з форм уявлень про процеси суспільного розвитку. Виникнення терміну «економіка». Економічна думка Стародавньої Греції та Стародавнього Риму. Економічні погляди Аристотеля. Вчення про багатство в натуральній формі і в грошовій формі - «хрематистике». Давньоримські мислителі про раціональне веденні господарства. Економічна думка середньовіччя. Фома Аквінський про
 2. ЛІТЕРАТУРА
  КейнсДж.М. Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей (1936): Пер. з англ. M., 1978. Блауг M. Економічна думка в ретроспективі. M., 1994. Гол. 15, 16. Осадча І.М. Сучасне кейнсіанство. M., 1971. Селигмен Б. Основні течії сучасної економічної думки. M., 1968. Гол. 8 (4, 5). Сучасна економічна думка. M., 1981. Гол.
 3. Рекомендована література
  КейнсДж.М. Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей (1936): Пер. з англ. М, 1978. Блауг М. Економічна думка в ретроспективі. М., 1994. Гол. 15,16. Осадча І.М. Сучасне кейнсіанство. М., 1971. Селигмен Б. Основні течії сучасної економічної думки. М., 1968. Гол. 8 (4, 5). Сучасна економічна думка. М, 1981. Гол.
 4. ЛІТЕРАТУРА
  Фрідмен М. Кількісна теорія грошей. М., 1995. Блауг М. Економічна думка в ретроспективі М-ДелоЛтд 1994 Гол. 16 § 15-17, 19. Селден Р. Монетаризм / / Сучасна економічна думка М - Прогрес, 1981. Гол. 13. Усоскин В.М. Кількісна теорія грошей: історико-еволюційний аспект / / Економічна історія: проблеми, дослідження дискусії. М.: Наука, 1994. С.
 5. Рекомендована література
  Фрідмен М. Кількісна теорія грошей. М., 1995. БлаугМ. Економічна думка в ретроспективі. М.: Справа Лтд, 1994 Гол. 16, § 15-17, 19. Селден Р. Монетаризм / / Сучасна економічна думка. М: Прогрес, 1981. Гол. 13. Усоскин В.М. Кількісна теорія грошей: історико-еволюційний аспект / / Економічна історія: проблеми, дослідження, дискусії. М.: Наука, 1994. С.
 6. ЛІТЕРАТУРА
  Блауг М. Економічна думка в ретроспективі. М., 1994. Гол.
 7. ЛІТЕРАТУРА
  Кларк Дж.Б. Розподіл багатства. М.: Економіка, 1992. Блауг М. Економічна думка в ретроспективі. М.: Справа, 1994. Гол. 11, § 1-5, 9, 10,12,
 8. Рекомендована література
  Кларк Дж.Б. Розподіл багатства. М.: Економіка, 1992. Блауг М. Економічна думка в ретроспективі. М.: Справа, 1994. Гол. 11, § 1-5,9, 10, 12,
 9. ЛІТЕРАТУРА
  Савченко П.В. Чи актуальний «план Маршалла»? / / Вільна думка. 1993. № 10. ЕрхардЛ. Добробут для всіх. М.: Почала-Пресс,
 10. Рекомендована література
  Блауг М. Економічна думка в ретроспективі. М, 1994. Гол. 8. 11 Крім того, I том «Капіталу» Маркса, що вийшов за чотири роки до праць Менгера і Джевонса, не був ним відомий.
 11. ЛІТЕРАТУРА
  Селегмен Б. Основні течії сучасної економічної думки. - М.: Прогресс, 1968. Гол. 6, 7. Блауг М. Економічна думка в ретроспективі. М.: Справа Лтд, 1994. Гл.12, 15. Фішер І. Купівельна сила грошей, її визначення і відношення до кредиту М "
© 2014-2022  epi.cc.ua