Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Г. Р. Вечканова, Г. С. Вечканов. Мікроекономіка, 2010 - перейти до змісту підручника

Питання 49Общественние блага. Визначення оптимального обсягу виробництва суспільних благ.


ВІДПОВІДЬ
ГРОМАДСЬКІ БЛАГА - блага, вигода від користування якими нероздільно розподілена по всьому суспільству незалежно від того, хочуть чи ні окремі його представники набувати це благо.
Громадські блага оплачуються за рахунок загального оподаткування, а не купуються окремими споживачами на ринку. Прикладом суспільного блага служить система національної оборони, оскільки стосується всіх і кожного в рівній мірі.
Зауважимо, що крім суспільних благ існують ще й громадські «антиблаго» - суспільні блага, рівномірно що покладають витрати на групу людей. Це небажані побічні продукти виробництва чи споживання: тепличний ефект, при якому згоряння корисних копалин загрожує глобальній зміною клімату; забруднення повітря, води і грунту відходами хімічної промисловості, виробництвом енергії або використанням автомобілів; кислотні дощі; радіоактивні викиди через випробувань ядерної зброї; витончення озонового шару.
Розрізняють чисті суспільні блага і чисті приватні блага.
Чисте суспільне благо - благо, яке споживається колективно всіма людьми незалежно від того, платять вони за нього чи ні. Отримання корисності від забезпечення чистим суспільним благом єдиним споживачем неможливо.
Чисте приватне благо - благо, яке можна розділити серед людей так, що іншим від цього не буде ніякої вигоди або витрат.
Якщо ефективне забезпечення суспільних благ часто вимагає державних дій, то приватні блага може ефективно розподілити ринок.
Отже, чисте приватне благо приносить корисність тільки покупцеві.
Цілий ряд благ не є ні чисто громадськими, ні чисто приватними. Наприклад, послуги поліції, з одного боку, являють собою суспільне благо, а з іншого - розкриваючи крадіжки зі зломом, вони надає приватну послугу конкретній особі.
Чисті суспільні блага мають дві основні особливості.
1. Чисті суспільні блага мають властивість невибірковості в споживанні, що означає, що при даному обсязі блага його споживання однією людиною не знижує доступності для інших.
2. Споживання чистих суспільних благ не володіє винятковістю в споживанні, тобто не є виключним правом. Це означає, що споживачі, які не бажають платити за такі блага, не можуть бути позбавлені можливості їх споживання. Чисте суспільне благо неможливо випускати «дрібними порціями», які можна було б розпродати через касовий автомат.
Крива попиту на чисте суспільне благо виходить за допомогою складання його індивідуальних граничних корисностей для всіх споживачів при кожній можливій ціні, що передбачає підсумовування по вертикалі індивідуальних кривих попиту.

Крива попиту на чисте суспільне благо, як і крива попиту на чисте приватне благо, має спадний нахил. Однак крива попиту на чисте суспільне благо відрізняється від кривої попиту на чисте приватне благо двома моментами. Перший - ціна не є змінною величиною на вертикальній осі, оскільки не можна призначити ціну за окрему одиницю, бо її споживання не виступає винятковим правом. Друга відмінність полягає в тому, що у випадку чистого приватного блага люди коригують обсяг попиту таким чином, щоб пристосувати його до своїх смаків і своїм економічним становищем. Для чистого громадського блага це неможливо, оскільки на одиницю цього блага не призначається ціна. Всі споживачі повинні споживати обсяг виробництва цілком. Отже, при будь-якому обсязі пропозиції обсяг споживання такого блага кожним споживачем повинен дорівнювати обсягу пропозиції.
На рис. 49.1 і 49.2 зображені відмінності між кривими попиту на суспільне і приватне благо.


Рис. 49.1


Приватне благо


Рис. 49.2


Громадське благо
Для чистого приватного блага сукупний обсяг попиту при кожній можливій ціні дорівнює сумі індивідуальних обсягів попиту:


де i=1, ... N.
Крива попиту на чисте приватне благо виходить за допомогою складання обсягів попиту для кожної ціни уздовж горизонтальної осі.
Крива попиту на чисте суспільне благо виходить за допомогою складання граничнихкорисностей для кожного обсягу уздовж вертикальної осі. Кожен із споживачів завжди споживає однакові обсяги блага.
Визначення оптимального обсягу виробництва суспільних благ
Існує деякий однозначно визначається оптимальний обсяг суспільного блага, який би найбільшу ефективність використання ресурсів.
Оптимальний обсяг суспільного блага може бути визначений таким чином:
MSB (Qs)=МС (Qs),
де MSB (Q, s) - гранична суспільна вигода від споживання даного суспільного блага в кількості: Qs; MC (Qs) - граничні витрати виробництва і забезпечення споживачів даними суспільним благом в кількості Qs (рис. 49.3).


Рис. 49.3. Оптимальний обсяг суспільного блага


Таким чином, для ефективного розміщення благ в економіці дане суспільне благо повинно випускатися в такому обсязі, при якому гранична суспільна корисність - вигода від споживання даного обсягу - дорівнює граничним суспільним витратам.
Останні є вартість ресурсів, необхідних для виробництва додаткової одиниці блага.
Виділяють перенавантажувані і виключені суспільні блага.
Цілий ряд товарів і послуг за своїми властивостями знаходяться між чистими громадськими і чистими приватними благами. У багатьох випадках споживання блага неизбирательно лише до певного рівня споживання. Такі блага називають перевантажується громадськими благами, яких може не вистачити на всіх споживачів. Починаючи з певної кількості споживачів поява додаткового споживача призводить до зменшення корисності, яку вже отримували існуючі користувачі.
В інших випадках споживання благ неизбирательно, проте витрати на елімінацію додаткових споживачів незначні. Такі блага називаються виключаємо суспільними благами, доступ до яких обмежений. Ці блага можуть пропонуватися фірмами, що діють з метою отримання прибутку.
Прикладом перевантажуються благ може служити дорога. Додаткові користувачі не скорочують доступність послуг шосе, але зменшується швидкість руху існуючих користувачів, що робить шосе більш небезпечним. Прикладом исключаемого блага може служити телемовлення. Використання платежів і зборів за установку телевізорів перешкодить отриманню корисності тими, хто відмовляються платити.
Виключаються суспільні блага - це такі блага, на які легко призначити ціну.
Чисті суспільні блага, що відрізняються дуже невисокою винятковістю, можуть виготовлятися і реалізовуватися в приватному секторі за допомогою пакетування (пакета) - об'єднання чистого громадського блага з іншим благом, що характеризується достатнім рівнем ісключаемостью, з метою участі всього пакета в операціях на ринку. Так, факт пакетування був проілюстрований англійським економістом, лауреатом Нобелівської премії з економіки 1991 Рональдом Гаррі Коузом на приватному володінні маяками в Англії в XVII-XIX ст. при зборі маякових мит у портах за портові послуги судам.
Однак якщо рівень ісключаемостью суспільних благ невисокий для їх виготовлення в приватному секторі економіки, то вони можуть випускатися в державному секторі. У цьому випадку витрати виробництва відшкодовуються за рахунок податків, що дає можливість вирішити проблеми «безбілетника» (неплатника за вигоду одного економічного агента за рахунок іншого агента). Випуск благ в державному секторі аж ніяк не передбачає забезпечення економічно ефективної кількості їх виробництва, але разом з тим - це більш оптимальний засіб задоволення ними покупців.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 49Общественние блага. Визначення оптимального обсягу виробництва суспільних благ. "
 1. 2. Надання суспільних благ В УМОВАХ ПРЯМОЇ ДЕМОКРАТІЇ
  питання про фінансування надання суспільних благ був запропонований учнем К. Викселля - Е. Лівдалем в книзі «Справедливість оподаткування». Відповідно до принципу, висунутим Ліндаль, частка індивіда у фінансуванні громадського блага (интерпретируемая як «податкова ціна» граничної одиниці суспільного блага) повинна в точності відповідати граничної корисності громадського
 2. 2. Закон віддачі
  блага першого порядку D. У цьому випадку існують три кількості: b і з двох комплементарних благ B і C і р продукту D. При постійному b ми називаємо цінність с, яка призводить до найвищої цінності p / c, оптимумом. Якщо до найвищої цінності p / c наводять кілька цінностей с, то ми називаємо це оптимумом, який призводить також до найвищої цінності р. Якщо два компліментарних блага застосовуються
 3. Питання 53Оптімальность по Парето.
  Блага X і Y і є два споживача А і В, то {foto166} Друга умова. Оптимальний розподіл ресурсів у виробництві. Для виробництва благ X і Y є два ресурсу - i і j. У цьому варіанті повинна дотримуватися рівність, згідно з яким співвідношення граничних продуктів i і j, використовуваних для виробництва блага X, дорівнює співвідношенню граничних продуктів i і j у виробництві блага
 4. Розглянемо приміром організацію по-пожежної охорони в невеликому містечку.
  Питання: (1) чи є товар исключитель-ним? Чи можна перешкодити людям скористатися ним? (2) Чи є товар об'єктом змагаючись-ства? Чи зменшує використання блага однією людиною можливість його споживання іншим? У таблиці наводяться приклади благ кожної з чотирьох
 5. Теорія зобов'язання
  блага через втрату добробуту, пов'язану з його втратою. Таким чином, цінність продуктивного блага дорівнює у ній цінності продукту, який був би проведений за його втрати за допомогою оптимально («економічно», за висловом Менгера) спожитих залишилися благ. Однак Візер знайшов у цьому визначенні слабкі місця. По-перше, в цьому випадку цінність продуктивних благ буде
 6. Забезпечуючи національну безпеку, уряд само-тоятельно «поставляє товар», який не може надати ринок. У всіх
  блага не є ні об'єктами суперництва, ні винятковими. Приклади суспільних благ: феєрверки, національна оборона і фундаментальні наукові дослід-ження. Так, індивіди використовують суспільні блага безкоштовно, у них з'являється стимул уві.-о ~ нуть від плати і в тому випадку, якщо аналоги * ний товар надається в приватному поряде Уряд приймає рішення про нада-
 7. Рівновага в моделі добровільного обміну
  блага; водночас «готовність платити» може бути обмежена «здатністю платити», пов'язаної з розмірами доходу. По-третє, досягнення одноголосності може бути пов'язане з істотними трансакційними витратами (витратами ведення переговорів і виявлення дійсних позицій сторін, упущеної вигоди за період, що передує досягнення угоди, і т.д.). Структура витрат, пов'язаних з
 8. Питання 15Еластічность попиту по доходу. Коефіцієнт еластичності попиту по доходу.
  Блага; - нульова, що означає, що обсяг попиту нечутливий до зміни доходу. Це блага, споживання яких невідчутно до доходам. До них, зокрема, відносяться товари першої необхідності. Еластичність попиту по доходу залежить від наступних факторів: - від значимості того чи іншого блага для бюджету сім'ї. Чим більше благо потрібно родині, тим менше його еластичність; - чи є
 9. Теорія зобов'язання
  блага через втрату добробуту, пов'язану з його втратою. Таким чином, цінність продуктивного блага дорівнює у нього цінності продукту, який був би проведений за його втрати за допомогою оптимально («економічно», за висловом Менгера) спожитих залишилися благ. Однак Візер знайшов у цьому визначенні слабкі места15. По-перше, в цьому випадку цінність продуктивних благ буде
 10. Поняття економічної ефективності
  блага) і витрати, або, кажучи по-іншому, вести себе раціонально. Раціональне поведінка полягає в тому, що виробник і споживач благ прагнуть до найвищої ефективності і для цього максимізують вигоди і мінімізують витрати. Якщо звернутися до кривої виробничих можливостей (див. рис. 2.1), то при максимально можливому ефективному виробництві точки А, В, С, Д, Е, що відображають
 11. Ключові терміни
  блага Приватні блага «Хто їде безкоштовно» (те. що користується благами безкоштовно) Зовнішній ефект Інформаційні проблеми Монополія Влада ринку Нагальні (що забезпечують гідне існування) блага Суспільний вибір Парадокс голосування Змова Сконцентровані інтереси
 12. «Земля»
  питання: як ця «природа» співвідноситься з фактором виробництва під назвою «земля»? Існує не одне визначення поняття «природа», можна зупинитися на сле-ступному: природа - це навколишній світ у всьому нескінченному різноманітті своїх проявленій29. Але природа як економічна категорія, яка є джерелом блага - більш вузьке поняття, це тільки частина «оточуючого нас світу». Природа
 13. Питання 3 Пропозиція. Закон пропозиції. Крива пропозиції. Зміна пропозиції.
  Блага і нецінові фактори. Ціна пропозиції - це мінімальна ціна, за якою продавець згоден продати певну кількість даного блага. Зв'язок між ціною блага та обсягом його пропозиції знаходить відображення в законі пропозиції. ЗАКОН ПРОПОЗИЦІЇ висловлює пряму залежність між ціною і величиною пропозиції блага протягом певного періоду. Закон пропозиції свідчить: з
 14. І у випадку суспільних благ і у випадку загальних ресурсів зовнішні ефекти виникають у зв'язку з тим, що ні на ті
    блага Щоб зрозуміти відмінність суспільних благ від інших і пов'язані з ними пробле-ми, розглянемо приклад: святковий феєрверк. Благо не є исключитель-ним, тому що неможливо перешкодити будь-кому помилуватися феєрверком, він не є і об'єктом суперництва, тому що кожна людина може наблк датьза ним, не заважаючи
© 2014-2022  epi.cc.ua