Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Г. Р. Вечканова, Г. С. Вечканов. Мікроекономіка, 2010 - перейти до змісту підручника

Питання 3 Пропозиція. Закон пропозиції. Крива пропозиції. Зміна пропозиції.


ВІДПОВІДЬ
ПРОПОЗИЦІЯ - кількість (обсяг) благ, що пропонуються для продажу на ринку в певний момент чи період. У вартісному вираженні пропозиція являє суму ринкових цін цих благ.
Основними факторами пропозиції є ціна блага і нецінові фактори. Ціна пропозиції - це мінімальна ціна, за якою продавець згоден продати певну кількість даного блага.
Зв'язок між ціною блага та обсягом його пропозиції знаходить відображення в законі пропозиції.
ЗАКОН ПРОПОЗИЦІЇ висловлює пряму залежність між ціною і величиною пропозиції блага протягом певного періоду.
Закон пропозиції свідчить: з підвищенням цін відповідно зростає і величина пропозиції; зі зниженням цін скорочується також і пропозицію. На величину пропозиції впливають як цінові, так і нецінові фактори.
Залежність між цінами і кількістю благ, що виробники готові випустити і продати, називається графіком, або кривої пропозиції. Чим вища ціна, тим за інших рівних умов більше пропозиції благ, бо виробник прагне збільшити свій дохід. Однак при дуже високій ціні досить великий дохід можна отримати і без збільшення виробництва. У цьому випадку пропозиція може скоротитися.
Закон пропозиції має дві форми вираження: а) шкала пропозиції, б) крива пропозиції.
Шкала пропозиції - це табличне вираз зв'язку між ринковою ціною блага і тією кількістю, яка за цією ціною пропонуватимуть продавці.
Крива пропозиції - це графічне вираження зв'язку між ринковою ціною блага і тією кількістю, яка за цією ціною пропонуватимуть продавці.
КРИВА ПРОПОЗИЦІЇ відображає взаємозв'язок між кількістю запропонованого блага і його ціною. Вона ілюструє, яку ціну треба заплатити за одиницю запропонованого блага для кожного кількості блага, щоб це кількість блага було випущено, тобто запропоновано на ринок. Для більшості благ крива пропозиції має «висхідний» і «увігнуте» обрис (рис. 3.1).


Рис.

3.1. Крива пропозиції


Висхідна крива пропозиції виражає сутність закону пропозиції, який полягає в тому, що для значного обсягу благ чим вища ціна на них, тим більший обсяг цих благ пропонується виробниками на ринку.
«Увігнутість» кривої пропозиції пояснюється наступним чином: з підвищенням ціни блага в його випуску бере участь все більша кількість фірм, викликаючи тим самим значний приріст обсягу запропонованого блага. У міру зростання ціни блага на певному етапі ринок виявиться перенасичений їм і розширення випуску блага припиниться, в результаті обсяг випуску благ стабілізується незалежно від рівня цін. Якщо ж ціна буде продовжувати рости, крива пропозиції стане вертикальною.
Що лежить в основі кривої пропозиції?
Основними компонентами, що лежать в основі кривої пропозиції, є:
- витрати виробництва, або виробничі витрати, які перш за все визначаються цінами на ресурси і технічним прогресом;
- технологія виробництва. Використання більш досконалої технології знижує витрати виробництва, випускається більше благ, що збільшує обсяг пропозиції продукції;
- ціни на ресурси. Наприклад, зниження заробітної плати робітників фірми скорочує витрати виробництва і збільшує пропозицію благ;
- ціни супутніх благ, особливо тих благ, які можуть швидко замінити один одного як продукти одного виробничого процесу. Якщо ціна одного супутнього блага підвищиться, то збільшиться ціна і другого;
- кількість товаровиробників. Чим більше їх, тим більше пропонованого блага;
- кількість покупців даного блага. Чим більше їх, тим більше можуть купити цього блага;
- податки і субсидії. Збільшення податків зменшує обсяг випуску. Субсидії, навпаки, викликають розширення виробництва;
- державна політика. Наприклад, відмова від квот і митних тарифів на імпорт благ веде до збільшення їх пропозиції;
- особливі фактори. Наприклад, погода робить сильний вплив на сільське господарство.

ЗМІНА ПРОПОЗИЦІЇ. Фірми постійно змінюють набір пропонованих ними благ. Що спонукає вносити ці зміни?
Пропозиція змінюється, коли змінюється будь-який з факторів, що впливають на нього, крім ціни блага. По відношенню до кривої пропозиції при кожній ринковій ціні пропозиція збільшується (або зменшується), коли збільшується (або зменшується) обсяг пропозиції.
Не слід плутати поняття «рух уздовж кривої пропозиції» та «зсув кривої пропозиції».
РУХ ВЗДОВЖ КРИВИЙ ПРОПОЗИЦІЇ - реакція продавців на зміну ціни блага за інших рівних умов; відображає зміну обсягу блага, яке виробники бажають і можуть продати. Зміна обсягу пропозиції зображується рухом уздовж кривої пропозиції (рис. 3.2).


Рис. 3.2. Рух уздовж кривої пропозиції


З рис. 3.2 видно, що відбувається переміщення від однієї точки (А) кривої пропозиції до іншої точки цієї кривої (В).
Рух уздовж кривої пропозиції означає, що відбувається зміна величини (обсягу) пропозиції благ, коли жоден з факторів, що впливають на пропозицію, не змінюється, а ціна даного блага змінюється.
ЗСУВ КРИВИЙ ПРОПОЗИЦІЇ - реакція продавців на зміну нецінових факторів; відображає зміну пропозиції (характеру пропозиції). Зміна пропозиції - це зміна того обсягу благ, яке виробники бажають і можуть продати; зображується зрушенням всієї кривої пропозиції (рис. 3.3).
Зрушення кривої пропозиції вправо означає розширення пропозиції блага, зміщення кривої пропозиції вліво означає скорочення пропозиції блага.


Рис. 3.3. Зрушення кривої пропозиції


Отже, коли змінюються ціни на нецінові фактори - це зсув кривої пропозиції, тобто зміна пропозиції. Коли відбувається зміна обсягу пропозиції у відповідь на зміну ціни даного блага - це рух уздовж кривої пропозиції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 3 Пропозиція. Закон пропозиції. Крива пропозиції. Зміна пропозиції. "
 1. Ключові терміни
  Крива сукупного попиту Реальна грошова маса Питомі витрати Питомі витрати на робочу силу Продуктивність праці Націнка Крива сукупної пропозиції Негативний шок пропозиції Політика, що впливає на пропозицію Кейнсіанська крива пропозиції Класична модель Рухливість зарплати і цін Потенційний обсяг виробництва
 2. Терміни і поняття
  Ринок Ринковий механізм Функції ринку (регулююча, контролююча, інтегруюча, стимулююча, ценообразующая, посередницька, інформаційна, економічності, реалізації інтересів ринкових суб'єктів) Суспільний поділ праці Спеціалізація Економічна відособленість Кон'юнктура ринку Попит Індивідуальний і ринковий попит Ендогенний і екзогенний попит 'Крива попиту
 3. Терміни і поняття
  Ринок Ринковий механізм Функції ринку (регулююча, контролююча, інтегруюча, стимулююча, ценообразующая, посередницька, інформаційна, економічності, реалізації інтересів ринкових суб'єктів) Суспільний поділ праці Спеціалізація Економічна відособленість Кон'юнктура ринку Попит Індивідуальний і ринковий попит Ендогенний і екзогенний попит 'Крива
 4. Крива пропозиції та закон зміни пропозиції
  На ринку складається певне співвідношення між ринковими цінами і кількістю товарів, яку виробники бажають запропонувати покупцям. Цю залежність можна також відобразити графічно, застосувавши систему координат. Нехай вісь абсцис (Q) служить для позначення товару, доставленого на ринок, а вісь ординат позначає рух ціни (Р). Для ситуації, коли при ціні 5 дол за одиницю товару
 5. Криві пропозиції
  Аналогічно ведуть аналіз функції пропозиції від ціни. Закон пропозиції показує прямо пропорційну залежність кількості змін пропозиції порівняно із зміною цін (за інших рівних умов). Зростання цін веде до зростання пропозиції товару, і навпаки. Відповідно розрізняють зміну величини пропозиції і самої пропозиції. Графік пропозиції являє собою
 6. У табл. 4.5 наведені дан-ні про пропозицію двох виробників морозива - Бена і Джеррі при кожній
  У табл. 4.5 наведені дан-ні про пропозицію двох виробників морозива - Бена і Джеррі при кожній можливій ціні. Ринкова пропозиція - сума цих індивідуальних пропозицій. Обсяг ринкової пропозиції залежить від факторів, які визначають перед-ложение окремих продавців: ціни товару, цін на ресурси, що використовуються для виробництва товару, рівня технологій і очікувань, а крім
 7. Еластичність пропозиції
  Ступінь зміни обсягу пропозиції залежно від зміни ціни характеризує еластичність пропозиції за ціною. Мірою цієї зміни є коефіцієнт еластичності пропозиції, що розраховується як відношення обсягу пропозиції (%) до зростання цін (%), тобто за формулою Fs _ Процентне зміна S Процентне зміна? 'Де Ер - коефіцієнт еластичності пропозиції; S-пропозиція; Р -
 8. Еластичність пропозиції
  Ступінь зміни обсягу пропозиції залежно від зміни ціни характеризує еластичність пропозиції за ціною. Мірою цієї зміни є коефіцієнт еластичності пропозиції, що розраховується як відношення обсягу пропозиції (%) до зростання цін (%), тобто за формулою Fs _ Процентне зміна S Процентне зміна? 'Де Ер - коефіцієнт еластичності пропозиції; S-пропозиція; Р
 9. Ключові терміни
  Ринок Попит Обсяг попиту Обсяг покупок Шкала попиту Крива попиту Пропозиція Обсяг пропозиції Об'емпродаж Шкала пропозиції Крива пропозиції Надлишковий попит (дефіцит) Надлишкова пропозиція (надлишок) Рівноважний обсяг Взаємозамінні товари (товари-субститути) Взаємодоповнюючі (комплементарні) товари Нормальний товар Нижча благо, або нижчий товар Зрушення
 10. Щоб проаналізувати вплив на перебуваючи-ня ринку якогось події, ми, використовуючи гра-фіки
  Щоб проаналізувати вплив на перебуваючи-ня ринку якогось події, ми, використовуючи гра-фіки кривих попиту та пропозиції, розглядаємо його вплив на ціну рівноваги і рівноважний обсяг . Аналіз включає в себе три кроки. По-перше, ми з'ясовуємо, чи приводить подію до сдві-гам кривої попиту або кривої пропозиції. По-друге, ми визначаємо, в якому напрямку зміщується крива.
 11. Ключові терміни
  Зовсім конкурентна фірма Абсолютно конкурентний ринок «ценополучателем» і «ценопроізводітель» Граничне умова Оптимальний позитивний випуск Загальна умова, або перевірка прибутком Помилкове уявлення про вже вироблених (неповоротних) витратах Короткострокова крива пропозиції фірми Короткострокова ціна припинення випуску Короткострокова ціна беззбитковості
 12. Економісти розраховують частковість пропозиції за ціною як відношення зміни обсягу
  Економісти розраховують частковість пропозиції за ціною як відношення зміни обсягу пропозиції,? ираженного у відсотках, до зміни ціни, вираженого у відсотках. Тобто цінова еластичність пропозиції=Припустимо, що ціна 1 л молока зросла з $ 3,00 до $ 3,30, а місячний | б'ем виробництва збільшився з 10 тис. л до 11,5 тис. л. Ми розраховуємо зміна ціни, виражене у
 13. 7. Що стоїть за кривою пропозиції
  Крива пропозиції будується при неізменностіосновних факторів, що визначають витрати про-давця. Щоб «заглянути за криву пропозиції», ми обговоримо роль трьох основних впливають наетом витрати факторів. Ці фактори, относящіесяк «сфері пропозиції», є важливими детер-мінантамі поведінки продавців. - Основні засоби виробництва - Наявні технології - Ціни змінних
 14. Таким чином, пропоноване кількість товару обернено пропорційно ціною використовуваних для його виробництва
  Таким чином, пропоноване кількість товару обернено пропорційно ціні використовуваних для його виробництва ресурсів. Технологія. Технологія перетворення ресурсів у морозиво - ще одна детер-мінанта обсягу пропозиції. Впровадження автоматизованої виробничої лінії, наприклад, призвело б до зниження витрат праці та витрат фірми і повели-чению обсягу пропозиції морозива. Очікування.
 15. 4.3. Пропозиція: поняття, фактори, еластичність
  Пропозиція (S) - це та кількість товарів і послуг, яку продавці готові запропонувати при даному рівні цін в певний проміжок часу. Зв'язок між рівнем цін і пропозицією описує закон пропозиції, згідно з яким зміна ціни спричиняє односпрямоване зміна пропозиції. Іншими словами, зі збільшенням ціни пропозиція зростає, і навпаки. S=f (p); f (p)> 0.
© 2014-2022  epi.cc.ua