Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Г. Р. Вечканова, Г. С. Вечканов. Мікроекономіка, 2010 - перейти до змісту підручника

Питання 4Взаімодействіе попиту та пропозиції. Ринкове рівновагу.


ВІДПОВІДЬ
Вище ми розглядали попит і пропозицію окремо. Тепер належить об'єднати ці дві сторони ринку. Як це зробити? Відповідь полягає в наступному. Взаємодія попиту і пропозиції один з одним породжує рівноважну ціну і рівноважний обсяг або ринкова рівновага.
ВЗАЄМОДІЯ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ - процес, який породжує формування ринкової ціни, яка задовольняє одночасно і продавця, і покупця.
Ринкова ціна відображає таку ситуацію, коли плани покупців і продавців на ринку повністю збігаються, а обсяг благ, який мають намір купити покупці, абсолютно дорівнює обсягу благ, який мають намір запропонувати виробники. В результаті виникає рівноважна ціна, тобто ціна такого рівня, коли обсяг пропозиції дорівнює обсягу попиту.
При ринковому рівновазі попиту і пропозиції відсутні чинники як для підвищення, так і для зниження ціни до тих пір, поки всі інші умови зберігаються рівними.
Графічне зображення взаємодії попиту і пропозиції показано на рис. 4.1.
На рис. 4.1 показано, що ринкова рівноважна ціна визначається в точці перетину кривих попиту та пропозиції, яка є точкою рівноваги (Е), що відбиває рівність обсягу попиту і обсягу пропозиції. Ціна, за якої обсяг попиту дорівнює обсягу пропозиції, виступає як рівноважна ціна. Рівність обсягу попиту та обсягу пропозиції являє собою рівноважний обсяг і характеризує ринкова рівновага.
Ціна, за якою благо продається або купується, може не збігатися з рівноважною ціною. Аналогічно і реальний обсяг продажів може не збігатися з рівноважним обсягом. Справа в тому, що рівноважний стан нестабільно, оскільки умови ринку, які визначають ринкову рівновагу, також нестабільні, викликаючи тим самим зміни попиту та пропозиції.


Рис. 4.1. Взаємодія попиту та пропозиції


ринкової рівноваги - ситуація на ринку, при якій немає тенденції до зміни ринкової ціни або обсягу продаваних благ.
Ринкова рівновага встановлюється, коли ціна приводиться до рівня, який зрівнює обсяг попиту і обсяг пропозиції. Ринкова рівновага ціни і обсяг продаваного блага можуть змінюватися у відповідь на зміни попиту та пропозиції.

Коли «стелю цін» встановлюється нижче рівноважної ціни, утворюється дефіцит (іноді його називають надлишковим попитом благ) і обсяг попиту перевищує обсяг пропозиції. Такий стан призведе до конкуренції між покупцями за можливість купити дане благо. Конкуруючі покупці починають пропонувати більш високі ціни. У відповідь на це продавці починають підвищувати ціни. У міру того як ціни ростуть, обсяг попиту скорочується, а обсяг пропозиції збільшується. Це продовжується до тих пір, поки ціна не досягне свого рівноважного рівня.
Коли мінімальні рівні цін встановлюються вище рівноважної ціни, обсяг пропозиції перевищує обсяг попиту і утворюється надлишок благ. Ринкова рівновага і відхилення від нього показані на рис. 4.2.
Виділяють чотири варіанти впливу зрушень кривих попиту та пропозиції на ціну й обсяг благ.
1. Збільшення попиту на благо викликає зсув кривої попиту вправо, в результаті чого збільшуються і рівноважна ціна, і рівноважний обсяг блага.


Рис. 4.2. Ринкова рівновага


2. Зменшення попиту на благо зміщує криву попиту вліво, в результаті чого знижуються рівноважна ціна і рівноважний обсяг блага.
3. Збільшення пропозиції блага зрушує криву пропозиції вправо, в результаті чого знижується рівноважна ціна і збільшується рівноважний обсяг блага.
4. Зменшення пропозиції блага зрушує криву пропозиції вліво, в результаті чого підвищується рівноважна ціна і скорочується рівноважний обсяг блага.
Використовуючи вказані чотири варіанти зміни попиту та пропозиції і зсуву їх кривих, можна визначити рівноважну крапку в разі будь-яких коливань попиту та пропозиції.
Однак не завжди «спрацьовують» названі вище «чотири правила» попиту і пропозиції, бо часто одночасно відбувається зрушення і кривої попиту, і кривої пропозиції, що значно ускладнює аналіз реальних економічних явищ і процесів.
Науково обгрунтований метод аналізу попиту та пропозиції передбачає необхідність:
а) відрізняти зміну попиту чи пропозиції, які ведуть до зрушення кривої, від зміни обсягу попиту або пропозиції, які викликають рух уздовж кривої;
б) дотримуватися всі інші умови рівними, що вимагає знання відмінностей між впливом, зумовленим зміною ціни блага, і впливом, зумовленим зміною інших факторів.

Викладена вище модель ринку статична, оскільки поширюється на певний фіксований період (рік, квартал, місяць), зв'язку її змінних в часі не аналізуються. Включення в модель залежності попиту, пропозиції та цін в часі трансформує модель в динамічну модель.
Якщо допустити, що під впливом попиту реакція пропозиції буде повільнішою, виникає інший варіант, який в економічній науці називається «павутиноподібної моделлю», яка передбачає, що здійснення нового стану рівноваги встановлюється співвідношенням певних параметрів функцій попиту і пропозиції.
Вище була викладена неокласична концепція ринкової рівноваги. Але у світовій економічній думці є й інші погляди. Наприклад, інституціоналісти сумніваються в тому, що для ринку характерний стан рівноваги. На їх думку, ринок не є нейтральним механізмом розподілу ресурсів, ціни не визначаються вільною конкуренцією, якої немає, а встановлюються тими, хто володіє економічною владою, тобто державою і олігополіями. Згідно постулатам інституціоналізму, рух попиту і пропозиції, а також ринкова рівновага залежать від діючих в країні інститутів, які розвиваються і ускладнюються разом з еволюцією соціально-економічного життя. Інституціоналістів виходять з підвищення ролі держави при реалізації визначальних цілей суспільства. Разом з тим вони не протиставляють державне регулювання ринку, на передній план вони висувають соціальні інтереси, виступають проти аналізу економічних відносин з позицій «економічної людини». Інституціоналістів вважають, що неокласики спрощують діючу економічну теорію і практику, не надають значення соціальною, правовою, політичним, психологічним факторам, що впливає на економіку.
Таким чином, інституціоналісти заперечують теорію ринкової рівноваги.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 4Взаімодействіе попиту та пропозиції. Ринкова рівновага. "
 1. Тема 4 Теорія попиту та пропозиції
  Споживчий вибір і бюджетне стримування. Умова рівноваги споживача згідно кардіналістіческой теорії. Бюджетна лінія. Крива байдужості споживача. Карта кривих байдужості. Умова рівноваги споживача згідно ордіналістіческой теорії. Попит: поняття і чинники, що визначають попит. Еластичність попиту. Види еластичності і фактори, що впливають на неї. Пропозиція: поняття і
 2. Основні терміни і поняття
  Індивідуальний ринок, бюджетне обмеження, раціональне споживчу поведінку, правило максимізації корисності, крива байдужості, карта кривих байдужості, бюджетна лінія, рівноважне положення споживача, попит, закон попиту, нецінові фактори попиту, цінова, перехресна еластичність, еластичність по доходу, пропозиція, закон пропозиції, еластичність пропозиції, ринкове
 3. Глава 6. Ринкова рівновага і механізм його досягнення
  Закон попиту? спадної прибутковості. Еластичність попиту і пропозиції та їх основні види З'ясування сутності товарно-грошових відносин, ринку, його структури та інфраструктури дає можливість розкрити механізм ринкової рівноваги, зокрема, взаємодія попиту та пропозиції. В історії світової економічної думки вже понад два століття різні напрями, течії та школи намагаються
 4. Лекція 7 Тема: МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ: ПОПИТ, ПРОПОЗИЦІЯ, ринкова рівновага
  У лекції розглядаються наступні питання: - попит на товар і його характеристика: закон попиту, крива попиту, еластичність попиту; - пропозицію товару і його крива; - ринкове
 5. Терміни і поняття
  Ринок Ринковий механізм Функції ринку (регулююча, контролююча, інтегруюча, стимулююча, ценообразующая, посередницька, інформаційна, економічності, реалізації інтересів ринкових суб'єктів) Суспільний поділ праці Спеціалізація Економічна відособленість Кон'юнктура ринку Попит Індивідуальний і ринковий попит Ендогенний і екзогенний попит 'Крива
 6. Терміни і поняття
  Ринок Ринковий механізм Функції ринку (регулююча, контролююча, інтегруюча, стимулююча, ценообразующая, посередницька, інформаційна, економічності, реалізації інтересів ринкових суб'єктів) Суспільний поділ праці Спеціалізація Економічна відособленість Кон'юнктура ринку Попит Індивідуальний і ринковий попит Ендогенний і екзогенний попит 'Крива попиту
 7. Ринковий механізм попиту та пропозиції
  Як діє ринковий механізм попиту та пропозиції? Що станеться, якщо попит на який-небудь товар зміниться в результаті впливу нецінових чинників? Припустимо, що попит на якийсь товар А підвищився, так як цей товар став більш модним. Підвищення попиту на графіку (рис. 6.6) відіб'ється як зсув кривої попиту вправо (з положення D у положення D1). У результаті встановиться нова рівноважна
 8. Запитання для самоперевірки
  1. Які нецінові фактори роблять в даний час найбільш істотний вплив на сукупний попит і сукупна пропозиція в російській економіці? 2. Який вплив на сукупний попит і сукупна пропозиція роблять наступні фактори: скорочення експорту нафти внаслідок падіння виробництва; зниження світових цін на рідке паливо і кольорові метали? 3. Якщо ВВП збільшився на 4%,
 9. 15.2. Теорії макроекономічної рівноваги
  З лекції 14 відомо, що перетинання кривих сукупного попиту та сукупної пропозиції дає точку загальної економічної рівноваги (точка М на рис. 15.1). При цьому більш високі ціни створюють стимули до збільшення сукупної пропозиції (розширенню виробництва) і одночасно знижують рівень сукупного попиту. {Foto50} Загальна економічна рівновага На ринках окремих товарів точка
 10. Контрольні питання
  и 1. Що таке макроекономічну рівновагу? Які його види ви знаєте? 2. Які моделі макроекономічної рівноваги ви знаєте? 3. Що таке сукупний попит і які його складові? 4. З чим пов'язана зворотна залежність між величиною сукупного попиту і рівнем цін? 5. Назвіть нецінові фактори сукупного попиту. 6. Що таке сукупна пропозиція і які чинники роблять
 11. Г Л А В А 10 макроекономічної рівноваги
  Ринкова економіка, що складається з безлічі локальних, індивідуальних ринків, 'сама є одним величезним ринком. І подібно до того як для нормального функціонування окремого ринку необхідно рівновагу між попитом і пропозицією, так і в масштабах всієї економіки необхідно макроекономічну рівновагу. Досягнення макроекономічних цілей, стабільність економіки можливі тільки в умовах
 12. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314 1516171819 Кількість (=3 + 4) стаканчиків морозива
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314 1516171819 Кількість (=3 + 4) стаканчиків морозива Ціна стаканчика морозива 0 Кількість стаканчиків морозива Рис. 4.7 ЗРУШЕННЯ КРИВИЙ ПРОПОЗИЦІЇ Будь-яка зміна, яке веде до збільшення пропозиції при кожній можливій ціні, зрушує криву пропозиції вправо. Будь-яка зміна, яке веде до зменшення
 13. Висновки
  1. Стан індивідуального ринку (ринку окремого товару або послуги) залежить від поведінки покупців і продавців. Раціональний споживач (покупець) при наявному у нього бюджетному обмеженні буде максимізувати сукупну корисність, 1) розподіляючи свій дохід так, щоб співвідношення граничних корисностей споживаних ним товарів у розрахунку на ціну цих товарів були б рівні або 2)
 14. Щоб проаналізувати вплив на перебуваючи-ня ринку якогось події, ми, використовуючи гра-фіки
  Щоб проаналізувати вплив на перебуваючи-ня ринку якогось події, ми, використовуючи гра-фіки кривих попиту та пропозиції, розглядаємо його вплив на ціну рівноваги і рівноважний обсяг. Аналіз включає в себе три кроки. По-перше, ми з'ясовуємо, чи приводить подію до сдві-гам кривої попиту або кривої пропозиції. По-друге, ми визначаємо, в якому напрямку зміщується крива.
 15. 8 об'єднані криві ринкової пропозиції і ринкового попиту.
  8 об'єднані криві ринкової пропозиції і ринкового попиту. Зауважте, що вони мають тільки одну точку перетину, яку прийнято називати ринковою рівновагою. Ціна, при якій дві криві перетинаються, називається ціною рівноваги (або рівноважною ціною), а кількість пропонованого товару - рівноважним обсягом. У нашому випадку рівноважна ціна становить $ 2 за ста-канчік, а рівноважний
 16. Терміни і поняття
  Сукупний попит Сукупна пропозиція Макроекономічна рівновага Рівновага на товарному і грошовому ринках «Пастка ліквідності »Модель AD-AS Модель IS-LM Макроекономічна неравновесность Умови загальної рівноваги Закон Вальраса Теорія макроекономічної рівноваги
© 2014-2022  epi.cc.ua