Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Е.Ф. Жуков. Міжнародні економічні відносини, 2000 - перейти до змісту підручника

5.1. Зовнішня торгівля Росії та її місце в світовій економіці


Формою зв'язку між виробниками продукції різних країн виступає їх зовнішньоторговельна діяльність. Вона передбачає обмін товарами, послугами та капіталом між різними країнами. Таким чином, під зовнішньою торгівлею розуміють міжрегіональний обмін товарами, послугами та капіталом (одержання кредитів).
Розвиток зовнішньої торгівлі обумовлено тим, що вона дозволяє встановити рівновагу між надлишками і дефіцитом в господарстві окремих країн. Її роль у господарському розвитку країн, регіонів, всього світового співтовариства постійно зростає. З одного боку, зовнішня торгівля стала потужним фактором економічного зростання, а з іншого - відбулося помітне підвищення залежності країн від міжнародного товарообміну.
В даний час структура зовнішньої торгівлі представлена наступними видами:
- експорт;
- імпорт;
- транзитна торгівля: покупка за кордоном з одночасним продажем в третю країну;
- особливі форми, наприклад, реекспорт або реімпорт товарів, що пройшли облагороджування;
- виробництво по ліцензії;
- кооперація;
- компенсаційні угоди і т.д.
На розвиток зовнішньої торгівлі безпосередній вплив надає ряд факторів, у тому числі:
- поглиблення міжнародного поділу праці та інтернаціоналізація виробництва;
- науково-технічна революція, сприяє відновленню основного капіталу, створенню нових галузей економіки, що прискорює реконструювання старих;
- активна діяльність транснаціональних корпорацій на зовнішньому ринку;
- регулювання (лібералізація) зовнішньої торгівлі за допомогою заходів Світової організації торгівлі (СОТ);
- лібералізація міжнародної торгівлі, перехід багатьох країн до режиму, що включає скасування кількісних обмежень імпорту й істотне зниження митних зборів шляхом утворення вільних економічних зон;
- розвиток процесів торгово-економічної інтеграції: усунення регіональних бар'єрів, формування спільних ринків, зон вільної торгівлі і т д.

Отже, зацікавленість окремих країн у розширенні міжнародних зв'язків пояснюється потребами збуту продукції на зовнішніх ринках, а також необхідністю отримання певних товарів ззовні. Це обумовлено постійно зростаючими масштабами активності і ступеня залученості окремих країн і регіонів у процеси міжнародного обміну.
Давайте розглянемо, яке ж становище у світовій економіці займає Росія у відповідності з наступними критеріями оцінки:
- питома вага країни у сукупному валовому продукті світу знизився з 3,4 % 1991 р. до 1,9% в 1995 р. - приблизно 10-е місце в світі;
- частка у світовому промисловому виробництві не перевищує 4% - 5-а позиція в світі;
- за рівнем продуктивності праці в промисловості (річна виробіток на одного зайнятого) країна займала 64-у, а в сільському господарстві - 77-у сходинку у світовій класифікації.
Таким чином, наведені дані дозволяють зробити висновок, що Росія займає проміжні позиції в світовій ієрархії між промислово-розвиненими і країнами, що розвиваються. Однак у нинішніх умовах є реальні передумови залучення Росії в процеси інтернаціоналізації господарського життя, в систему міжнародного поділу праці.
Вирішальними умовами розширення участі Росії в системі міжнародних економічних відносин є рівень і динаміка руху національної економіки, ступінь її відкритості, а також розвиненість і структура зовнішньоекономічних контактів, здатність відповідати постійно мінливих умов міжнародного господарського життя.
У нових умовах необхідно забезпечити органічне розширення російської участі в системі міжнародних економічних відносин і більш повне використання можливостей міжнародного поділу праці для вирішення як внутрішніх завдань країни, так і проблем вдосконалення її зовнішньоекономічних зв'язків.
Перспективи такої еволюції обумовлені об'єктивним характером підвищення рівня взаємозалежності та взаємозв'язку між національними господарськими системами і процесами в сфері міжнародних економічних зв'язків.
На думку багатьох експертів, основою створення життєздатної економіки перехідного періоду в Росії слід вважати її відкритість, маючи на увазі вплив конкуренції за кордону. Саме в цих умовах світовий ринок прямо або побічно впливає на формування цін на вітчизняну продукцію, а у російських виробників залишається такий вихід, як підвищення якості та конкурентоспроможності продукції, розширення її виробництва при зниженні всіх видів витрат.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.1. Зовнішня торгівля Росії та її місце в світовій економіці "
 1. Тема 14 Міжнародна торгівля
  зовнішньої торгівлі. Зовнішньоторговельна політика держави. Фритредерство і протекціонізм. Методи регулювання зовнішньої торгівлі. Стан зовнішньої торгівлі Росії. Закони Російської Федерації «Про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності» та «Закон Російської Федерації про митний
 2. Місце зовнішньої торгівлі в економіці Росії
  зовнішньоекономічній сфері досить скромна. Частка Росії у світовому експорті в 1997 р. склала близько 1,3%. На стані російської зовнішньої торгівлі досі болісно відбиваються різке скорочення господарських зв'язків з іншими колишніми радянськими республіками в результаті розпаду СРСР і згортання торгівлі з колишніми соціалістичними країнами - членами РЕВ, які на початку 90-х рр.. були
 3. Контрольні питання і завдання
  зовнішньої торгівлі від внутрішньої? Які показники характеризують зовнішню торгівлю? 5. У чому суть принципу абсолютних переваг у зовнішній торгівлі? 6. Що являє собою принцип порівняльних переваг? Як визначається рівень відносних витрат на виробництво продукції відповідно до принципу порівняльних переваг? 7. У яких випадках країнам вигідно торгувати один з
 4. Структура зовнішньої торгівлі Росії
  зовнішньої торгівлі та раніше не була характерною для розвиненої країни. В даний час це в основному паливно-енергетичні, прості хімічні та нафтохімічні товари, чорні і кольорові метали, зброю. Істотні зміни відбулися в товарній структурі російського імпорту. У ньому скоротилася частка інвестиційних товарів, тоді як частка споживчих товарів зросла, складаючи близько 40%
 5. № 119. внутрішня і зовнішня торгівля Росії при перших Романових
  зовнішню торгівлю. Було проведено ряд реформ, у тому числі і митна. У 1646 р була скасована безмитна торгівля з Англією. У 1653 г введена Торгова статутна грамота, за якою встановлювалися більш високі мита на іноземні товари. У 1667 г прийнятий Новоторговий статут, всіляко заохочував скорочення імпортних операцій та збільшення експорту з метою залучення в казну додаткових
 6. № 124. Розвиток зовнішньої торгівлі Росії з країнами Заходу і Сходу за Петра 1
  зовнішньоторговельної орієнтації економіки Росії сприяла цілеспрямована політика меркантилізму, обов'язковим елементом якого є встановлення жорстких митних бар'єрів для захисту вітчизняних виробників від іноземних конкурентів. Знамениті зміни відбувалися і в структурі зовнішньої торгівлі. Якщо на початку 18 століття вивозилася переважно с / г продукція та сировина, то до середини
 7. Висновки
  зовнішньоторговельний оборот, експорт, імпорт, зовнішньоторговельне сальдо, експортна, імпортна частка в ВНП, експортний потенціал, структура зовнішньої торгівлі та ін 2. Теорія порівняльних переваг пояснює, які товари країнам вигідно вивозити, а які ввозити. Відповідно до цієї теорії, якщо країна спеціалізується на виробництві та вивезенні тих товарів, витрати виробництва яких відносно нижчі
 8. № 116. Внутрішня і зовнішня торгівля Росії при 1-х Романових. Складання всеросійського ринку
  зовнішню торгівлю. Було проведено ряд реформ, у тому числі і митна. У 1646 р була скасована безмитна торгівля з Англією. У 1653 г введена Торгова статутна грамота, за якою встановлювалися більш високі мита на іноземні товари. У 1667 г прийнятий Новоторговий статут, всіляко заохочував скорочення імпортних операцій та збільшення експорту з метою залучення в казну додаткових
 9. Питання до заліку
  торгівлі? 22. Чим викликані безпрецедентно високі темпи зростання світової торгівлі в післявоєнний період? 23. Які Ви можете назвати протиріччя в області світової торгівлі? 24. Чи можна вважати задовільним те місце, яке посідає Росія у світовій торгівлі? 25. Які Ви знаєте теорії міжнародної торгівлі 26. Які фактори впливають на стан платіжного балансу? 27. Що
 10. Країни, що розвиваються у світовій торгівлі
  зовнішньоекономічних відносин країн, що розвиваються належить зовнішній торгівлі. Вона розвивалася нерівномірно. У 90-ті роки темпи приросту експорту значно, в 1,4 рази, перевершували відповідні показники 80-х років, що свідчило про зусилля країн-боржників збільшити валютні надходження для зниження боргового тягаря. Темпи приросту торгівлі країн, що розвиваються були вищі, ніж у
 11. 5. Зовнішня торгівля Росії: тенденції та перспективи розвитку
  торгівля Росії: тенденції та перспективи
 12. Структура і основні товаропотоки світової торгівлі. Роль торгівлі послугами у міжнародному обміні
  торгівлі змінюється насамперед під впливом НТР і поглиблення міжнародного поділу праці. В даний час найбільше значення у світовій торгівлі має продукція обробної промисловості: на її частку припадає понад 3/4 світового товарообігу. Особливо швидко росте частка таких видів цієї продукції, як машини, обладнання та транспортні засоби, хімічні товари. Частка
 13. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ РОСІЇ
  зовнішньої торгівлі, її динаміку й структуру. Після розпаду СРСР і утворення СНД значна частина внутрішнього товарообігу, обслуговуючого єдиний народногосподарський комплекс країни, перейшла до складу зовнішньої торгівлі. Істотно погіршилася структура експорту та імпорту. В експорті різко зросла питома вага торгівлі паливно-енергетичними ресурсами та металами. Знизилася частка експорту
 14. Питання для самоперевірки
  зовнішньої торгівлі? 6. Яка структура платіжного балансу? 7. Як формуються валютні
 15. Запитання для повторення
  торгівлі? 2. Яка участь Росії у світовій торгівлі? 3. Яка структура міжнародної торгівлі? 4. У чому сутність теорій міжнародної торгівлі. 5. Що являє собою платіжний баланс? 6. Що являє собою торгова політика? 7. Перерахуйте основні інструменти торговельної політики. 8. Що краще: свобода торгівлі або
 16. № 136. Внутрішня торгівля в Росії в 17 столітті. Найбільші ярмарки
  торгівля велася артілями. Основним торговим центром всієї Росії була Москва, в якій сходилися торгові шляхи з усіх кінців країни та з-за кордону. Складалося стан купецтва. У 16-17 століттях в Росії почався процес первісного накопичення капіталу саме у сфері
© 2014-2022  epi.cc.ua