Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

Зовнішньоторговельний баланс

. У 90-ті роки відбувся перелом у розрахунках по зовнішньоекономічних зв'язках ЄС. Вони стали зводиться з позитивним сальдо, яке в другій половині десятиліття досягло 1,5% ВВП. Воно забезпечувалося за рахунок торгівлі товарами і послугами, при цьому дисбаланс відзначався в розрахунках з торгівлі з США і Японією. Розрахунки по капіталовкладеннях були негативними.
Позиції ЄС в міжнародному розподілі праці послаблює стан обміну наукомісткої продукцією, який зводиться з негативним сальдо за рахунок електронного устаткування і побутової електроніки.
ЄС має пасивне сальдо в торгівлі патентами і ліцензіями. Виявляється залежність союзу від США в галузі науково-технічного обміну. Західноєвропейські компанії закуповують в США понад половину зарубіжних науково-технічних новинок. Цьому сприяє наявність в розглянутому об'єднанні численних дочірніх компаній і філій американських ТНК. Відсутність єдиної ліцензійної політики західно-європейських країн призводить до розширення зв'язків місцевих компаній з американськими і японськими, а не з європейськими компаніями.
Вони розглядають перший в якості потенційних постачальників прогресивних технологій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Зовнішньоторговельний баланс "
 1. Тема 44. Макроекономічної рівноваги В НАРОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ
  зовнішньоторговельний баланс країни. 2. Теоретичні погляди на рівновагу в народному господарстві. Вперше на можливість ОЕР в економіці звернув увагу А. Сміт у середині XVIII в., Висловивши припущення про «невидиму руку провидіння», яке спрямовує корисливі дії людей до загального блага. Послідовники А. Сміта (неокласична школа) виходять з автоматизму у формуванні ОЕР, так як
 2. Тому загальні тенден-ції змін обмінних курсів звичайно вірно відображають коливання рівнів цін усередині країни і за
  зовнішньоторговельного балансу Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу Нетто-баланс Чисті іноземні інвестиції Номінальний обмінний курс Підвищення курсу валюти Зниження курсу валюти Реальний обмінний курс Паритет купівельної спроможності Питання
 3. А. Американська компанія стільникового телефонного зв'язку відкрила офіс в Республіці Чехія. б. Англійська торгова компанія
  зовнішньоторговельного балансу відкритої економіки - Чи використовуєте її в аналізі наслідків дефіциту державного бюджету - проаналізуєте макроекономічний ефект зовнішньоторговельної політики - Чи використовуєте модель для аналізу економічних наслідків політичної нестабільності і «втечі» капіталу в останні десятиліття США імпорт товарів і послуг постійно перевищував
 4. Іншими словами, показник чистого експорту Сполучених Штатів був негативним.
  Зовнішньоторговельного дефіциту для американської економіки, справа-ші кола мають на цей рахунок власну стійку думку. Багато провідні бізнесмени США стверджують, що склався торговий дефіцит - отраж-ня недобросовісної конкуренції. На їх думку, іноземним фірмам доз-шается продавати продукцію на американських ринках, в той час як правитель-ства інших країн перешкоджають торгівлі
 5. По-друге, в якості заданого в моделі буде використовувати-ся значення рівня цін.
  Зовнішньоторговельний баланс економіки та значення обмінних курсів. У цьому сенсі модель проста: ми застосовуємо механізм взаємодії попиту і запропонованого-вання до відкритої економіки. Але в той же час вона виявиться складніше попе-щих, оскільки ми одночасно розглядаємо два взаємопов'язаних ринку: ринок позикових коштів і ринок обміну іноземної валюти. Після того як ми розробимо модель відкритої
 6. Негативна величина чистих іноземних інвестицій означає, що США продають частину своїх активів іноземцям на
  зовнішньоторговельного балансу. Стався на початку 1980-х рр.. одночасним-менний перехід від бюджетного надлишку і активного сальдо торгового балансу до бюджетного дефіциту і пасивного сальдо торгового балансу з точки зре-ня нашої моделі зовсім не виглядає дивним. Оскільки торговельний і бюджетний дефіцит тісно пов'язані між собою, іноді їх називають'войнич дефіцитом. Зовнішньоторговельна політика
 7. збільшен-ня валютного курсу стимулює імпорт і робить менш привабливим екс-порт, а обидві ці тенденції працюють на
  зовнішньоторговельна полі-тика не впливає на зовнішньоторговельний баланс . Іншими словами, зовнішньоторговельна політика, безпосередньо впливає на експорт або імпорт, не змінює значен-ня чистого експорту. Цей висновок здасться менш дивним, якщо ми вспом-ним відоме нам тотожність: NX=NFI=S-I. Чистий експорт дорівнює чистим іноземним інвестиціям, які дорівнюють раз-ності національних
 8. В результаті обмінний курс долара зростає, а чистий експорт знижується.
  Зовнішньоторговельному балансі і реальному обмін-ном курсі долара? Як ці дії позначаться на стані текстильної промисловості США? Як вони можуть вплинути на становище автомобільної промисловості? Припустимо, що Конгрес США приймає за-кон про інвестиційну податкової пільзі, направ-ленний на заохочення внутрішніх інвестицій. Як це відіб'ється на заощадженнях, чистих іноземних-них
 9. Висновки
  зовнішньоторговельного балансу, зростаюча зовнішня заборгованість). 5. Керування інфляцією представляє найважливішу проблему грошово-кредитної і загалом економічної політики. При всій значущості скорочення державних витрат, поступового стиснення грошової маси потрібне проведення широкого комплексу антиінфляційних заходів. Серед них - стабілізація і стимулювання виробництва,
 10. 5.6. Економічна політика Катерини II
  зовнішньоторговельного балансу. Однак у цей період Катерині II уда-валось підтримувати активне сальдо, в тому числі за рахунок проведення протекціоністської митної політики, стримує імпорт това-рів, які вироблялися або могли бути зроблені в країні. До числа активних торговельних партнерів Росії наприкінці XIX-початку XX ст. належали Англія, Голландія, Австрія, Франція, Португалія, а також
© 2014-2022  epi.cc.ua