Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономічне планування та прогнозування → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Випереджаючі методи прогнозування

Дані методи засновані на використанні властивості науково-технічної інформації випереджати реалізацію науково-технічних досягнень у суспільному виробництві. Якщо в статистичних методах використовується інформація про ретроспективному періоді, то в випереджальних методах - інформація про безпосередньому періоді попередження. Ці методи застосовуються для прогнозування НТП і відносяться до такого його напрямку, як інженерна прогнозування.

Патентний метод прогнозування - випереджаюче метод, заснований на оцінці винаходів і дослідження динаміки їх патентування.

Цитатно-індексний метод прогнозування заснований на аналізі динаміки цитування авторів публікацій але проблем, пов'язаних з розвитком об'єкта прогнозування.

Публікаційний метод базується на оцінці публікацій про об'єкт прогнозування і дослідженні динаміки їх публікування.

В основі випереджальних методів лежать такі передумови:

Основні джерела інформації - патентно-асоційована документація: патенти, свідоцтва, ліцензії, комерційна інформація - каталоги, проспекти, рекламні повідомлення.

Публікаційний і цитатно-індексний методи використовують також в якості джерел інформації і науково-технічну літературу.

Ретроспективна обробка названих джерел інформації дозволяє аналізувати динаміку патентування з подальшим виявленням точок перегину, піків, спадів, зон насичення.

Результати такого аналізу використовуються для вирішення двох основних завдань прогнозування НТП: по-перше, для прогнозу періодів впровадження технічних рішень виробництва; по-друге, для оцінки перспективності різних напрямків науки і техніки.

Перераховані вище випереджальні методи вирішують задачу дослідження і прогнозування динаміки технічних рішень. В інженерному прогнозуванні також розглядаються завдання дослідження рівня технічного рішення і термінів його реалізації. Дані завдання базуються на патентної інформації, а також на оцінках експертів.

Значимість технічних рішень, об'єктів техніки і в цілому конкуруючих напрямків нової продукції в будь-якій галузі можна оцінити за допомогою так званого універсального ідентифікатора, а також генеральних визначають таблиць.

Універсальний ідентифікатор (УІ) являє собою таблицю, рядками якої є зважені і ранжирування найбільш істотні характеристики досліджуваного об'єкта х, х2, хп). Стовпцями матриці є позиції, які становлять номери позицій від 1 до т, відповідно зростає і оцінка значущості технічних рішень. Приклад універсального ідентифікатора наведено в табл. 5.6.

Таблиця 5.6

універсальний ідентифікатор

Характеристики прогнозування №)

вагова

функція

Фі,)

позиції pj і їх оцінки Гц - x) * F}

'1 = 1

г2= 2

0?

II

зі

'4 = 4

ю

І

ступінь

усовершен-

вання

технічного

рішення

з прототипом

0,99

удосконалення 0,99

Удосконалення неосновного вузла 1,98 "

Удосконалення деталей і неосновного вузла 2,97

Удосконалення основного вузла 3,96

Удосконалення конструкції або створення принципово нової конструкції 4,95

Ступінь відмінності технічних рішень від відомого рішення

0,96

відмінностей

немає

0,96

Відмінності по меншості основних ознак 1,92

Відмінності по половині неосновних ознак 2,98

Відмінність за більшістю основних ознак 3,84

Нс має

прототипу

4,80

Ступінь поліпшення основних характеристик технічного пристрою (у винаході передбачено поліпшення характеристик)

0,85

однією

Основний

Характеристики

0,85

двох

основних

характеристик

1,70

трьох

основних

характеристик

2,55

чотирьох

основних

характеристик

3,40

П'яти основних характеристик 4,25

характеристики прогнозування

(X,)

вагова

функція

ф (. Г,)

позиції Pj І ЇХ оцінки Гу = (Р(Xj) * rj

г, = 1

CN

II

г3 = 3

і

З

Г5 = 5

ступінь

підвищення

показників

надійності

технічного

пристрою

0,70

Немає згадки ні про один показник 0,70

за

одному

показником

1,40

За двома показниками 2,10

За трьома показниками 2,80

За чотирма показниками 3,50

Ступінь кон'юнктурно- ліцензійної значущості технічного рішення

0,50

У своїй країні 0,50

В одній неведущей країні 1,00

В одній провідній країні 1,50

У двох провідних країнах 2,00

У кількох провідних країнах 2,50

СУМА

20,0

Даний ідентифікатор універсальний, так як характеристики х{, х2 розкривають внутрішню логічну структуру практично будь-якого технічного рішення, характеристики х3, х4 - зовнішню структуру технічного об'єкта, створеного на базі даного технічного рішення, а характеристика х5 виявляє конкурентоспроможність об'єкта. Характеристики х{, х2, х3, х5 можуть бути без зміни використані для оцінки в будь-яких галузях. Специфіка об'єкта проявляється тільки в характеристиці х4, однак процедура оцінки по ній також є універсальною.

Значення ваговій функції р (х;) Отримують експертним методом шляхом бальної оцінки кожної характеристики хх.

Для оцінки рівня технічного рішення кожен з порівнюваних на перспективність об'єктів оцінюють за універсальним ідентифікатором, вибираючи при цьому для кожної характеристики хх тільки одну позицію рр відповідну саме даному об'єкту. Величина рівня технічного рішення R підраховується як відношення суми оцінок г[}, отриманої об'єктом по кожній характеристиці, до максимально можливої суми оцінок:

де Г: - вихідна оцінка позиції в балах, що дорівнює номеру стовпця в матриці універсального ідентифікатора; ri} - зважена оцінка позиції з урахуванням вагової функції ф (г,); Гц - г} - ф (х,); г - 1,2, ..., т - номер позиції в характеристиці, що збігається з номером стовпця. У таблиці універсального ідентифікатора для простоти п = т.

Перспективність або неперспективність технічних рішень оцінюється по табл. 5.7.

Шкала категорій інженерних прогнозів

Рівень технічного рішення R

Прогнозування перспективності технічних рішень, об'єктів і напрямків

Категорія

прогнозування

1,0-0,8

вельми перспективні

1

0,79-0,60

перспективні

2

0,59-0,40

малоперспективні

3

0,38-0,20

неперспективні

4

Генеральна определительная таблиця (гот) - узагальнена система технічних вимог на прогнозовані технічні об'єкти. Гот складається для певної області техніки, отже, переносити вимоги гот з однієї області в іншу не можна. Гот можна представити у вигляді матриці елементів прогнозованого технічного об'єкта (табл. 5.8).

Таблиця 5.8

Генеральна определительная таблиця

Характсрі-

вага

р

Р2

Pi

рп

стіки Xj

«ро

г

2

Tj

гп

?i

%,)

ч

''12

ч-

ч

h

rh

%

ч

ч

-

-

-

-

-

-

* in

ГЩ

г ,,2

ч

гт "

Вищевикладене відноситься до оцінки прогнозної перспективності індивідуальних об'єктів техніки (технічних рішень). Якщо оцінюється технічний напрям, то використовується характеристика «наведене число патентів» (це може бути віднесено до будь-яких технічних документів), що характеризує науково-технічний потенціал технічного напряму, представленого N патентами:

де тдо - коефіцієнти повноти винаходів, підібрані по функціонально-однорідними ознаками або за ознакою отримання закінченого виробничого ефекту; N - номінальне число патентів.

коефіцієнт хдо зазвичай змінюється в межах 0,2т<1, тому 0,2N М т. е. М менше N і так само йому лише в разі, коли тдо всіх патентів дорівнює 1. Відзначимо, що дублюючі патенти повинні бути виключені з загального числа патентів.

Зміна наведеного числа патентів у часі називається наведеним потоком патентної інформації, на відміну від номінального потоку, обчисленого підсумовуванням «простих» патентів. Приведення патентів дозволяє вирішувати основну інформаційну задачу інженерного прогнозування - оцінювати перспективність даного напрямку техніки в залежності від потенціалу інформації, що накопичилася за цим напрямком. Існує залежність між числом характеристик, включених в гот, і необхідною точністю прогнозування (табл. 5.9).

Таблиця 5.9

точність прогнозування

похибка прогнозів

Число характеристик, що включаються в гот

0,3-0,2

5-6

0,19-0,1

6-7

0,09-0,05

7-8

0,04-0,03

8-9

0,29-0,02

Нс більше 10

 1. Завдання, які вирішуються за допомогою статистики Фішера
  Крім знаходження інтервальної оцінки для р за допомогою перетворення можна вирішити такі завдання. 1. Перевірити, чи узгоджується вибірковий коефіцієнт кореляції г з передбачуваним значенням генерального коефіцієнта кореляції р а . Для цього, взявши рівень значущості а, перевіряємо, чи потрапляє
 2. Завдання для самостійної роботи
  1. Оцініть культуру подорожей і проведення відпустки росіянами. Про що говорить попит на закордонні туристичні поїздки? Які напрямки найбільш популярні у росіян всередині країни? 2. Прочитайте наступний матеріал і дайте відповідь на питання: а) Які особливості притаманне фінансової поведінки
 3. Завдання для самостійної роботи
  1. Обговоріть наступну проблему: чи є ринкова економіка саморегулюється? Як підходять до проблеми саморегулювання ринкової економіки: а) економічна теорія; б) інституційна економіка; в) історія економіки? 2. Деякі вважають, що не економіка, а релігія, духовне життя лежать в основі мотивів
 4. Загальна рівновага
  Маленька щодо світового господарства країна здійснює вільний товарообмін і перелив капіталів з рештою світу при заданих значеннях P z, y z, i z . З приходом на вітчизняний ринок благ через кордони в структурі сукупного попиту з'являється четверте доданок - реальний обсяг чистого експорту
 5. Загальна економічна рівновага
  Воно характеризує стан, при якому обсяг равновесіе_ виробництва і пропорції обміну складуться таким чином, що на всіх ринках одночасно буде досягнуто рівність між обсягами попиту та пропозиції. Економічна рівновага - це категорія ex-ante аналізу. У минулому періоді (ex-post ) Попит і пропозиція
 6. Введення
  Мій інтерес до кредитних циклам і участі кредиту в бізнес- циклах виник в 1980-х рр., Коли професора А. А. Дьомін, Н. В. Расков і Л. Д. Широкорад погодилися з моїми доводами про необхідність доповнити монографію, присвячену становленню і розвитку політичної економії капіталізму, главою з історії
 7. В країні бідних мільйонерів
  У Зімбабве найвища в світі інфляція: між 100 000 і 200 000%. Той, хто хоче там вижити, повинен мати правильні контакти і великі кишені. Пауль, хлопець близько 30 років, збирає стопки 10-мільйонний банкнот по 100 штук і скріплює їх гумкою: 1 млрд зімбабвінскіх доларів. 11а столі вже лежить
 8. Висновки, питання для самоконтролю
  У цьому розділі ми побачили, що успішне здійснення інвестиційного процесу вимагає наявності певних факторів і умов. Активна інвестиційна діяльність є драйвером економічного зростання, основою підйому економіки країни, підвищення добробуту і рівня життя населення Росії. Фактори, умови і обставини
© 2014-2022  epi.cc.ua