Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

1. Валютний ринок


В угодах всередині країни люди використовують націо-нальна валюту, але для того щоб робити покупкіза кордоном, їм необхідна іноземна валютаНапрімер, французький імпортер, який поку-Пает каліфорнійське вино або вісконсінскійсир1, повинен платити в доларах, а для того щоб
1 Іронія акторів пов'язана з тим, що вино і сир вважаються традиційні-ми статтями французького експорту. (Прим. науч. Ред.)
Купити японські комп'ютери, фірми США нужда-ються в ієнах. Для цих цілей існують спеці-ні ринки, на яких може бути куплена іліпродана іноземна валюта і які називаютсявалютнимі ринками.
Валютний ринок є багаторівневою систе-мій. Якщо ви збираєтеся провести канікули в Гер-манії, ваш місцевий банк продасть вам немецкіемаркі. Цей банк у свою чергу купує німець-кі марки у інших банків. Якщо ваш банк круп-ний, то він може купити валюту безпосередньо унемецкого банку; якщо невеликий, він буде вестідела через більш великий американський банк. Всееті банки купують і продають валюту від іменісвоіх клієнтів. Серед останніх - ті, хто нужда-ється в ній для покупки товарів за кордоном, а так-же ті, хто продав товари за кордон і тепер хочетреалізовать зароблену валюту.
Угоди з обміну іноземної валюти на глав-них світових валютних ринках у Нью-Йорку, Те-Кіо, Лондоні і Франкфурті становлять 200 млрддолл. в день. Щомиті на них полягають ти-
сячи угод, пов'язаних з купівлею або продажейдолларов в обмін на інші валюти.
Ціна іноземних-ної валюти, звана обмінним курсом, визначається співвідношенням попиту і пропозиції.
Валютний курс може бути встановлений двумяспособамі. Наприклад, обмінний курс ієни до дол-лару може бути встановлений як 125 ієн за долар, або 0,008 дол за ієну. В економіці ми визначаються-ем обмінний курс як ціну одиниці іноземноївалюти, виміряну у вітчизняних денежнихедініцах. Таким чином, курс ієни в економікеСША встановлюється як 0,008 дол США за ієну, а в Японії - як 125 ієн за долар. На практікеобменний курс часто встановлюється одним і темже способом в обох країнах. Наприклад, курс іеник долара, як правило, встановлюється як кількістю-ство ієн за 1 дол (наприклад, 125 ієн за долар).
Коли ціна одиниці іноземної валюти в дол-ларах зростає, ми говоримо про знецінення (удешев-леніі) долара І навпаки, коли ціна едініциіностранной валюти в доларах падає, ми говорімоб подорожчанні долара Долар дешевшає, коли онначінает коштувати менше в інших валютах, і доро-жает, коли його ціна в інших валютах зростає. Еслідоллар дешевшає, інші валюти дорожчають, оскіль-ки їх доларова ціна зростає. Подорожчання дол-лара еквівалентно знецінення іностраннихвалют.
Оскільки у світі існує багато валют, валют-них курсів також дуже багато На рис 38-1 ми при-водимо індекси доларової ціни німецької марки іяпонской ієни в період 1976-1987 рр.. З 1980 р. поначало 1985 долар дорожчав по відношенню до іенеі німецької марки; надалі долар дешевшав, або, що еквівалентно, ієна і німецька марка доро-жали.

Держави можуть відігравати досить важливу роль навалютних ринках. Вони проводять інтервенції, по-купаючи і продаючи іноземну валюту, ніж воздей-обхідних на її ціну або навіть встановлюють ціну не-посередньо. Дві крайні альтернативи етоговмешательства полягають в наступному
По-перше, держава може залишатися пів-ністю поза межами валютних ринків, позволяявалютним курсам мінятися так, щоб врівноважені-вать попит і пропозицію. Це режим свободноплавающих валютних курсів, або, більш коротко, вільний флоатинг. Ми починаємо наш аналіз ва-валютних ринків в п. 2 з дослідження системи, приякої попит і пропозиція змінюються свобод-но, тобто при системі абсолютно гнучких обменнихкурсов.
В іншому крайньому випадку, при системі фіксовано-ванних обмінних курсів валют, держави жесткофіксіруют обмінні курси валют, скажімо, на
рівні 4 DM за долар або 1 канадський долар за1 дол США. Ми аналізуємо таку систему в п. 3.На практиці системи валютних курсів редкопредставляют собою одну з цих двох крайнощів начисто вигляді. У частині глави ми дослідні-ем функціонування існуючих на практікесмешанних систем, при яких обмінний курс неявляется ні вільно плаваючим, ні жорстко фік-сировать.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Валютний ринок "
 1. Агрегирование
  валютний ринок. Для отримання агрегованого ринку товарів і послуг ми повинні абстрагуватися (відволіктися) від усього розмаїття вироблених економікою товарів і виділити найбільш важливі закономірності функціонування цього ринку, тобто формування попиту та пропозиції товарів і послуг. Співвідношення попиту і пропозиції дозволяє отримати величину рівноважного рівня цін на товари і послуги і
 2. 1. Суспільне відтворення та кругообіг доходів і продуктів
  валютний ринок, на якому відбувається обмін національних валют. У ринковій системі господарювання, побудованої на суспільному розподілі праці та економічної відособленості виробників, відтворення можливе за умови, коли всі товари будуть продані, всі засоби виробництва і предмети споживання відшкодовані. Ця умова передбачає дотримання певних народногосподарських
 3. Висновки
  валютна і кредитно-фінансова системи); формування єдиного науково-інформаційного простору; нерівномірність розвитку окремих країн; інтеграція та інтернаціоналізація. 5. Інтеграція - це форма інтернаціоналізації економічного життя, об'єктивний процес переплетення національних господарств і проведення скоординованої економічної політики на національному та міжнародному рівнях.
 4. Терміни і поняття
  ринок (ринок позичкових капіталів) Грошовий ринок Ринок капіталів Обліковий ринок Ринок деривативів Міжбанківський ринок Валютний ринок Ринок цінних паперів Акції Цінні папери з фіксованим доходом Дизажіо Ажіо Дохід на акцію (облігацію) Дивіденд Фондова біржа Фондові цінності Дилер Брокер Касові операції Термінові операції Біржова котирування Біржові
 5. Валютний ринок
  валютних угод, охоплюється загальним поняттям «валютний ринок» . З інституційної точки зору валютний ринок являє собою безліч великих комерційних банків та інших фінансових установ, пов'язаних один з одним складною мережею сучасних комунікаційних засобів зв'язку (від телефонів і телексів до електронних і супутникових систем), за допомогою яких здійснюється торгівля валютами. В
 6. Валютний ринок у Росії
  валютного ринку в Росії є біржі і міжбанківський валютний ринок. Валютні біржі грають в даний час ключову роль, насамперед у силу того, що курси валюти та обсяги операцій за результатами торгів на біржах служать орієнтиром для угод на міжбанківському та ф'ючерсному (строковому) валютних ринках. Механізм торгів на всіх біржах в цілому однаковий і проводиться на основі принципу «жорсткого
 7. Терміни і поняття
  валютна система Національна валютна система Міжнародні розрахунки Резервні валюти Золотий (золотомонетний) стандарт Золотовалютний стандарт (Бреттон-Вудська валютна система) Система плаваючих курсів Валюта Валютний ринок Валютний кошик Валютний курс Пряма і зворотна котирування Валютний арбітраж Курс покупця і курс продавця Крос-курс Курс «спот» Курс
 8. Глосарій
  валютних ризиків у сфері торговельних і кредитних відносин, а також при встановленні низкою країн курсу національної валюти Валютна котирування - фіксування курсу національної грошової одиниці в іноземній. При цьому курс національної грошової одиниці може бути встановлений у формі як прямого котирування (1, 10, 100 од. Іноземної валюти=х од. Національної валюти), так і зворотного котирування (1, 10,
 9. § 18. Сутність і структура ринку
  валютному ринку здійснюються операції зовнішньої торгівлі, угоди, пов'язані з міграцією капіталів, і транскордонним рухом робочої сили, туризмом. З точки зору організаційно-фінансових відносин і технологій цей ринок функціонує через кореспондентські рахунки між банками різних країн. Операції на ньому здійснюються переважно в найбільших міжнародних банківських і
 10. § 19. Інфраструктура ринку.
  валютна біржа, інформаційні центри та ін . Фондова біржа - це установа, організований ринок, на якому його учасники здійснюють процес купівлі-продажу цінних паперів. Членами біржі є, як правило, її засновники - фізичні особи та кредитно-фінансові інститути. У разі потреби засновники біржі можуть розширити коло її членів шляхом продажу біржових місць. За сприятливої
© 2014-2022  epi.cc.ua