Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Т-Я, 2013 - перейти до змісту підручника

УМОВИ ПРАЦІ

сукупність факторів, що впливають на працездатність і здоров'я працівника, наприклад виробничо-технічні, санітарно-гігієнічні, побутові фактори.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " УМОВИ ПРАЦІ "
 1. Галузеве і територіальний поділ праці
  умовами виробництва, характером використовуваної сировини, технології, техніки та продукту, що випускається. Територіальний поділ праці характеризується просторовим розміщенням різних видів трудової діяльності. Його розвиток зумовлюється як відмінностями в природно-кліматичних умовах, так і чинниками економічного порядку. З розвитком продуктивних сил, транспорту, комунікацій
 2. Засоби виробництва та їх елементи
  умови для процесу праці, але безпосередньо не беруть участі у ньому, називаються пасивними засобами праці (будівлі , споруди, дороги, канали,
 3. Глава 14. Трудові ресурси
  умови її найму, в тому числі величина заробітної плати, умови праці, можливість отримання освіти, професійного зростання , гарантії зайнятості і т.д. Ринок праці відображає основні тенденції в динаміці зайнятості, її основних структурах (галузевої, професійно-кваліфікаційної, демографічної), тобто в суспільному розподілі праці, а також мобільність робочої сили, масштаби і динаміку
 4. Лекція 17 Тема: ПРАЦЯ І ЗАЙНЯТІСТЬ. Економічна нестабільність НА РИНКУ ПРАЦІ: БЕЗРОБІТТЯ
  праці та з його порушеннями, що викликають безробіття. Досліджуються такі питання: - теорії праці; - ринок праці; - причини та основні риси
 5. 21.2 Аналіз продуктивності праці
  праці - узагальнюючий показник ефективності роботи підприємства. Основна мета аналізу продуктивності праці - виявлення резервів її зростання, а , отже, і резервів підвищення ефективності виробництва. Для досягнення зазначеної мети в процесі аналізу з'ясовують: - ступінь виконання внутрішньовиробничого плану по зростанню продуктивності праці, її динаміку, тобто зміну в часі;
 6. ТЕМА 6 . Ринок праці та особливості його становлення в перехідній економіці
  праці: прийняття рішення про зайнятість. 3. Ринки праці з недосконалою конкуренцією. 4. Особливості ринку праці в перехідній економіці. 5. Формування інститутів ринку праці в перехідній економіці: проблеми і протиріччя 6. Інфляція і безробіття 7. Державна політика на ринку праці. Програмна анотація. Економіко-теоретичні моделі ринку праці. Попит на працю для окремої
 7. Терміни і поняття
  праці Сегментація ринку праці Державне регулювання ринку праці Біржа праці Управління працею в фірмах Крива Філіпса Допомога по безробіттю Пропозиція робочої сили Попит на робочу силу Форми оплати праці Економічна демократія Трудові відносини Мотивація праці Теорія «людського капіталу» Продуктивність
 8. Запитання для самоперевірки
  праці? 2. Які основні концепції ринку праці в західній економічній науці? 3. В якому напрямку еволюціонує сучасний ринок праці? 4. Що таке сегментація ринку праці? 5 . Що показує крива Філліпса? 6. Яка сучасна галузева та професійно-кваліфікаційна структура робочої сили? 7. Що в економічній статистиці розуміється під безробіттям? 8. Яка
 9. 1. Попит, пропозиція і рівновага на ринку праці
  праці - це ринок, де реалізується лише один з інших ресурсів. Тут можна виділити чотири основних концептуальних підходу до аналізу функціонування сучасного ринку
 10. КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
  умови роботи, забезпечення безпеки праці, страхування,
 11. Запитання для самоперевірки
  праці, його види та моделі ви знаєте? 2. Охарактеризуйте особливості та функції ринку праці. 3. Які критерії лежать в основі класифікації ринку праці? 4. Опишіть механізм функціонування ринку праці та його елементи. 5. Як ви розумієте ефект доходу і ефект заміщення? 6. Як виникає рівновага на ринку праці? 7. Що таке зайнятість і які її види ви знаєте? 8. У чому
 12. Запитання для самоперевірки
  праці, його види та моделі ви знаєте? 2. Охарактеризуйте особливості та функції ринку праці. 3. Які критерії лежать в основі класифікації ринку праці? 4. Опишіть механізм функціонування ринку праці та його елементи. 5. Як ви розумієте ефект доходу і ефект заміщення? 6. Як виникає рівновага на ринку праці? 7. Що таке зайнятість і які її види ви знаєте? 8. У чому
 13. Стаття 33. Трудові відносини
  умов оплати праці, гарантій і компенсацій на підприємстві з іноземними інвестиціями регулюються колективним договором та індивідуальними трудовими договорами (контрактами). (2) Умови колективного та індивідуальних трудових договорів не можуть погіршувати положення працівників підприємства порівняно з умовами, передбаченими чинним на території РРФСР законодавством. (4)
 14. Суспільний поділ праці
  умовами виробництва. Наприклад, фермери, розташовуючи певними земельними ділянками, займаються одночасно і рослинництвом, і тваринництвом. Однак накопичений досвід і економічні розрахунки підказують, що якщо одні з них будуть спеціалізуватися в основному на вирощуванні та приготуванні кормів, а інші займуться тільки відгодівлею тварин, то витрати виробництва істотно
 15. Питання 28. Аналіз динаміки продуктивності праці в умовах виробництва однорідної продукції
  умовах виробництва однорідної продукції використовуються індекси продуктивності праці. Існує кілька методів визначення даних індексів: 1) метод, при якому зіставляються прямі показники рівня продуктивності праці: {foto84} де Q1, Q0 - кількість виробленої продукції в звітному і базисному періодах відповідно; T1, T0 - витрати праці на виробництво продукції в
© 2014-2022  epi.cc.ua