Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

Прискорення економічного зростання

. Найдавніші країни і народи, в житті яких до цього століття нічого не змінювалося, слідували гаслу «Нам слід бігти, поки решта світу може йти кроком». Концепція наздоганяючого розвитку передбачає формування економічного зростання шляхом збільшення національного доходу і підвищення норми і маси накопичення, заміщення імпорту і забезпечення припливу іноземного капіталу.
Відмінною рисою концепції наздоганяючого розвитку була недооцінка соціальних проблем, супутніх економічному зростанню.
Передбачалося, що темпи розвитку економіки неминуче призведуть до розширення зайнятості, підвищення рівня життя всіх, в тому числі найбідніших верств населення.
Теоретичним обгрунтуванням моделі прискореного економічного розвитку послужила неокейнсианская школа. Великий внесок у розробку концепцій наздоганяючого розвитку внесли роботи У. Ростоу, П. Розенштейн-Родана, Р. Нурксе та ін
На потреби швидкого промислового розвитку був орієнтований господарський механізм.
Держава впливало на промисловий розвиток шляхом обмежувальних і заохочувальних заходів, причому заохочувальні заходи переважали над обмежувальними. Вони включали розширення поставок засобів виробництва, технічного досвіду, виробничого та постачальницько-збутового кредиту, розвиток системи державних закупівель, регулювання оподаткування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Прискорення економічного зростання "
 1. централізованого планування
  прискоренню економічного зростання. Державне "планування промисловості" і "інвестиції в майбутнє економічний розвиток" нібито здатні покращувати ринкові результати. Неважко зрозуміти, чому такий підхід володіє певною привабливістю. Планування здається цілком розумним. Хіба обрані народом політики та урядові експерти не краще, ніж підприємці,
 2. Тема 4. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ І ЕКОНОМІЧНИЙ ЦИКЛ
  прискоренню економічного
 3. Переваги й витрати економічного зростання
  прискорення економічного зростання. Отже, в довгостроковому періоді більш висока норма заощаджень призводить до більш високого рівня продуктивності праці і більш високого доходу, але зовсім не до прискореного зростання цих показників. Це може забезпечити тільки технологічний прогрес. Крім того, беручи до уваги феномен зменшується віддачі від капіталу, можна зробити ще один важливий
 4. Запитання для самоперевірки
  прискорення економічного зростання; в) на стабілізацію економічного розвитку; г) всі відповіді невірні. 3. Населення країни становить 100 млн осіб. Чисельність зайнятих - приблизно 50% всього населення. В якості безробітних зареєстровано 8% зайнятих. Чисельність нетрудосопобсних і навчаються з відривом від виробництва - 36 млн чоловік. Чисельність непрацюючих і не бажають по
 5. Кожному суспільству доводиться визначати частки ресурсів, що направляються на споживання і на ін-вестіціі. Ці рішення можуть
  прискорення економічного зростання цих країн. ЗАОЩАДЖЕННЯ, ІНВЕСТИЦІЇ І ФІНАНСОВА СИСТЕМА ГЛАВА 25 У цьому розділі ви - Дізнаєтеся про деякі найважливіших фінансових інститутах американської економіки - Розгляньте взаємозв'язок стану фінансової системи та основних макроекономічних показників - Познайомитеся з моделлю попиту та пропозиції позикових засобів на
 6. Причому в одній і тій же газеті, нерідко на тій же смузі зустрічаються абсолютно взаємовиключні звернення до всіх гілок
  прискорення економічного зростання, або повинен направити основні зусилля до більш справедливого розподілу доходів. У політичних дебатах економічних питань належить одне з найважливіших місць. У попередніх розділах ми розглянули інструменти економічного аналізу економі-ки як єдиного цілого і методи політичного впливу на неї. У заключній главі ми розглянемо доводи «за» і
 7. Неокласичні моделі Солоу
  прискорення економічного зростання залежить від норми накопичення. Надалі, розвиваючи свою модель, Солоу вводить нові фактори, що впливають поряд з інвестиціями і вибуттям на фондоозброєність: зростання чисельності населення (робочої сили) і технічний прогрес. Передбачається, що технологічні зміни є працезберігаючий, тобто сприяють підвищенню кваліфікації, розвитку професійних
 8. 8.4. Бюджетно-податкового (фіскальної) ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ. ПОНЯТТЯ ПОДАТКОВОГО мультиплікаторів і мультиплікаторів ДЕРЖАВНИХ ВИТРАТ
  прискорення економічного зростання. У цьому визначенні важливо про-ратить увагу на те, що законодавчі органи діють цільових перевірок направлено, приймаючи відповідні закони, що стосуються обсягу державних витрат, ставок оподаткування, введення нових податків і т. п. Дискреционная стримуюча податково-бюджетна політика передбачає зниження державних витрат і / або зростання ставок
 9. 3. Економічний розвиток і економічне зростання. Вимірювання, фактори і типи економічного зростання
  прискорення економічного зростання, що передбачає випереджаючі темпи зростання ВВП порівняно із зростанням зайнятості ресурсів. Науково-технічний прогрес, який означає нові можливості комбінації вже наявних виробничих ресурсів з метою збільшення кінцевого випуску продукції, тісно взаємопов'язаний з такими факторами, як інвестиції та продуктивність праці. Інвестиції в нові машини і
 10. 4.1. Зміст і форми фіскальної політики
  прискорення економічного зростання. Аналіз рівноважного обсягу національного продукту і маніпулювання державними витратами дозволяє з позицій зростання сукупних витрат виявити, що включення в них державних витрат викликає зрушення кривої сукупного попиту AD вгору і веде до зростання національного продукту, причому тут спрацьовує ефект мультиплікатора. Мультиплікатор
© 2014-2022  epi.cc.ua