Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Впорядкування грошового обігу, грошові реформи

Як правило, більшість держав здійснюють політику "пригнічений-ня" інфляції.
Найбільш важливими напрямками є:
1) проведення державою політики доходів, яка стримує інфляцію витрат, що передбачає контроль за цінами, рівнем заробітної плати і т. д.;
2) проведення Центробанком політики кредитно-грошового регулювання з допомогою процентної ставки, кредитів і т. д.
У ситуації, коли характеризуються способами не вдається домогтися ж-гавкотом результату, проводяться грошові реформи, як правило мають метою впорядкування і зміцнення грошової системи. Разом з тим вони можуть зводитися до частковій зміні грошової системи або переходу від однієї грошової одиниці до іншої.
Стабілізація або впорядкування грошового обігу можуть здійснюватися різними методами. Найбільш типовими є:
1) дефляція - вилучення з обігу частини надлишкової грошової маси, випущеної в період інфляції;
2) деномінація - укрупнення грошової одиниці країни з метою спрощення -ня і полегшення платіжного обороту і надання більшої повноцінності на-циональной валюті;
3) нуліфікація - оголошення державою різко знецінилися паперових грошей недійсними, вилучення втратили силу паперових грошей з метою переходу від інфляційного до сталого грошовому обігу , один з методів j стабілізації валюти;
4) девальвація - зниження вартості національної грошової одиниці та офіційного курсу валюти даної країни по відношенню до іноземної валюти;
5) ревалоризація (те ж, що і ревальвація) - підвищення вартості валюти, що виражається у зростанні її валютного курсу по відношенню до валют інших країн, чинить серйозний; вплив на платіжний і торговий баланс країни, її конкурентоспроможність та ін
Представлені еволюційно-революційні механізми регулювання мають свою обумовленість і можуть бути застосовні при відповідних їх природі обставинах.
Деякі з них вимагають значних витрат.
Збереження діючої грошової одиниці в умовах інфляції - до-вільно складний процес, що вимагає проведення державної політики багатостороннього макроекономічного регулювання як в реальному секторі економіки, так і в грошовій сфері.
Проблема комплексної збалансованості на реальному (товарному) і грошовому ринку досліджена відомим англійським вченим Джоном Хіксом (1904-1989), який на базі кейнсіанської моделі створив "об'єднану" модель макроекономічної рівноваги. Складовими аналізу виступили чотири елементи, об'єднаних в моделі "IS-LM", де I - інвестиції, S - заощадження, L - ліквідність, М - гроші, які балансуються при двох змінних: рівня доходів і ставки банківського відсотка.
У своєму аналізі він з'єднує дві криві:
- криву рівноваги на товарному ринку (крива IS);
- криву рівноваги на грошовому ринку (крива LM). Крива IS врівноважує різні комбінації ставки відсотка і реального доходу, показує можливі стани, при яких ринок товарів перебуває в рівновазі. При цьому висловлює залежність: чим менше рівень реального доходу, тим вище повинна бути ставка відсотка, що дозволяє досягти точки рівноваги.
Крива LM характеризує рівновагу в грошовому секторі економіки. Вона показує можливі стану ставки відсотка і реального доходу, при яких грошовий ринок знаходиться в рівновазі, тобто забезпечується рівність попиту і пропозиції на гроші. При цьому рівновага на грошовому ринку можливо, якщо збільшення реального доходу буде відповідати зростанню ставки відсотка (рис. 14.9).

Ріс.14.9. Модель «IS-LM»


З графіка очевидно, що одні й ті ж фактори в залежності від специфіки "проявляють" себе по-різному: змінюються в одному випадку - в одному напрямку, в іншому - в протилежному.

У конкретній ситуації уряди повинні орієнтуватися на найбільш доцільні тенденції, пов'язані із збільшенням або скороченням державних витрат на зайнятість, інвестицій, визначати найбільш ефективний в конкретній ситуації рівень процентної ставки і т. д.
Зокрема, дослідження показали, що в умовах низької процентної ставки грошовий ринок може перебувати в стані рівноваги практично при будь-якому рівні доходу. На цьому рівні неефективна монетарна політика уряду. Єдиним виходом з тупикового стану на цьому рівні можуть стати заходи фіскального характеру, що вживаються урядом, що дозволяють подолати кризу.
У період "шоків" уряд повинен вирішити питання про перевагу розвитку виробництва або зниження інфляції і т. д.
Позитивні результати може дати комбінована політика, що поєднує механізми кредитно- грошової і фіскальної політики.
При цьому, як зазначалося, кредитно-грошова політика орієнтується на:
1) зміна величини реальної пропозиції грошей в результаті проведення відповідної політики Центральним банком;
2) зміна ставки відсотка на грошовому ринку, що приводить, у свою чергу, до певного роду ланцюгової реакції:
- зміни сукупних витрат (особливо інвестиційних), як реакцію на динаміку ставки відсотка;
- зміни обсягу випуску і сукупних доходів у відповідь на зміну сукупних витрат.
У сучасних умовах посилюється роль безготівкового грошового обороту, який надає позитивний вплив на збалансованість макроекономічного розвитку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " упорядкування грошового обігу, грошові реформи "
 1. 4. Грошова система
  впорядкування грошового обміну і централізації випуску грошей шляхом створення грошової системи. Грошова система - це форма організації грошового обігу в країні, що склалася історично і закріплена національним
 2. 43. ГРОШОВІ РЕФОРМИ
  впорядкування і зміцнення грошового обігу. Грошові реформи здійснюються різними методами залежно від економічного становища країни, від ступеня знецінення грошових знаків, від політики держави. Види грошових реформ: - перехід від одного типу грошової системи до іншого або від одного грошового товару до іншого; - заміна стала неповноцінною і знеціненої монети повноцінною
 3. Грошове звернення
  грошового звернення обслуговується банкнотами, казначейськими квитками і металевою монетою (грошовими знаками). Безготівкова форма розрахунків здійснюється за допомогою чеків, кредитних карток, векселів, акредитивів, платіжних доручень тощо Важливою характеристикою грошового обігу є швидкість обігу грошей, яка вказує на інтенсивність руху грошових знаків при
 4. ТЕМА 7 Економічний розвиток СРСР. Основні терміни і поняття
  грошова реформа 1922-1924 років; в) економічні реформи 30-х років; г) грошова реформа 1947 року; д) економічні реформи 50-60-х років; е) господарська реформа 1965 року. Реформа пов'язувалася з відміною карток, в обміні перебували в обігу грошових знаків на нові в співвідношенні 10:1 і диференційованої переоцінці грошових вкладів населення. Реформи передбачали
 5. Тема 7 Економічний розвиток СРСР
  грошовій системі. Скасування карток. Економічні реформи 30-х років. Реорганізація управління промисловістю. Кредитна реформа. Податкова реформа. Економічні реформи 50-60-х років та їх результати. Пошуки шляхів удосконалення управління промисловістю і будівництвом. Удосконалення господарського механізму. Заходи з підйому сільського господарства. Господарська реформа 1965 пошуки
 6. Елементи грошової системи
  грошову одиницю, яка виступає в ролі міри вартості; види грошей, що мають законну платіжну силу, - кредитні і паперові гроші, розмінні монети; порядок емісії та обігу грошей; державний апарат, який здійснює регулювання грошового обігу. Залежно від того, в якій формі звертаються гроші: як товар (товарні гроші) або як знаки вартості, розрізняють два типи грошових
 7. Типи грошових систем
  грошової системи характерно звернення кредитних і паперових грошей, при якому золото пішло з обігу. Тому основними рисами сучасних грошових систем є догляд золота з внутрішнього та міжнародного обігу; випуск грошей в порядку кредитування національної економіки і держави; витіснення готівково-грошового обігу безготівковим обігом; монополія держави на випуск грошей і на
 8. § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ грошового обігу та кредиту
  грошового обігу та кредиту є кількісна характеристика масових явищ у сфері грошового обігу та кредитних відносин. Грошовий обіг - це рух грошей у внутрішньому обороті в готівковій та безготівковій формах в процесі обігу товарів, надання послуг і здійснення різних платежів. Грошовий обіг охоплює рух не тільки товарів і послуг, а й позичкового і
 9. Питання 75. Предмет, завдання і система показників статистики грошового обігу. Показники грошової маси та її структури
  грошового обігу є кількісна характеристика масових явищ і процесів у сфері грошового обігу. В основі системи статистичних показників, які характеризують процес грошового обігу, лежать економічні категорії, пов'язані з функціями грошей, визначеннями грошової маси та її структури. До основних функцій грошей відносяться: 1) міра вартості; 2) кошти
 10. 4. Банки та інфляція
  грошового обігу з використанням найважливіших інструментів впливу центрального банку на грошовий ринок, з що складається на ньому
 11. Ключові терміни
  грошової маси? (Е) Чому реаль-ная грошова маса скорочується? Номінальна грошова, Індекс цін маса, млн. песо (1971 г.=100) 1971 15,8 100 1972 31,3 180 1973 122,3 813
 12. 6. Вимірювання грошової маси
  грошових одиниць для їх реалізації. Однак на кількість грошей істотний вплив надає швидкість обігу кожної грошової одиниці. Як вже зазначалося, швидкість обігу грошей вимірюється числом раз, яке кожна грошова одиниця брала участь протягом року в забезпеченні будь-яких угод. Щоб з'ясувати це число в середньому значенні для всієї маси грошей, що зверталася в країні протягом року, треба
 13. Тема 7 Економічний розвиток СРСР
  реформи в СРСР 1922-1924 рр. . і 1947 рр.. Економічні реформи 30-60 рр.. в СРСР. Реформи 1965 року в Росії та їх соціально-економічні
 14. Глава 7 ПРОПОЗИЦІЯ ГРОШЕЙ
  грошова маса) - загальний обсяг перебувають в обігу загальноприйнятих платіжних засобів, широко прийнятих в якості оплати товарів і послуг і при погашенні боргів. У розвинутій ринковій економіці пропозиція грошей у вузькому сенсі слова являє собою суму готівки в обігу і вкладів до запитання: MS=Cur + Dep, де MS - перебуває в обігу грошова маса (пропозиція
 15. Економічна реформа Л . Ерхарда
  грошова і економічна реформи. Ретельно підготовлена економічна реформа проводилася одночасно з грошовою реформою, реформою цін, перебудовою централізованого управління. Колишня система була зруйнована відразу, а не поступово. Зростання цін зупинився приблизно через півроку. Успіх реформи обумовлювався та своєчасної коригуванням (наприклад, переглядом обмінного курсу національної
 16. 7.1. Пропозиція готівки центральним банком. Грошова база
  грошову базу економіки. Грошова база - загальний запас готівки (банкнот і монет) в економіці. Також називається запасом грошей підвищеної потужності: MB=Cur + Res, де MB - грошова база; Cur - сума готівки в обігу; Res - сума резервів банківської системи. Готівкові гроші в обігу (Cur) - загальна сума готівки, яку населення зберігає поза банківською системою.
© 2014-2022  epi.cc.ua