Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Основні терміни і поняття

Девальвація - зниження вартості національної грошової одиниці та офіційного курсу валюти даної країни по відношенню до іноземної валюти.
Грошовий обіг - рух грошей у сфері обігу, опосредст-вующее оборот товарів і послуг.
Деномінація - укрупнення грошової одиниці країни з метою спрощення і полегшення платіжного обороту і надання більшої повноцінності національній валюті.
Дефляція - вилучення з обігу частини надлишкової грошової маси, випущеної в період інфляції.
Інфляція - знецінення грошей, що виражається у стійкій тенденції до підвищення середнього (загального) рівня цін.
Нуліфікація - оголошення державою різко знецінилися паперових грошей недійсними, вилучення втратили силу паперових грошей з метою переходу від інфляційного до сталого грошовому обігу, один з методів стабілізації валюти.
Ревалоризація (те ж, що і ревальвація) - підвищення вартості валюти, що виражається у зростанні її валютного курсу по відношенню до валют інших країн, чинить серйозний вплив на платіжний і торговий баланс країни, її конкурентоспроможність.
Контрольні питання
1. Поясніть обумовленість відповідності між грошовими і товарними потоками.
2. Назвіть найважливіші кредитні інститути (установи).
3. Назвіть інструменти прямого та непрямого регулювання грошової маси.
4. Що являють собою "жорстка" і "м'яка" монетарна політика?
5. Охарактеризуйте сутність і види інфляції, проблему рівня інфля-ції.
6. Охарактеризуйте інфляцію очікувану і непередбачену, їх следст-вия.
7. Розкрийте взаємозв'язок інфляції і зайнятості.
8. Що виражає крива Філліпса?
9. Назвіть найважливіші складові антиінфляційної політики.
10. Численні опитування громадської думки в 70-х рр.. показали, що більшість американців вважали інфляцію більшою загрозою, ніж безробіття.

А) означало це, що більшість американців швидше б воліли бути безробітними і мати стабільні ціни, ніж працювати при зростанні цін?
Б) якби адміністрація фірми дозволила службовцям голосуванням ре-шити питання, чи слід фірмі звільнити 10% службовців або ж скоротити ставши-ки заробітної плати на 5%, як, ви вважаєте, вони проголосували б ? Якби службовці заздалегідь знали, хто саме буде звільнений, вплинуло б це на результати голосування?
11. Якщо інфляція перерозподіляє доходи і багатство, то будуть як виграли, так і переможені. Які класи та категорії людей, найімовірніше, виграють або програють від інфляції? Яке значення має тут правильний прогноз інфляції?
Тест.
Вкажіть, які соціальні групи і структури несуть втрати від інфля-ції:
а) представники дрібного бізнесу;
б) особи , які отримують фіксовані доходи;
в) представники великого бізнесу;
г) банки, що здійснюють коротко-і довгострокове кредитування;
д) держава.
ПолХейне:
- Інфляція - це зростання середньої грошової ціни благ. Це не зростання вартості життя, а падіння купівельної спроможності грошей.
- Інфляція завдає реальний збиток суспільству. Вона перерозподіляє багатство, змушує людей витрачати ресурси в спробі передбачити її наслідки і викликає невдоволення і конфлікти між людьми, які вважають - справедливо чи ні - що вони терплять збитки від інфляції. Наскільки справедливо це положення?
Пол Самуельсон:
- "Банки приймають гроші у своїх вкладників при нульовій або низькій нормі відсотка і складають більшу частину прийнятих сум у позики та інвестиції, що приносять високий дохід. Вони використовують різницю відсотків для оплати своїх витрат, для забезпечення нас дешевими засобами обігу і для винагороди своїх акціонерів за ризик, пов'язаний з можливим пониженням вартості приносять Дохід активів.
Вони являють собою ефективний шлях розподілу заощаджень суспільства серед відповідних підприємств. Навряд чи хто-небудь може винайти кращу систему, ніж ця, особливо з урахуванням останніх реформ, які страхують вкладників від втрат і роблять панічні набіги на банки неможливими ". Обговоріть ці положення критично, але неупереджено.
- Ви знайшли золото в печері. Опишіть кроки, які підуть за цим.
- Рух золота впливає на ціни тільки тому, що ми використовуємо його як барометр, що сигналізує нам про необхідність розширити або скоротити сукупну грошову масу. Золотий стандарт, звичайно, був дурною системою. Але благоразумнее було пов'язати себе з такою недосконалою системою, ніж довіряти уряду, яке завжди прагне друкувати інфляційні паперові гроші. Обговоріть ці положення.
- Прослідкуйте ефект, викликаний покупкою на відкритому ринку цінних бу-маг на суму в 1 млрд. дол
- Прослідкуйте ефект, викликаний подвоєнням резервних вимог, а також скороченням їх наполовину.
- Перерахуйте знаряддя кредитно-грошового контролю федеральних резервних влади. Наскільки дієві вони відносно: а) контролю грошової маси (М), б) контролю норми відсотка; в) контролю цін; г) контролю зайнятості?
- Економічна наука ще має попрацювати, щоб винести ухвалу і вирішити таку проблему, як стагнація виробництва і зайнятості при одночасній повзучої інфляції цін. Експерти не дійшли єдиної думки щодо політики у сфері доходів, яка б дозволила нам одночасно мати повну зайнятість і таку цінову стабільність, щоб наша монетарна та фіскальна політика забезпечувала б купівельну спроможність.
- Поясніть, що мається на увазі під "політикою в області доходів". Розгляньте інші пропозиції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Основні терміни і поняття "
 1. Терміни і поняття
  Мала і велика приватизація Реституція
 2. Що означає слово« економіка »?
  Терміном. Під терміном розуміється слово або сполучення слів, яке точно визначає поняття, що застосовується в науці, техніці, мистецтві. Поняття - це думка, яка узагальнює ознаки будь-якого предмета, явища. Зазвичай термін строго відповідає одному поняттю. Скажімо, термін «валюта» позначає грошову одиницю даної держави, а також самі грошові знаки іноземних держав. Сторінки
 3. Основні терміни і поняття
  Міграція, імміграція, еміграція, рееміграція, міграційне сальдо, «витік мізків», імміграційна політика, імміграційна квота, еміграційна
 4. Терміни і поняття
  Досконала конкуренція Граничний дохід Точка оптимального випуску Валовий
 5. Терміни і поняття
  Міжнародна міграція робочої сили Еміграція Імміграція Міжнародні мігранти Біженці Приймаючі країни
 6. Терміни і поняття
  Знання Наука Технологія НДДКР (НДР) Науково-технічний прогрес Високі галузі Інтелектуальний продукт Інтелектуальна
 7. Терміни і поняття
  Ринок Трансакційні витрати Конкуренція Досконала конкуренція Монополістична конкуренція Монополія Монопсония Олігополія Економічна невизначеність і ризики Недосконалості
 8. Терміни і поняття
  Монопольна (ринкова) влада Цінова дискримінація Гранична доходність ресурсу Граничні витрати
 9. Основні терміни і поняття
  Фіскальна політика, мульплікатор урядових закупівель, мультиплікатор податків, мультиплікатор збалансованого бюджету, недискреційна політика, дискреционная політика, вбудовані (автоматичні) стабілізатори, стимулююча і стримуюча фіскальна
 10. Терміни і поняття
  Державне регулювання економіки (держрегулювання) Цілі держрегулювання Засоби (інструменти) держрегулювання Напрями держрегулювання Форми держрегулювання
 11. Терміни і поняття
  Бізнес-план Резюме бізнес-плану Консалтинг (консультування) Спеціалізовані комп'ютерні програми по складанню
 12. Терміни і поняття
  Природні ресурси Рента Ресурсообеспеченность Земельна рента Гірська рента Навколишнє природне
 13. Основні терміни і поняття
  Економіка, пізнавальна та практична функції економіки, позитивна і нормативна економіка, економічна політика, мікроекономіка, макроекономіка, наукова абстракція, функціональний аналіз, моделювання, графічний аналіз, «за інших рівних умовах», меркантилізм, фізіократія, класична політекономія, марксизм, неокласичний напрямок, маржиналізм, кейнсіанство,
 14. 1. Засіб обміну і гроші
  терміну зазвичай використовується. Існують прикордонні випадки, в яких неможливо вирішити, зазвичай Чи використовується засіб обміну і чи слід його назвати грошима. Але невизначеність обсягу поняття грошей жодним чином не впливає на точність і чіткість, необхідні для праксиологической теорії. Усі твердження з приводу грошей є дійсними для будь-якого засобу обміну. Тому не грає
 15. Терміни і поняття
  Міжнародний рух капіталу Прямі інвестиції Портфельні інвестиції Интернализация Втеча капіталу Офшорна компанія Інвестиційний клімат Інвестиційний
 16. Основні терміни і поняття
  Власність, привласнення, відчуження, реалізація власності, суб'єкт, об'єкт власності, оренда, приватна, громадська власність, індивідуальна приватна власність, акціонерна власність, акція, облігація, дивіденд, номінальна, ринкова вартість акції , контрольний пакет акцій, кооперативна і колективна власність, приватизація, ваучер, конкурсний продаж,
 17. Основні терміни і поняття
  Вивіз капіталу, міграція капіталу, офіційний, приватний капітал, підприємницька форма вивезення капіталу, прямі інвестиції, компанії асоційовані, дочірні, філії, портфельні інвестиції, вивіз капіталу в позичкової формі, інвестиційний клімат, вільні економічні зони, втеча
© 2014-2022  epi.cc.ua