Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Т-Я, 2013 - перейти до змісту підручника

засновницький прибуток

дохід, що отримується засновниками акціонерного товариства, акціонерної компанії у вигляді різниці між сумою, отриманою від продажу акцій цього товариства, і дійсно вкладеним в суспільство капіталом. Засновницька прибуток виникає або за рахунок продажу акцій вище їх номінальної вартості, або за рахунок збільшення обсягу продажів акцій понад встановлений акціонерного капіталу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " засновницький прибуток "
 1. КАПІТАЛ САНКЦІОНОВАНИЙ
  акціонерний капітал, зафіксований в засновницьких документах акціонерного
 2. КАПІТАЛ дозволів
  акціонерний капітал, зафіксований в засновницьких документах акціонерного
 3. Фіктивний капітал
  Особливою формою додатка позичкового капіталу є фіктивний капітал, представлений у цінних паперах, який здійснює самостійне, відмінне від реального капіталу рух і регулярно приносить дохід його власникам у вигляді дивіденду або відсотка. Капітал акціонерних підприємств, залучений шляхом випуску акцій і облігацій, як правило, значно перевищує реально вкладений в підприємство
 4. Постучредітельское виробництво
  Витрати засновництва здійснюються у вигляді одноразової або періодичних-ського вкладення в підприємство (виробництво товару) певних ресурсів. У цьому з-варто відміну засновництва від інших факторів виробництва, витрати яких осуще ствляют постійно. Тому рано чи пізно, через певний період після їх вкладення, витрати засновництва будуть компенсовані. Ми не можемо
 5. Числовий приклад
  Приклад формування доходів представлений в табл. 4 (чисельні значення всіх показників умовні). Таблиця 4 Формування доходів, грн. / Од. товару Фактор виробництва Вартість / ціна витрат фактора виробництва прибавоч-ная вар-тість вар-тість власника договір-ная
 6. Тема 19. Виручку і прибуток
  1. Результуючий показник діяльності фірми. У результаті продажу виробленої продукції на ринку підприємець отримує виручку. Виручка - це грошове надходження від реалізації продукції на ринку. Виручка, представлена як результат всієї діяльності фірми за певний період часу, є валовий прибуток фірми. Виручка, розрахована на одиницю проданої продукції, тобто середній
 7. Контрольні питання
  1. Поясніть регулюючий характер податку на прибуток. 2. В які бюджету надходить податок на прибуток? 3. Що є об'єктом оподаткування податку на прибуток? 4. Як розраховується прибуток: а) від реалізації основного виробництва і б) від реалізації основних засобів і майна? 5. Поясніть суть: а) авансового методу розрахунків з податку на прибуток і б) методу розрахунку з податку на прибуток
 8. Облік витрат засновництва у вартості товару
  Фундація відіграє незамінну роль в процесі створення товару. Наявність ре-сурсів або кваліфікованої робочої сили недостатньо для організації суспільного виробництва: навіть самі підготовлені фахівці найчастіше не здатні са-мостійно згуртуватися в єдиний трудовий колектив і сформулювати мету, до реалі-зації якої вони повинні прагнути. До вступу в процес
 9. Мезосістеми: як вони утворюються?
  Мезоекономічних системи являють бій все більше ускладнюються об'єднання акціонерних товариств і банків (рис. 17.1). {Foto97} Форми мезоекономічних об'єднань Основною складовою частиною мезосістем є відкрите акціонерне товариство (ВАТ). Однак ВАТ значно складніше звичайного приватного капіталу. Останній виступає просто як реальний капітал, діючий в економіці. На відміну від
 10. Ринкова ціна витрат факторів виробництва
  Оскільки в назві глави згадана реальна дійсність, для наближення ня до неї доведеться відступити від прийнятого раніше допущення? несуміщення володіння декількома факторами виробництва однією особою. Далі вважаємо, що частина капіталу і частина «землі» підприємства належать засновнику, тобто він виробляє товар не тільки на орендованих капіталі і «землі», а й на власних. Щоб
 11. Підстави для присвоєння додаткової вартості
  Якщо ціна товару Ц1 перевищує вартість виробника Спроізв, 1, то це означає, що здійснені виробником витрати чинників виробництва удостоїлися вищої оцінки зі боку конкретного споживача і, в кінцевому підсумку, всього гро-ва, ніж розраховував сам виробник. Тому додаткова вартість виступає як сумарна різниця ринкових цін і засновницьких вартостей витрат
 12. Ключові терміни
  Максимізація прібиліЕкономіка услугЕдінолічное владениеПартнерствоКорпорацияАкционер (пайовик) Рада діректоровОграніченная відповідальність Дивіденди Доходи на капітал Нерозподілений прибуток Фінансовий капітал Фізичний капітал Знос Товарні запаси Звіт про результати діяльності (про прибутки і збитки) Дохід Витрати Альтернативна вартість Обліковий прибуток
 13. 20.1. ПРИБУТОК: ЕКОНОМІЧНА І НОРМАЛЬНАЯ
  Прибуток? це результат усієї господарської діяльності фірм. Слід розрізняти економічну і нормальний прибуток. Економічна, або чиста, прибуток? дохід фірми, який визначається як різниця між загальною виручкою і загальними витратами виробництва. Економічна прибуток? Загальна виручка? Загальні витрати. Вона може бути або позитивною, або негативною (збитки). Наявність прибутків і
 14. Терміни і поняття
  Економічні агенти Економічні інтереси Власність Доходи Факторні доходи Витрати виробництва Прибуток Нормальна прибуток Економічна
 15. Чистий прибуток банку
  Чистий прибуток банку являє собою валовий прибуток за вирахуванням адміністративно-технічних та інших витрат: {foto42} де - чистий прибуток банку; - валовий прибуток банку; - адміністративно-технічні витрати. Норма банківського прибутку являє собою відношення чистого прибутку до власного капіталу банку: {foto43} де - норма банківського прибутку; - чиста
 16. Питання 3. Податкові пільги
  . Ефективна система оподаткування прибутку, що передбачає підприємствам додаткові пільги з податку на прибуток, робить вирішальний вплив на стимулювання товаровиробника, має важливе значення для забезпечення позитивних фінансових результатів діяльності, підвищення економічної активності, вирішення соціально-економічних проблем. У діючих Положеннях з
 17. Види прибутків
  Економічна прибуток являє собою різницю між загальною виручкою, отриманої від реалізації продукції, і всією сукупністю зовнішніх і внутрішніх витрат. Бухгалтерський прибуток виходить в результаті вирахування з загальної суми отриманої виручки зовнішніх витрат виробництва. Тому бухгалтерський прибуток більше економічної на величину внутрішніх витрат. При цьому внутрішні витрати
 18. ГЛАВА Дохід: величина грошових надходжень
  Звіт про прибутки і збитки (у мільйонах доларів) Дохід 10, Собівартість реалізованої продукції 3, Валовий прибуток 7,000 Першу рядок у звіті про прибутки і збитки завжди займає величина валового доходу, або виручки. Ця кількість грошей, що надійшли на рахунок компанії за аналізований період часу - за квартал або за рік. Якщо ми випускаємо взуття і за рік продали її на 120 мільйонів
 19. Витрати і прибуток
  Таким чином, відповідно до первісної трактуванням витрат виробництва прибуток розглядалася в якості невід'ємної частини витрат нарівні з іншими витратами. При цьому прибуток оголошувалася або продуктом «праці машин» (Дж. Мілль), або «витратами накопиченого праці» (Дж. Мак-Куллох). Дане трактування витрат виробництва, якщо залишити за дужками з'ясування джерела, що створює
 20. Валовий прибуток банку
  Зіставлення операцій по активу і пасиву дозволяє зробити висновок про обсяг, або масою одержуваного прибутку банком або будь-яким іншим фінансово-кредитною установою. При цьому необхідно розрізняти валову і чистий прибуток банку. Валовий прибуток банку складається з різниці між сумою відсотків, отриманих банком по активних операціях, та сумою відсотків, виплачених їм по пасивних операціях.
© 2014-2022  epi.cc.ua