Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Ціни у механізмі рівноваги

Іншим важливим інструментом, що забезпечує збалансованість сукупних пропозиції та попиту, є ціни. По-перше, ціни виступають основним елементом даного механізму збалансування, так як рівноважного обсягу національного виробництва відповідає рівноважний рівень цін, в якому проявляються і товарний, і грошовий ринки. По-друге, одночасно ціна розглядається як допоміжний, коректуючого засобу, коли виникає невідповідність між заощадженнями та інвестиціями, тобто коли процентна ставка безсила відновити рівновагу між ними. Будь-яке зниження загальних витрат, на думку класиків, повинно компенсуватися пропорційним зниженням рівня цін, а зростання заощаджень - зниженням загального рівня цін і зростанням попиту.

Ця ж логіка міркувань поширюється і на ринок праці, бо зниження цін на споживчі товари має спричинити за собою і зниження ціни праці - заробітної плати. Але головне полягає в тому, що зниження сукупного попиту має призвести до зниження попиту на працю, а це посилить конкуренцію серед найманих працівників; остання неодмінно викличе зниження загального рівня заробітної плати, яке зробить рентабельним використання ресурсів в умовах більш низького загального рівня цін на національному ринку .
З вищесказаного можна зробити висновок, що капіталістична економіка - це саморегулюючий і саморазвивающийся організм, якому не слід заважати вільно функціонувати. Тому й державне втручання оцінюється як небажане.
По суті справи, держава максимально повинно самоусунутися від господарського життя суспільства.
Даний теоретичний принцип не був реалізований хоча б у більшій своїй частині, тим більше повністю, ні в одній країні Заходу, незважаючи на те, що їх сучасна економічна політика базується на положеннях і висновках неокласичної теоретичної школи. У Росії самоусунення держави з економічного життя відбулося в такій мірі, яка і «не снилася» навіть «батькам» монетаризму. Результат очевидний - крах не тільки національної економіки, але й політики, що балансує на межі загрози продовольчій, економічній, національній безпеці держави.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Ціни у механізмі рівноваги "
 1. Глава 6. Ринкова рівновага і механізм його досягнення
  механізм ринкової рівноваги, зокрема, взаємодія попиту та пропозиції. В історії світової економічної думки вже понад два століття різні напрями, течії та школи намагаються визначити головні умови та механізм досягнення ринкової рівноваги. Оскільки практика постійно вносить щось нове в - розвиток економічної системи, ускладнюється механізм її функціонування, з'являються
 2. 6.2. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ РИНКОВОГО РІВНОВАГИ
  ціни. Ціна рівноваги? це точка, в якій інтереси покупця і продавця збігаються. Всі, хто згоден платити ціну рівноваги, можуть купити даний товар на ринку. Всі, хто згоден продавати за ціною рівноваги, можуть продати свій товар. Цей механізм формує платоспроможний попит і забезпечує розподіл благ, тобто безпосередньо доводить товар і послуги до споживача. На
 3. Глава 7 Механізм світового господарства
  механізмом підтримки внутрішньої рівноваги і здатністю до
 4. Висновки з моделі Вальраса
  ціни на робочу силу - з урахуванням і під впливом цін на продукти і т.д. Рівноважні ціни встановлюються в результаті взаємопов'язаності всіх ринків (ринків товарів, праці, грошових ринків, ринків цінних паперів). У даній моделі можливість існування рівноважних цін одночасно на всіх ринках доводиться математично. До цього рівноваги в силу властивого їй механізму прагне ринкова
 5. Основні поняття
  механізму досягнення рівноваги економіки при фіксованому та при плаваючому курсах? Які наслідки фіскальної політики при різній мобільності капіталу при плаваючому курсі? Який механізм впливу кредитно-грошової політики на випуск при плаваючому курсі? 4. Які основні зовнішні фактори, що впливають на рівноважний стан
 6. Ринковий механізм попиту та пропозиції
  ціни первісного рівноваги Р, а продавці почнуть пропонувати більше товару (Q1). Висока ринкова ціна надалі приверне нових продавців до виробництва та продажу товару А, що призведе до зростання пропозиції. Крива пропозиції переміститься вправо (з положення S в положення S1). Результатом подібних змін стане нова рівновага (Р2, Q2). Такі зміни на ринку відбуваються постійно,
 7. Глава 17. Державне регулювання економіки
  механізм встановлення рівноваги між попитом і пропозицією. Основні моделі державного регулювання економіки та їх еволюція Мета теми - розкрити сутність національного ринку і його структуру, визначити найважливіші важелі і механізм встановлення його рівноваги, а також простежити еволюцію економічної думки щодо державного регулювання
 8. Принцип рівноваги
  механізмами саморегуляції. В останні десятиліття ідею рівноваги все більше і більше використовують в структурно-функціональному аналізі. Останній став одним із принципів системного дослідження соціальних процесів і явищ як структурно розчленованої цілісності, кожен елемент якої має строго функціональне призначення. При цьому в якості структурних утворень розглядаються цінності
 9. Значення моделі рівноваги Вальраса
  механізму, процеси саморегулювання, інструменти та методи відновлення порушених зв'язків, шляхи досягнення стабільності і стійкості ринкової системи. Теоретичний аналіз Вальраса являє собою концептуальну основу для вирішення більш конкретних і практичних завдань, пов'язаних з порушенням і відновленням рівноваги. Концепція Вальраса та її розвиток сучасними теоретиками служить
 10. Глава 4 макроекономічної рівноваги
  механізм саморегуляції, що дозволяє досягати і підтримувати рівновагу. Національна економіка як економічна система має внутрішній ринковий механізм саморегулювання. Оскільки, як зазначалося вище, в сучасних умовах він значною мірою деформований, насамперед у результаті процесів монополізації, необхідно доповнення його зовнішнім регулюванням з боку держави.
 11. Терміни і поняття
  рівновагу Рівновага на товарному і грошовому ринках «Пастка ліквідності» Модель AD-AS Модель IS-LM Макроекономічна неравновесность Умови загальної рівноваги Закон Вальраса Теорія макроекономічної рівноваги
 12. 4. Рівновага попиту та пропозиції. Рівноважна ціна. Роль ціни в економіці
  ціни рівноваги, ринок не збалансований, і покупці і продавці прагнуть змінити ситуацію на ринку. . Таким чином, рівноважна ціна - це ціна, що врівноважує попит і пропозицію в результаті дії конкретних сил. Якщо реальна ціна буде більше рівноважної (Р,), то при такій ціні обсяг попиту Q \ буде менше обсягу пропозиції Q2. У цьому випадку виробники вважатимуть за краще знизити
 13. Втручання в механізм ринкової рівноваги
  ціни, що сплачується споживачем, і одночасно знизило ціну, одержувану виробником О, Рис. 4.11. Вплив оподаткування на ринкову рівновагу по Глава 4. Ринок. Попит і пропозиція оподаткованого продукції. В результаті введення податку крива пропозиції перемістилася на новий рівень 5, і, перетинаючись з кривою попиту D, утворила нову точку ринкової рівноваги ціни (? ',).
 14. Втручання в механізм ринкової рівноваги
  ціни, що сплачується споживачем, і одночасно знизило ціну, одержувану виробником О, Рис. 4.11. Вплив оподаткування на ринкову рівновагу по Глава 4. Ринок. Попит і пропозиція оподаткованого продукції. В результаті введення податку крива пропозиції перемістилася на новий рівень 5, і, перетинаючись з кривою попиту D, утворила нову точку ринкової рівноваги ціни
 15. 4. Рівновага попиту та пропозиції. Рівноважна ціна. Роль ціни в економіці
  ціни рівноваги, ринок не збалансований, і покупці і продавці прагнуть змінити ситуацію на ринку. . Таким чином, рівноважна ціна - це ціна, що врівноважує попит і пропозицію в результаті дії конкретних сил. Якщо реальна ціна буде більше рівноважної (Р,), то при такій ціні обсяг попиту Q \ буде менше обсягу пропозиції Q2. У цьому випадку виробники вважатимуть за краще знизити ціну,
© 2014-2021  epi.cc.ua