Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С.С. Носова. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ, 2008 - перейти до змісту підручника

6.2. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ РИНКОВОГО РІВНОВАГИ

Ринкове рівновагу? це компроміс між продавцями і покупцями.
Воно досягається через механізм утворення рівноважної ціни.
Ціна рівноваги? це точка, в якій інтереси покупця і продавця збігаються.
Всі, хто згоден платити ціну рівноваги, можуть купити даний товар на ринку. Всі, хто згоден продавати за ціною рівноваги, можуть продати свій товар. Цей механізм формує платоспроможний попит і забезпечує розподіл благ, тобто безпосередньо доводить товар і послуги до споживача.
На більшості ринків попит, як і пропозиція, зазнає час від часу певні зміни. Дохід споживачів змінюється в міру циклічних коливань (збільшується під час підйому або скорочується під час спаду).
Попит змінюється у зв'язку зі зміною цін або через мінливих моди і смаків, т.
е. нецінових факторів. Аналогічним чином час від часу змінюються розмір заробітної плати, інвестиції, ціни на сировину, що значною мірою впливає на пропозицію товарів.
Але, зрештою, нова крива пропозиції приходить в рівновагу з кривою попиту. Це показано на рис. 6.3, де крива пропозиції змістилася з S до S1, як і на рис. 6.2, де крива попиту змістилася з D до D1.

Рис. 6.2. Графік рівноваги при зміні попитуРис. 6.3. Графік рівноваги при зміні пропозиціїВихідні криві пропозиції і попиту перетинаються в точці А (див. рис. 6.4) і можуть використовуватися для того, щоб простежити наслідки їх змін.
З рис. 6.4 видно, що зрушення вправо кривих пропозиції та попиту приводять до нової рівноважної ціною А1. Це результат збільшення ціни з P1 до Р2 і кількості з Q1 до Q2. В цілому обидва показники будуть змінюватися в залежності як від зсувів кривих попиту та пропозиції, так і від їх форми. Щоб передбачити розмір і напрямок подібних змін, необхідно кількісно охарактеризувати залежність пропозиції та попиту від ціни та інших змінних.

Рис. 6.4. Графік нової рівноваги у зв'язку із змінами попиту та


пропозиції
Рекомендація:
Для самоконтролю отриманих знань виконайте тренувальні завдання з набору об'єктів до поточним параграфу
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "6.2. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ РИНКОВОГО РІВНОВАГИ"
 1. Глава 6. Ринкова рівновага і механізм його досягнення
  механізм ринкової рівноваги, зокрема, взаємодія попиту та пропозиції. В історії світової економічної думки вже понад два століття різні напрями, течії та школи намагаються визначити головні умови та механізм досягнення ринкової рівноваги. Оскільки практика постійно вносить щось нове в - розвиток економічної системи, ускладнюється механізм її функціонування, з'являються
 2. Значення моделі рівноваги Вальраса
  механізму, процеси саморегулювання, інструменти і методи відновлення порушених зв'язків, шляхи досягнення стабільності і стійкості ринкової системи. Теоретичний аналіз Вальраса являє собою концептуальну основу для вирішення більш конкретних і практичних завдань, пов'язаних з порушенням і відновленням рівноваги. Концепція Вальраса та її розвиток сучасними теоретиками служить
 3. Глава 7 Механізм світового господарства
  механізмом підтримки внутрішньої рівноваги і здатністю до
 4. Висновки з моделі Вальраса
  механізму прагне ринкова економіка. З теоретично досяжного економічної рівноваги випливає висновок про відносну стійкість системи ринкових відносин. Встановлення («намацування») рівноважних цін відбувається на всіх ринках і, в кінцевому рахунку, призводить до рівноваги попиту та пропозиції на них. Рівновага в економіці не зводиться до рівноваги обміну, до ринкової рівноваги. З
 5. Основні поняття
  механізму досягнення рівноваги економіки при фіксованому та при плаваючому курсах? Які наслідки фіскальної політики при різній мобільності капіталу при плаваючому курсі? Який механізм впливу кредитно-грошової політики на випуск при плаваючому курсі? 4. Які основні зовнішні фактори, що впливають на рівноважний стан
 6. Глава 4 макроекономічної рівноваги
  механізм саморегуляції, що дозволяє досягати і підтримувати рівновагу. Національна економіка як економічна система має внутрішній ринковий механізм саморегулювання. Оскільки, як зазначалося вище, в сучасних умовах він значною мірою деформований, насамперед у результаті процесів монополізації, необхідно доповнення його зовнішнім регулюванням з боку держави.
 7. Ринковий механізм попиту та пропозиції
  механізм попиту та пропозиції? Що станеться, якщо попит на який-небудь товар зміниться в результаті впливу нецінових чинників? Припустимо, що попит на якийсь товар А підвищився, так як цей товар став більш модним. Підвищення попиту на графіку (рис. 6.6) відіб'ється як зсув кривої попиту вправо (з положення D у положення D1). У результаті встановиться нова рівноважна ціна Р1, яка вище
 8. Втручання в механізм ринкової рівноваги
  механізм конкурентного рівноваги окремих осіб, товаровиробників, профспілок, різноманітних асоціацій і держави, які здатні змінити ціну рівноваги. Адміністративне втручання в механізм попиту та пропозиції навіть з благими намірами (наприклад, з метою досягнення справедливості в розподілі доходів або рішення іншої соціальної мети), як правило, неефективно. Цю мету з
 9. Втручання в механізм ринкової рівноваги
  механізм конкурентного рівноваги окремих осіб, товаровиробників, профспілок, різноманітних асоціацій і держави, які здатні змінити ціну рівноваги. Адміністративне втручання в механізм попиту та пропозиції навіть з благими намірами (наприклад, з метою досягнення справедливості в розподілі доходів або рішення іншої соціальної мети), як правило, неефективно. Цю мету з
 10. Тема 4 Теорія попиту та пропозиції
  ринкова ціна. Порушення ринкової рівноваги. Види ринкового
 11. Контрольні питання
  механізм федералізму і чим він відрізняється від економічного механізму взагалі? 4. Які основні структурні елементи економічного механізму федералізму? 5. Яка роль внутрішнього ринку Росії в зміцненні федеративної держави? 6. Що перешкоджає формуванню внутрішнього ринку
 12. Макроекономічна рівновага в економіці
  ринковому рівноваги. Ринкові фактори не слід відокремлювати від виробничих. Адже диспропорції, порушення у сфері виробництва неминуче ведуть до неравновесности на ринках. До того ж в реальній дійсності поряд з ринковими впливами економіка відчуває вплив інших, неринкових факторів (війни, соціальні хвилювання, погода, демографічні зрушення). Проблему ринкової рівноваги
 13. Глава 17. Державне регулювання економіки
  механізм встановлення рівноваги між попитом і пропозицією. Основні моделі державного регулювання економіки та їх еволюція Мета теми - розкрити сутність національного ринку і його структуру, визначити найважливіші важелі і механізм встановлення його рівноваги, а також простежити еволюцію економічної думки щодо державного регулювання
 14. Основні терміни та поняття
  ринкова рівновага, ціна ринкової рівноваги, рента (надлишок) споживача, порушення рівноваги, «нормальна» ринкова
 15. Г Л А В А 10 макроекономічної рівноваги
  рівновагу між попитом і пропозицією, так і в масштабах всієї економіки необхідно макроекономічну рівновагу. Досягнення макроекономічних цілей, стабільність економіки можливі тільки в умовах її збалансованості. При цьому економічна теорія розглядає два випадки рівноваги: рівновага при змінюються цінах (класична модель: «сукупний попит - сукупна пропозиція») і
 16. Терміни і поняття
  рівновагу Рівновага на товарному і грошовому ринках «Пастка ліквідності» Модель AD-AS Модель IS-LM Макроекономічна неравновесность Умови загальної рівноваги Закон Вальраса Теорія макроекономічної рівноваги
 17. Питання до заліку
  механізм, його роль і основні елементи. 14. Ринковий попит. Закон попиту і принцип спадної граничної корисності. Ефект доходу і ефект заміщення. 15. Аналіз нецінових факторів зміни попиту. 16. Ринкова пропозиція. Закон пропозиції. Аналіз нецінових факторів зміни пропозиції. 17. Взаємодія попиту та пропозиції. Ринкове рівновагу. Рівноважна ціна.
 18. Лекція 7 Тема: МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ: ПОПИТ, ПРОПОЗИЦІЯ, ринкова рівновага
  ринкове
© 2014-2022  epi.cc.ua