Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Т-Я, 2013 - перейти до змісту підручника

ЦЕНТР ОТРИМАННЯ ПРИБУТКУ

підрозділ компанії, що володіє вираженою товарної орієнтацією діяльності, інформаційно тісно пов'язане c керівництвом фірми, яке в змозі самостійно отримувати прибуток, незалежно від успішності роботи інших ланок підприємства; гнучка організаційна структура, здатна відреагувати на зміну ринкової ситуації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ЦЕНТР ОТРИМАННЯ ПРИБУТКУ "
 1. Прибуток і норма прибутку
  Необхідно відзначити, що специфічні умови виробництва в різних галузях і сферах господарської діяльності обумовлюють можливість отримання різної прибутку на рівний по величині капітал . У найзагальнішому вигляді прибуток являє собою різницю між отриманою виручкою (доходом) від реалізації товару і витратами (витратами), пов'язаними з його випуском і продажем. Отримання різної
 2. Критерій максимізації прибутку
  Максимізація прибутку полягає в отриманні найбільшої величини економічного прибутку: {foto88} де Пек - економічна прибуток; Двал - валовий дохід; Іобщ - повні загальні витрати. Загальні витрати складаються з суми постійних і змінних витрат незалежно від того, відносяться вони до зовнішніх або до внутрішніх витратам
 3. Кількісне визначення прибутку та його динаміка
  Є два заходи кількісного визначення прибутку. Абсолютний показник цієї категорії - маса прибутку, відносний показник - норма прибутку. Маса прибутку - це її абсолютний обсяг, виражений в грошах. Норма прибутку - це відношення прибутку до авансованого капіталу, вираженого у відсотках. Її формула: {foto84}, (17.1) де П '- норма прибутку; П - величина прибутку; К-
 4. Середня норма прибутку
  Таким чином, постійна міграція (перелив) капіталів в пошуках більш ефективного свого додатку викликає поступове вирівнювання галузевих норм прибутку. Можна виходити і з зворотного положення: йде процес вирівнювання витрат, або формування середніх витрат, відповідно до яких підприємці та отримують прибуток. Однак необхідно пам'ятати, що середні витрати, середня норма
 5. 3. Максимізація прибутку на основі зіставлення валових показників
  Розглянемо проблему максимізації прибутку і мінімізації збитків в короткостроковому періоді, керуючись критерієм (принципом) зіставлення валового доходу і валових витрат. На характер порівняльного аналізу накладає відбиток неоднорідність витрат: постійних і змінних. Специфіка сумарних постійних витрат полягає в тому, що фірма несе витрати незалежно від обсягів
 6. Дивіденд
  Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного товариства, що розподіляється серед акціонерів пропорційно числу акцій, що знаходяться в їх власності. Загальний розмір дивіденду визначається після вирахування з отриманого прибутку податків, відрахувань до фонду розширення виробництва, поповненні страхових резервів, виплати відсотків за облігаціями та ін Розмір фіксованого дивіденду за привілейованими акціями
 7. ВИЛУЧЕННЯ ПРИБУТКУ
  ліквідація або відкуп прибуткових контрактів спекулянтами для отримання за ним
 8. 44. АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
  Основну частину прибутку підприємство отримує від реалізації продукції. На обсяг прибутку від реалізації продукції впливають шість факторів: обсяг реалізації продукції; її структура; рівень виробничої собівартості; рівень комерційних витрат; рівень управлінських витрат; рівень средньореалізаціоних цін. Прибуток від реалізації продукції має прямо пропорційну залежність
 9. КАПІТАЛІЗАЦІЯ ПРИБУТКУ
  1) метод оцінки вартості підприємства за його доходу або прибутку, що полягає у встановленні величини капіталу, здатного приносити такі доходи або прибуток при нормі прибутку (відношення прибутку до вартості капіталу підприємства), що дорівнює середньому позичковому відсотку. Наприклад, підприємство здатне приносити в рік 2 млн. доларів прибутку. Приймаючи норму прибутку, рівний позичковим відсотку, а позичковий
 10. 18.3. КЛАСИФІКАЦІЯ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ
  Ключовим елементом менеджменту є структура управління фірмою. Існують різні типи структур управління: а) лінійна структура управління? підпорядкованість знизу вгору, вона використовується в невеликих фірмах з однорідною і нескладною технологією, б) лінійно-штабна структура? створення спеціалізованих служб (штабів) при кожному лінійному керівнику; наприклад, штаб для: 1) організації
 11. 42. ПОНЯТТЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  Сума отриманого прибутку відображає кінцеві фінансові результати діяльності будь-якого підприємства. В умовах ринкової економіки отримання максимально можливої суми прибутку є метою будь-якого виробництва, оскільки прибуток - основне джерело поповнення фондів накопичення, соціальної сфери, інвестицій, оборотних коштів і т. д. У прибутковій роботі підприємств зацікавлене суспільство, оскільки
 12. Принцип максимізації прибутку
  Існує два підходи до пошуку обсягу виробництва, при якому прибуток фірми досягає свого максимуму. Перший підхід «повні витрати - сукупний дохід» полягає в порівнянні валового доходу і валових витрат. Малі фірми, які не мають великих бухгалтерських підрозділів, часто саме так і чинять. У даному випадку бухгалтер чисто досвідченим шляхом перебирає співвідношення витрат і доходів
© 2014-2022  epi.cc.ua