Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

1. Теорії імперіалізму і неоколоніалізму

пояснюють структуру світу як боротьбу між провідними державами за нові ринки, джерела сировини, сфери застосування капіталу, за посилення їх політичного та культурного впливу. Під імперіалізмом розуміється та стадія розвитку, «коли склалося панування монополій і фінансового капіталу, придбав видатне значення вивіз капіталу, почався розділ світу міжнародними трестами і закінчився розділ всієї території землі найбільшими капіталістичними країнами» (В.
І . Ленін). Засновниками теорії імперіалізму є О. Бауер, Р. Гільфердінг, В. Ленін. Теорія має декілька напрямів, зокрема, соціал-ліберальну, представником якої був Дж. Гобсон, що дослідив процеси в Британської імперії.
Марксистська теорія імперіалізму справила вплив на багато світових теорії. Після краху колоніальних імперій популярність теорії імперіалізму скоротилася.
Проте, якщо імперіалізм - прояв експансії капіталу, а не просто система колоніального підпорядкування, то тоді деякі форми економічного імперіалізму можуть існувати і після розпаду колоніальних імперій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Теорії імперіалізму і неоколоніалізму "
 1. Пролетарська політична економія
  теорії, що представляє собою всебічне дослідження законів розвитку капіталістичного суспільства і концепцію соціалізму (комунізму) як нової економічної системи. Остання представлена формуванням соціалістичних принципів: суспільна власність на засоби виробництва, відсутність експлуатації найманої праці, рівна плата за рівну працю, загальна і повна зайнятість, ведення
 2. 1. Сутність перехідної економіки, її головні завдання
  теорії перехідної економіки тут не могло бути й мови. Перехідна епоха розумілася в якійсь мірі як відома випадковість, від якої була можлива дорога і вперед (Сен-Симон) і назад (Мірабо, Сісмонді). Історична школа пізніше стала виділяти епохи індивідуального, перехідного і соціального господарства, розглядаючи перехідну епоху як своєрідну трансформацію індивідуального господарства
 3. 1. Аналіз процесу монополізації економіки представниками історичної школи та марксизму
  теорії "організованого капіталізму", де розглядається доброчинна роль промислових і банківських монополій як факторів впорядкування виробництва, усунення криз надвиробництва. Згідно з більш пізнім поглядам Р.Гільфердінга, панування великих банків над промисловістю, концентрація фінансової могутності дозволяє планувати виробництво і відкриває можливість безкризового
 4. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  теорії, яка була б заснована на діаметрально протилежний принципах. Найбільш яскравим прикладом такого на-правління і є австрійська школа. Інший метод, який обрали буржуазні економісти, зводився до проповіді емпіризму, відмови від будь-якої теорії, до заміни економічної теорії простим описом фактів і яв-лений. Це теж метод боротьби з марксизмом, але дещо іншого
 5. Лекція 10-я Нова історична школа
  теорії, то Шмоллер прямо заявляв, що збирання матеріалів з історії пруссько-го державного господарства XVII в. набагато важливіше, ніж розробка теорії вартості. В області ж безпосередньої економічної теорії представники цієї школи обмежуються лись простим повторенням ходячих вульгарних поглядів. Соб-ного, ніякої економічної теорії вони і не висували, ис-користуючись
 6. Лекція 12-я Неокантіанство і «соціальний напрям»
  теорії, послужило одним з джерел фашистської ідеології. Хто є найбільш великим представником «соціаль-ного спрямування»? Перш за все потрібно вказати на відомого філософа, соціолога і частково економіста Р. Штаммлера, який випустив в 1897 р. книгу «Господарство і право», сформулювати в ній філософські та теоретичні принципи «со-ціального спрямування». Іншим великим
 7. Лекція 13-а Економічні погляди А. Маршалла
  теорії вульгарною бур-жуазной політичної економії. Зокрема він спробував об'єднати теорії вульгарної політичної економії першої половини XIX в. (Погляди Джемса Мілля, Мак-Куллоха) з модною в кінці XIX століття теорією «граничної корисності», я також злити, реакційні теорії вульгарної політичної економії з домислами буржуазної соціології, зокрема з демагогією «соціального
 8. Лекція 14-я Американські апологети найманого рабства. Д. Б, Кларк
  теорії винятковості американського капіталізму яв-ляется посилання на те, що Америка не знала феодалізму, що там відразу став розвиватися капіталізм в чистих формах. Це твердження слід визнати абсолютно неспроможність-ним. У США не було сформованого феодалізму, але зате суще-ствовало рабовласницьке виробництво, плантационное раб-ство, пережитки якого і досі є
 9. Лекція 16-я каутськіанства - його буржуазна сутність. Р. Гільфердінг
  теорії, зокрема по ^ акому гострого питання, як зубожіння робітничого класу. Бернштейн, як відомо, взагалі заперечував зубожіння ра-5очего класу - і абсолютне, і відносне. Каутський в 1 Kautsky К. Bernstein und das soztaldemokratishe Programm, Stuttgart 899, S. 172 * 2 В. І. Ленін. Соч., Т.. 25, стр. 450. -167, -15225 Своїй книзі робив висновок, що треба
 10. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  теорії як про національ-ної межах англійців. Насправді це, звичайно, наклеп на англійський народ. Англійці дали ряд видатних теоре-тиків в різних галузях знання, у тому числі і в галузі економічної. Досить хоча б назвати імена таких представ-ників класичної школи, як Адам Сміт і Рікардо. Які вихідні положення Фабіанскі ідеології? Насамперед для неї
© 2014-2022  epi.cc.ua