Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

ТЕМПИ ІНФЛЯЦІЇ

. Інший часто іспользуемийтемп зростання - це темп інфляції.
17 Темпом приросту називають відношення приросту значення змінної, тобто різниці між значеннями змінної в поточному і базовому періодах, до її базового значення, темпом зростання відношення значення змінної в поточному періоді до її базового значення. Таким чином, темп зростання дорівнює темпу приросту плюс одиниця. (Прим. пер.)
18 Середньорічний темп приросту часто розраховується на основі зраді-. ний змінної за деякий період, відмінний від одного року. Це
дозволяє порівнювати темпи змін за періоди різної продов-жительность, так само як традиційний розрахунок швидкості машини вмілях на годину дає можливість порівнювати швидкості при поїздках нарізні відстані. Наприклад, реальний ВНП збільшився на 31,9% за десятиліття з 1970 по 1980 р. Це означає, що щорічний, ілісреднегодовой, темп приросту дорівнював 2,8%. Таким чином, якщо биВНП ріс з постійним темпом 2,8% на рік протягом періоду 1970-1980 рр., то загальне збільшення за це десятиліття склало б 31,9% Для студентів, які мають математичну підготовку, можна запропонованого-жити наступну формулу для розрахунку середньорічних темпів приросту: [100 х ([I + (у/100)] "* - 1])%, якщо значення змінної увелічілосьна у% за період в х років (у - темп приросту,%; 100 + у - темп зростання , - Прим.
пер.)
$ 5-Економіка
32


РІС. 2-3. Реальний ВНП США в 1970-1986 IT. (Джерело: Economic Report of the President, 1987, Table B-2)
РІС. 2-4. Реальний ВНП США в 1970 - 1986 рр.. (Джерело: Economic Report of the President, 1987, Table B-2)

- Про Темп інфляції - це темп пріростасреднего рівня цін, що виражається в егоувеліченіі або зменшенні у відсотках за період (зазвичай за рік).
Наприклад, для розрахунку темпу інфляції на основеCPI з січня 1984 р. по січень 1985 нам необ-хідно знати значення індексу цін в кожному месяце.CPI в січні 1984 р. дорівнював 305,2, в следующемгоду, в січні 1985 р. - 316,1. Потім пріменімобичную формулу розрахунку процентних змін:
Темп інфляції=
X 100%=
=3,6%
Річний темп інфляції може бути також рассчи-тан на основі даних про інфляцію за будь пери-од, а не тільки за рік. Наприклад, значення CPI пуб-лікуются щомісяця, і часто в цей же час при-водиться і відповідне значення річного темпаінфляціі.
Припустимо, CPI виріс з 316,1 в янва-ре 1985 р. по 317,4 в лютому 1985 р. Це відпо-
ствует зростанню на 0,41%, або темпу інфляції, так само-му 0,41% на місяць. Якби щомісячний темп ін-фляции був постійним протягом усього року становив би 0,41%, то рівень цін збільшився бина 5,0% за год19. Таким чином, ми говоримо, чтоінфляція за період з січня до лютого 1985 г.росла з річним темпом в 5% 20.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ТЕМПИ ІНФЛЯЦІЇ"
 1. 1.5. Переваги інвестування в нерухомість
  темпи інфляції; - ступінь ризику інвестицій у нерухомість. Причини привабливості вкладень в нерухомість в умовах інфляції: - швидке знецінення грошей при недостатній надійності їх схоронності в кредитних установах; - часте невідповідність банківської ставки до рівня інфляції; - обмеженість більш дохідних напрямків інвестування; - залишкова
 2. РИНОК КАПІТАЛУ
  темпи інфляції, зокрема, реальний дохід за ощадними депозитами у всіх цих країнах був негативним протягом майже цілого десятиліття! Такими ж були й темпи економічного зростання. ТАБЛИЦЯ 1. Ринок капіталу, реальні процентні ставки і зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) на душу населення в країнах, що розвиваються Країни з негативною реальної ставкою
 3. ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ
  темпи зростання грошової маси мали своїм результатом гіперінфляцію, і це добре видно на прикладі Ізраїлю, Перу, Аргентини та Болівії. Тризначні числа темпів зростання грошової маси в цих країнах стали причиною тризначних же темпів інфляції. Ті країни світу, які в останні десятиліття мали низький рівень інфляції, проводили політику повільного зростання грошової маси. І, навпаки,
 4. ІНФЛЯЦІЯ: згаслої ВУЛКАН
  темпи інфляції завдають шкоди зростанню (11). Дослідження, розпочате для Англійського банку, вивчило досвід більше ста країн за тридцятирічний період і не виявило будь-яких негативних впливів інфляції на зростання економіки в країнах, де середня інфляція була менше 10% на рік, і лише в країнах, де середня інфляція була набагато більше 10%, проявилися дуже невеликі ефекти (12). Можна також
 5. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  темпи зростання народонаселення перевищують темпи зростання виробництва. Дана теорія піддана критиці і представлена як неспроможна, бо вона не пояснює виникнення безробіття у високорозвинених країнах з низькою народжуваністю. Марксистська теорія розглядає безробіття як історично минуще явище, властиве суспільству, заснованому на приватній власності на засоби виробництва.
 6. Вимірювання інфляції
  темпи інфляції, з метою розрахунку кількості років, необхідних для подвоєння рівня цін, можна використовувати правило величини 70 », згідно з яким число 70 слід розділити на щорічний рівень інфляції. В якості непрямого показника рівня інфляції використовуються дані про ставлення товарних запасів до суми грошових внесків населення (скорочення запасів і зростання вкладів свідчать про
 7. Політика «дешевих» і «дорогих» грошей
  темпи інфляції. Вона включає наступні заходи: 1) підвищення облікової ставки відсотка, що виступає антистимулом для запозичень комерційних банків у центрального банку; 2) продаж центральним банком державних цінних паперів на ^ відкритому ринку; 3) збільшення норми резервних вимог, що скоротить надлишкові резерви і зменшить мультиплікатор грошової пропозиції. Крім
 8. У Німеччині щоденна газета коштувала 30 пфенігів, а менш ніж через два роки, в листопаді 1922
  темпи інфляції становлять близько 3% на рік і при їх збереженні для подвоєння цін буде потрібно 20 років. Так як високий рівень інфляції пов'язаний із зростанням різних суспільних витрат, збереження низьких темпів зростання цін - одна з основних цілей політиків у всьому світі. Що викликає інфляцію? У більшості випадків причина як високої, так і низької інфляції одна і та ж - збільшення
 9. Темпи інфляції представляють собою процентне зміна рівня цін за певний пе-ріод часу. Як ми побачимо в наступних главах ,
  темпи інфляції за допомогою ІСЦ. Індекс споживчих цін Індекс споживчих цін - показник загальної вартості товарів та послуг, придбаних-екпортувати типовим споживачем. Індекс споживчих цін (ІСЦ) - показник загальної вартості товарів та послуг, придбаних типовим споживачем. Кожного місяця Бюро статистики праці Міністерства праці США визначає і публікує показник ІСЦ.
 10. ВИЗНАЧЕННЯ ЦІН КОЖНОГО ВИДУ ПРОДУКЦІЇ В Спостерігається РОКИ РІК ЦІНА хотдоги, В $
  темпи інфляції склали 75% в 2002 р. і 43% в 2003 р. Ми розглянули до межі (два товари) спрощену модель реальної еконо-міки, однак вона досить вірно відображає підхід Бюро статистики праці до Темпи інфляції - процентна зміна ІСЦ щодо попереднього періоду . 498 Частина 8. Макроекономічні показники Індекс цін для виробників -
© 2014-2022  epi.cc.ua