Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

Темпи економічного зростання

. Економічний розвиток Японії в 90-ті роки визначалося кризовими явищами в структурі господарства. Темпи зростання валового продукту скоротилися приблизно в 4 рази, склавши в середньому приблизно 1%. На відміну минулих десятиліть економічне зростання Японії був значно нижче загальносвітових показників і показників розвинених країн.
Змінився діловий цикл. Якщо раніше японське господарство тільки один раз пережило абсолютне падіння виробництва в 1974 р., то в 90-ті роки - два рази (в 1993 і 1998 р.). Поштовхом останньому загальноекономічної кризи послужив фінансова криза, в результаті якого відбулося різке знецінення акціонерного капіталу.
Таблиця 22.1
Темпи приросту ВВП Японії (валютні курси, дол 1995 р.)
Країни та регіони 1981-1990 1991 -1999 Японія 4,0 1,3 Розвинені країни 3,0 2,2 Світ 2,9 2,4
І с т о ч н і до: World economic and social survey 2000. UN. p. 245.
Однією з причин стагнуючого стану господарства з'явилися галузеві диспропорції, пов'язані зі збереженням високої частки традиційних капіталомістких галузей, які для утримання своїх позицій на світових ринках потребували великих капіталовкладень і стримували їх приплив у новітні галузі.
Японська економіка в порівнянні з іншими провідними країнами має певні відмінності у своїй структурі.
У ній також як у Німеччині високу частку займає обробна промисловість (24% у 1999 р.), будівництво і відносно низьку - фінансовий сектор. В обробній промисловості значне місце займає металургія (13%), суднобудування, базова хімія, целюлозна промисловість, які втратили свої конкурентні переваги. У минулі десятиліття японське господарство показало високу здатність реагувати на зміни національних і світових умов відтворення.
Фактори розвитку, забезпечення перебудови господарства та стабілізації економічного становища на новій відтворювальної основі вимагають високого рівня капіталовкладень. Як і в колишні десятиліття, норма заощаджень і капіталовкладень в країні значно перевершує загальносвітовий рівень і рівень розвинених країн.
Якщо в 70-80-ті роки у складі капіталовкладень був практично непомітний іноземний капітал, то в кінці 90-х років приплив ІПК склав 0,3% валових капіталовкладень в основний капітал, що сталося, як видно з табл. 22.2, при перевищенні рівня національних заощаджень над капіталовкладеннями.
Таблиця 22.2
Норма заощаджень і капіталовкладень в Японії (% ВВП за ПКС)

1975-1985 1986-1993 1994-1999 Японія


заощадження 31,2 33,1 30,8 капіталовкладення 30,1 30,4 29,9 Розвинені країни


заощадження 22,0 21,0 21, 0 капіталовкладення 22,8 21,8 20,7
І з то ч н і до: World economic outlook.
May 2000. IMF. p.272.
Перехід до нової структурі виробництва спирається на широкомасштабні НДДКР. Витрати на наукові дослідження стійко трималися на рівні 2,5-2,95 ВВП проти 2,5% в США. Загальний обсяг видатків становить 2/3 американського рівня, але в 2,9 рази перевершує німецький. У результаті відбулися зрушень Японія виділяється розмірами високотехнологічних галузей серед провідних країн. На високотехнологічні галузі припадає 3,7% виробництва підприємницького сектора в країні проти 3,3% у Британії та 3% у США.
В останні десятиліття розвиток японського господарства виділяється високим загальноосвітнім і професійним рівнем робочої сили. Понад 95% молоді відповідного віку закінчує повну середню школу і більше 1/3 її випускників продовжує навчання у вищій школі. 20,7% населення у віці старше 24 років навчалися у вищих навчальних закладах. Це дозволяє країні з розвитку «економіки знання» (високотехнологічні галузі та галузі сфери послуг з висококваліфікованою робочою силою) займати провідні позиції у світі, поступаючись тільки США і Німеччини.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Темпи економічного зростання "
 1. РИНОК КАПІТАЛУ
  темпи інфляції, зокрема, реальний дохід за ощадними депозитами у всіх цих країнах був негативним протягом майже цілого десятиліття! Такими ж були й темпи економічного зростання. ТАБЛИЦЯ 1. Ринок капіталу, реальні процентні ставки і зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) на душу населення в країнах, що розвиваються Країни з негативною реальною ставкою
 2. КИТАЙ
  темпи зростання доведеться сповільнити. Ці інвестиції в сільські місцевості повинні бути зроблені вже для того, щоб зберегти соціальний мир. Фермер отримує стільки, скільки платить за його продукцію міський житель, мінус витрати на транспорт і розподіл. В даний час ці витрати настільки високі, що часто поглинають більшу частину вартості продукції фермера. У багатьох випадках вони так високі, що
 3. Економічне зростання
  темпи економічного зростання, тим вище рівень і якість життя. Як зауважив відомий американський економіст, лауреат Нобелівської премії Роберт Лукас, «значення цих проблем для добробуту людства такий, що, почавши міркувати над ними одного разу, неможливо думати про щось інше». Графічно економічне зростання може бути представлений трьома способами: а) через криву реального ВВП; б)
 4. Переваги й витрати економічного зростання
  темпи економічного зростання може забезпечити тільки технологічний прогрес, заснований на використанні винаходів і наукових відкриттів. Проте використання багатьох винаходів і нововведень (двигуна внутрішнього згоряння, реактивного двигуна; виробництво пластмас, синтетичних волокон, хімічних добрив, отримання атомної енергії), з одного боку, прискорило економічне зростання,
 5. Визначення економічного зростання
  темпи зростання подушного доходу і населення. У розвинених країнах середні темпи зростання подушного доходу в останні 200 років з-1 Див: Cimon Kuznets. Modern Economic Growth: Findings and Reflections / / American economic Review 63 (September, 1973). ставили 2% на рік при зростанні населення 1% на рік. При даному соотноше-i нии середній темп зростання реального ВНП дорівнює 3%, що забезпечувало уд-> Військово доходів
 6. Економічне зростання в моделі міжгалузевого балансу
  темпи економічного зростання, його галузеву
 7. Концепція «нульового економічного зростання»
  темпи зростання населення. Поєднання низьких темпів економічного зростання і, навпаки, високих темпів зростання населення веде до падіння реальних доходів на душу населення. Під тиском цієї негативної тенденції поступово відбувається стабілізація чисельності населення та рівня доходів. 2. Стадія створення умов для розбігу. Вона характеризується повільним, поступовим створенням умов для деякого
 8. Тема 57. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ І РОЗВИТОК
  темпи економічного зростання не завжди виправдані, якщо вони досягаються на шкоду якості продукції. У цих випадках економічне зростання здійснюється на НЕ здоровій основі і рано чи пізно підриває економічний потенціал країни. 2. Цілі, ефективність і якість економічного зростання. Забезпечуючи економічне зростання, держава може досягти наступних цілей: 1) поліпшити умови життя
 9. Його прихильники заявляють, що багато платника податків могли б умістити записи про свої доходи на
  темпи економічного зростання підвищаться, що буде вигідно всім подат-кам податків. Однак ніхто не може бути впевнений у тому, наскільки значні-ним може бути його вплив на економічне зростання. Висновок: дилема справедливості та ефективності Економісти єдині в думці, що справедливість і ефективність - найважливіші цілі податкової системи. Але більша справедливість означає зниження
 10. Практикум Зниження темпів зростання продуктивності праці У період з 1959 по 1973 р.
  темпи економічного зростання, ніж США. в кожній з них відбулося зниження розглянутих показників. Отже, для пояснення ситуації в Америці нам необхідно розглянути поло-ються справ у світовій економіці. По-друге, причини, що викликають зниження темпів зростання продуктивності праці, обумовлені факторами, непідвладними простому вимірюванню. Економісти навчилися визначати
© 2014-2021  epi.cc.ua