Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Структура торгівлі


Таблиця 36-6 завершує наш огляд структури мі-ровой торгівлі описом товарної структури тор-говли Сполучених Штатів, Японії та Європи. Миначінаем з Сполучених Штатів. Хоча ця странаявляется найбільшою індустріальною країною, майже третина її експорту становлять сировинні това-

200г
РІС. 36-1. Реальні ціни на нафту ісирьевие товари. (Джерело: World Bank, Commodity Trade and Price Trends, 1986.)
Роки
ТАБЛИЦЯ 36-6. Структура експорту та імпорту (у% від загального обсягу експорту або імпорту)
- Сполучені Штати Японія Європа експорт імпорт експорт імпорт експорт імпорт Сировинні товари 25,4 27,5 2,7 73,3 24, 4 40,5 Сільськогосподарська продукція 13,5 7,0 0,8 13,9 10,7 12,4 Паливо 4,5 15,5 0,3 43,8 8,9 19,8 Промислові товари 69,9 70, 2 96,3 25,4 73,9 58,1 Дорожньо-транспортні засоби 9,4 16,3 23,7 0,6 9,0 6,2 Офісне обладнання та засоби зв'язку 10,9 6,8 10,6 2 , 3 4,7 5,3 Текстиль і одяг 1,5 5,9 3,2 3,1 5,9 6,0 проточила GATT, International Trade, Geneva, 1985-86.

Ри, в основному продовольство і продукція сіль-ського господарства. Дві третини експорту США складаючи-ють промислові товари, в основному продукціямашіностроенія.
Половину імпорту США складають сирьевиетовари, більша частина яких припадає на топ-ливо. Продукція машинобудування становить толь-ко 30% імпорту США, решта припадає на та-кі позиції, як сталь, продукція хімічної про-мисловості, текстиль і одяг
Структура торгівлі Японії, більш типовою ін-індустріальної країни , зовсім інша. Японія їм-портируют сировину, і воно становить V4 її імпорту, з яких 99% - це імпорт нафти. А експорту-рует Японія промислові товари, в основномпродукцію машинобудування. На експорт автомоби-лей припадає 24% загального експорту промисло-вих товарів Японії.
Таким чином, економікаЯпоніі є високоспеціалізованої в обла-сти експорту автомобілів і вантажівок. У Японііекспорт та імпорт складають меншу частку ВНП (менше 16%, см табл. 36-3), ніж у таких великих єв-ропейскіх країнах, як Німеччина і Великобритания.Удаленность Японії від країн, з якими вона тор-Гуетом, скорочує її частку в міжнародній торговлеіз-за витрат на перевезення та комунікації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Структура торгівлі "
 1. На малюнку показані надлишки споживачів і виробників при рівновазі ринку сталі в відсутність міжнародної торгівлі в
  структуру торгівлі. Ось приклад. У Ізоландіі ціна сталі складає $ 1000 за 1 т, а ціна пшениці - $ 200 за центнер. У Ней-Боланд ціна стали 10 000 песо за 1 т, а ціна пшениці - 1000 песо за центнер. В якій країні дешевше сталь, а в якій - пшениця? Щоб відповісти на ці питання, ми можемо висловити ціну стали в пшениці. Відносна ціна дає нам кіль-кість пшениці, від якого
 2. Хто з ким торгує?
  Структура торгівлі в триосновний групах країн. Перша група - це ін-індустріальної, або розвинені, країни Західної Євро-пи, Північна Америка, Японія і Австралазія (Ав-Страл і Нова Зеландія). Це багаті країни ми-ра, на які припадає більша частина міровогопроізводства і доходів. Східну область торговлісоставляют країни радянського блоку: Росія, Польща, Східна Німеччина та ін
 3. Резюме
  торгівля досягла обсягу, равногопрімерно 2000 млрд дол, т.е 18% світового ВНП.Міровая торгівля швидко росла в період після вто-рій світової війни. 2. Велика частина світової торгівлі має місце междупромишленно розвиненими країнами, причому мається на увазі торгівля між ними самими і торгівля состальнимі групами країн. Ця домінуюча рольіндустріальних країн відображає той факт, що вони є при-ляють
 4. Ключові терміни
  торгівлі Імпорт Експорт Країни, що розвиваються Нові індустріальні країни Баланс по поточних операціях Активне (позитивне) сальдо і дефіцит поточного платіжного балансу Фінансування Корекція платіжного балансу Чисті закордонні активи Баланс руху капіталів Операції з офіційними резервами Інтервенція Платіжний баланс Криза платіжного
 5. Різниця в капіталовооруженності
  структуру торгівлі: країни експор -тируют товар, у виробництві якого вони мають ТАБЛИЦЯ 37-4. Гіпотетичне відношення капіталу до Труа Забезпеченість капіталом Технологія (у розрахунку на ~ ~ ~ "~" "" ---. Одного працівника) автомобілі текстиль Сполучені 5000 дол капітал-праця-Штати ємна емкаяМексіка
 6. Деякі дані про обеспеченностіфакторамі виробництва та структуреторговлі
  структурою торгівлі - з другой.Ето в цілому підтверджує теорію сравнительногопреимущества, засновану на відносному перед-ложении капіталу і праці. Порівняльні переваги, або більш нізкіеотносітельние витрати виробництва, являютсяодной з фундаментальних причин торгівлі междустранамі. Різниця у витратах може вознікатьілі завдяки тому, що країни різняться попроізводітельності,
 7. 2. LDC у світовій торгівлі
  структурі торгівлі і викликаний ет певні проблеми, до обговорення которихрядом позитивних причин, він у той же час ство-'ми і приступаємо. Вікно 39-1. Хто є хто у світовій економіці МВФ (IMF, Міжнародний валютний фонд) Міжнародний валютний фонд, розташований в Ва-шінгтоне, федеральний округ Колумбія, був задуманкак центральний банк банків. Утворений в 1945 р., він став
 8. Позиції в світовому експорті
  структурі споживання визначили зміни в асортименті експорту й імпорту. Становлення сучасної обробної промисловості створило можливості для появи і розвитку нового напрямку участі країн, що розвиваються на світових ринках - експорту готових виробів, який придбав істотні масштаби ще в 60-70-і роки. Можливості для цього були створені збільшенням промислового
 9. Рух підприємницького капіталу
  структуру торгівлі, передачу технології і потоки фінансових коштів. Роль іноземних прямих інвестицій різко зросла в русі капіталу між розвиненою та іншими підсистемами. На їх частку припадає 52% чистого потоку капіталу, на портфельні інвестиції - 33%. Збільшення значення міжсистемних потоків прямих капіталовкладень відбулося у зв'язку з приватизацією державної власності в
 10. Структура торгівлі
  структура зовнішньої торгівлі, яка в цілому порушувався у бік продукції обробної промисловості. У 1998 р. на частку останньої доводилося 79% обсягу зовнішньої торгівлі світу, в країнах, що розвиваються - 68, в країнах з перехідною економікою - 54% товарного експорту. При цьому країни, що розвиваються не тільки стали більше експортувати продукції обробної промисловості, але і більше
© 2014-2022  epi.cc.ua